Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DRELICH-ZBROJA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Chronic mesenteric ischemia: diagnosis and treatment with balloon angioplasty and stenting.
Autorzy: Pietura Radosław, Szymańska Anna, El Furah Majda, Drelich-Zbroja Anna, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.PR8-PR12, il., bibliogr. 19 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The goal of our research was to evaluate the efficacy of endovascular treatment in stenosis of the superior mesenteric artery and the celiac trunk. Material/Methods: During the period 1996-2001, 6 pateints (1 woman, 5 men, ages 46 to 73) were referred to our department with abdominal angina. Angiograms were performed in order to establish the reasons. All these patients presentedd with postprandial abdominal pain and weight loss. Angiography showed stenosis in the superior mesenteric artery in 2 patients, in the celiac trunk in 1 patient, and in both vessels in 3 patients. Typical balloon angioplasty (PTA) was performed with a balloon catheter, 5 - 8 mm in diameter, inflated up to 18 atm. If more than 30 p.c. stenosis remained after PTA, the patient was refered for stenting. Results: In 5 of the 6 patients (83 p.c.) PTA was successful. In one patient (17 p.c.) with poor results from PTA, a Perflex stent (diameter 7 mm) was inplanted in the superior mesenteric artery. The follow-up protocol included clinical and Doppelr ultrasonographic examination at 6, 12, and 18 months after surgery. A good clinical and ultrasound outcome was found in 6 patients at 6 and 12 months, and in 4 patients at 18 months. Conclusions: Balloon angioplasty and stent placement sem to be efficient and safe methods of treatment for abdominal angina in stenosis of the superior mesenteric artery and celiac trunk.


  2/4

  Tytuł oryginału: Ultrasonografia duplex Doppler w ocenie przyzwojaków podziału tętnicy szyjnej wspólnej.
  Tytuł angielski: Duplex Doppler sonography in evaluation of carotid body tumors.
  Autorzy: Szymańska Anna, Jargiełło Tomasz, Drelich-Zbroja Anna, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.26-31, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena obrazu przyzwojaka tętnicy szyjnej w ultrasonograficznym badaniu dopplerowskim. Dokonano oceny sonograficznej 16 chorych (12 kobiet i 4 mężczyzn, średni wiek 42,5). W badaniu zwracano uwagę na morfologię guza, jego stosunek do tętnic szyjnych oraz stopień unaczynienia zmiany. U 13 chorych dokonano pomiarów wskaźnika pulsacyjności (PI), wskaźnika oporowego (RI) i prędkości przepłwu krwi w naczyniach guza oraz obu tętnicach szyjnych zewnętrznych. Angiografia tętnic szyjnych została wykonana u 15 chorych. Badanie tomografii komputerowej przeprowadzono u 8 chorych, a rezonansu magnetycznego u 5 chorych. Czternastu chorych poddano operacji. W obrazie ultrasonograficznym przyzwojaki miały charakter litej, niejednorodnej, nieznacznie hipogenicznej struktury położonej w rozwidleniu tętnicy szyjnej wspólnej. Wielkość guzów wynosiła od 2,5 do 5,0 cm. W badaniu z użyciem kolorowego Dopplera widoczna była bogato unaczyniona zmiana powodująca rozsunięcie początkowych odcinków tętnic szyjnych wewnętrznej i zewnętrznej. Badanie dopplerowskie ujawniło u wszystkich chorych niskooporowe spektrum przepływu krwi w naczyniach guza, a u 12 chorych (75 proc.) także w tętnicy szyjnej zewnętrznej po stronie zmiany. Badanie ultrasonograficzne powinno być pierwszym wykonywanym badaniem diagnostycznym u chorych z podejrzeniem przyzwojaka podziału tętnicy szyjnej wspólnej. Badanie dopplerowskie z wykorzystaniem kolorowego Dopplera umożliwia uwidocznienia naczyniwego charakteru przyzwojaka i różnicowanie go z innymi, słabiej unaczynionymi zmianami o podobnej lokalizacji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate characteristic features of carotid body tumors in color duplex Doppler scanning. A group of 16 patients (12 women and 4 men, mean age 42,5) underwent sonographic investigation. We assessed the morphology of the tumor, its relation to carotid arteries and the contribution of the vascular component. Additionally, in 13 patietns velocity, pulsatility index (PI) and resistance index (RI) in tumor vessels and both external carotid arteries were evaluated. Arteriography was performed in 15 patients. CT was performed in 8 cases and MR imaging in 5. Fourteen patients underwent surgical operation. In sonographic evaluation the lesions were solid, heterogenous, slightly hypoechogenic masses located at the carotid bifurcation. They ranged in size from 2,0 to 5,0 cm. Color Doppler findings demonstrated a wide splaying of the carotid bifurcation by a hypervascular mass. Duplex Doppler analysis revealed low-resistance blood flow in tumor vessels and in 12 patients (75 p.c.) also in external carotid artery on the side of the lesion. Ultrasound examination is the noninvasive modality of choice in primary diagnosis of carotid body tumor. Color duplex scanning is helpful in evaluation of the vascular nature of the lesion and, thereby, in differentiating carotid body tumors from other nonhypervascualr masses of similar location.


  3/4

  Tytuł oryginału: Czy badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem środków wzmacniających sygnał Dopplerowski może zastępować badanie angiograficzne w diagnostyce gałęzi brzusznych aorty? : praca doktorska
  Autorzy: Drelich-Zbroja Anna, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii w Lublinie
  Źródło: 2002, [5], 142 k. : il., tab., bibliogr. 133 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/4

  Tytuł oryginału: Ultrasonografia duplex Doppler w ocenie jatrogennych uszkodzeń tętnic po nakłuciach do badań angiograficznych i zabiegów wewnątrznaczyniowych.
  Tytuł angielski: Duplex Doppler ultrasound in the evaluation of iatrogenic arterial trauma after punctures for diagnostic and interventional intravascular procedures.
  Autorzy: Antoń-Jóźwiakowska Monika, Jargiełło Tomasz, Drelich-Zbroja Anna, Szajner Maciej, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.11-16, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wraz ze wzrostem liczby śródnaczyniowych zabiegów naprawczych tętnic, a szczególnie angioplastyki tętnic wieńcowych (PTCA) obserwuje się zwiększenie liczby powikłań w miejscu dostępu tętniczego. Celem pracy było ustalenie modelu postępowania diagnostycznego w przypadku powikłań po nakłuciach do badań diagnostycznych i zabiegów leczniczych. Zbadano 72 chorych, u których podejrzewano jatrogenne uszkodzenie tętnicy udowej. Badaniu USG metodą duplex Doppler (B-mode, Colour i PW Doppler) poddano okolicę nakłucia oraz odcinki tętnic udowych powyżej i poniżej miejsca nakłucia. Stwierdzono 29 krwiaków, 34 pseudotętniaki oraz 7 przetoki tętniczo-żylne. Ultrasonografia duplex Doppler w większości przypadków pozwala prawidłowo ustalić rozpoznanie. Przy rozpoznaniu pseudotętniaka należy podjąć próbę leczenia uciskiem sondą. Czasami jednak, gdy nie można jednoznacznie odnaleźć miejsca uszkodzenia, a ucisk sondą jest nieskuteczny wskazane jest wykonanie angiografii. Rozpoznanie przetoki tętniczo-żylnej wymaga z reguły potwierdzenia angiograficznego przed zabiegiem operacyjnym.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to establish criteria od duplex Doppler diagnosis in iatrogenic arterial trauma after punctures for diagnostic and interventional intravascular procedures. We examined 72 patients suspected of iatrogenic femoral artery injury. B-mode, Colour and PW Doppler ultrasound were used for evaluation of common, superficial and deep femoral arterires. Complications following the femoral artery punctures were: 29 haematomas, 34 pseudoaneurysms and 7 arterio-venous fistulas. Duplex Doppler US provides satisfactory diagnosis in most cases. When pseudoaneurysm is diagnosed, US-guided compression should be applied. Sometimes, when arterial injury is hard to assess or compression therapy is not effective, angiography is needed. Duplex Doppler diagnosis of a-v fistula is to be confirmed with angiography before surgery.

  stosując format: