Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DUDKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Occupational exposure to organic dust associated with municipal waste collection and management.
Autorzy: Krajewski Jan A., Tarkowski Stanisław, Cyprowski Marcin, Szarapińska-Kwaszewska Jadwiga, Dudkiewicz Bożena
Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (3) s.289-301, il., tab., bibliogr. 40 poz.
Sygnatura GBL: 306,313

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • mikrobiologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the occupational exposure of workers employed in the municipal waste collection and management industry. Air samples were collected in the workers' breathing zone; two samples were collected parallely. The assessment concerned exposure to organic dust, endotoxins, bacteria and fungi. The questionnaire data showed that workers found themselves in good or very good health. They also regarded noise, dustiness, odor, physical effort and changeable atmospheric conditions as the most strenuous factors. The highest dust concentrations were observed on the sites of waste collection (mean, 7.7 mg/m3) and composting (mean, 4.6 mg/m3). Samples collected on the composting site contained the largest amount of endotoxins (mean concentration, 76 ng/m3). This was followed by sorting facility (61 ng/m3) and waste collection area (36 ng/m3). Gram-negative rods (primarily intestinal) were found in all samples collected at workposts, which justified the adoption of the air concentrations of endotoxins as a criterion for assessing their hygienic conditions. Taking MAC for total suspended dust (4.0 mg/m3) and the concentration of 10 ng/m3 for endotoxin as the criteria for the exposure evaluation, it must be considered that waste collectors and composting site workers are working in poor hygienic conditions. Workers employed at the most hazardous workposts did not use personal protective equipment (glasses, antirespirators), thus infringing a fundamental condition for limiting health hazards (Directive 2000/54/EC).


  2/17

  Tytuł oryginału: Analiza kliniczna profilaktycznych badań cytologicznych u kobiet ciężarnych ocenionych według systemu Bethesda.
  Tytuł angielski: Analysis of the clinical usefulness of cytological smear results for pregnant women by use of Bethesda system.
  Autorzy: Dudkiewicz Jan, Waksmański Bogdan, Cieślak-Steć Małgorzata, Korzeniowska-Kumaszka Ewa
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.314-319, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba analizy przydatności klinicznej wyników rozmazów cytologicznych ciężarnych w oparciu o system Bethesda na materiale pięcioletnim. Prawidłowy wynik badania cytologicznego uzyskano u 3295 (69,77 proc.) ciężarnych. Wewnątrznabłonkowe zmiany małego i dużego stopnia stwierdzono u 232 (4,91 proc.) ciężarnych. Zaobserwowano zależność między liczbą przebytych porodów a stopniem nasilenia zmian nabłonka płaskiego szyjki macicy. Wiek ciężarnej oraz wielkość ciąży nie miały wpływu na rozpoznanie cytologiczne. Stwierdzono, że w czasie ciąży system klsyfikacji rozmazów cytologicznych wg Bethesda charakteryzuje się dużą przydatnością kliniczną.

  Streszczenie angielskie: The aim of this papr was to analyse the clinical usefulness of cytological smear results for pregnant women by use of Bethesda system. The examinations were carried for 5 years andn correct results of cytological assays were achieved from 3265 patients. Low and high grade squamous intraepithelial cells were reported in 4.91 p.c. of pregnant patients. A relation between the number of childbirth and the degree of cytological variation in squamous epithelium was oserved. The age of a pregnant woman and size of pregnancy do not influence the cytological result. It was reported that the Bethesd system for cytological smears is characterised by high clinical usefulness while done within the pregnancy.


  3/17

  Tytuł oryginału: Guzy jajnika współistniejące z ciążą.
  Tytuł angielski: Ovarian tumors in pregnancy.
  Autorzy: Dudkiewicz Jan, Kowalski Tomasz, Grzonka Dariusz, Czarnecki Maciej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.342-345, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Autorzy przeanalizowali 23 przypadki guzów jajnika współistniejących z ciążą. 21 chorych poddano zabiegowi operacyjnemu, który wykonano pomiędzy 16 a 24 tygodniem ciąży. W każdym przypadku wykonano śródoperacyjne badanie histopatologiczne. Stwierdzono 2 przypadki raka jajnika; w stopniu III wykonano histerektomię z przydatkami, a w stopniu 1 jednostronne wycięcie przydatków. W pozostałych przypadkach łągodnych guzów jajnika wykonano jak najmniej obciążające operacje: cystovariektomię lub adnexectomię. Przebieg śródoperacyjny i pooperacyjny był niepowikłany u wszystkich pacjentek. Rutynowo stosowano pooperacyjną antybiotykoterapię i leczenie tokolityczne. Jedynym obserwowanym powikłaniem był rozsiew procesu nowotworowego u chorej w III stopniu raka jajnika. Dwóch chorych nie zakwalifikowano do zabiegu operacyjnego ze względu na regresję guzów przed 16 tygoniem ciąży.

  Streszczenie angielskie: Objective: The clinical characteristics of pregnancy complicated by ovarian tumors were investigated. Material and methods: A review was performed of patients who were seen with ovarian tumors in pregnancy from January 1985 to August 2000. We included patients with simple or complex tumors 5 cm that were seen on ultrasonographic evaluation. Results: 23 patients of 21506 deliveries were indentified with ovarian tumorsthat met the criteria. 21 had operative intervention, whereas 2 were managed conservatively. Gestational ages at the time of surgery ranged from 16 to 24 weeks. No intraoperative et postoperative material or fetal complications occurred. In cases adnexal masses seen on ultrasonography resolved spontaneously by 16 weeks. 19 ovarian tumors were benign. One patient had a stage III ovarian carcinoma and went to total hysterectomy, and other patient had a stage IA ovarian carcinoma and went to simple adnexectomy. Conclusions: Ovarian surgery in pregnancy for persistent masses is important to obtain a final histologic diagnosis. Optimal gestational age for the surgery is among 16 and 24 weeks.


  4/17

  Tytuł oryginału: New renin inhibitors with pseudodipeptidic units in P1-P1' and P2'-P3' positions.
  Autorzy: Paruszewski Ryszard, Jaworski Paweł, Winiecka Iwona, Tautt Jadwiga, Dudkiewicz Jadwiga
  Źródło: Chem. Pharm. Bull. (Tokyo) 2002: 50 (6) s.850-853, tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 304,601

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A series of four new potential renin inhibitors has been synthesized. The structure of the compounds was designed in such a way as to produce agents resistant to enzymatic degradation, metabolically stable, possibly potent and with improved oral absorption. All positions of the 8-13 fragment of the human angiotensinogen were occupied by unnatural units (two unnatural amino acids in position P3 and P2 and two pseudodipeptides in positions P1-P1, and P2-P3,). Both N- and C-terminal functions of the inhibitors were blocked with tert-Boc and ethyl ester groups. Their hydrophobicity evaluated as a log P value, calculated by a computer method, was 6.57 and 6.08 respectively. All peptides were obtained by the carbodiimide method in solution and purified by chromatography on the SiO2 column. Their resistance to enzymatic degradation was assayed by determination of stability against chymotrypsin activity. The potency was measured in vitro by a spectrofluorimetric method (assay of Leu-Val-Tyr-Ser released from the N-acetyltreadecapeptide substrate by renin in the presence of the inhibitor). All inhibitors were stable to chymotrypsin. Their IC50 (M/I) values were: 9.6 x 10**-4 (12), 1.6 x 10**-5 (17), 1.0 X 10**-5 (22) and 1.0 x 10**-5 (23) respectively.


  5/17

  Tytuł oryginału: Application of high-performance size exclusion chromatography to the determination of erythropoietin in pharmaceutical preparations.
  Autorzy: Dudkiewicz-Wilczyńska Jadwiga, Snycerski Andrzej, Tautt Jadwiga
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.83-86, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: High performance size exclusion chromatography with fluorimetric detection for the determination of erythropoietin in pharmaceutical preparations has been developed. The applied chromatographic system has been enabled a quick estimation of the identity and contents of the studied compound. The method was validated and showed good validation data in terms of lineary, precision and repeatability. The validated method was successfully applied to the determination of erythropoietin content in commercially available preparations.


  6/17

  Tytuł oryginału: Osteogeneza dystrakcyjna.
  Tytuł angielski: Distraction osteogenesis. P. 1.
  Autorzy: Kulewicz Mirosław, Dudkiewicz Zofia, Cudziło Dorota
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (3) s.40-43, il., bibliogr. [12] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Metoda osteogenezy dystrykcyjnej stała się w ostatnim dziesięcioleciu postępowaniem z wyboru do chirurgicznego korygowania niedorozwojów szkieletu twarzoczaszki. Wykorzystano w niej wyniki badań Ilizarowa, który wykazał, że nowa kość może powstać wskutek jej rozciągania wzdłuż długiej osi o 1 mm dziennie. Ten proces wywołuje tworzenie nowej kości wzdłuż wektora siły rozciągającej bez potrzeby używania przeszczepów kostnych. Technika ta powoduje również rozszerzenie pokrywających kość tkanek miękkich, które często są niedorozwinięte u pacjentów dotkniętych tą wadą. Dzięki tej metodzie chirurdzy są w stanie pobudzać tworzenie się nowej kości w miejscu jej niedoboru lub braku, nie muszą używać przeszczepów kostnych pobranych z innych miejsc anatomicznych. Metoda ta z powodzeniem może być stosowana w leczeniu hipoplazji szczęki i żuchwy. Jest techniką mało inwazyjną, stosunkowo prostą do zastosowania i powoduje mniejsze obciążenie dla pacjenta niż tradycyjne metody chirurgiczne.

  Streszczenie angielskie: In the last decade, distraction osteogenesis has become the method of choice for the surgical correction of deformitis of the craniofacial skeleton. Thanks to this method, surgeons are able to stimulate the formation of new bone in places where it is deficient or lacking, without having to use bone grafts taken from other anatomic locations. This method may be used successfully in the treatment of hypoplasia of the maxilla and mandible.


  7/17

  Tytuł oryginału: 80 lat Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Wojsku Polskim : 1922-2002
  Opracowanie edytorskie: Dudkiewicz Zbigniew (oprac.), Dutkiewicz Marek (oprac.), Jeśman Czesław (oprac.), Jezierski Zdzisław (oprac.), Marmura Czesław (oprac.), Wdowczyk Mirosław (oprac.), Zeman Krzysztof (przedm.).
  Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi
  Źródło: - Łódź, WAM 2002, 89, [1] s. : il., 26 cm.
  Sygnatura GBL: 802,182

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia po r.1945

  Temat korporatywny:
 • Wojskowa Akademia Medyczna


  8/17

  Tytuł oryginału: Determination of the content of desmopressin in pharmaceutical preparations by HPLC and validation of the method.
  Autorzy: Dudkiewicz-Wilczyńska Jadwiga, Snycerski Andrzej, Tautt Jadwiga
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (3) s.163-168, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to apply high performance liquid chromatography to the determination of content of desmopressin in pharmaceutical preparations and validation of the method. The satisfactory results have been obtained using a column Luna C 8.5 ćm, 100 x 4.6 mm and a mobile phase containing 0.067 M phosphate buffer of pH = 7 and acetonitrile in the proportion 83 : 17. It has been shown that the elaborated method shows good precision and accuracy and can be applied to the qualitative and quantitative analysis of pharmaceutical preparations containing desmopressin.


  9/17

  Tytuł oryginału: Zastosowanie laparoskopii w diagnozowaniu i leczeniu klinicznie niebadalnych jąder u dzieci.
  Tytuł angielski: Laparoscopic exploration of the diagnosis and treatment of the nonpalpable testis in children.
  Autorzy: Dłuski Eryk, Szymborska Małgorzata, Dudkiewicz Zofia
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.70-72, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Fifteen children with a nonpalpable testis have been evaluated at our institution between 1998 and 2001. Diagnostic laparoscopy affords the surgeon not only the ability to localize the testes with virtual certainty, but also the advantage of planning a hihly successful treatment programs. We present our experience and conclude that laparoscopy preocedure is technically earsy, safe, give rapid postoperative recovery and good cosmetic results in children with nonpalpable testes.


  10/17

  Tytuł oryginału: Laparoskopowa gonadektomia w prewencyjnym leczeniu dysgenezji gonad u dzieci.
  Tytuł angielski: Laparoscopic gonadectomy as prevention in treatment of gonadal dysgenesis in children.
  Autorzy: Dłuski Eryk, Olczak Jacek, Rychłowska Magda, Klepacka Teresa, Szymborska Małgorzata, Dudkiewicz Zofia, Woźniak Wojciech
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.73-76, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We present three children with gonadal dysgenesis underwent prewential laparoscopic gonadectomy. In each case we confirmed germinal cell neoplasm what support the opinon of necessity of earlie gonadectomy at the time of diagnosis.


  11/17

  Tytuł oryginału: Osteogeneza dystrakcyjna.
  Tytuł angielski: Distraction osteogenesis. P. 2: Using of intraoral distraction devices.
  Autorzy: Kulewicz Mirosław, Dudkiewicz Zofia, Cudziło Dorota, Hortis-Dzierzbicka Maria
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.41-45, il., tab., bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem niniejszej pracy było przestawienie korzyści wypływających z zastosowania osteogenezy dystrakcyjnej u pacjentów rozszczepowych z niedorozwojem środkowego piętra twarzy. W roku 2001 w Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie u 18 pacjentów zrekonstruowano hipoplastyczną szczękę, posługując się techniką osteogenezy dystrakcyjnej. W grupie tej u 4 pacjentów wykonano wysoką osteotomię Le Fort I i użyto dystraktorów wewnątrzustnych (dynaForm-Leibinger). We wszystkich przypadkach osiagnięto dobry końcowy efekt kliniczny - średni 12 mm (w zakresie 8-15 mm) strzałkowy przyrost kości w poziomie umiejscowienia dystraktora. Podczas procesu dystrakcji wszyscy pacjenci byli objęci stałą kontrolą ortodontyczną. Osiągnięto dobre warunki zgryzowe. Pomiary cefalometryczne wykonane po dystrakcji wykazały istotne doprzednie przemiszczenie środkowego piętra twarzy. Do stabilizacji osiągniętego rezultatu chirurgicznego pacjenci przez 3 miesiące po dystrakcji stosowali maski twarzowe. Dystrakcja szczęki za pomocą dystraktora wewnątrzustnego pozwala na pełną rekonstrukcję deficytu środkowego piętra twarzy, zarówno szkieletowego, jak i tkanek miękkich.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to demonstrate the potential advantages of applying distraction osteogenesis techniques to the correction of midfacial hypoplasia in UCLP patietns. Since the beginning of 2001, 18 UCLP patients have been treated with osteodistraction techniques. Among them were four patients who were treated by high LeFort I osteotomies and insertion intraoral distraction device (DynaForm-Leibinger). The distraction devices were applied bilaterally to the zygomatic buttress region with the activating arms protruding from the oral cavity. Distraction osteogenesis was successful in all four cases resulting in a mean sagittal bone gain of 12 mm (range 8-15) at the level of distractor. All patietns were kept under orthodontic supervision during osteodistraction. The final occlusal relation was satisfactory. Analysis of the predistraction and postdistraction cephalometric radiographs revealed significant skeletal maxillary advancement. The face masks are used to stabilize the surgical result after removal of the distractor. Maxillary distraction osteogenesis with intraoral devices permits full correction of the midfacial deficiency, including both the skeletal and soft - tissue deficiencies.


  12/17

  Tytuł oryginału: Incidence of childhood cancers in Poland in 1995-1999.
  Autorzy: Kowalczyk Jerzy R., Dudkiewicz Ewa, Balwierz Walentyna, Bogusławska-Jaworska Janina, Rokicka-Milewska Roma
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.CR587-CR590, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: The annual rate for childhood cancers in developed countries amonunts to 105 - 130 new cases per 1 milion children. The Polish population aged 0 - 17 years is estimatd at approximately 10 milion children and adolescents, thus ca. 1100 - 1300 new cases can be expected every years. In 1995, we started a national childhood cancer registry. Material/Methods: information on the new diagnoses of childhood cancers was collected in 11 regional centers and submitted to the national center in Lublin. All data were verified carefully and standardized incidence rates were calculated. Results: In 1995, we registserd 1028 newly diagnosed malignant neoplasms, in 1996 and 1997 - 1036 cases, in 1998 - 1007, and in 1999 - 1158 new cases. The estimated incidence rates were: 102.3; 109.5; 111.9; 111.6 and 118.3 per 1 milion children, respectively. The most frequent childhood cancers include feukemia, which accounts for 28 p.c. of cancer cases, lymphoma (14.3 p.c.) and C. N. S. tumors (16.3 p.c.). Conclusions: Neoplasms of the hematopoietic system (leukemias and lymphomas) account for about 42 p.c. of all childhood cancers. Malignant lymphomas, bone tumors and germinal tumors are more frequently diagnosed in Poland, but the incidence of central nervous system tumors is lower than in other countries.


  13/17

  Tytuł oryginału: Cefalometryczna ocena późnych wyników leczenia jednostronnych całkowitych rozszczepów wargi i podniebienia : praca doktorska
  Autorzy: Kulewicz Mirosław, Dudkiewicz Zofia (promot.).; Instytut Matki i Dziecka Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży w Warszawie
  Źródło: 2002, [1], 58 k., [22] k. tabl. : tab., bibliogr. 131 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20344

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/17

  Tytuł oryginału: Aspekty psychologiczne i lecznicze zasadności wykonywania zabiegu operacyjnego w opinii chorych wybranego oddziału chirurgicznego.
  Tytuł angielski: Psychological aspects and therapeutic justification of performing surgery in the opinion of patients of the chosen surgical department.
  Autorzy: Hnatuszko Małgorzata, Dudkiewicz Zbigniew, Kilian Zdzisław, Dudkiewicz Mariusz, Pawlik Paweł, Słowiańska Anna
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.178-183, tab., bibliogr. 11 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W oparciu o przeprowadzone badania ankietowe w grupie 100 pacjentów poddanych zabiegom operacyjnym, podjęto próbę określenia czynników psychologicznych i leczniczych wpływających na akceptację interwencji chirurgicznej.

  Streszczenie angielskie: On the basis of inquiry investigations carried out in the grtoup of 100 patients subjected to surgeries an attempt was made to determine psychological and therapeutic factors affecting the acceptances of surgical intervention.


  15/17

  Tytuł oryginału: Społeczne skutki osteoporozy w obrębie narządu ruchu w regionie łódzkim.
  Tytuł angielski: Social effects of osteoporosis within motor organ in Łódź region.
  Autorzy: Malinowska Agnieszka, Dudkiewicz Zbigniew, Kilian Zdzisław, Dudkiewicz Mariusz, Pawlik Paweł
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.239-248, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy w oparciu o opracowany wcześniej kwestionariusz osobowy dokonano oceny wybranych następstw społecznych osteoporozy w obrębie układu narządu ruchu. Materiał badawczy stanowiła grupa 55 losowo dobranych pacjentów mieszkających w aglomeracji łódzkiej.

  Streszczenie angielskie: On the basis of earlier worked out personal questionnaire the study evaluates selected social consequences of osteoporosis within motor organ system. The material comprised the gorup of 55 patients chosen at random and living in Łódź agglomeration.


  16/17

  Tytuł oryginału: Ryzyko operacyjnego leczenia złamań bliższego końca kości udowej u pacjentów w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Risk of surgical treatment of proximal end of femoral bone fractures in patients advanced in years.
  Autorzy: Pawlik Zygmunt, Żołyński Arkadiusz, Pawlik Paweł, Majewski Michał, Dudkiewicz Mariusz, Siuta Kamil
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.262-266, il., bibliogr. 10 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono epidemiologię, schorzenia współistniejące oraz uzasadnienie taktyki postępowania w przypadkach złamań bliższego końca kości udowej na przestrzeni jednego roku u pacjentów powyżej 70. roku życia. Mimo szeregu występujących chorób, szczególnie układu krążenia, ograniczających w sposób znaczny wydolność organizmu, autorzy wykonali protezoplastyki całkowite lub połowicze stawu biodrowego u 92 z 96 pacjentów leczonych w klinice z powodu złamań bliższego końca kości udowej, co pozwoliło w krótkim czasie po operacji (od 8 do 14 dni) opuścić szpital i samodzielnie realizować program rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych.

  Streszczenie angielskie: The study presents the epidemiology, coexisting pathological states and justification of tactics in cases of proximal end of femoral bone fractures within one year in patients over 70. Despite a number of occurring diseases, particularly of circulatory system, considerably limiting the efficiency of organism, the authors performed total or half prosthetoplasties of hip joint in 92 out of 96 patients treated in the department due to proximal end of femoral bone fractures which allowed to leave hospital soon after the operation (8 to 14 days) and to realize the rehabilitation program without aid in ambulatory conditions.


  17/17

  Tytuł oryginału: Investigations on the role of immunological factors in aseptic loosening of cemented and uncemented hip prosthesis. [P.] 4: Discussion.
  Tytuł polski: Badania nad rolą czynników immunologicznych w obluzowaniu aseptycznym całkowitej cementowej i bezcementowej protezy stawu biodrowego.
  Autorzy: Denys P., Szmigiel A., Dudkiewicz Z.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (3) s.198-203, bibliogr. 33 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omowiono przyczyny jałowego obluzowania endoprotezy stawu biodrowego zarówno w oparciu o przegląd piśmiennictwa, jak i badania własne. Mają znaczenie nie tylko wybór endoprotezy i zastosowanie techniki operacyjnej, ale także czynniki immunologiczne. Wydaje się, że strukturą docelową w planowanej interwencji immunologicznej jest TNF-ŕ, cytokina, która stymuluje proces osteolizy.

  Streszczenie angielskie: The paper, based on literature and the author's own investigations, presents the causes of aseptic loosening of hip prosthesis. Not only the choice of prosthesis and operational techniques but also immunological factors are important in the process of aseptic loosening. TNFŕ, the cytokine which stimulates osteolysis, seems to be the target structure in the planned immunological intervention.

  stosując format: