Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DROSZCZ
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Strategie leczenia astmy oskrzelowej - aktualny stan wiedzy].
Autorzy: Droszcz Wacław
Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.220-221, il. - Tł. artyk. z czas. Hospital Practice 2001; 36(8)
Sygnatura GBL: 312,978

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/15

  Tytuł oryginału: Reactivity of alveolar macrophages in lung cancer patients and healthy subjects: surface ICAM-1 after INF-ç stimulation in vitro.
  Autorzy: Hoser G., Grubek-Jaworska H., Droszcz P., Domagała-Kulawik J., Dąbrowska M., Chazan R.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.103-104, il., tab., bibliogr. 6 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The linearity of ICAM-1 expression on alveolar macrophages (AM) before and after INF-ç stimulation in healthy and lung cancaer subjects were compared. AM were collected by bronchoalveolar lavage and incubated with/without INF-ç according to standard procedures. The harvested calls were analyzed by flow cytometry using mooclonal antibodies against leucocytes and macrophages. Only viable cells were analyzed. Stimulation with INF-ç revealed two AM subpopulations of similar size differentiated in the intensity of ICAM-1 expression. They were not distinctly marked in every studied case. our preliminary results did not confirm the previously reported decreasing reactivity of AMs after INF-ç stimulation in lung cancer patients.


  3/15

  Tytuł oryginału: Astma - aktywność fizyczna, w tym sport wyczynowy.
  Tytuł angielski: Asthma - physical activity, including competitive sports.
  Autorzy: Droszcz Wacław
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (5) s.180-183, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor dokonuje aktualnego przeglądu stanu wiedzy dotyczącej poglądów na mechanizmy i znacznie praktycznego postępowania w przypadku powysiłkowego skurczu oskrzeli u osób z astmą, jak i tych, u których można rozpoznać jedynie wzbudzaną wysiłkiem nadreaktywność oskrzeli. Analizuje również zakaz stosowania niektórych leków przeznaczonych do leczenia astmy.

  Streszczenie angielskie: The paper is a review about knowledge on mechanisms and practical management of postexercise bronchoconstriction in asthmatic patients, as well as in subjects with exercise-induced bronchoconstriction due to bronchial overresponsiveness. Moreover, contraindications regarding some anti-asthmatic drugs are discussed.


  4/15

  Tytuł oryginału: Astma : zarys patofizjologii, zasady diagnostyki i leczenia
  Autorzy: Droszcz Wacław
  Opracowanie edytorskie: Niżankowska-Mogilnicka Ewa (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 314 s., [2] k. tabl. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/15

  Tytuł oryginału: Astma.
  Autorzy: Droszcz Wacław
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (8) s.49-50, 52, bibliogr. 1 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/15

  Tytuł oryginału: Zgodność rozpoznań bronchoskopowych i histopatologicznych u pacjentów z podejrzeniem raka płuca.
  Tytuł angielski: Correlation between bronchoscopically visible aspects and histopathologic resutls in patients with suspected lung cancer.
  Autorzy: Paciorek Marcin, Domagała-Kulawik Joanna, Droszcz Paweł, Byśkiniewicz Krzysztof, Krenke Rafał, Karwat Krzysztof, Chazan Ryszarda
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1193-1197, tab., bibligor. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie korelacji między widocznymi podczas bronchoskopii zmianami mogącymi odpowiadać procesowi rozrostowemu (guz, naciek, ucisk z zewnątrz, martwica) a wynikiem badania histopatologicznego oraz ocena przydatności połączenia biopsji szczoteczkowej oraz kleszczykowej w diagnostyce raka płuca. Badanie bronchoskopowe zostało przeprowadzone u 208 pacjentów ze zmianami w badaniu RTG klatki piersiowej sugerującymi raka płuca lub występującym krwiopluciem. Materiał do badań histopatolgoicznych otrzymano za pomocą biopsji szczoteczkowej, biopsji kleszczkowej lub popłuczyn oskrzelowych. Dodatnie wyniki były klasyfikowane jako rak drobno- bądź niedrobnokomórkowy. Od wszystkich chorych zbierano wywiad dotyczący nikotynizmu. U 165 chorych obraz zmian w bronchoskopii odpowiadał zmianie nowotworowej. U 90 chorych wynik badania histopatologicznego był dodatni: 32 proc. stanowił rak drobnokomórkowy, 62 proc. rak niedrobnokomórkowy. W 23 przypadkach pobrano jednocześnie biopsję kleszczykową oraz szczoteczkową - wyniki obu badań były zgodne w 78 proc. przypadków. W trzech przypadkach rozpoznanie zostało ustalono jedynie dzięki biopsji szczoteczkowej. W analizowanej grupie chorych ze wstępnym rozpoznaniem rka płuc potwierdzenie histopatologiczne uzyskano w 43 proc. przypadków. Biopsja szczoteczkowa okazała się cennym uzupełnieniem biopsji kleszczykowej i uzasadnione wydaje się częstsze stosowanie obu tych metod jednocześnie.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to determine correlation between bronchoscopically visible lesions and histopathologic classification and whether cytology and histopathology can complement each other in diagnosis of pulmonary neoplasm. Fibroptic flexible bronchoscopy was performed in 208 patietns who where suspected of haveing lung cancer - abnormal chest x - ray or hemoptysis. Material for histopathologic examination was obtained from bronchial brushings, bronchial forceps biopsy and bronchial washings. Positive results were classified as non - small cell or small cell carcinomas. All patietns were questioned about smoking history. in 165 patients there were visible signs of enoplasm in bronchoscopic examination: tumor, necrosis, infiltration, compression. Histopathology was positive in 90 cases: small cell carcinoma 32 p.c., non-small cell carcinoma 68 p.c. In 23 cases material for histopathologic examination was obtained from both bronchial brushings and foceps biopsies: results were compatible in 78 p.c. Bronchial brushings identified neoplasm in three additional cases. In analysed group of 208 patietns cancer cells were found in 43 p.c. Examination of bronchial brushings coplements forceps biopsy in diagnosing and typing lung neoplasms and could be performed more frequently in patietns undergoing fiberoptic bronchoscopy.


  7/15

  Tytuł oryginału: Ambulatoryjne kryteria doboru inhalatora proszkowego na podstawie pomiaru szczytowego przepływu wdechowego.
  Tytuł angielski: Ambulatory criteria of dry powder inhaler selection based on peak inspiratory flow recordings.
  Autorzy: Droszcz Wacław, Droszcz Paweł
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (9/10) s.490-495, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In 185 patients (106 with asthma and 79 with cOPD) peak inspiratory flow (PIFR) without resistance and across valves of popular in Poland dry powder inhalers (DPI): Discus, Turbuhaler and Aerolizer were recorded. "In-Check" device was used for these purposes. Clement-Clarke princeple of minimal and optimal PIFR for lung drug deposition was accepted. According to this principle teh results were presented on the attached table: patients Turbuhaler Aerolizer Dicus achieving Asthma COPD Asthma COPD Asthma COPD Optimal PIFR 69 39 37 10 100 95 Minimal PIFR 96 96 70 39 100 100 Almost all patients with asthma and COPD can use Discus effectively, for other DPI's " In Check" investigation is often necessary.


  8/15

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Możliwości postępowania farmakologicznego i unikanie czynnika ryzyka].
  Autorzy: Droszcz Wacław
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (10) s.104, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 111(6) : 65
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/15

  Tytuł oryginału: Education: "An essential part of the management of asthma".
  Tytuł polski: Edukacja: "Istotna część postępowania w astmie".
  Autorzy: Droszcz W., Droszcz P.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.144-146, il., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili różne problemy związane z edukacją w astmie, które od lat 80. stopniowo stają się bardzo ważne w postępowaniu w tej chorobie i uzyskały wysoką ocenę (poziom I-A w medycynie opartej na dowodach). W drugiej części artykułu przedstawili własny system edukacji w astmie, stosowany w Szkole dla Chorych na Astmę w Warszawie.

  Streszczenie angielskie: The authors discussed various problems connected with asthma education which since 1980s gradually became very important in asthma management, reaching high level of appreciation (Level I-A in evidence based medicine). In the second part of the paper, they presented their own system of asthma education which they are conducting in Warsaw Asthma School.


  10/15

  Tytuł oryginału: Edukacja chorych na astmę obowiązkiem zgodnym z Evidence Based Medicine.
  Autorzy: Droszcz Wacław
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (11) s.157-158, bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia


  11/15

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Kiedy świszczący oddech nie oznacza astmy].
  Autorzy: Droszcz Wacław
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (12) s.149, il.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/15

  Tytuł oryginału: Historia leczenia astmy.
  Autorzy: Droszcz Wacław
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.15-17, bibliogr. 27 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/15

  Tytuł oryginału: Napad astmatyczny w gabinecie prywatnym lub małym ambulatorium.
  Tytuł angielski: Acute asthma in private office or small outpatient clinic.
  Autorzy: Droszcz Wacław
  Źródło: Alergia 2002 (2) s.27-28, bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Principall medicament: Beta2-agonist (2,5 - 5 mg salbutamol) by nebulization, than adrenaline s.c., theophylline i.v. Next hydrocortisone i.v. or 30 - 40 mg of prednisone orally as single dose. There is not difference in action between oral or i.v. steroids. Full effect will be expected after 3 - 4 h. Sometimes oxygen inhalation has to be given.


  14/15

  Tytuł oryginału: Edukacja osób dorosłych chorych na astmę.
  Autorzy: Droszcz Wacław, Droszcz Paweł
  Źródło: Lekarz 2002 (1) s.10, 12, il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/15

  Tytuł oryginału: Astma i ciąża.
  Autorzy: Droszcz Paweł
  Źródło: Lekarz 2002 (3) s.41-43, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża

  stosując format: