Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DOROBISZ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Jatrogenne uszkodzenia tętnic szyjnych podczas operacji wola nawrotowego tarczycy.
Tytuł angielski: Iatrogenic injury of common carotid artery during surgery for recurrent goiter.
Autorzy: Balcerzak Waldemar, Dorobisz Andrzej T., Dawiskiba Janusz
Opracowanie edytorskie: Zapalski Stanisław (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.72-76, bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono możliwe przyczyny jatrogenne uszkodzenia tętnicy szyjnej, taktykę postępowania chirurgicznego oraz leczenie pooperacyjne. Autorzy przedstawili trzy przypadki jatrogennych uszkodzeń tętnicy szyjnej w grupie przeszło 6 tys. chorych operowanych z powodu różnych schorzeń tarczycy. U wszystkich chorych do urazu tętnicy doszło podczas operacji wola nawrotowego. W dwóch przypadkach było to wole guzowate, w jednym przypadku podczas wtórnej radykalizacji operacji u chorego z carcinoma papillare, rozpoznawanego w badaniu mikroskopowym, po przebytej pierwotnej operacji wola. Ostateczny wynik leczenia uszkodzenia tętnicy szyjnej u wszystkich chorych był pomyślny. Zwrócono uwagę na rolę przedoperacyjnego badania usg-dopplerowskiej duplex color u wszystkich chorych z wolem nawrotowym oraz wskazano na znaczenie udziału chirurga naczyniowego przy ostatecznej rekonstrukcji tętnicy szyjnej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present most common mechanisms of iatrogenic carotid artery injuries, means of proper surgical management, as well as recommended postoperative treatment. The authors presented three cases of iatrogenic common cartoid artery injury on a large material of over 6 thausand patients operated due to different thyroid pathologies. All three cases occurred during recurrent goiter surgery. Two of these patients suffered from recurrent multinodular goiter, while the third was re-operated due to carcinoma papillare diagnosed by a pathologist following the first surgery. In all three cases eventual cartoid artery reconstruction results were satisfactory. The authors demonstrated the importance of preoperative colour duplex-Doppler examinations in all cases of recurrent goiter. They presented the role of the vascular surgeon in case of an eventual reconstructive procedure.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wartość pooperacyjnej profilaktyki kompresoterapią u chorych na przewlekłą niewydolność żylną kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: A value of compression therapy prophylaxis following surgery in patients suffering from chronic venous insufficiency.
  Autorzy: Dorobisz Andrzej T., Rybak Zbigniew, Hepp Wolfgang, Szyber Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.36-38, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroba żylakowa kończyn dolnych należy w dziejach ludzkości do najczęstszych i najbardziej znanych schorzeń. Ze względu na swoje konsekwencje stale pozostaje przedmiotem badań i zainteresowania zarówno ze strony państwa, jak i firm ubezpieczeniowych. Współczesne metody lecznicze mogą w dużym stopniu uchronić pacjentów przed konsekwencjami choroby, jednak często dopiero stosowanie połączonych sposobów leczniczych przynosi pożądany efekt. W pracy poddano anlizie grupę 120 chorych leczonych operacyjnie w obu ośrodkach (po 60 chorych) z powodu choroby żylakowej kończyn dolnych, będących w stadium niewydolności C2, 3, 4 wg klasyfikacji CEAP. Połowa chorych po zabiegu operacyjnym stosowała wyroby uciskowe (podkolanówki, rajstopy 1. i 2. klasy ucisku), druga nie używała tych produktów z powodu braku ich akceptacji. W grupie pierwszej objawy subiektywne były zminimalizowane, a obiektywne były mniej nasilone niż w grupie drugiej (p 0001).

  Streszczenie angielskie: THe varices of the lower limbs and its complications are very common Surgical procedure which consists of ligatur of the venous tranks or strippping of them, ligationof perforating veins are basic methods of the treatment. After surgery, veins compression prevents secondary bleeding and above all, the development or recurrence of thrombosis. The purpose of this study was the assessment of graduated compression stockings in prophylaxis of varicose vein disease recurrency. The study included 120 patietns who underwent phlebectomy due to varicose veins. The period of follow up lasts 3 years and has been carried out in two groups. The first one was agreed to use compression therapy following surgery. The second group did not get any physical support to their legs. Compression class I and II: calf, thigh, panty medical stocking and were used. The first group of 60 patients (102 legs) wearing medical stockings following surgery have no either subjective or objective sighs of venous insufficiency in long period of time after suregery. Statistical analysis ponted out marked significance between both groups of patients p 0.001.


  3/4

  Tytuł oryginału: Przypadek obustronnego guza kłębka szyjnego.
  Tytuł angielski: Bilateral chemodectoma - case report.
  Autorzy: Dorobisz Andrzej T., Kręcicki Tomasz, Ruciński Artur
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.373-376, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chemodectoma (kłębczak) jest wyjątkowo rzadko występującym guzem wywodzącym się z przywspółczulnej części układu nerwowego. Opisy przypadków dotyczą przede wszystkim występowania ich w zakresie szyi, rzadko o innej lokalizacji np. w uchu środkowym. Umiejscawiając się w otworze żyły szyjnej wewnętrznej czy też uchu powoduje ciężkie powikłania miejscowe, począwszy od porażeń nerwów czaszkowych do uszkodzenia móżdżku. Guzy występują z reguły pojedynczo w literaturze opisywane są rzadkie przypadki równoczesnego występowania guza. Przedstawiono przypadek operowanego obustronnego kłębka szyjnego. Wykonany zabieg wymagał nie tylko prostego usunięcia guza, ale także po jednej stronie plastyki tętnicy szyjnej wewnętrznej.

  Streszczenie angielskie: Chemodectoma is exceptionally rarely tumor comes from the parasympatic part of nervous system. Cases description first of all concern multiple, single tumours localized on the neck, ocassionally somewhere alse. Tumors expansion in internal carotid vein aperture or in ear provoke serious complications from cranial nerves paralysis to cereballum lesion. In this paper authors present a case of bilateral chemodectoma. Surgical treatment has required - not only simple tumor excision but also internl carotid artery reimplantation.


  4/4

  Tytuł oryginału: Przydatność przezczaszkowego badania przepływu (TCD) w diagnostyce i monitorowaniu wyników leczenia zespołu podkradania tętnicy podobojczykowej
  Autorzy: Dorobisz Andrzej T., Barć Piotr, Szyber Piotr, Rybak Zbigniew
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.298-303, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: