Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DOWŻENKO
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Rozwarstwienie wewnątrzczaszkowego odcinka tętnicy szyjnej wewnętrznej jako przyczyna udaru niedokrwiennego mózgu u 19-letniej pacjentki - przypadek kliniczny.
Tytuł angielski: Internal carotid artery wall dissection as a cause of stroke in patient aged 19 years. Case report.
Autorzy: Litwin Tomasz, Sarzyńska-Długosz Iwona, Barańska-Gieruszczak Maria, Dowżenko Anatol, Rozenfeld Anna
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.809-813, il., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek udaru niedokrwiennego mózgu u młodej dorosłej osoby spowodowany rozwarstwieniem wewnątrzczaszkowego odcinka tętnicy szyjnej wewnętrznej, które wystąpiło po gwałtownym pochyleniu głowy. U pacjentki wystąpił niedowład połowiczy lewostronny, który całkowicie wycofał się podczas rehabilitacji i w czasie 1,5 roku po incydencie nie stwierdza się odchyleń w badaniu neurologicznym.


  2/2

  Tytuł oryginału: Wewnątrznaczyniowa embolizacja tętniczo-żylnych naczyniaków mózgu : technika, wyniki i ryzyko zabiegu : [praca doktorska]
  Autorzy: Stępniewski Maciej, Dowżenko Anatol (promot.).; Akademia Medyczna w Warszawie
  Źródło: 2002, 60 k. : il., tab., bibliogr. 56 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20911

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: