Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DUL
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Współczesne metody leczenia zakrzepicy żył kończyn.
Tytuł angielski: Current methods of deep vein thrombosis treatment.
Autorzy: Dul Przemysław, Falkowski Aleksander, Wilk Grażyna
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.48-52, bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono stosowane obecnie metody farmakologicznego i chirurgicznego leczenia zakrzepicy żył głębokich. Omówiono działanie leków przeciwzakrzepowych i fibrynolitycznych oraz wskazania i przeciwskazania w poszczególnych terapiach. Zwrócono uwagę na nowe metody stosowania leków fibrynolitycznych. Przedstawiono metodę leczenia operacyjnego z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.

  Streszczenie angielskie: Currently applied methods of pharmacological and surgical treatment of deep vein thrombosis are presented. The action of anticoagulative and fibrinolytic medicines as well as indications and contraindications in particular therapies were discussed. The attention was drawn to the new methods of applying fibrinolytic medicines. The method of surgical treatment with regard to the indications and contraindications was presented.


  2/16

  Tytuł oryginału: Finansowanie szczepień w Polsce. Dostępność preparatów szczepionkowych w Polsce.
  Autorzy: Dulny Grażyna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.29-30, 32, 34, bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika


  3/16

  Tytuł oryginału: Czynnik stymulujący wzrost komórek alfa we krwi pępowinowej noworodka - wskaźnik dojrzałości immunologicznej czy zagrożenia infekcją wewnątrzmaciczną?
  Tytuł angielski: MGSA/GRO-a in the umbilical cord blood - marker of the immunity or the intrauterine infection.
  Autorzy: Królak-Olejnik Barbara, Beck Brygida, Dulibana Hanna
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.164-167, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Chemokiny odpowiedzialne są za regulację fizjologicznie przebiegających procesów immunologicznych oraz procesów związanych z zakażeniem. MGSA/GRO-ŕ należy do podrodziny CXC (chemokina - ŕ). Celem pracy była ocena stężenia MGSA/GRO-ŕ w surowicy krwi pępowinowej noworodków w zależności od sposobu rozwiązania ciąży i zagrożenia infekcją wewnątrzmaciczną. Badaniami objęto 52 noworodki, wyodrębniając następujące grupy: noworodki urodzone o czasie siłami natury i drogą elektywnego cięcia cesarskiego oraz noworodki urodzone przed terminem - bez cech infekcji, z wrodzonym zapaleniem płuc i wczesną posocznicą. Stężenie MGSA/GRO-ŕ oceniano w surowicy krwi pępowinowej przy pomocy komercyjnego zestawu Quantikine Human GRO-ŕ firmy R&D Systems, metoda ELISA. Stężenie MGSA/GRO-ŕ we krwi pępowinowej noworodków urodzonych o czasie było znamiennie statycznie niższe niż u noworodków urodzonych przed terminem. Sposób rozwiązania ciąży o czasie nie wpływał na stężenie tej chemokiny w surowicy krwi pępowinowej (drogami natury - 121,9 ń 49,2 pg/ml, cięciem cesarskim - 114,9 ń 26,6 pg/ml). We krwi pępowinowej nowroodków urodzonych przedwcześnie, u których wystapiły cechy zapalenia płuc i wczesnej posocznicy stężenie MGSA/GRO-ŕ wynosiło odpowiednio 202,1 ń 151,0 pg/ml oraz 451,6 ń 327,8 pg/ml. Wewnątrzmaciczna infekcja wyraźnie związana jest z wyższym stężeniem MGSA/GRO-ŕ we krwi pępowinowej noworodków urodzonych przewcześnie.

  Streszczenie angielskie: The chemokines are involved in regulation of normal immune response and inflammation. MGSA/ GRO-ŕ is a member of the chemokine suprefamily CXC (chemokine - ŕ). The aim of the study was to determine the relationship between the mode of delivery and MGSA/GRO-ŕ levels in the umbilical cord blood, to evaluate the influence of intrauterine infection on the chemokine levels. We examined the umbilical cord blood of 52 newborn: full-term born by vaginal delivery and cesarean section and preterm infants without infection, with pneumonia and early sepsis. MGSA/GRO-ŕ concentration was determined by use of sensitive and specific ELISA (Wuantikine R&D Sustems). The mean MGSA/GRO-ŕ is higher in preterm infants than in full term healthy infants. The mode of delivery have no effect on the chemokine concnetration in umbilical cord blood of full-term infants (vaginal delivery mean - 121,9 ń 49,2 pg/ml, cesarean section, mean = 114,9 ń 26,6 pg/ml. Preterm infants with pneumonia had mean MGSA/GRO-ŕ level 202,1 ń 151,0 pg/ml and with early sepsis - 451,6 ń 327,8 pg/ml. Early sepsis of preterm infants is associated with an increase in MGSA/GRO-ŕ concentration in the umbilical cord blood.


  4/16

  Tytuł oryginału: Stan uodpornienia dzieci w wieku 6-8 lat przeciw krztuścowi, tężcowi i błonicy.
  Tytuł angielski: Immunity of children aged 6-8 against pertussis, tetanus and diphteria.
  Autorzy: Ślusarczyk Janusz, Dulny Grażyna, Nowak Krystyna, Kryszna Jolanta, Wysokińska Teresa, Fordymacka Anna, Gzyl Anna, Janaszek Wiesława, Gniadek Grzegorz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.39-48, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Szczepienia przeciw krztuścowi są prowadzone w Polsce od roku 1960. Przez cały czas stosowana jest pełnokomórkowa szczepionka produkcji Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. w Krakowie . Po wprowadzeniu szczepień sytuacja epidemiol. krztuśca w Polsce ulegała ciągłej poprawie, lecz w latach dziewięćdziesiątych nastąpiło jej pogorszenie. Przedstawiana praca ma na celu określenie stanu uodpornienia przeciw krztuścowi dzieci po upływie kilku lat od otrzymania ostatniej dawki szczepionki przeciw krztuścowi. Dla porównania określono również stan uodpornienia przeciw tężcowi i błonicy.

  Streszczenie angielskie: Vaccination against pertussis has been performed since 1960. Whole cell pertussis vaccine produced by Plant of Sera and Vaccines Biomed S.A. in Kraków, has been used. After vaccination has been introduced, epidemiological situation of pertussis in Poland improved, but in 90's the decrease of immunity was observed. The aim of this work was to determine pertussis immunity of children after several years from the last dose of pertussis vaccine. For comparison purposes immunity against tetanus and diphteria was tested. Protective antibody levels were detected in 70 p.c., 58 p.c., and 45 p.c. children aged 6,7, and 8, respectively. It shows that decrease of immunity may cause increasing number of pertussis in children above 5. Taking into consideration our results, it seems necessary to introduce additional dose of pertussis vaccine among children aged 5 years. The level of tetanus and diphteria antibodies was high in all tested groups.


  5/16

  Tytuł oryginału: Krztusiec w Polsce. Epidemiologia i zapobieganie.
  Autorzy: Dulny Grażyna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.80, 82-86, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/16

  Tytuł oryginału: Kleszczowe zapalenie mózgu.
  Autorzy: Dulny Grażyna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (5) s.68-76, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/16

  Tytuł oryginału: Comparative analysis of prostatic acid phosphatase and prostat-specific antigen mRNA levels in hyperplastic prostate stimulated with steroid hormones and growth factors.
  Autorzy: Dulińska Joanna, Laidler Piotr, Łabędź Maria
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.357-368, il., tab., bibliogr. s. 366-368 - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Prostatic acid phosphatase (PAP) and prostate-specific antigen (PSA) are the markers of human prostatic gland. However, it is still not completely understood if and how, steroid hormones and growth factors affect their expression and metabolism in the respect to the major pahtologies of the gland. Appropriate studies were carried out on histopathologically diagnosed benign prostatic hyperplasia - BPH (n - 42) using tissue slices and cells derived from them. They were incubated with steroid hormones: 5-ŕ-dihydrotestosterone (DHT), estradiol (E) and growth factors: epidermal growth factor (EGF), basic fibroblastic growth factor (bFGF) under culture conditiions for up to 24 hours. 32P-labelled specific oligonucleotide probes were used to analyze total RNA isolated from each sample for the presence of PAP and PSA mRNAs. DHT, E, bFGF, EGF or both DHT + bFGF and DHT + EGF increased PAP and PSA mRNA levels in a time- and dose-dependent manner. The highest and statistically significant increase (p 0.001) for PAP mRNA was observed when DHT + bFGF were present in the medium while for PSA mRNA if DHT + EGF were added to the medium.


  8/16

  Tytuł oryginału: Różnicowanie stanów fizjologicznych i patologicznych tkanek przyzębia w podczerwieni.
  Tytuł angielski: Differentiation between physiological and pathological states in the periodontal tissues using infrared. P. 1.
  Autorzy: Żmuda Stanisław, Zaborowski Paweł, Dąbrowski Mirosław, Dulski Rafał
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.54-58, il., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono wyniki badań zmian rozkładu temperatury błony śluzowej jamy ustnej. Badania, które miały na celu stworzenie wzorca rozkładu temperatury w obrębie zdrowej błony śluzowej, przeprowadzono za pomocą kamery termowizyjnej ThermoCAM SC 1 000 na reprezentatywnej grupie dwudziestu pacjentów w przedziale wieku 40-50 lat. Utworzone wzorce użyto do porównania rozkładów temperatury błony śluzowej dwóch pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami przyzębia, leczonych w Gabinecie Chorób Błon Śluzowych i Przyzębia Instytutu Stomatologów CSK WAM.

  Streszczenie angielskie: The article describes in temperature distribution in the oral mucosa. The studies, which were aimed at creating a model for temperature distribution in healthy mucosa, were carried out on a representative group of twenty patients in the 40-50 year age group using the ThermoCAM SC 1 000 thermovisual camera. The models which were created were utilised to compare temperature distribution in the mucosa of two patients with diagnosed periodontal disease and treated at the Oral Medicine Clinic of the Dental Institute of the Military Medical School.


  9/16

  Tytuł oryginału: Postępy w zwalczaniu wirusowego zapalenia wątroby typu B (woj. mazowieckie).
  Autorzy: Dulny Grażyna
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.41-42, 44-45, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Według przyjętego i obecnie realizowanego w Polsce planu zapobiegania i zwalczania WZW B, należy przede wszystkim dążyć do eliminowania dróg szerzenia się zakażenia, poprawy aseptyki szpitalnej oraz stosowania właściwych metod dezynfekcji i sterylizacji.


  10/16

  Tytuł oryginału: Krztusiec - sytuacja epidemiologiczna w Polsce i woj. mazowieckim.
  Autorzy: Dulny Grażyna
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.111-112, 114-115, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W obecnej niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej krztuśca przede wszystkim trzeba zadbać o terminowe rozpoczynanie szczepień u dzieci w drugim miesiącu życia, w ramach szczepień obowiązkowych. Dzieci, które mają przeciwwskazania do stosowania szczepionki zawierającej krztusiec pełnokomórkowy, powinny otrzymywać w miejsce szczepionki DTP szczepionkę acelularną.


  11/16

  Tytuł oryginału: Wirusowe zapalenie wątroby typu A i typu B.
  Autorzy: Dulny Grażyna
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (5) s.11-22, il.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/16

  Tytuł oryginału: Szczepienia ochronne w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
  Autorzy: Dulny Grażyna
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (5) s.24-30
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/16

  Tytuł oryginału: Leksykon seksuologiczny
  Autorzy: Lew-Starowicz Zbigniew, Zdrojewicz Zygmunt, Dulko Stanisław
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Continuo 2002, 115, [1] s., 19 cm.
  Sygnatura GBL: 612,959

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia


  14/16

  Tytuł oryginału: Diagnostyka ciał obcych perforujących przewód pokarmowy w badaniu ultrasonograficznym. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Diagnosis of foreign body perforating the gastrointestinal tract in ultrasound examination. A case report.
  Autorzy: Dul Andrzej
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.60-61, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek pacjentki z perforacją ściany żołądka ciałem obcym (patykiem długości 7 cm), w którym badanie ultrasonograficzne przyczyniło się do szybkiego i precyzyjnego rozpoznania. Pozwoliło to na zastosowanie leczenia endoskopowego zanim rozwinęły się poważne powikłania perforacji.

  Streszczenie angielskie: A case of a female patience with a foreign body (a 7 cm long stick) perforating the gastric wall is presented. Ultrasound examinaiton contributed to a quick and precise diagnosis. Endoscopic therapy was performed before serious complications of such a perforation occured.


  15/16

  Tytuł oryginału: Efekty sieciowania osierdzia świni badane za pomocą spektroskopii EPR - metody znakowania spinowego.
  Tytuł angielski: Porcine pericardium crosslinking - effects investigated by EPR spectroscopy - spin labelling method.
  Autorzy: Cwalina Beata, Dul Lechosław
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (23/25) s.61-64, il., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena udziału epsilon-aminowych grup lizyny w elastynie, jak również epsilon-aminowanych grup lizyny i hydroksyliny w kolagenie w modyfikacji tkanki osierdziowej za pomocą glutaraldehydu (GA). Materiałami badanymi były: nierozpuszczalny kolagen typu 1, elastyna i osierdzie włókniste świni, zarowno natywne i usieciowane glutaraldehydem. Do badania efektu sieciowania wykorzystano spektroskopię elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) - metodę znakowania spinowego (znacznik spinowy: izotiocyjaniano- Tempo; ITCTO). Można stwierdzić, że w procesie sieciowania tkanki kolagenowej przez GA uczestniczą grupy epsilon-aminowe zarowno lizyny i hydroksylizyny. W czystym kolagenie GA reaguje głównie z grupami epsilon-aminowymi hydroksylizyny.

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was to elucidate contribution of the epsilon-amino groups of lysine in elastin as well as of the epsilon-amino groups of lysine and hydroxylysine in collagen to the pericardial tissue modification by means of glutaraldehyde (GA). The investigated materials were: insoluble collagen type 1, elastin and porcine fibrous pericardium, both native and crosslinked with glutaraldehyde. The electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy - method of spin labeling (spin label: isothiocyanato- Tempo; ITCTO) - has been used for study of the crosslinkingeffects. It may be stated that in the process of collagenous tissue crosslinking by GA participate epsilon-amino groups of both lysine and hydroxylysine. In pure collagen, GA reacts mainly with epsilon-amino groups of hydroxylysine.


  16/16

  Tytuł oryginału: Rola magnezu w przebiegu ketogenezy w warunkach "in vitro".
  Tytuł angielski: The role of magnesium ions in ketogenesis in vitro.
  Autorzy: Niedworok Elżbieta, Wardas Maria, Maciejewska-Paszek Izabela, Dul Lechosław
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.299-302, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wstęp. Oznaczanie w izolowanych hepatocytach stężenia molowego acetooctanu i á-hydroksymaślanu pozwala na obliczenie ich malowego stosunku (KBR), co z kolei pozwala na określenie wydolności energetycznej komórek. Cel. Celem pracy byla próba wyjaśnienia roli jonów magnezu w zakłócaniu komórkowej homeostazy oksydacyjno-redukcyjnej ocenionej poprzez pomiar stężenia acetooctanu i á-hydroksymaślanu oraz obliczenie KBR (Ketone Body Ratio). Metodyka. Badania prowadzono na izolowanych metodą enzymatyczną hepatocytach szczura, inkubowanych przez okres 1, 3 i 5 godzin w pożywce zawierającej jony magnezu o stężeniach 2 i 4 mmol/dm3. Po imkubacji w hepatocytach oznaczano przy pomocy testów Ketorex stężenie acetooctanu, jak i á-hydroksymaślanu oraz obliczano KBR. Wyniki. Zaobserwowano zarówno w hepatocytach kontrolnych, jak i inkubowanych z jonami magnezu zmiany stężenia obu oznaczanych ciał ketonowych w miarę upływu czasu inkubacji. Stwierdzono również, iż obecność janów magnezu w pożywce imkubacyjnej zmienia istotnie stężenie zarówno acetooctanu, jak i á-hydroksymaślanu w hepatocytach, w porównaniu do komórek kontrolnych. Jednakże pomimo obserwowanych zmian stężeń ciał ketonowych nie stwerdzono w porównaniu z kontrolą istotnego obniżenia obliczonej wartości KBR ani w przypadku wydłużonego czasu inkubacji, ani w przypadku obecności jonów magnezu.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Determination of the molar concentration of acatoacetate and á-hydroxybutyrate in isolated hepatocytes enables us to estimate their molar ratio (KBR) which establishes the energy efficiency of these cells. Aim. The purpose of the research was to try explain the role of the magnesium ion in the disturbance of cellular oxidation-reduction homeostasis estimated bu measurement of the concentration of acatoacetate and á-hydroxybutyrate and by calculating KBR (Ketone Body Ratio). Methods. The research was performed on enzymatically isolated hepatocytes of a rat. These hepatocytes were incubated for 1, 3 and 5 hour in a medium containing magnesium ions at concentrations of 2 and 4 mmol/dm3. After incubation, the concentrations of both acatoacetate and á-hydroxybutyrate were determined and the KBR was calculated using of Ketorex tests. Results. Changes in the concentration of both ketone bodies throught the process of incubation were observed in those incubated with magnesium ions as well as in control hepatocytes. It was also found that the presence of magnesium ions in the incubated medium radically changes the concentration of both acatoacetate and á-hydroxybutyrate in the hepatocytes in comparison to the control cells. However, despite the changes observed in concentration of ketone bodies in comparison to the control group, no marked reduction of the calculated KBR value was observed in either the case of prolonged periods of incubation, or in the presence of magnesium ions.

  stosując format: