Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DROBNIK
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Ocena wpływu wody dejonizowanej na wybrane składniki gospodarki tłuszczowej, węglowodanowej i białkowej, morfologię oraz równowagę kwasowo-zasadową we krwi szczurów.
Tytuł angielski: Evaluation of the effect of deionized water on selected components of fat, carbohydrate, and protein metabolism, morphology and the acid-base equilibrium in the rats blood.
Autorzy: Drobnik Michał
Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.27-32, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,906

Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W badaniach doświadczalnych na szczurach określono wpływ doustnego stosowania wody dejonizowanej, na niektóre parametry gospodarki lipidowej, białkowej, węglowodanowej, morfologię, rozmaz krwi obwodowej i równowagę kwasowo-zasadową we krwi tych zwierząt.

  Streszczenie angielskie: By virtue of the carried out experimental investigations no essential effect of deionized water, administered orally for 90 days in a dose ad libitum, has been stated to act, in the blood of rats, on the determined elements of carboxydrate, protein metabolism, on morphology and the peripheral blood smear. The observed value shifts to the indices of fat metabolism and of the acid-base equilibrium are contained within the limits of physiological norms for that species of animals.


  2/10

  Tytuł oryginału: Odchylenia w badaniach tomografii komputerowej głowy u kobiet ciężarnych z towarzyszącymi objawami neurologicznymi w nadciśnieniu tętniczym indukowanym ciążą. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Computer tomography in the pregnancy induced hypertension women with neurological lesions.
  Autorzy: Michalska-Krzanowska Grażyna, Stasiak-Pikuła Elżbieta, Drobnik Leon
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.5-8, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki tomografii komputerowej głowy z objawami neurologicznymi u kobiet ciężarnych z indukowanym ciążą nadciśnieniem tętniczym. Ciśnienie u tych kobiet pojawiło się po 25. tygodniu ciąży. Każda z nich miała ciśnienie tętnicze powyżej 160/90 mm Hg (21,3/12 kPa). Najczęstszymi objawami neurologicznymi były: bóle głowy, drżenia mięśniowe, zaburzenia widzenia, drgawki i utrata świadomości. Po konsultacji neurologicznej wykonano tomografię komputerową głowy, w której stwierdzono zmiany w strukturach ośrodkowego układu nerwowego. Kontrolne badanie CT głowy wykazały częściowe cofnięcie się zmian po 3-5 dniach, a całkowite po 9-14 dniach.

  Streszczenie angielskie: We present CT-scan analysis of three women with pregnancy induced hypertension that appeared arounds 25 weeks of pregnancy. All patients demonstrated markedly increased arterial blood pressure (over 21.3/12 kPa) and various degree neurological symptoms (headache, muscle tremor, vision lesions, convulsions or loss of consciousness). CT-scans revealed: low density areas, reduction of ventricles, brain oedema and small ischemic area. The picture returned to normal within 14 days.


  3/10

  Tytuł oryginału: The rate of eyelid reflex loss following thiopental administration in hypo- and hypergonadism in rabbits.
  Autorzy: Szymański Bogdan, Pakulski Cezary, Drobnik Leon, Starczewski Andrzej, Badowicz Beata
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.BR179-BR183, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: The aim of this research was to explain whether different hormonal conditions caused by disturbed concentrations of estrogens and progesterone might lead to alteration of CNS reaction following administration of the hypnotic agent thiopental. The investigated factor was the rate of loss of the eyelid reflx after intravenous thiopental administration, since this corresponds with loss of consciousness. The investigation was performed in 24 sexually mature female Chinchilla rabbaits divided into 4 groups of 6 rabbits each. The animals were oophorectomized (hypoprogesterone/hypoestrogen), hyperestrogen (sham surgery plus estradiol injections), or normal (sham surgery). Twelve weeks later, thiopental (40 mg/ml) was infused through the intravenous cannula at a constant rate (90 ml/hour) until loss of the eyelid reflex, at which time blood was sampled for determination of thiopental, á-estradiol, progesterone and 17ŕ-hydroxyprogesterone concentrations. The ANOVA and Tukey tests were applied in statistical analysis (p = 0.05). Hyperprogesterone rabbits lost consciousness faster (138 ń 34.6 sec), at a lower plasma thiopental concentration (46.3 ń 6.6 ćg/ml), and required less thiopental (24.63 ń 6.44 mg/kg) than controls; hypoprogesterone rabbits lost consciousness slover (207.5 ń 30.9 sec), at a higher plasma thiopental concentration (129.2 ń 24.9 ćg/ml), and required more tiopental (38.51 ń 2.33 mg/kg) than controls. The time of sleep induction in the control group was 190 ń 25.7 sec.; the serum thiopental concentration was 77.8 ń 13.9 ćg/ml, and the total thiopental consumption was 35.8 ń 3.51 mg/kg. Estrogen status has no effect. Various hormonal states are accompanied by different CNS reactions to thiopental. Among the studied groups of sex steroids, only progestins significantly modify the CNS response to barbiturate infusion.


  4/10

  Tytuł oryginału: Wpływ wody dejonizowanej na stan zdrowotny ludności.
  Tytuł angielski: Influence of the deionized water on the wholesomeness of the population.
  Autorzy: Drobnik Michał, Latour Teresa
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (2) s.187-195, bibliogr. 83 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Streszczenie polskie: Na podstawie piśmiennictwa oraz wstępnych badań własnych oceniono wpływ wody dejonizowanej na stan zdrowia ludzi oraz wykazano celowość badań dotyczących wpływu spożywanej wody dejonizowanej na gospodarkę mineralną w organizmie człowieka.

  Streszczenie angielskie: Basing on the literature dealing with the existence of considerable deficits of magnesium and calcium in the human organism and on concerning experimental research of the influence of deionized water on animals, it has been shown that the deficits of the above-mentioned bioelements may get increased as resulting from the oral administration of that water. The purposefulness of continuing investigations with the object of recognizing the biological properties of deionized water, while being administered to mon for common consumption, could have been stated.


  5/10

  Tytuł oryginału: Wpływ wód leczniczych stosowanych w krenoterapii na poziom elektrolitów w surowicy krwi oraz czynność mięśni gładkich jelita cienkiego w warunkach in vitro.
  Tytuł angielski: The effect of curative waters applied in crenotherapy in the level of electrolytes in the blood serum and the activity of the smooth muscles of the small intestine in the in vitro assay.
  Autorzy: Drobnik Michał, Latour Teresa
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (4) s.359-369, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 18 Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Poznań 20-22.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W badaniach doświadczalnych na zwierzętach laboratoryjnych określono wpływ leczniczych wód mineralnych - o różnym stopniu mineralizacji ogólnej i składzie chemicznym - zastosowanych w formie kuracji pitnych na poziom sodu, potasu, i wapnia w surowicy krwi szczurów oraz działanie tych wód na motorykę jelita cienkiego królika w warunkach in vitro.


  6/10

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z działalności Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2000/2001
  Opracowanie edytorskie: Drobnik Leon (przedm.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 39, [1] s. : tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 660,785

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  7/10

  Tytuł oryginału: Wpływ ostrej hiperkapni na chemiluminescencję granulocytów obojętnochłonnych i komórek popłuczyn oskrzelowych u sztucznie wentylowanych królików : praca doktorska
  Autorzy: Makowski Arystarch, Drobnik Leon (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapi w Szczecinie, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Anestezjologii Doświadczalnej w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 125 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  8/10

  Tytuł oryginału: Postępowanie okołooperacyjne
  Autorzy: Andrys Bożena, Drobnik Leon, Hartmann-Sobczyńska Roma, Jałowiecki Przemysław, Jastrzębski Jacek, Jurczyk Witold, Karwowska Katarzyna, Kruszyński Zdzisław, Krzywańska Agnieszka, Kbler Andrzej, Kusza Krzysztof, Mayzner-Zawadzka Ewa, Płotast Hanna, Rybicki Zbigniew, Skalisz Hanna, Sobczyński Paweł, Sokół-Kobielska Elżbieta, Suchorzewska Janina, Szreter Tadeusz, Szulc Roman, Wierusz-Wysocka Bogna, Wordliczek Jerzy, Złotorowicz Małgorzata, Żaba Zbigniew
  Opracowanie edytorskie: Jurczyk Witold (red.), Szulc Roman (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 294, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 48
  Sygnatura GBL: 735,976

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia


  9/10

  Tytuł oryginału: Wody lecznicze występujące w Krynicy oraz możliwości ich wykorzystania do kuracji uzdrowiskowej i tzw. produkcji zdrojowej.
  Tytuł angielski: Therapeutic waters occurring in Krynica and the possibilities of their use in treatment and for bottled water production.
  Autorzy: Latour Teresa, Drobnik Michał
  Źródło: Balneol. Pol. 2002: 44 (1/4) s.89-99, tab., bibliogr. 54 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,284

  Streszczenie polskie: Na podstawie dostępnego piśmiennictwo określono charakterystykę balneochemiczną leczniczych wód krynickich, właściwości farmakodynamiczne szczaw wodorowęglanowo-sodowych oraz wodorowęglanowo-wapniowych i magnezowych (ziemnoalkalicznych). Omówiono wyniki dotychczasowych badań farmakodynamicznych i klinicznych wód krynickich oraz rolę poszczególnych składników tych wód. Przedstawiono także szczegółowe zalecenia dotyczące prowadzenia kuracji pitnej omawianymi wodami.

  Streszczenie angielskie: On the basis of all available information, a detailed characterisation of the therapeutic waters occurring in Krynica has been made, including balneological properties and pharmco-dynamical properties of sodium-bicarbonate water containing carbon dioxide and calcium or magnesium bicarbonate ones (alkali earth). The results of the hitherto studies of pharmaco-dynamics and clinical properties of the waters from Krynica have been discussed with emphasis on the role of their particular components. Detailed recommendations concerning the weater therapies have been given.


  10/10

  Tytuł oryginału: Stan przedrzucawkowy - próba oceny szczelności bariery krew-mózg w połączeniu z badaniem tomografii komputerowej głowy.
  Tytuł angielski: Pregnancy-induced arterial hypertension (PIH) - and attempt to evaluate hermetic aspects of the brain blood barrier connected with skull computed tomography.
  Autorzy: Michalska-Krzanowska Grażyna, Drobnik Leon, Stasiak-Pikuła Elżbieta
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.815-819, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Autorzy podjęli próbę oceny szczelności bariery krew-mózg w stanie przedrzuczwkowym. Po konsultacji neurologicznej, w określonych przypadkach, wykonali badania TK głowy. Łącznie przeprowadzili obserwacje 6 kobiet ciężarnych: 4 z objawami stanu przedrzucawkowego (G1 do G4) i 2 zdrowych kobiet (K1, K2). Poród rozwiązywano drogą cięcia cesarskiego w znieczuleniu podpajęczynówkowym. Jednoczasowo pobierano 15 ml krwi żylnej i 4 ml płynu mózgowo-rdzeniowego. W zabezpieczonych od każdej ciężarnej próbkach krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego oznaczano stężenia albuminy i immunoglobuliny G (IgG) w surowicy oraz mikroalbuminy i IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym. W oparciu o wyniki oznaczeń obliczano wskaźnik przenikania dla albuminy (Qalb) i wskaźnik przenikania dla IgG (QIgG). Na podstawie wartości tych wskaźników oraz tzw. indeksu IgG określano stan czynnościowy bariery krew/płyn mózgowo-rdzeniowy. U kobiet G1 do G4 zaobserwowano znamienny wzrost wskaźnika Qalb i QIgG. Świadczyć to może o naruszeniu szczelności bariery krew-mózg. Badania tomograficzne przeprowadzone u położnic, u których wystąpiły poważne poiwkłania neurologiczne, wykazały obszary patologiczne o niskiej gęstości. Zaobserwowano częściowe cofanie się zmian w ciągu 3 - 5 dni, a całkowite ich ustąpienie w ciągu 9 - 14 dni.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to study the influence of pregnancy induced arterial hypertension (PIH) on hermetic aspects of the blood-brain barrier. Neurological consultaiton was followed by cranial computed tomography which revealed changes within structures of central nervous system. The observations were performed in 6 pregnant women, assigned to control group - C, and study group - G. All women had caesarean section performed in conductive anaesthesia. The method included collection of 15 ml venous blood and 4 ml cerebrospinal fluid (CSF). Albumin and immunoglobulin G (IgG) serum concentrations, micro-albumin and IgG CSF concentrations, and permeability indexes for albumin and IgG - Qalb and QIgG, were estimated. In contrast to group C, increased Q alb and Q IgG indexes proved lack of integrity of blood-brain barrier in the group G. Control cranial CT scans revealed partial subsidence of chagnes after 3 - 5 days, and complete subsidence after 9 - 14 days.

  stosując format: