Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DUBANIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Krążące kompleksy immunologiczne i układ dopełniacza (C3) w przebiegu gruźlicy płuc.
Tytuł angielski: Circulating immune complexes and complement (C3) in a course of pulmonary tuberculosis.
Autorzy: Dubaniewicz Anna, Sztaba-Kania Magdalena
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.491-495, il., tab., bibliogr. 47 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza stężenia i występowania krążących kompleksów immunologicznych (KI) oraz fragmentu C3 układu dopełniacza w surowicy 150 zdrowych ochotników oraz 29 chorych na gruźlicę płuc (TB) przed wprowadzeniem terapii i 27 osób z nieczynną postacią TB. W badaniach stwierdzono większe stężenia KI od wartości prawidłowych (p 0,001), ocenianych metodami RI EA i RI EAC, we wszystkich badanych grupach pacjentów, przy czym nie wykazano istotnych różnic między grupami. Odsetki KI EA (erythrocyte-antibody) i KI EAC (erythrocyte-antibody-complement) we wszystkich grupach chorych są większe od kontroli (p 0,001). W aktywnej TB przed i po 2 miesiącach leczenia zaobserwowano zbliżony odsetek wyników dodatnich uzyskanych testem RI EA oraz nieznamiennie niższy procent wyników dodatnich w nieczynnej fazie TB. W tej grupie większy procent wyników dodatnich stwierdzono testem RI EAC niż RI EA (p 0,01), a w czynnej TB większe odsetki wykazano testem RI EA (p 0,05). Odsetek występowania KI EAC po 2 miesięcznej terapii jest większy niż przed leczeniem (p 0,01). Stężenie C3 oceniono metodą nefelometrii. W czynnej TB średnie stężenie C3 było zwiększone (p 0,05), podczas gdy w nieczynnej fazie TB było w zakresie normy. Po 2-miesięcznej terapii stężenie C3 okazało się istotnie mniejsze w pozostałych grupach. Otrzymane dane sugerują, że w grupie chorych na gruźlicę przed leczeniem, po 2 miesiącach terapii, a także u osób po przechorowaniu występują czynniki blokujące ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the current study was to investigate plasma levels of Erythrocyte-Antibody (EA) and Erythrocyte-Antibody-Complement (EAC) circulating immune complexes (CIC) and C3 component of complement in 150 healthy volunteers and 29 patietns with active tuberculosis before the treatment and 27 persons with inactive tuberculosis persons with pulmonary tuberculosis. The study showed the occurrence both of types CIC was higher in all groups of patients in comparison with the control (p 0,001), while there was no significant differences in the patient's groups. The occurrence of CIC EA and EAC in tested groups was significantly greater than in the control (p 0.001). The analysis of frquency of positive results obtained by RI EA test was showed an approximate percentage in the groups of patients both before antituberculous therapy and after two months treatment and was not significantly lower in inactive TB. The appearance of CIC EAC after two months treatment were significantly greater than in group with active TB (p 0.01). In inactive TB, the higher occurrence of CIC were obtianed by RI EAC test comparing with RI EA method (p 0.01). On the contrary, in the patietns with active TB the greater percentage was revealed usign RI EA test (p 0.05). In this group the examination of concentration of C3 was found higher mean (p 0.05), whereas the values in patietns with inactive TB were in the normal range. In patietns after short therapy the level of C3 were decreased ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Rak z komórek nabłonka obwodowych przwodów żółciowych wewnątrzwątrobowych u 59-letniego mężczyzny.
  Tytuł angielski: Peripheral intrahepatic bile ducts carcinoma: a case report.
  Autorzy: Dubaniewicz Andrzej, Dubaniewicz Anna
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.79-83, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy historię choroby 59-letniego mężczyzny z objawami przedłużającej się zakrzepicy powierzchownych i głębokich żył kończyn dolnych, zatorowości płucnej, postępującego osłabienia, spadku ciężaru ciała, bólów brzucha. Początkowo badania dodatkowe: biochemiczne, endodskopowe, radiologiczne (USG, KT) były prawidkłowe. W trakcie ostatniej hospitalizacji pojawiły się trudności w połykaniu pokarmów stałych, z czasem płynnych. W badaniach biochemicznych z odchyleń od normy stwierdzono podwyższone wartości: OB, fosfatazy alkalicznej, GGTP, CEA. Endoskopowo i radiologicznie (KT kl. piersiowej) stwierdzono naciek zatchawiczy, zwężający światło przełyku. W obrazie USG jamy brzusznej uwidoczniono hiperechogenną wątrobę, o nierównych zarysach oraz obecność płynu w jamie otrzewnowej, który w badaniach biochemicznych wykazywał cechy wysięku bez obecności nowotworu. W KT jamy brzusznej stwierdzono naciek sieci większej, słabo zakontrastowaną żyłę główną dolną i naczynia biodrowe. W badaniu sekcyjnym rozpoznano mikroskopowo średnio zróżnicowanego raka gruczołowego obwodowych dróg żółciowych wewnątrzwątrobowych z przerzutami do: węzła zatchawiczego w rzucie przełyku do sieci otrzewnej. Poza tym stwierdzono zakrzepicę żyły głównej dolnej, biodrowych i żył głębokich kończyn dolnych.

  Streszczenie angielskie: A 59-year-old man with a 1.5-year history of prolonged superficial and deep phlebothrombosis extremities, pulmonary embolisms, abdominal pain, weakness and weight loss was presented. At the beginning serum chemistry, endoscopic, radiologic tests were normal. By the time of the diagnosis the dysphagia, ascites, and abnormality on chemistry, endoscopic, radiologic examination have occurred. The high sediment rate and FALK, FFTP, CEA serum levels were found. The esophagostenosis was demonstrated by the endoscopy and radiologic imaging. Abdominal ultrasonography and CT revealed the hyperechoic liver with fibrosis of hepatic capsule, infiltration of gastrocolic omentum, ascites, thrombosis of caval inferior and internal iliac veins. In the autopsy, extension of peripheral intrahepatic cholangiocarcinoma into local structures and remote metastasis to peritoneum, gastrocolic omentum and to tracheoesophageal lymph node occurred. The cholangiocarcinoma is determined histologically as moderately differentiated adenocarcinoma.


  3/4

  Tytuł oryginału: Effect of angiotensin II on ANP-dependent guanylyl cyclase activity in cultured mouse and rat podocytes.
  Autorzy: Golos Magdalena, Lewko Barbara, Bryl Ewa, Witkowski Jacek M., Dubaniewicz Anna, Olszewska Agnieszka, Latawiec Elżbieta, Angielski Stefan, Stepiński Jan
  Źródło: Kidney Blood Press. Res. 2002: 25 (5) s.296-302, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,314

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The presence of a well-developed contractile apparatus is the feature determining mojor roles of podocytes in the renal glomeruli. Receptors for a variety of a variety of vasoactive hormones are expressed in these cells; however, most of the signaling pathways are still unknown and remain to be elucidated. Angiotensin II (Ang II) and atrial natriuretic peptide (ANP), due to their opposite action, are the major modulators of glomerular filtration. In podocytes, Ang II induces rise in intracellular calcium concentration, whereas ANP stimulates generation of cGMP. The present study was designed to check whether ANP-stimulated cGMP synthesis in podocytes might be affected by Ang II. Cultured rat (RP) and mouse (MP) podocytes were stimulated with ANP, in the absence or presence of Ang II and cyclic GMP was determined by RIA method. Co-incubation of podocytes with ANP and Ang II caused significant (p 0.01) suppression of ANP-dependent cGMP generation. The effect was prevented by saralasin, an inhibitor of angiotensin receptors. Phorbol-12-myristate-13-acetate (PMA) mimicked, whereas chelerythrine reversed inhibitory effect of Ang II. In conclusion, angiotensin II counteracts ANP-stimulated cGMP synthesis in cultured podocytes. It seems likely that the protein kinase C pathway is involved in this effect.


  4/4

  Tytuł oryginału: Znaczenie polimorfizmów genów układu renina-angiotensyna-aldosteron w przebudowie serca w izolowanym zwężeniu zastawki aortalnej : praca doktorska
  Autorzy: Dubaniewicz Witold, Rynkiewicz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Kliniczne Centrum Kardiologii, I Klinika Chorób Serca w Gdańsku
  Źródło: 2002, 102 k. : il., tab., bibliogr. 171 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20456

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: