Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DRUGACZ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Urazy części twarzowej czaszki w niektórych ośrodkach Górnego Śląska w wybranych latach okresu 1980 do 2000 : praca doktorska
Autorzy: Sporysz Piotr, Drugacz Jan (promot.).; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Poradnia Chirurgii Stomatologicznej w Jastrzębiu, [Śląska Akademia Medyczna w Katowicach]
Źródło: 2002, [1], 64, [1] k., 52 k. tabl. : il., tab., bibliogr. 90 poz., streszcz. sum., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/19716

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/4

  Tytuł oryginału: Ocena wyników chirurgicznego leczenia progenii, zgryzu otwartego i laterogenii.
  Tytuł angielski: Evaluation of results of surgical treatment of progenia, occlusio aperta and laterogenia.
  Autorzy: Łangowska-Adamczyk Helena, Jędrusik-Pawłowska Magdalena, Borgiel-Marek Halina, Drugacz Jan
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (6) s.371-378, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki chirurgicznego leczenia 38 pacjentów z powodu morfologicznych zaburzeń szczękowo-zgryzowych, w tym 26 progenii, 5 progenii współistniejących z laterogenią, 3 laterogenie i 4 osoby ze zgryzem otwartym. Wszystkich chorych operowano metodą osteotomii i ostektomii trzonu żuchwy z dojścia wewnątrzustnego (zmodyfikowana metoda Dingmana) w latach 1990-2000. Ocenie poddano rysy twarzy, zgryz, kształt i wielkość łuków zębowych przed i po zabiegu, czynność nerwu zębodołowego dolnego, przebieg gojenia się ran kostnych oraz czynność mięśni żwaczowych i stawów skroniowo-żuchwowych po wykonanym zabiegu. Stwierdzono, że wewnątrzustna metoda osteotomii trzonu żuchwy pozwala na uzyskanie dobrego wyniku estetycznego, zwarciowego i czynnościowego w leczeniu progenii, laterogenii i zgryzu otwartego.


  3/4

  Tytuł oryginału: Ocena obrażeń doznanych przez dzieci w wyniku wypadków komunikacyjnych
  Autorzy: Borgiel-Marek Halina, Łangowska-Adamczyk Helena, Jędrusik-Pawłowska Magdalena, Drugacz Jan, Niedzielska Iwona
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.324-329, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  4/4

  Tytuł oryginału: Zawartość ołowiu, kadmu i cynku w twardych tkankach zębów mieszkańców terenów zurbanizowanych i rolniczych w Polsce i Iraku : praca doktorska
  Autorzy: Hussam Albeslabi, Drugacz Jan (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne Atria w Chorzowie
  Źródło: 2002, [2], 81 k. : il., tab., bibliogr 111 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: