Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DULNY
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Finansowanie szczepień w Polsce. Dostępność preparatów szczepionkowych w Polsce.
Autorzy: Dulny Grażyna
Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.29-30, 32, 34, bibliogr. 7 poz.
Sygnatura GBL: 313,495

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika


  2/8

  Tytuł oryginału: Stan uodpornienia dzieci w wieku 6-8 lat przeciw krztuścowi, tężcowi i błonicy.
  Tytuł angielski: Immunity of children aged 6-8 against pertussis, tetanus and diphteria.
  Autorzy: Ślusarczyk Janusz, Dulny Grażyna, Nowak Krystyna, Kryszna Jolanta, Wysokińska Teresa, Fordymacka Anna, Gzyl Anna, Janaszek Wiesława, Gniadek Grzegorz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.39-48, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Szczepienia przeciw krztuścowi są prowadzone w Polsce od roku 1960. Przez cały czas stosowana jest pełnokomórkowa szczepionka produkcji Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. w Krakowie . Po wprowadzeniu szczepień sytuacja epidemiol. krztuśca w Polsce ulegała ciągłej poprawie, lecz w latach dziewięćdziesiątych nastąpiło jej pogorszenie. Przedstawiana praca ma na celu określenie stanu uodpornienia przeciw krztuścowi dzieci po upływie kilku lat od otrzymania ostatniej dawki szczepionki przeciw krztuścowi. Dla porównania określono również stan uodpornienia przeciw tężcowi i błonicy.

  Streszczenie angielskie: Vaccination against pertussis has been performed since 1960. Whole cell pertussis vaccine produced by Plant of Sera and Vaccines Biomed S.A. in Kraków, has been used. After vaccination has been introduced, epidemiological situation of pertussis in Poland improved, but in 90's the decrease of immunity was observed. The aim of this work was to determine pertussis immunity of children after several years from the last dose of pertussis vaccine. For comparison purposes immunity against tetanus and diphteria was tested. Protective antibody levels were detected in 70 p.c., 58 p.c., and 45 p.c. children aged 6,7, and 8, respectively. It shows that decrease of immunity may cause increasing number of pertussis in children above 5. Taking into consideration our results, it seems necessary to introduce additional dose of pertussis vaccine among children aged 5 years. The level of tetanus and diphteria antibodies was high in all tested groups.


  3/8

  Tytuł oryginału: Krztusiec w Polsce. Epidemiologia i zapobieganie.
  Autorzy: Dulny Grażyna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.80, 82-86, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/8

  Tytuł oryginału: Kleszczowe zapalenie mózgu.
  Autorzy: Dulny Grażyna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (5) s.68-76, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/8

  Tytuł oryginału: Postępy w zwalczaniu wirusowego zapalenia wątroby typu B (woj. mazowieckie).
  Autorzy: Dulny Grażyna
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.41-42, 44-45, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Według przyjętego i obecnie realizowanego w Polsce planu zapobiegania i zwalczania WZW B, należy przede wszystkim dążyć do eliminowania dróg szerzenia się zakażenia, poprawy aseptyki szpitalnej oraz stosowania właściwych metod dezynfekcji i sterylizacji.


  6/8

  Tytuł oryginału: Krztusiec - sytuacja epidemiologiczna w Polsce i woj. mazowieckim.
  Autorzy: Dulny Grażyna
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.111-112, 114-115, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W obecnej niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej krztuśca przede wszystkim trzeba zadbać o terminowe rozpoczynanie szczepień u dzieci w drugim miesiącu życia, w ramach szczepień obowiązkowych. Dzieci, które mają przeciwwskazania do stosowania szczepionki zawierającej krztusiec pełnokomórkowy, powinny otrzymywać w miejsce szczepionki DTP szczepionkę acelularną.


  7/8

  Tytuł oryginału: Wirusowe zapalenie wątroby typu A i typu B.
  Autorzy: Dulny Grażyna
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (5) s.11-22, il.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/8

  Tytuł oryginału: Szczepienia ochronne w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
  Autorzy: Dulny Grażyna
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (5) s.24-30
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: