Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DRATWA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Rak pęcherzyka żółciowego.
Tytuł angielski: Carcinoma of the gallblader.
Autorzy: Tomaszewski Sebastian, Leksowski Krzysztof, Dratwa Sylwester
Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.211-214, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,180

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Rak pęcherzyka żółciowego (r.p.ż.) stanowi 0,2 - 2,4 proc. wszystkich nowotworów złośliwych, a rozpoznaje się go u 0,93 - 2 proc. chorych zakwalifikowanych do cholecystektomii lub innych zabiegów na zewnątrzwątrobowych drogach żółciowych. Cel pracy: Celem pracy była retrospektywna analiza przebiegu klinicznego, wyników badań diagnostycznych oraz momentu ustalenia rozpoznania u chorych z rakiem pęcherzyka żółciowego. Materiał: Materiał stanowiło 13 chorych z rakiem pęcherzyka żółciowego (9 kobiet i 4 mężczyzn) rozpoznanym w latch 1994-2000. Wyniki: Objawy kliniczne i wyniki analizowanych badań laboratoryjnych u wszystkich chorych były nie charakterystyczne. We wszystkich 13 przypadkach stwierdzono kamicę pęcherzyka żółciowego w badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej. U jednej chorej r.p.ż. rozpoznano na podstawie śródoperacyjnego badania histopatologicznego. U pozostałych 12 chorych rozpoznano go w pooperacyjnym badaniu histopatologicznym. Wniosek: Mimo postępu w diagnostyce wczesny r.p.ż. jest wykrywany zwykle dopiero w pooperacyjnym badaniu histoaptologicznym.

  Streszczenie angielskie: Background: The carcinoma of gallbladder amounts to 0,2 - 0,4 p.c. of malignant neoplasms and it's diagnosis takes place in 0.93 - 3 p.c. of all patients qualified for cholecystectomy or during other surgical interventions on extrahepatic biliary ducts. Objectives: The aim of this study was a retrospective analysis of the clinical aspects, results of diagnostic procedures and the moment when final diagnosis was established in patients suffered from carcinoma of gallbladder. Material: The study group comprised 13 patients (9 women and 4 men) with carcinoma of gallblader diagnosed during the period between 1994-2000. Results: in all cases the clinical aspects and results of laboratory tests were non-characteristic. In all 13 cases cholecystolithiasis was ascertained during the ultrasonography of the abdominal cavity. Only in 1 female patient the carcinoma of gallbladder was diagnosed during the intraoperative histopathological examination. In other 12 patients, the carcinoma of gallbladder was diagnosed in postoperative histopathological examination. Conclusion: Depsite the progress in diagnostics, the early stages of gallbladder's carcinoma are still most commonly diagnosed not until the postoperative histopathological examination.

  stosując format: