Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DRECHSLER
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Assessment of carotid arteries and pulse wave velocity in patients with three-vessel coronary artery disease.
Tytuł polski: Ocena tętnic szyjnych oraz prędkości fali tętna chorych z trójnaczyniową chorobą wieńcową.
Autorzy: Drechsler Danuta, Kornacewicz-Jach Zdzisława
Opracowanie edytorskie: Witkowski Adam (koment.).
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.193-202, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background. Atherosclerotic lesions in aorta, coronary arteries and carotid arterires usually develop simultaneously. Aim. To assess the frequency of the simultaneous presence of atherosclerotic lesions in coronary and carotid arteries. Methods. The study group consisted of 70 males in whom echocardiography, carotid artery ultrasonography with intima-media thickness (IMT) assessment and carotid-femoral pulse wave velocity (PWV) measurements were performed. Fifty patients (mean age 51.2 ń 5,9 years) had a significant ( 50 p.c. of the lumen diameter) stenosis in three main coronary arterires (CAD group) whereas the remaining 20 males (mean age 47.6 ń 8.1 years) had normal coronary angiography (control group). Results. The mean IMT values were significantly higer in CAD patients than in controls (0.85 ń 0.12 mm vs 0.65 ń 0.08, p = 0.000). Atherosclerotic plaques were detected in 48 (96 p.c.) CAD patietns and in none of the control patietns. CAD pateints had significantly more often coronary risk factors than controls. THe mean value of PVW was significantly higher in CAD than in control patients (9.17 ń 1.64 m/s vs 8.17 ń 0.99 m/s, p = 0.017) and significantly correlated with the number of atherosclerotic plaques in the carotid arterires (p = 0.001). Conclusions. 1. The majority of CAD patietns have significant atheroslerotic lesions in the carotid arteries. 2. Atherosclerotic lesions in the carotid arterires are significantly more freqent in patietns with rather than without coronary risk factors. 3. Changes in PWV may indicate arteriosclerosis.


  2/3

  Tytuł oryginału: Biomarkery w kardiologii : współczesne i przyszłe zastosowanie
  Opracowanie edytorskie: Adams Jesse E. (red.), Apple Fred S. (red.), Jaffe Allan S. (red.), Wu Alan H. B. (red.), Rzeuski Ryszard (tł.), Chomicz Janusz (tł.), Kornacewicz-Jach Zdzisława (tł.), Wojtarowicz Andrzej (tł.), Kossuth Irmina (tł.), Przybycień Krzysztof (tł.), Peregud-Pogorzelska Małgorzata (tł.), Płońska-Gościniak Edyta (tł.), Drechsler Danuta (tł.), Dryja Tomasz (tł.).
  Źródło: - Szczecin, D.W. Publishing - Poland 2002, XII, [1], 257 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 23 cm.
  Sygnatura GBL: 735,830

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/3

  Tytuł oryginału: Wpływ niskiej dawki dobutaminy na rozkurczowy przepływ w lewej komorze u osób z niską frakcją wyrzutową.
  Tytuł angielski: Influence of low dobutamine doses on left ventricular diastolic flow parameters in subjects with a low ejection fraction.
  Autorzy: Wojtarowicz Andrzej, Kaliszczak Robert, Płońska Edyta, Puchała Małgorzata, Drechsler Danuta
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.577-579, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Niska dawka dobutaminy (DOB) powoduje poprawę czynności skurczowej uszkodzonego miokardium. Istnieją dane sugerujące również poprawę czynności rozkurczowej lewej komory (LV). Celem pracy była ocena wpływu DOB na wybrane parametry rozkurczowego przepływu w jamie LV: profil krzywej napływu i prędkość propagacji fali wczesnego napływu (Prop). Materiał i metodyka: W badanej grupie były 33 osoby (7 kobiet i 26 mężczyzn) w wieku 35 - 74, średnio 53 lata z frakcją wyrzutową (EF) 35 proc. DOB podawano kolejno w dawkach 5 i 10 ćg/kg/min, po 3 minuty. Przed badaniem D-0) i pod koniec próby (D-1) oceniano kurczliwość LV oraz parametry krzywej napływu: prędkość fal E i A i stosunek E/A na poziomie brzegów płatków mitralnych (U) i w połowie długości LV (1 LV) oraz Prop. Wyniki: DOB powodowała przyspieszenie czynności serca z 69,4/min do 74,4/min (p 0,01), oraz poprawę kurczliwości LV u wszystkich badanych. Nie stwierdzono istotnej zmiany prędkości fali E pod wpływem DOB ani w U (D-0: 0,7 ń 0,22 m/s; D-1: 0,68 ń 0,2 m/s), ani w 1/2 LV, ani zmiany E/A (D-0; 1,24 ń 0,71; D-1 1,21 ń 1,08 na poziomie U oraz D-0:1,68 ń 1,06; D-1: 1,64 ń 1,16 w 1/2 LV). Znamienne statystycznie różnice wystąpiły tylko między A w D-0 a A w D-1 na obu poziomach (p , 0,05): D-0: 0,66 ń 0,21 m/s i D-1: 0,71 ń 0,22 m/s na poziomie U oraz D-); 0,42 ń 0,2 m/s i D-1: 0,47 ń 0,2 m/s w 1/2 LV. Stwierdzono znamienne przyspieszenie Prop: z 39,4 ń 10,9 cm/s do 45,4 ń 16,1 cm/s; p 0,01. Stwierdzona w spoczynku korelacja Prop z EF (R = 0,4) i ze wskaźnikiem kurczliwości LV (Wk-LV) (R = 0,52) występowała także po DOB na podobnym poziomie...

  stosując format: