Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DREWA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Parazytologia i akaroentomologia medyczna : podręcznik dla studentów, nauczycieli akademickich, lekarzy praktyków i pracowników laboratoriów diagnostycznych
Autorzy: Boczoń Krystyna, Deryło Antoni, Drewa Gerard, Grytner-Zięcina Barbara, Hadaś Edward, Humiczewska-Rajska Mirosława, Jankowski Stanisław, Kurnatowska Alicja, Kurnatowski Piotr, Kuźna-Grygiel Wanda, Kwaśniewska Jolanta, Siuda Krzysztof, Solarz Krzysztof, Wiczkowski Andrzej
Opracowanie edytorskie: Deryło Antoni (red.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN SA 2002, 506, [2] s., [20] s. tabl. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 738,916

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia


  2/10

  Tytuł oryginału: Znaczenie zaprogramowanej śmierci komórki w patogenezie chorób człowieka.
  Tytuł angielski: Programmed cell death in the pathogenesis of human diseases.
  Autorzy: Drewa Tomasz, Olszewska Dorota, Woźniak Alina
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.336-341, tab., bibliogr. 60 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Streszczenie polskie: Zaburzenia dotyczące procesu umierania komórek mają kluczowe znaczenie w patogenezie wielu chorób, podobnie zresztą jak zaburzenia proliferacji. Proliferacja oraz umieranie są prawdopodobnie w jednakowym stopniu odpowiedzialne za utrzymanie homeostazy. Na obecnym etapie wiedzy o śmierci komórek i powstawaniu różnych chorób wyróżniono 2 grupy zaburzeń, jedną związaną ze zwiększoną przeżywalnością komórek (niektóre nowotwory, choroby autoimmunologiczne, zakażenia wirusowe) i drugą, w której występuje zwiększona śmiertelność komórek (AIDS, niektóre choroby neurodegeneracyjne, zespoły mielodysplastyczne, osteoporoza i inne). Indukowanie zaprogramowanej śmierci komórki przy użyciu metod terapii genowej testuje się w badaniach przedklinicznych. Uważa się, że w przyszłości wyniki tych badań będą miały duże znaczenie w leczeniu wielu chorób.

  Streszczenie angielskie: The distempers considering cell dying have an important meaning in pathogenesis of different diseases, just like the proliferation distempers. Proliferation and dying are probably responsible for homeostasis support at the same part. Two groups of distempers were distinguished. One of them is connected with an increased cell viability (some cancers, autoimmunological diseases, viral infections) and the other where there is an increased cell mortality (AIDS, some neurodegenerative diseases, myeolodysplastic syndromes, osteoporosis and others). Programmed cell death induction using gene therapy methods is tested in preclinical examinations. The results of these tests are thought to have an important significance in therapy of many diseases.


  3/10

  Tytuł oryginału: The effect of ascorbic acid and ethanol on the level of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in selected tissues of albino BALB/c mice.
  Autorzy: Woźniak Alina, Woźniak Bartosz, Drewa Gerard, Kasprzak Heliodor Adam
  Źródło: Biol. Pharm. Bull. 2002: 25 (7) s.943-944, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,043

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was to study the effect of ascorbic acid (vitamin C) and ethanol on the level of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in the brain, lungs and blood serum of inbred albino BALB/c mice. Sixty male mice divided into 4 groups were used for the study; the mice in each group were injected intraperitoneally (.p.): Group 1 - control, saline; Group 2 - H202 and FeSO4; Group 3 - ascorbic acid (AA); Group 4 - AA and ethanol. The level of TBARS in the investigated tissues of the mice in all of the groups was statistically significant higher than than in the control group. The highest content of TBARS in blood serum, brain, liver and lung tissue was observed in mice which were given ascorbic acid and ethanol.


  4/10

  Tytuł oryginału: Ozone therapy and the activity of selected lysosomal enzymes in blood serum of patietns with lower limb ischaemia associated with obliterative atheromatosis.
  Autorzy: Tafil-Klawe Małgorzata, Woźniak Alina, Drewa Tomasz, Ponikowska Irena, Drewa Joanna, Drewa Gerard, Włodarczyk Konrad, Olszewska Dorota, Klawe Jacek, Kozłowska Róża
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR520-CR525, tab., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The paper compares the effects of ozone therpay and conventional balneological methods on health conidition of patietns with obliterative atheromatosis and on serum activity of three lysosomal enzymes. Material/Methods: Sixty-four patietns with lower limb ischaemia in the course of obliterative atheromatosis (without diabetes) were nerolled in the study. Thirty-two patietns were treated with ozone administered by intravenous infusions and 30-minute aerosol oxygen-ozone baths. A comparative group was formed of 32 patietns treated with traditional balneology. There was also a control group made u p of 30 healthy subjects. Ozone tehrapy as well as traditional balenology were administered daily for the period of 10 days, excluding Saturdays and Sundays. Blood for biochemical analysis was collected from elbow vein in the following time intervals: 24 hours before ozone therpy or classical balneology, one hour after therpay and on the 10th day of treatment. The activity of catehpsin D, acid phosphatase and arylsulphatase as well as the levels of ŕ-1-antitrypsin (protease inhibitor) were determined in blood serum of patietns with obliteraitve atheromatosis. Results: In patients who received ozone therapy the activity of analysed lysosomal hydrolases returned to the values typical for healthy subjects. Patietns' general condition also improved. The use of traditional balneological methods did not result in any significant change either in the activity of lysosomal hydrolases, the level of ŕ-1-antitrypsin or general condition of patients. Conclusions: Ozone therapy administered by intravenous infusions and aerosol oxygen-ozone baths of lower extremities yields much better therapeutic results in comparison with classical balneology.


  5/10

  Tytuł oryginału: An evaluation of the impact of supplementation with antioxidant vitamins on oxidation stress parameters in children with chronic recurrent gastroduodenitis.
  Autorzy: Bała Grażyna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Drewa Gerard, Mierzwa Grażyna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR14-CR18, tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of our research was to evaluate the impact of supplementation with antioxidative vitamins in children with chronic recurrent gastroduodenitis on the concentration of malondialdehyde (MDA) in plasma and erythrocytes, and on acitivity of the antioxidant enzymes: dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GSH-Px). Material/methods: We studied 19 children (age from 13 to 16), diagnosed with chronic recurrent gastroduodenitis. The concentration of MDA was measured by Buege and Aust method, while the antioxidant enzyme activity was measured before and after a two-month course of supplementation with vitamins C and E: SOD by the Misra and Fridovich method, CAT by the Bears and Seizer method, and GSH-Px by the Paglia and Valentine method. Results: The average concentration of MDA in erythrocytes in the studied children was significantly higher (38.59 nM/gHb) than non control group (24.07 nM/gHb), but after supplementation was significantly reduced (p 0.05). The average SOD activity in the experimental group was significantly lower both before (885 U/gHb) and after supplementation (923.3 U/gHb) than in the control group (1240 U/gHb). The activity of the remaining enzymes did not differ significantly in experimental and control groups. Conclusions: The increased erythrocyte concentration of MDA in children with chronic recurrent gastroduodenitis may point to the generation of active forms of oxygen due to the low activity of the anti-oxidant enzyme SOD. Supplementation with the antioxidant vitamins C and E in children with a low antioxidant potenital and chronic recurrent gastroduodenitis reduces the generation of free oxygen radicals.


  6/10

  Tytuł oryginału: Cell cycle in sporadic melanoma.
  Autorzy: Czajkowski Rafał, Drewa Tomasz, Woźniak Alina, Krzyżyńska-Malinowska Ewa
  Źródło: Int. J. Dermatol. 2002: 41 (9) s.550-556, il., bibliogr. 53 poz.
  Sygnatura GBL: 305,645

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Sporadic melanoma is a neoplasm whose etiology has been fully investigated. Contemporary achievements in molecular biology have made it possible to localize the genes whose damage can contribute to the initiation of neoplastic transformation of malanocytes and lead to a progression of the disease. The majority of these genes are responsible for the correct progression of phase G1 of the cell cycle. Phase G1 of the cell cycle is subject to control by many protooncogenes and antioncogenes, wihich constitute the pRb or p53 pathway, damage to which can lead to the development of malignant melanoma. The present paper discusses disorders inthe control of phase G1 of the cell cycle in sporadic melanoma.


  7/10

  Tytuł oryginału: Aktywność niektórych enzymów lizosomalnych u kobiet z rakiem piersi przed i po zabiegu operacyjnym : praca doktorska
  Autorzy: Maciak Radosław, Drewa Gerard (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Biologii w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 111 k. : il., tab., bibliogr. 159 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19803

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  8/10

  Tytuł oryginału: Activity of superoxide dismutase and catalase and the level of lipid peroxidation products reactive with TBA in patients with psoriasis.
  Autorzy: Drewa Gerard, Krzyżyńska-Malinowska Ewa, Woźniak Alina, Protas-Drozd Franciszka, Mila-Kierzenkowska Celestyna, Rozwodowska Małgorzata, Kowaliszyn Bogna, Czajkowski Rafał
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.BR338-BR343, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The etiology of psoriasis, one of the most common chronic dermatoses, has not been elucidated yet. Involvement of antioxidant enzymes is suspected. The study aimed to determine the concetrations of lipid pereoxidation products reactive with thiobarbituric acid and antioxidant enzymes activity. Material/Methods: 67 patients of the Chair and Clinic of Dermatology (22 females and 45 males) with psoriasis vulgaris of 3 to 34 years' duration were examined. All were treated topically with preparations for external use. Smooth skin was treated with salicyl ointment, cignoline and tar, while salicyl oil and betamethasone diproproionide with salicylic acid was used on the scalp. Lipid peroxidation products reactive with TBA, expressed as malondialdehyde (MDA) concentration, were determined in erythrocytes using Buege and Aust method. Activities of antioxidant enzymes, superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT), were determined in erythrocytes according to Misra and Fridovich, and Beers adn Sizer, respectively. Results: In halthy subjects, SOD and CAT activity was 1049.2 ń 261.9 U/gHb and 41.4 ń 13.7 x 10**4 IU/gHb, respectively, and MDA concentration 35.8 ń 10.5 nM/gHb. MDA concentrations in erythrocytes of psoriatic patients before treatment were 44 p.c. higher and SOD and CAT activities 20 p.c. and 27 p.c. lower, respectively, than those observed in the controls. Topical treatment improved the patients' clinical condition, resulting in slow increase of enzyme activity to values comparable with controls. Conclusions: The results confirm the involvement of antioxidant enzymes in the pathogenesis of psoriasis. It is, however, questionable whether the observed abnormalities are responsible for the onset of psoriasis, or resultant from ongoing pathologic process.


  9/10

  Tytuł oryginału: Przezbrzuszna jednoczasowa nefrektomia obustronna u dializowanych chorych jako przygotowanie do przeszczepu nerki.
  Tytuł angielski: Transperitoneal synchronous bilateral nephrectomy in dialyzed patients as a preparation for kidney transplantation.
  Autorzy: Wolski Zbigniew, Drewa Tomasz, Siekiera Jerzy
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.234-236, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • radiologia
 • nefrologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Do tej pory nie opracowano jednoznacznych wskazań do wykonania obustronnej nefrektomii u dializowanych chorych przed wykonaniem przeszczepu nerki. Od 1998 roku wykonano jednoczasową przezbrzuszną obustronną nefrektomię u czterech dializowanych pacjentów przewidywanych do przeszczepu nerki. Operaowano dwie kobiety i dwóch mężczyzn w wieku od 36 do 53 lat. Wskazaniami do obustronnego usunięcia nerek były olbrzymie nerki wielotorbielowate u trzech chorych i nieczynne marskie nerki z współistniejącym przewlekłym odmiedniczkowym zapaleniem nerek i zakażeniem układu moczowego u jednego chorego. Nerki usuwano jednoczasowo z cięcia poprzecznego w nadbrzuszu. Przebieg pooperacyjny u wszystkich pacjentów był nie powikłany. We wczesnym okresie pooperacyjnym ważne jest odpowiednie wypełnieni łożyska naczyniowego ze względu na niebezpieczeństwo wykrzepienia przetoki dializacyjnej. Ilość przetaczanych płynów w okresie pooperacyjnym była konsultowana z nefrologiem. Znacznym utrudnieniem w prowadzeniu chorych po operacji jest utrzymujący się wyciek płynu przesiekowego, dlatego dreny z jamy otrzewnej usuwano około 6 doby po zabiegu. Olbrzymie nerki wielotorbielowate oraz nawracające zakażenia układu moczowego wydają się być istotnym wskazaniem do usunięcia nerek u dializowanych chorych przed transplatnacją. Przezotrzewnowy dostęp z cięcia poprzecznego w nadbrzuszu pozwala na jednoczasowe wycięcie obu nerek zapewniając nie powikłany przebieg pooperacyjny u dizliowanych pacjentów przygotowywanych do przeszczepu nerki.

  Streszczenie angielskie: There are no direct indications for synchronous bilateral nephrectomy in dialyzed patietns as a preparation for kidney transplantation till now. Transperitoneal synchronous bilateral nephrectomy was performed in four dialyzed patietns prepared for renal transplant since 1998. Two women and two men in age from 36 to 53 were operated. Two women and two men in age from 36 to 53 were operated. Polycystic kidney disease in three persons and small inactive kidneys with returned pyelonephritis were indications for synchronous binephrectomy. Kidneys were removed simultaneoulsy using transverse section in the subcostals and epigastric regions. Postoperative course was uncomplicated in all patietns. The stabilization of the blood volume is very important, because clot formation in the shunt for hemodialysis during early postoperative period is highly dangerous. The volume of fluids were transferred after communication with neprhologist. Maintaining leakage from peritoneum drains made difficult patients management. Drains were left until the 6th day after operation procedure. Teransperitoneal approach using transverse section in the subcostals and epigastric regions allows for synchronous bilateral nephrectomy without complications in the postoperative course. Polycystic kidnye disease and small inactive kidney swith returned pyelonephritis seems to be rationale indications for synchronous binephrectomy in dialyzed patients before renal transplant.


  10/10

  Tytuł oryginału: Opracowanie metody hodowli chondrocytów z użyciem surowicy autologicznej do celów transplantacyjnych (model zwierzęcy)
  Autorzy: Biliński Piotr J[acek]., Drewa Łukasz, Nowacki Wiesław, Czaplewski Artur, Drewa Tomasz
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.364 - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  stosując format: