Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DUDZIK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Liposomy - postęp terapeutyczny i problemy technologiczne.
Tytuł angielski: Liposomes - therapeutic progression and technological problems.
Autorzy: Szulc Janina, Dudzik Monika, Woyczikowski Brunon, Sznitowska Małgorzata, Janicki Stanisław
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.164-168, il., bibliogr. 34 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • farmacja

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Liposomy są kulistymi pęcherzykami zbudowanymi z mikrokropelki wody (stanowiącej rdzeń) i jednej lub kilku podwójnych błon fosfolipidowych. Mogą być nośnikami substancji hydrofilowych i lipofilowych stosowanych w diagnostyce oraz terapii. Dzięki ich użyciu możliwe staje się osiągnięcie ochrony sybstancji czynnych, przedłużonego lub kontrolowanego uwalniania, a nawet wybiórczego dostarczania substancji leczniczych do określonych komórek, tkanek, narządów. Ograniczeniem we wprowadzeniu liposomów do szerokiego zastosowania w lecznictwie jest podatność ich głównego składnika - lecytyny - na utlenianie. Ma to niekorzystny wpływ na substancje lecznicze znajdujące się w nośnikach fosfolipidowych. Może powodować ich wyciekanie lub rozkład. Przedstawiono stan wiedzy o zaletach wykorzystania różnych typów liposomów w medycynie oraz możliwości zwiększenia ich trwałości w czasie przechowywania.

    Streszczenie angielskie: Liposomes represent globular vesicles composed of an aqueous core and one or several phospholipid bilayers. They can encapsulate hydrophilic or lipophilic drugs used in therapy and diagnostic imaging. Liposomes provide protection of the active substances, sustained or controlled release and also targeted delivery of drugs to specific cells, tissues, organs. Easy oxydation of phosphatidylcholin (lecithin) - the main membrane component - is the limitation of the introduction of liposomes to the medicinal practice in a broader scale. Unsatisfying chemical stability of lecithin has an unfavourable influence on drug and liposome stability. Liposomes decompose during storage and leakage of the encapsulated drug occurs. A review of advantages of application of liposomes in medicine and methods of increasing their stability was presented.

    stosując format: