Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DUKACZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Diagnostyka obrazowa nadnerczy - przegląd technik badania.
Tytuł angielski: Imaging of adrenal gland - overview of examination techniques.
Autorzy: Cieszanowski Andrzej, Dukaczewska Magdalena
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.430-437, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono obrazowe metody obrazowania i różnicowania zmian w nadnerczach. Do najczęściej stosowanych należą: ultrasonografia (USG), tomografia komputerowa (TK), scyntygrafia i rezonans magnetyczny (MR). Ultrasonografia, z uwagi na szeroką dostępność, pozwala na rozpoznanie znacznej liczby guzów nadnerczy. Ograniczeniem tej techniki są trudności w rozpoznawaniu małych guzów i określeniu charakteru uwidocznionych zmian. Podstawowym badaniem jest tomografia komputerowa, wykonywana bez podawania środka cieniującego, która umożliwia rozpoznanie 95 proc. guzów nadnerczy i scharakteryzowanie większości z nich. rezonans magnetyczny cechuje się zbliżoną do TK skutecznością w rozpoznawaniu i różnicowaniu guzów nadnerczy. Scyntygrafia kory nadnerczy nie zyskała, jak dotąd, szerszego uznania. badanie izotopowe z zastosowaniem MIBG (meta-jodo-benzylo-gqanidyny) wykonuje się w celu stwierdzenia pozanadnerczowych ognisk guza chromochłonnego. Biopsja nadnerczy wykonywana jest sporadycznie u pacjentow z chorobą nowotworową i guzem nadnercza, ktorego nie udało się scharakteryzować za pomocą TK ani MR.

  Streszczenie angielskie: Imaging methods used in the diagnosis and differentation of adrenal lesions are presented. For this purpose ultrasound, computed tomography (CT), scintigraphy and magnetic resonance imaging are employed. Ultrasound, because of its availability, allows the diagnosis of large number of adrenal tumors. Its usefulness is limited by difficulties in the diagnosis of small tumors and characterization of visualized lesions. Computed tompgraphy is a primary method, performed without the administration of contrast. It allows the diagnosis of 95 p.c. of adrenal lesions and permitis to characterize majority of them. Magnetic resonance has similar to CT accuracy of diagnosis and characterization of adrenal tumors similar to CT. Scintigraphy of adrenal cortex has not yet gained wide acceptance. Scintigraphic exam,ination with MIBG is performed to search for axtraadrenal sites of pheochromocytoma. Adrenal biopsy is indicated occasionally in patients with neoplastic disease and adrenal tumor, not characterized by CT and MRI.

  stosując format: