Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DUDKO
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Dolne podwichnięcie stawu ramiennego po operacyjnym leczeniu złamań bliższego końca kości ramiennej.
Tytuł angielski: Inferior subluxation of humerus after surgery of fractures of proximal humerus.
Autorzy: Dudko Sławomir, Wojciechowski Piotr, Kusz Damian, Wróbel Wojciech
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.175-180, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pourazowe dolne podwichnięcie stawu ramiennego może wskazywać na uszkodzenie nerwów i z tego powodu może być objawem niepokojącym. Badano etiologię i częstość występowania podwichnięcia po operacyjnym leczeniu tych złamań w grupie 53 chorych. Przeprowadzono anlizę zdjęć rentgenowskich wykonywanych w trakcie leczenia. Dolne podwichnięcie rozpoznano u 22 (41,5 proc.) chorych (4-krotnie częściej w złamaniach wieloodłamowych) i spowodowane było pourazową atonią mięśnia naramiennego, wgnieceniem odłamów kostnych i krwiakiem śródstawowym rozciągającym torebkę. W omawianej grupie rozpoznano 4 podwichnięcia neurogenne. Dodatkowymi przyczynami podwichnięcia są: uraz chirurgiczny i unieruchomienie w ciężkim opatrunku gipsowym. Częstsze występowanie i dłuższe utrzymywanie się podwichnięć obserwowano po zespoleniach płytkowych (62,5 - 75 proc.), niż po śródszpikowych (13,6 - 34,1 proc.). Uznano, że pojawienie się podwichnięcia jest wypadkową wielu czynników. Podwichnięcie ze względu na częstość i powikłania wymaga diagnostyki, w leczeniu operacyjnym tych złmań nalęży stosować metody atraumatyczne, a w leczeniu pooperacyjnym należy unikać ciężkich gipsów i stosować wczesną rehabilitację.

  Streszczenie angielskie: Posttraumatic inferior subluxation of the humerus can be a possible cause of nerve injury and is therefore an alarming symptom. Etiology and frequency of subluxation after surgery of fractures of proximal humerus in group of 53 patients, including 4 cases of nerve injuries were studied. X-rays performed during treatment of this patients were analyzed. We confirmed high rate (41,5 p.c.) of this subluxation in our patients, 4 times more often in comminuted fractures, as result of deltoid atony, impaction of bony fragments and distention of the joint by hematoma. Surgical trauma and heavy cast immobilization were additional factors. We remarked after bone plating subluxation more frequent (62.5 - 75 p.c.) and duration longer than after nailing (13.6 - 34 p.c.). We concluded subluxation is secondary to many factors, needs meticulous evaluation for excluding injury of nerves, and for avoiding surgical trauma and cast immobilization should be minimalized.


  2/6

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwko Chlamydia pneumoniae a inne czynniki ryzyka miażdżycy u chorych przewlekle hemodializowanych. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Antibodies against Chlamydia pneumoniae and other atherosclerosis risk factors in haemodialysed patients. Preliminary report.
  Autorzy: Prokopiuk Monika, Wierzbicki Przemysław, Kade Grzegorz, Dudko Sławomir, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.380-383, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obecnie uważa się, że zakażenia wirusowe lub bakteryjne mogą wpływać na szybkość rozwoju miażdżycy. Jednym z takich czynników ma być zakażenie Chlamydia pneumaniae, która wywołuje stany zapalne układu oddechowego. Celem pracy było określenie częstości występowania przeciwciał przeciwko Ch. pneumoniae (PPChP) oraz ich związku z biochemicznymi i klinicznymi wykładnikami miażdżycy, w tym choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego (ChNMS), u chorych przewlekle hemodializowanych. Grupę badaną stanowiło 38 chorych, 234 mężczyzn i 14 kobiet (śr. wieku 63,3 ń 14,5 lat) leczonych hemodializami średnio przez 30,9 ń 26,1 miesięcy. Oceniano występowanie przebytego zakażenia Ch. pneumoniae na podstawie stężenia PPChP określanego w SIMPLE INDEX w klasie IgA i IgG. Dodatkowo u badanych określano stężenie cholesterolu całkowitego, CRP, iPTH. Obecność przeciwciał przeciwko Ch. pneumaniae wskazującą na przebyte zakażenie stwierdzono u 28 chorych (74 p.c.). Grupę badanych podzielono na grupę: A - z serologicznymi cechami przebytego zakażenia Ch. pneumoniae (n = 28 chorych) i B - bez serologicznych cech zakażenia Ch. pneumoniae (n = 10 chorych). Nie stwiertdzono znamiennych statystycznie różnic wartości bezwzględnych analizowanych danych. Przeprowadzona analiza korelacji miedzy PPChP a badanymi czynnikami ryzyka nie wykazała zależności statystycznie znamiennych. Wstępne wyniki naszych badań wydają się nie potwierdzać prognostycznej wartości występowania PPChP jako czynnika ryzyka miażdżycy u chorych hemodializowanych.


  3/6

  Tytuł oryginału: Up-regulation of spermidine/spermine N1-acetyltransferase (SSAT) expression is a part of proliferative but not anabolic response of mouse kidney.
  Autorzy: Dudkowska Magdalena, Stachurska Agnieszka, Grzelakowska-Sztabert Barbara, Manteuffel-Cymborowska Małgorzata
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.969-977, il., bibliogr. s. 975-977
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A differential expression pattern of spermidine/spermine N1-acetyltransferase (SSAT), the enzyme critical to proper homeostasis of cellular polyamines, is reported in mouse kidney undergoing hyperplasia and hypertrophy. We have shown that SSAT activity and SSAT mRNA are significantly induced by antifolate CB 3717 and folate that evoke a drug-injury-deendent hyperplasia. In contrast, SSAT activity mRNA is positively controlled by this androgen. Catecholamine depletion evoked by reserpine drastically decreases the folate-induced activity of S-adenosylmethionine decarboxylase (AdoMetDC), which limits polyamine biosynthesis, but has no effect on SSAT activity augmented by CB 3717. Our results document that the increased SSAT Expression solely accompanies the proliferative response of mouse kidney, and suggest the importance of post-transcriptional regulation to the control of SSAT activity in both hyperplastic and hypertrophic experimental models.


  4/6

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia zachowawczego złamania bliższej nasady kości ramiennej u chorych powyżej 60 roku życia
  Autorzy: Bienek Tomasz, Kusz Damian, Dudko Sławomir, Cholewiński Jerzy
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.171-173, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/6

  Tytuł oryginału: Trichomonas tenax w ontocenozie jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Trichomonas tenax in the oral cavity.
  Autorzy: Kurnatowska Anna J., Dudko Anna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.559-562, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie danych dot. inwazji rzęsistka policzkowego w jamie ustnej. Na podstawie piśmiennictwa omówiono częstość występowania Trichomonas tenax, jego budowę, patogenność oraz wrażliwość na leki. Zanalizowano także zbieżność pomiędzy zarażeniem tym pierwotniakiem, a istnieniem stanów patologicznych w jamie ustnej, takich jak: próchnica, choroby przyzębia, grzybica, zmiany błony śluzowej (leukoplakia, liszaj Wilsona).

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present data concerning invasion of Trichomonas tenax in teh oral cavity. Frequency of occurrence, structure, pathogenesis and susceptibility of Trichomonas tenax to drugs are described on the basis of the literature. Also the invasion of this protozoon is analysed in relation to the existence of pathological states in the oral cavity such as: caries, periodontal disease, mycosis and disorders of the oral mucous membrane (leukoplakia, lichen planus).


  6/6

  Tytuł oryginału: Pourazowa niezborność stawu biodrowego po złamaniach szyjkowo-krętarzowych kości udowej - analiza przyczyn
  Autorzy: Dudko Sławomir, Dusz Damian, Bienek Tomasz, Nowak Mariusz
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.40-42, tab., bibliogr. 10 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: