Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DROŹDZIK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: N-acetyltransferase 2 polymorphism in sporadic Parkinson's disease in a Polish population.
Autorzy: Białecka Monika, Gawrońska-Szklarz Barbara, Droździk Marek, Honczarenko Krystyna, Stankiewicz Jan
Źródło: Eur. J. Clin. Pharmacol. 2002: 57 (12) s.857-862, il., tab., bibliogr. 28 poz.
Sygnatura GBL: 312,148

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective: A genetic background of Parkinson's disease has been suggested, including genes implicated in xenobiotic metabolism. So far, many candidate genes responsible for the occurrence of the disease have been enumerated. This study was carried out to determine the presence of N-acetyltransferase 2 polymorphism in Parkinson's disease patients in a Polish population. Methods: Fifty-four patients with diagnosed sporadic Parkinson's disease and 81 healthy individuals were enrolled into the study. The N-acetyltransferase 2 alleles (*4, *5, *6 and *7) were identified using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism methods with DNA extracted from peripheral blood. Results: A preponderance of slow acetylators in patients with Parkinson's disease was demonstrated. Among 54 subjects with parkinsonism, 64.8 p.c. were homozygous for two mutated alleles responsible for the slow-acetylator phenotype. In the control group, a predominance of fast acetylators was noted. Subjects homozygous and heterozygous with genotypes determining fast acetylation constituting 53 p.c. of subjects, whereas 47 p.c. were slow acetylators. Comparison of the two groups of the study, i.e. Parkinson's disease and healthy individuals, revealed a statistically significant predominance of slow acetylators in Parkinson's disease patients (P 0.05). The risk of Parkinson's disease development was more than two times greater in slow acetylators than healthy subjects. The frequency of point mutations was similar both in patients with Parkinson's disease and the healthy cotrols. Conclusion: Slow-acetylation genotype may be an important factor of individual susceptibility to Parkinson's disease.


  2/5

  Tytuł oryginału: Kompedium farmakoterapii dla stomatologów
  Autorzy: Banach Jadwiga, Droździk Marek, Gawrońska-Szklarz Barbara, Jańczuk Zbigniew, Juźwiak Stefania, Łoniewski Igor, Machoy-Mokrzyńska Anna, Malinowski Jerzy, Put Anna, Samochowiec Leonidas, Wójcicki Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Jańczuk Zbigniew (red.), Samochowiec Leonidas (red.), Wójcicki Jerzy (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i uzup
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, XV, [1], 364 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,931

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • nefrologia


  3/5

  Tytuł oryginału: Lidocaine elimination in patients with liver cirrhosis.
  Autorzy: Wójcicki Jerzy, Kozłowski Kosma, Droździk Marek, Wójcicki Maciej
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (4) s.321-324, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study wa to evaluate lidocaine elimination in patients with liver cirrhosis. The study was carried out in 30 cirrhotic patients classified according to the Child-Pugh's score to subgroups A (n=11), B (n=12) and C (n=7), and 14 helalthy volunteers. Lidocaine was administered intravenously, at a dose of 1 mg/kg, and blood samples for lidocaine and monoethylglycinexylidide (MEGX) assays were collected for up to 6 h. Decreased elimination half-live for lidocaine as well as reduced formation rate of MEGX was found in cirrhotic patients. Lidocaine metabolising capacity of the liver was irrespective of etiology of cirrhosis. It was also found that evaluation of elimination half-life of lidocaine is more closely related to the Child-Pugh's staging of liver dysfunction than 15-minute MEGX concentration.


  4/5

  Tytuł oryginału: Rola polimorfizmu genów katecholo-O-metylotransferazy (COMT), monoaminooksydazy typu B (MAOB) oraz cytochromu P450 2D6 (CYP2D6) i N-acetylotransferazy (NAT2) w patogenezie choroby Parkinsona.
  Tytuł angielski: Role of gene polymorphism of catechol-O-metyltransferaze (COMT), monoamine oxidase B (MAO B), cytochrome P450CYP2D6 (CYP2D6), and N-acetyltransferase 2 (NAT2) in pathogenesis of Parkinson's disease.
  Autorzy: Białecka Monika, Droździk Marek, Podraza Hanna
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.113-121, bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Współczesne badania medyczne charakteryzuje poszukiwanie molekularnego podłoża chorób. W ostatnich latach pojawia się coraz większa liczba doniesień sugerujących podłoże genetyczne chorób ośrodkowego układu nerwowego, wśród nich choroby Parkinsona. Poszukując nowych czynników mogących prowadzić do zwyrodnienia neuronów dopaminergicznych zainteresowano się rolą enzymów katabolizujących różnego rodzaju ksenobiotyki (cytochrom P4502D6, N-acetylotransferaza NAT2) oraz aminy katecholowe (katecholo-O-metylotransferaza - COMT, monoaminooksydaza typu B - MAO B). Polimorfizm genów kodujących izotypy enzymów o różnej aktywności biologicznej ma wpływ na predyspozycję do zachorowania na chorobę Parkinsona, szybkość progresji oraz skuteczność jej farmakoterapii.

  Streszczenie angielskie: Factors underlying pathogenesis of diseases are currently being searched. In recent years in creasing number of reports on genetic background of central nervous system diseases have appeared. In the search of factors that can precipitate degeneartion of dopaminergic neurons the role of enzymes catabolising xenobiotics (CYP2D6, NAT2) and enzymes metabolising catecholamines (COMT, MAO B) had been postulated. Polimorphism of genes coding for isotypes characterised by different biological activity could be responsible for the propensity for Parkinson's disease progression and efficacy of pharmacotherapy of the disease.


  5/5

  Tytuł oryginału: Znaczenie mutacji genów receptora beta-adrenergicznego w sodowrażliwości ciśnienia tętniczego : praca doktorska
  Autorzy: Ciechanowicz Alicja, Droździk Marek (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra Farmakologii i Toksykologii w Szczecinie
  Źródło: 2002, 94 k. : il., tab., bibliogr. 155 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20154

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  stosując format: