Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DRUCIS
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Polska onkologia w Internecie.
Tytuł angielski: Polis oncology in Internet.
Autorzy: Drucis Kamil, Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (6) s.405-406, 408-410, il., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują przegląd polskiej onkologii w Internecie. Praca przedstawia strony tworzone przez poszczególne kliniki, firmy farmaceutyczne, jednostki naukowo-badawcze, lekarzy oraz strony prywatne. Autorzy podają również adresy stron, na których można znaleźć piśmiennictwo z dziedziny onkologii, linki do innych stron medycznych, atlasy on-line. W pracy znajduje się również opis najciekawszych stron. Adresatami zawartych w sieci informacji są nie tylko lekarze, ale również poszukujący informacji pacjent i jego rodzina. Szczególnie istotną rolę pełnią istniejące w Internecie grupy wsparcia dla pacjentów. Choć z Internetu korzysta w Polsce ponad 700 tys. - przeważnie młodych ludzi - większość z nich nie darzy zaufaniem informacji z sieci. Najwyższy odsetek zadowolonych użytkowników sieci jest wśród lekarzy. Prócz dostarczania informacji i literatury, Internet umożliwia rozwój telemedycyny - przykładem może być zastosowanie Internetu do oceny preparatów histopatologicznych w Poznaniu. Strony internetowe w języku polskim nie zapewniają jeszcze takiej ilości informacji, jak ich anglojęzyczne odpowiedniki, jednak są bliższe polskich realiów - zarówno dotyczących leczenia, jak i życia pacjentów. Pozwalają również na kontakt z lekarzem - niedaleko miejsca zamieszkania - który jest w stanie odpowiedzieć na konkretne pytania. Internet nie stanowi jeszcze znaczącego źródła danych w porównaniu z innymi typowymi źródłami informacji, jak książki czy TV. Nie zastąpi on diagnostyki ani badania pacjenta. Rozszerza jednak wiedzę pacjentów na temat chorób nowotworowych i ich lecznia i zmusza w ten sposób lekarzy do poszerzania wiedzy i ustawicznego kształcenia się.

  Streszczenie angielskie: The article presents review of polish oncology in the Internet. It presents the websites created by departments, pharmaceutical companies, research institutes, doctors and also private websites. Authors publish the URL adresses, where articles concerning oncology can be found, links to other medical websites, on-line atlases. In the article there is a description of the most interesting websites as well. Websites are adressed not only to doctors, but also, and to patients looking for information and their families. Groups of patients helping one another in the Internet are also of great weight. Although the Internet is used by more than 700.000 mostly young people the majority of them does not trust data downloaded from the web. The highest percentagae of satisfied users is among doctors. Apart from providing information Internet enables the development of telemedicine. An excellent example is telepathology diagnose of neuropathology cases in Poznań. Internet in Polish provides not as many pieces of information as it's English version, but it's closer polish realities - referring to treatment and life. It enables also getting into touch with a docor close to permanent residence. Internet is still not the main source of data comparing with books or TV. It can not replace diagnosis or the medical examination of the patient. Internet however educates the patient what a neoplasm is, how it can be treated, and forces doctors to improve their knowledge constantly.


  2/4

  Tytuł oryginału: Ocena węzła "wartownika" w raku piersi za pomocą metody barwnikowej.
  Tytuł angielski: Sentinel lymph node identification for patients with breast cancer using blu-dye method.
  Autorzy: Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej, Świerblewski Maciej, Karmoliński Andrzej, Kruszewski Wiesław, Drucis Kamil
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.37-44, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  3/4

  Tytuł oryginału: Historia Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich w latach 1951-1991.
  Tytuł angielski: The history of Gdańsk branch of the Association of Polish Surgeons in 1951-1991.
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Świerblewski Maciej, Jastrzębski Tomasz, Skokowski Jarosław, Drucis Kamil
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.337-344, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich


  4/4

  Tytuł oryginału: Ocena bezpieczeństwa radiologicznego stosowania izotopowej metody oznaczania węzła wartownika w raku piersi z użyciem radioaktywnego technetu Tc 99m.
  Tytuł angielski: Evaluation of radiation hazard in sentinel lymph node biopsy in breast cancer using radioactive technetium Tc 99m.
  Autorzy: Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej, Lass Piotr, Karmoliński Andrzej, Gulida Grażyna, Sokołowski Dariusz, Drucis Kamil
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.581-584, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Metoda oznaczania węzła "wartownika" w raku piersi jest stosowana coraz częściej i zaczyna zajmować stałe miejsce w procesie diagnostycznym oceny stanu regionalnych węzłów chłonnych. Metodą, która jest uważana za najbardziej wiarygodną i obarczoną najniższym odsetkiem wyników fałszywie ujejmnych jest skojarzona metoda barwnikowa i izotopowa. Najczęściej używanym do tego celu izotopem jest roztwór radioaktywnego technetu (Tc 99m) o różnej aktywności promieniowania. Powszechnie stosuje się izotop o aktywności 8-60 MBq, podawany w dniu poprzedzającym operację lub w dniu operacji. Kontakt z materiałem radioaktywnym ma lekarz podający izotop pacjentowi, zespół operacyjny (zarówno lekarze, jak i pielęgniarki) oraz patolog wykonujący badanie bezpośrednio po zabiegu operacyjnym. Najbardziej narażone na promieniowanie są ręce chirurga wykonujące zabieg operacyjny w miejscu podania radioznacznika oraz ręce patologa badającego wycięty fragment gruczołu piersiowego, w obrębie którego znajduje się podany izotop. W poniższej pracy przedstawiono wyniki badań narażenia na promieniowanie podczas każdego z tych etapów styczności z materiałem radioaktywnym. W badaniu wzięło udział łącznie 28 osób (lekarz podający izotop pacjentowi, lekarze zespołu operacyjnego, pielęgniarki-instrumentariuszki oraz lekarz-patolog). Uzyskano zgodę na udział w badaniu od wszystkich biorących w nim udział. Do oceny promieniowania używano dawkomierzy pierścionkowych. Każdy dawkomierz był użyty jeden raz w celu oceny pojedynczego narażenia na promieniowanie. Przedstawione wyniki badania narażenia na...

  Streszczenie angielskie: The sentinel lymph node identification method is used more and more frequently. This technique has become increasingly accepted as a minimally alternative to routine auxillary dissection. The combination method of identification with the use of radioactive Tc 99m-labeled sulphur colloid and vital blue-dye is most frequent. The most used radioactive dose is 8-60 MB, which is injected a day before surgery. Safeguards should be established by each institution for the use of radioactive materials. Appropriate radiation safeguards must be employed for the operative staff, surgeons and pathologists. The radiation exposure of surgeons operating room personel and the staff of pathology from radiocolloid sentinel node technique is extremely low but it is very important to confirm this fact in own setting. The highest exposure rate concerns the surgeon's hands within the breast injection site and the pathologist's hands from lumpectomy specimen and this site of radiation exposure was assessed using ring dosimeters. 28 persons of medical staff (surgeons, nurses and pathologists) were enrolled in this study. The radioactivity rate was assessed using a ring dosimeter. This study was confirmed that radiation exposure to the sentinel lymph node identification method in the operating room and Dept. of Pathology is minimal and is about the same or less as the exposure to the mammograph.

  stosując format: