Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DRÓŻDŻ
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Problemy pielęgnacyjne i edukacyjne w opiece nad dzieckiem z alergią.
Tytuł angielski: The care and education problems of children with allergy.
Autorzy: Adamska Renata, Dróżdż Zofia, Pawlaczyk Bogusław
Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.139-142, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 306,430

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono problemy pielęgnacyjne i edukacyjne występujące u dzieci z chorobami alergicznymi.

  Streszczenie angielskie: The authors presented the care and educational problems noted by parents looking after children with allergy. The findings show that allergy interferes with everyday life of both, the patients and their parents. Care problems mainly include perisistent hearseness and cough, as well as inability to breathe through the nose and influence the children's functioning at school.


  2/6

  Tytuł oryginału: Problemy pielęgnacyjne i edukacyjne w opiece nad dzieckiem z chorobami układu oddechowego.
  Tytuł angielski: The problems care and education of children with respiratory system diseases.
  Autorzy: Basa Anna, Dróżdż Zofia, Pawlaczyk Bogusław
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.143-147, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono problemy pielęgnacyjne i edukacyjne występujące u dzieci z chorobami układu oddechowego.

  Streszczenie angielskie: The authors presented the care, therapy and educational problems noted by parents looking after a child with some disease of the respiratory system. The research showed, that respiratory system diseases mainly affect children who are four years old or younger. Analysis of the findings shows, that problems include fever, persistent cough, feeding difficulties and inability to breathe through the nose. Although parents estimate their knowledge as sufficient and average, their needs to be educated are considerable.


  3/6

  Tytuł oryginału: Badanie rozpowszechnienia depresji wśród kobiet w wieku okołomenopauzalnym zgłaszających się do lekarzy ginekologów.
  Tytuł angielski: Assessment of prevalence of depression in perimenopausal women attending gynecologists.
  Autorzy: Wojnar Marcin, Dróżdż Wiktor, Araszkiewicz Aleksander, Szymański Wiesław, Nawacka-Pawlaczyk Dorota, Urbański Roman
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.2-9, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jak wynika z badań wykonywanych na całym świecie kobiety 2-krotnie częściej niż mężczyźni cierpią na depresje. Depresje w połowie przypadków nie są właściwie rozpoznawane w gabinecie lekarzy pierwszego kontaktu. Okresem o szczególnym nasileniu stanów depresyjnych jest wiek okołomenopauzalny, kiedy kobiety często korzystają z porad lekarzy ginekologów. Celem przeprowadzonego badania była ocena rozpowszechnienia zaburzeń depresyjnych wśród pacjentek w wieku okołomenopauzalnym, zgłaszających się do lekarzy ginekologów oraz ocena możliwości prowadzenia badań przesiewowych i rozpoznawania depresji w gabinecie ginekologicznym. Badaniem objęto 2262 pacjentki w wieku 45-55 lat, które zgłosiły się po poradę do 120 lekarzy ginekologów z całego kraju. Pacjentki wypełniały skalę depresji Becka, a następnie ginekolog potwierdzał obecność objawów podstawowych epizodu depresyjnego przy pomocy kryteriów diagnostycznych ICD-10. Pacjentki, które uzyskały w skali Becka co najmniej 12 punktów, były kierowane na konsultację psychiatryczną w celu weryfikacji rozpoznania depresji. Lekarz psychiatra posługiwał się kwestionariuszem, opartym na inwentarzu MINI. Uzyskane wyniki sugerują, iż co trzecia pacjentka w wieku okołomenopauzalnym, zgłaszająca się do lekarza ginekologa wykazuje zaburzenia nastroju, a sklasyfikowane zaburzenia depresyjne występują u 19,1 proc. pacjentek. Lekarze ginekolodzy mogą trafnie rozpoznawać i podejmować jej leczenie u co najmniej połowy chorych.

  Streszczenie angielskie: Epidemiological studies performed worldwide suggest that women suffer twice more frequently from depression than men. Primary care physicians only in a half of cases recognize depression. During perimenopausal period women especially often undergo depressive states and attend their gynecologists. The aim of the study was to evaluate the prevalence of depressive disorders in perimenopausal women reporting to gynecologists and to assess a possibility of screening and diagnosing depression in gynecological practice. The study entailed 2262 female patients of the age of 45-55 attending 120 gynecologists in Poland. Patients were first asked to fill in the Beck's Depression Inventory and next examined by their gynecologists to verify the presence of the basic symptoms of depressive episode according to ICD-10 diagnostic criteria. Patients who obtained 12 points or more in BDI total score were referred for a psychiatric consultation, including MINI questionnaire. The results suggest that one third of perimenopausal women attending their gynecologists suffer from a mood disorder and 19 p.c. of them undergo classified depressive disorders. Gynecologists in Poland can diagnose depression accurately and start pharmacological treatment of the disorder in a half of the patients.


  4/6

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z VI Światowego Kongresu Echokardiografii i Ultrasonografii Naczyniowej, New Delhi, 8-10.02.2002 r.
  Autorzy: Dróżdż Jarosław, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.187-188 - 6 Światowy Kongres Echokardiografii i Ultrasonografii Naczyniowej New Delhi 08-10.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  5/6

  Tytuł oryginału: Badanie rozpowszechnienia zaburzeń depresyjnych wśród pacjentów zgłaszających się do lekarzy rodzinnych.
  Tytuł angielski: Prevalence of depressive disorders in primary care patients.
  Autorzy: Wojnar Marcin, Dróżdż Wiktor, Araszkiewicz Aleksander, Latkowski Bożydar, Nawacka-Pawlaczyk Dorota, Urbański Roman
  Źródło: Psychiatr. Prakt. Ogólnolek. 2002: 2 (3) s.187-197, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,623

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Większość osób cierpiących na depresję, które szukają pomocy medycznej, trafia do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Jak wynika z badań wykonywanych na całym świecie, depresje występują u około 1/5 pacjentów zgłaszających się do lekarzy pierwszego kontaktu, ale w połowie przypadków nie są właściwie rozpoznawane. Jednocześnie uważa się, że nieleczenie współistniejących z chorobami somatycznymi zaburzeń depresyjnych wiąże się z pogorszeniem efektów leczenia chorób somatycznych i rokowania. Celem przeprowadzonego po raz pierwszy w Polsce badania była ocena częstości występowania depresji wśród pacjentów rodzinnych oraz ocena możliwości prowadzenia badań przesiewowych i rozpoznawania depresji przez lekarzy pierwszego kontaktu. Badaniem objęto 3027 pacjentów w wieku 18-65 lat zgłaszających się po poradę do 155 lekarzy rodzinnych z całego kraju. Występowanie i nasilenie objawów depresji oceniano za pomocą mało czasochłonnych, standardowych narzędzi przesiewowych (Skali Samooceny Depresji Becka i inwentarza MINI). Osoby, u których lekarze rodzinni stwierdzili depresję, korzystając z tych narzędzi, były dodaktowo konsultowane przez lekarza psychiatrę w celu potwierdzenia rozpoznania. Badanie zostało przeprowadzone w 2000 roku dzięki wsparciu organizacyjnemu i logistycznemu firmy Servier Polska. Wyniki badania sugerują, że stany depresyjne występują często wśród pacjentów lekarzy rodzinnych, którzy mogą właściwie rozpoznać depresję i podejmować jej leczenie u co najmniej połowy chorych. Zgłaszalność do psychiatry na poziomie 50 proc. skierowanych świadczy o obawie przed stygmatyzacją chorobą psychiczną.

  Streszczenie angielskie: The majority of depressive persons who seek for medical help come to primary care physicians. Prevalence of depression disorders is estimated for 20 p.c. in this population of patients worldwide but depression is not recognised in about half of cases. The purpose of the study which was carried out for the first time in Poland was an assessment of frequency of depression among primary care patients as well as the possibility for both screen and diagnose the depression by primary care doctors. 3379 patients aged 18-65 coming to primary care units for visit to one of 155 physicians throughout Poland were enrolled. Patients filled out Beck Depression Inventory (BDI) and then were examined by a doctor who used ICD-10 criteria for depression and dysthymia upon MINI questionnaire. Those persons who scored 12 or more on BDI were referred to psychiatric consultation for verification of diagnosis of depression. The study was carried out in 2000 and supervised by Servier Poland. Results indicate that depressive disorders are frequent among primary care patients and that primary care physicians can diagnose depression and additionally treat it in at least half of cases.


  6/6

  Tytuł oryginału: Otępienie z ciałami Lewy'ego - aspekty neuropatologiczne, neurobiochemiczne i kliniczne.
  Tytuł angielski: Dementia with Lewy bodies - neuropathological, neurobiochemical and clinical aspects.
  Autorzy: Gnyś-Marcinkowska Magdalena, Araszkiewicz Aleksander, Dróżdż Wiktor
  Źródło: Rocz. Psychogeriatr. 2002: 5 s.47-56, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Otępienie z ciałami Lewy'ego po raz pierwszy opisano w 1961 roku, ale dopiero w latach 80. dzięki metodom immunocytochemicznym lepiej i dokładniej poznano strukturę i patologię ciał Lewy'ego. Zdaniem McKeitha i O'Briena (1) otępienie z ciałami Lwey'ego stanowi 20 proc. przypadków otępień u osób w wieku podeszłym. Według niektórych badaczy rozpoznaje się je zbyt rzadko w stosunku do rzeczywistej częstości występowania. Już w 1923 roku Fiedrich H. Lewy opisał ciała Lewy'ego u pacjentów z porażeniem postępującym, u których otępienie wykazywało różnice w przebiegu, a w obrazie klinicznym dominowały omamy wzrokowe, cechy choroby Parkinsona i nadwrażliwość na neuroleptyki. Obecnie wiadomo, że ciała Lwey'ego są strukturami hialinowymi, eozynochłonnymi, których rdzeń zawiera kwasy ŕ-aminowe, a ultrastrukturalne są złożone z pośrednich filamentów. Autorzy dokonali aktualnego przeglądu wiedzy na temat obrazu klinicznego, jak również neuropatologicznych i neurobiochemicznych aspektów otępienia z ciałami Lewy'ego.

  Streszczenie angielskie: Dementia with Lewy bodies for the first time has been described already in 1961. However, only in the 80's due to immunocytochemical methods structure and pathology of Lewy bodies were better and more profoundly understood. According to McKeith and O'Brien (1) dementia with Lewy bodies comprises 20 p.c. of dementia cases among older people. Some researchers claim that dementia is discovered too seldom. Lewy bodies have been described for the first time in 1923 by Friedrich H. Lewy while he investigated patients with paralysis agitans. Dementia of these patients demonstrated differences in the course, while in the clinical view visual hallucinations, elements of Parkinson disease and hypersensitivity for neuroleptic drugs were dominating. It is well known that Lewy bodies are hyaline eosinophilic structures, the stem of which contains ŕ-amino-acids and ultrastructurally Lewy bodies are composed of intermediate filaments. Authors present the state-of-the-art in research on clinical view as well as neuropathological and neurobiochemical aspects of dementia with Lewy bodies.

  stosując format: