Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DUŁAWA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej u chorych dializowanych.
Tytuł angielski: Acid-base disturbances in hemodialysed patients.
Autorzy: Duława Jan
Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.110-112, bibliogr. 15 poz., sum. - 4 Krakowskie Dni Dializoterapii - sesja pt. Wybrane zagadnienia dotyczące zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej u dializowanych Kraków 07-09.09. 2000
Sygnatura GBL: 313,411

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwiększenie stężenia jonów wodorowych jest jednym z głównych jadów mocznicowych, odpowiedzialnych za objawy przewlekłej niewydolności nerek. Wynika z tego, że bardzo ważnym elementem leczenia nerkozastępczego jest korekcja kwasicy metabolicznej. Rozwój wysoko wydajnych technik hemodializy spowodował, że konieczne stało się upowszechnienie dializy wodorowęglanowej, pozbawionej ujemnych cech dializy octanowej. NKF-DOGI (National Kidney Foundation Dialysis Qutcome Quality Initiative) zaleca utrzymywanie stężenia wodorowęglanów w osoczu przed dializą na poziomie nie mniejszym niż 22 mmol/l. Parametr ten należy kontrolować 1 x w miesiącu.

  Streszczenie angielskie: Increase of hydrogen ions is one of the most important uremic toxins responsible for symptoms of chronic kidney failure. Therefore, important part of renal replacement treatment is correction of metabolic acidosis. Progress in high effective technic of hemodialysis has resulted in the widespread of bicarbonate dialysis. According to NKF-DOQI recommendations predialysis serum bicarbonate level should be maintained at or above 22 mmol/l, and should be measured in maintenance dialysis patients once a moth.


  2/2

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u chorych na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę w bardzo zaawansowanym wieku.
  Tytuł angielski: Cardiovascular risk factors in very old hypertensive patients with and without diabetes.
  Autorzy: Fojt Tadeusz, Duława Jan, Kurek Andrzej, Janowska Mirosława, Szewieczek Jan
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (4) s.303-307, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Zaawansowany wiek, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia i insulinooporność są dobrze udokumentowanymi czynnikami ryzyka chorób układu sercowo- naczyniowego. Przerost lewej komory serca (LVH) można uważać za wtórny czynnik ryzyka zachorowalności i śmiertelności z przyczyn sercowo- naczyniowych. Celem pracy było określenie zaleności między LVH a wymienionymi wyżej czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej u osób w bardzo zaawansowanym wieku chorych na nadciśnienie tętnicze z towarzyszącą cukrzycą lub bez tego schorzenia. Materiały i metody. Badania przeprowadzono u 21 chorych na nadciśnienie tętnicze w wieku 74-92 lat (grupa A) oraz u 9 chorych na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę w wieku 75-88 laty (grupa B). U wszystkich chorych określono współczynnik masy ciała (BM), stężenia w surowicy krwi cholesterolu frakcji HDL i LDL, triglicerydów (TG), cystatyny C (Cy-C), glukozy i insuliny. Na podstawie odpowiednich wzorów obliczono wskaźnik masy lewej komory (LVMI) oraz wskaźnik insulinooporności (HOMA). Wyniki. Badane grupy chorych nie różniły się znamiennie w zakresie wartości BMI, stężenia cholesterolu frakcji HDL, LDL, TG, Cy-C i LVMI. Wskaźnik insulinooporności (HOMA) był znamiennie wyższy u chorych na cukrzycę (1,5 ń 0,2 vs. 4,5 ń 1,6). Wniosek. U chorych na nadciśnienie tętnicze w bardzo zaawansowanym wieku współistnienie insulinoopornośći i cukrzycy nie wpływa na profil lipidów i stężenie cystatyny C w surowicy krwi oraz na wskaźnik masy lewej komory serca.

  Streszczenie angielskie: Background. Ageing, hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia and insulin resistance are the well documented risk factors for cardiac atherosclerotic diseases. Left ventricular hyperthrophy (LVH) could be considered as a secondary risk factor for cardiovascular morbidity and mortality. The aim of the study was to assess the relationship between LVH and mentioned above risk factors for ischemic disease in very old hypertensive patients with or without diabetes. Material and methods. Studies were carried out in 21 hypertensive patients without diabetes aged from 74 to 92 y (group A) and in 9 hypertensive patients with diabetes aged from 75 to 88 y (group B). In all patients BMI, serum HDL, LDL, TG, cystatin C (Cy-C) and left ventricular mass index (LVMI) were assessed. Insulin resistance index was calculated according to HOMA formula using serum glucose and insulin level. Results. No significant differences were found between BMI, HDL, LDL, TG, Cy-C and LVMI. Insulin resistance index (HOMA) was signifficant in hypertensive patients with diabetes (1.5 ń 0.2 vs. 4.5 ń 1.6). Conclusion. Presence of diabetes mellitus and increase of insulin resistance do not influence lipid profile, cystatin C and left ventricular mass index in very old hypertensive patients.

  stosując format: