Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DONIEC
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/19

Tytuł oryginału: Ekspresja leptyny i jej receptora w wybranych ludzkich nowotworach - wyniki wstępne.
Tytuł angielski: Expression of leptin and its receptor in selected human cancers - preliminary results.
Autorzy: Szenajch Jolanta, Kozak Agnieszka, Pawlak Wojciech Z., Anusik Jacek, Doniec Jacek, Micuła Andrzej, Wiśniewski Piotr, Wcisło Gabriel
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (4) s.228-233, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • nefrologia
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leptyna, będąca hormonem i cytokiną o wybitnie plejotropowym działaniu, być może odgrywa również pewną rolę w transformacji nowotowrowej komórek. Przypuszczenie to jest oparte na przesłance, że szlaki przekazywania sygnału w komórce, przez które działa leptyna, odgrywają krytyczną rolę w regulacji proliferacji, apoptozy i transformacji nowotowrowej. Niniejsza praca przedstawia wstępne wyniki przesiewowego badania nad ekspresją mRNA leptyny i jej receptora w niektórych ludzkich nowotworach: w liniach komórkowych białaczek, raka jajnika, piersi, prostaty, nerki, pęcherza moczowego i jądra. Zaobserwowano, że ekspresja leptyny i jej receptora jest zróżnicowana w nowotworach o różnym pochodzeniu histologicznym, a nawet w obrębie nowotowrów o tym samym pochodzeniu (np. w raku jajnika). W niektórych przypadkach raka jajnika, rakach nerki i jądra stwierdzono zarówno ekspresję leptyny, jak i jej receptora, co może sugerować autokrynne działanie. W innych przypadkach raka jajnika, raku piersi i raku pęcherza moczowego zaobserwowano ekspresję receptora leptyny przy braku ekspresji leptyny, co może sugerować ogólnoustrojowy lub parakrynny wpływ tej cytokiny na komórki nowotworowe.

  Streszczenie angielskie: Leptin, a pleiotropic hormone and cytokine, may also play a role in neoplastic transformation. This hypothesis is based on the critical role of leptin signal transducing pathways in the cell proliferation, apoptosis and neoplastic transformation. This article presents the preliminary results of screening of leptin and its receptor mRNA expression in some human cancers: carcinoma cell lines of leukemia (Jurkat, K562) and ovary (OVCAR3, OVP10); ovary non-malignant tumors (3 cases), ovary malignant tumors (4 cases), breast (2 cases), prostate (1 case), kidney (1 case), urinary bladder (3 cases) and testes (1 case) cancers. Total RNA was isolated from cultured cells or from fragments of surgically removed tumors. Then reverse transcripton and polymerase chain reaction were performed. PCR with primers for the house-keeping gene encoding for glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase was performed to confirm the RNA integrity. PCR with primers for lipoprotein lipase encoding gene was performed to exclude the contamination of tumor fragments by adipose tissue, because lipoprotein lipase encoding gene is expressed in tissue-specific manner in adipose tissue. The primer pair for leptin receptor was designed in the manner which allows to detect the RNA fragment common for four its isoforms. As a positive control for PCR assays RNA from adipose tissue was used in which lipoprotein lipase, leptin and its receptor are expressed. The finding of expression of leptin receptor in Jurkat and K562 cell lines is in accordance with other authors data...


  2/19

  Tytuł oryginału: Przewlekły proces zapalny w astmie oskrzelowej - co nowego Anno Domini 2002?
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard, Bukowczan Zenon
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.215-217, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/19

  Tytuł oryginału: Strategia leczenia astmy oskrzelowej u dzieci.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard, Bukowczan Zenon
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.226-229, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/19

  Tytuł oryginału: Czynniki perinatalne a stopień ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci - badania pilotowe.
  Tytuł angielski: Perinatal factors and severity of children's asthma - the pilot study.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Kiełbasa Bogumiła, Ciszek-Doniec Violetta, Pisiewicz Krzysztof, Willim Grzegorz, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (3) s.155-159, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W szeregu badań epidemiologicznych wskazywano na związki między wzrostem zachorowań na choroby alergiczne a czynnikami środowiskowymi. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie zależnościami między ryzykiem zachorowania na astmę oskrzelową a przebiegiem wczesnego okresu rozwoju dziecka, w tym okresem okołoporodowym. Cel. Celem pracy była ocena zależności pomiędzy wybranymi czynnikami perinatalnymi a ciężkością przebiegu klinicznego astmy oskrzelowej u dzieci. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grupie 673 dzieci w wieku 7-16 lat. Stopień ciężkości choroby ustalono zgodnie z ogólnie przyjętymi kryteriami (GINA). Na podstawie szczegółowego kwestionariusza oceniano wybrane czynniki ryzyka rozwoju astmy o ciężkim i umiarkowanym przebiegu. Wyniki. Wykazano, że wczesne wprowadzenie glutenu do diety dziecka wiąże się z cięższym przebiegiem choroby (OR 1,5; 95 proc. PU 1,1-2,2). Istotne dla przebiegu klinicznego astmy wydają się również stan urodzeniowy dziecka oraz karmienie naturalne. Wnioski. Wyniki badań wskazują, że czynniki okresu perinatalnego mogą wiązać się ze wzrostem ryzyka rozwoju ciężkich postaci astmy oskrzelowej. Ich identyfikacja może mieć znaczenie prewencyjne.


  5/19

  Tytuł oryginału: Atopia i jej czynniki ryzyka u dzieci szkolnych z Krakowa.
  Tytuł angielski: Risk factors for atopy in schoolchildren from Cracow.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Wroński Marcin A., Pisiewicz Krzysztof, Willim Grzegorz, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.417-421, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena występowania atopii i jej czynników ryzyka u dzieci szkolnych z Krakowa. W grupie 223 dzieci (12-14 lat) z trzech dzielnic Krakowa. Cechy atopii stwierdzono u 26,5 proc. dzieci, najczęściej - 34,7 proc., u dzieci mieszkających w dzielnicy Stare Miasto, gdzie występują najwyższe stężenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. W pozostałych dzielnicach - Prokocim i Nowa Huta odpowiednio 26,1 proc. i 22,1 proc. Ryzyko wystąpienia atopii było istotnie wyższe u dzieci pochodzących z rodzin o bardzo dobrym lub dobrym statusie ekonomicznym. Występowanie atopii wiązało się również z lokalizacją i warunkami zamieszkania oraz zachorowaniami w okresie wczesnego dzieciństwa.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess atopy and its risk factors in scholl children from Cracow. A survery of atopy in the 223 children, aged 12-14 years, in relation to developmental, environmental and social factors, was conducted in the three districts of Cracow. Atopic sensitization (SPT 3mm) was more prevalent in children from highly polluted district of the Stare Miasto than in children living in Prokocim and Nowa Huta (34.7 p.c. - 26.1 p.c. - 22.1 p.c.). Good and very good socioeconomical status was an important risk factor for development of atopy. Prevalance of atopy was also related to place of residence, living conditions and diseases in early childhood.


  6/19

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia astmy oskrzelowej u dzieci - wytyczne międzynarodowe.
  Tytuł angielski: Strategy for the management of asthma in children - international consensus.
  Autorzy: Kurzawa Ryszard, Doniec Zbigniew
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 1: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i POChP" s.102-109, bibliogr. 17 poz. - 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc Jachranka 29.08-01.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/19

  Tytuł oryginału: Występowanie chorób alergicznych u dzieci w rejonie nowosądeckim.
  Tytuł angielski: Prevalence of allergic diseases in Nowy Sącz region.
  Autorzy: Pisiewicz Krzysztof, Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard, Willim Grzegorz, Sak Iwona
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (1) s.9-14, tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniono częstość występownaia chorób alergicznyc u 315 dzieci w wieku 3-16 lat z byłego województwa nowosądeckiego, zbadanych w ramach wieloośrodkowego badania epidemiologii chorób alergicznych w Polsce. Przedstawiono zależność między występowaniem astmy i innych chorób alergicznych a wybranymi czynnikami środowiskowymi. Analiza log-liniowa ujawniła silne związki między występowaniem astmy u dzieci a nasilonym ruchem samochodowym (iloraz szans 16,0 - p = 0,0001) i między zanieczyszczeniami powietrza w mieszkaniach produkatami spalania węgla przy ogrzewaniu i przygotowywaniu posiłków (iloraz szans 17,7 - p = 0,0006). Sezonowe i całoroczne zapalenie błony śluzowej nosa i atopowe zapalenie skóry nie było związane z analizowanymi czynnikami środowiskowymi.


  8/19

  Tytuł oryginału: Wziewne á2-mimetyki w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Inhaled á2- mimetics in treatment of bronchial asthma in children.
  Autorzy: Doniec Zbigniew
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (12) s.696, 698-704, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono aktualną klasyfikację, mechanizm działania á-2 mimetyków a także ich działania niepożądane. Przedstawiono grupę leków o krótkim i szybkim działaniu oraz o długim działaniu. Zwrócono uwagę na właściwości leków łączących cechy preparatów szybko i długo działających (leki szybko i długo działające). Omówiono aktualne miejsce á-2 mimetyków w zaleceniach leczenia astmy oskrzelowej u dzieci. Wskazano na nowe możliwości i korzyści "leczenia dostosowanego" oraz zastosowania nowych preparatów systemów inhalacyjnych o udoskonalonych właściwościach.


  9/19

  Tytuł oryginału: Glikokortykosteroidy miejscowe w astmie i alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (2) s.32-36, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Glikokortykosteroidy wziewne (GKSw) wprowadzono do terapii astmy oskrzelowej już w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Jednakże złożone mechanizmy ich działania przeciwzapalnego poznane zostały wiele lat później. Początkowo stosowano je w astmie o ciężkim przebiegu, stopniowo znalazły swoje miejsce w leczeniu lżejszych postaci astmy - astnie przewlekłej o umiarkowanym i łagodnym przebiegu.


  10/19

  Tytuł oryginału: Współczesne zasady leczenia astmy oskrzelowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Actual principles of treatment of bronchial asthma in children.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Terapia 2002: 10 (11) s.8-11, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors present the current principles of treatment of children's asthma. A six-point of complex treatment plan is discussed. The role of education in therapy is emphasised. Elements of pharmacological treatment - controlling and rescue medication, especially inhalation therapy with inhaled steroids is uderlined. A step-wise approach to the therapy of asthma based on updated recommendations of GINA 2002 is presented.


  11/19

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności programu indywidualnego szkolenia techniki inhalacyjnej u dzieci chorujących na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Evaluation of effectiveness educational program of inhalation's technique in children suffering from bronchial asthma.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Pisiewicz Krzysztof, Jędrys-Kłucjasz Urszula, Willim Grzegorz, Widerska-Kurzawa Alicja, Tomalak Waldemar, Waktor Anna, Kiełbasa Bogumiła, Kurzawa Ryszard, Wanat-Krzak Małgorzata
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (2) s.13-16, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Prawidłowa technika inhalacji leków wziewnych jest jednym z podstawowych warunków skutecznego leczenia astmy oskrzelowej. W grupie 274 dzieci w wieku 7-16 lat chorujących na astmę analizowano wpływ programu indywidualnego szkolenia na technikę inhalacji leków wziewnych. Oceniano umiejętności posługiwania się inhalatorem i wykonania manewru inhalacji leku przed i po zakończeniu indywidualnego 7-14 dniowego szkolenia, prowadzonego w Klinice Alergologii i Pneumonologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziału Terenowego w Rabce-Zdroju. Po zakończeniu programu u wszystkich dzieci, niezależnie od rodzaju stosowanego inhalatora, wykazano istotną poprawę umiejętności posługiwania się inhalatorem i inhalacji leku. Dzieci prawidłowo posługiwały się inhalatorami ciśnieniowymi ze spejserem, 2,3 proc. z nich nie potrafiło prawidłowo wykonać manewru inhalacji leku. Istotnie zmniejszył się odsetek dzieci, które nieprawidłowo posługiwały się inhalatorami proszkowymi - Turbuhalerem i Dyskiem, podobnie poprawił się sposób inhalacji leków z użyciem tych inhalatorów. W badaniu wykazano, że krótkoterminowe indywidualne szkolenie dzieci chorych na astmę w zakresie techniki inhalacji leków wziewnych pozwala na istotną poprawę umiejętności posługiwania się inhalatorem i inhalacji leku, co może mieć istotne znaczenie w poprawie efektywności leczenia choroby.

  Streszczenie angielskie: The correct technique of inhaling drugs is one of the basic elements of efficient asthma treatment. In the group of 274 children aged 7-16 years with asthma the influence of the individual teaching was evaluated. We have assessed the ability to use inhaler and performance of the inhalation manoeuver before and after 7 to 14 days of training held in the Allergology and Pneumonology Clinic of the Institute for TBC and Lung Diseases in Rabka. After termination of the program the significant improvement in ability to use inhalers and to inhale the medicament was seen. The children correctly used pressurized inhalers with spacers, only 23 p.c. of them were unable to correctly perform inhalation. There was significant decrease of the number of children that were not able correctly powder inhalers: Turbuhaler and Disc. Short term individual teaching of the children with asthma results with significant improvement of using inhalers, thus improving treatment efficacy.


  12/19

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych urodzeniowych wskaźników antropometrycznych u dzieci z atopowym zapaleniem skóry - badanie pilotowe.
  Tytuł angielski: Evaluation of some birth anthropometric parameters in children suffering from atopic dermatitis - the pilot study.
  Autorzy: Wanat-Krzak Małgorzata, Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard, Ciszek-Doniec Violetta, Pisiewicz Krzysztof, Willim Grzegorz
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (2) s.23-26, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zachowania się wybranych urodzeniowych wskaźników antropometrycznych u dzieci z atopowym zapaleniem skóry (AZS). W grupie 212 dzieci z atopowym zapaleniem skóry i 212 dzieci populacji ogólnej (porównywalnej pod względem płci i wieku) analizowano urodzeniową wagę i długość ciała. Wykazano częstsze (ale nie istotne statystycznie) występowanie cech dystrofii wewnątrzmacicznej u dzieci z AZS. Wyniki badań wskazują, iż dystrofia wewnątrzmaciczna może być czynnikiem prognostycznym rozwoju atopowego zapalenia skóry u dzieci.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate some birth anthropometrics parameters in children suffering from atopic dermatitis (AT). In the group of 212 children suffering from AT aged 1-18 yrs, and 212 children of general population (age and sex) birth weight and lenght were analuzed. More frequent (but not statistically important) signs of intrauterine growth retardation in the group of atopic dermatitis was found It seems that the low weight and lenght of body at delivery related to gestation age, could be a risk factor for development of atopic dermatitis in childhood.


  13/19

  Tytuł oryginału: Standardy 2002 stosowania glikokortykosteroidów wziewnych w astmie oskrzelowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Inhaled glucocorticosteroids in children's bronchial asthma - standards 2002'.
  Autorzy: Doniec Zbigniew
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.594-598, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor przedstawił aktualne zalecenia stosowania glikolortykosteroiów wziewnych (GKSw) w astmie oskrzelowej u dzieci. Omówiono aktualne metody podawania GKSw. Przedstawiono wskazania i zasady stosowania w monoterapii oraz leczeniu skojarzonym z beta-2-mimetykami o przedłużonym działaniu i lekami przeciwleukotrienowymi. Omówiono działania niepożądane ze szczególnym uwzględnieniem wpływu sterydów na wzrost dzieci oraz nowych obserwacji dotyczących regulacji metabolizmu, oraz aktywności neuropeptydów u dzieci leczonych GKSw.

  Streszczenie angielskie: Current recomendations for use of inhaled glucocorticoids (ICS) in bronchial asthma in children are presented. Methods of aerosol therapy with ICS, indications and principles of administrations of ICS both in monotherapy and combination therapy are discuissed. Special emphasis was put onside effects of ICS, such as the influence on growth velocity and metabolism and regulation of neuropeptides metabolism.


  14/19

  Tytuł oryginału: Połączenie ICS i LABA - co mówią standardy?
  Autorzy: Kurzawa Ryszard, Doniec Zbigniew
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.57-58, tab., bibliogr. 6 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/19

  Tytuł oryginału: Indywidualne generatory aerozoli.
  Autorzy: Doniec Zbigniew
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.64-65, bibliogr. 7 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/19

  Tytuł oryginału: Leki p-histaminowe w terapii chorób alergicznych u dzieci.
  Tytuł angielski: Antihistamines drugs in treatment of allergic diseases in children.
  Autorzy: Doniec Zbigniew
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (6) s.360, 362-366, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współczesne zasady stosowania leków przeciwhistaminowych u dzieci. Opisano zarówno działanie leków I generacji jak i nowszych leków z tej grupy. Przedstawiono ich działanie przeciwalergiczne i przeciwzapalne orz skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo stosowania w chorobach alergicznych, takich jak: astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry i pokrzywki.

  Streszczenie angielskie: This paper presents current principles of antihistamines administrations in children. The first generation antihistamines and new generation of these drugs were shown. The author present their antiallergic and anti-inflammatory features and clinical efficacy and safety in allergic diseases such: asthma, allergic rhinitis, atopic dermatitis and urticaria.


  17/19

  Tytuł oryginału: Badanie nadtlenku wodoru (H2O2) w kondensacie powietrza wydechowego - nowa, nieinwazyjna metoda biochemicznej oceny aktywności procesu zapalnego w astmie oskrzelowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Hydrogen peroxide (H2O2) in exhaled breath condensate - a new, noninvasive methods of assessment biochemical activity of inflammation in asthmatic children.
  Autorzy: Doniec Zbigniew
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (4) s.3-7, il., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/19

  Tytuł oryginału: Nadtlenek wodoru (H2O2) w kondensacie powietrza wydechowego a stopień ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Hydrogen peroxide (H2O2) in exhaled breath condensate and asthma severity in children.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Nowak Dariusz, Tomalak Waldemar, Gaweł Józef, Pisiewicz Krzysztof, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (4) s.21-25, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Nadtlenek wodoru (H2O2) proponowany jest jako czuły wskaźnik zapalenia w drogach oddechowych, a jego stężenie wzrasta w kondensacie powietrza wydechowego w astmie i mukowiscydozie. Celem pracy była ocena zależności pomiędzy stężeniem H2O2 a stopniem ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci. Badaniem objęto 87 dzieci z astmą w wieku 7-17 lat oraz 15 dzieci zdrowych w tym samym wieku. Kondensat powietrza wydechowego uzyskiwano za pomocą aparatu ECoScreen (Jaeger, Niemcy) w czasie swobodnego oddychania z objętością oddechową. Po zebraniu kondensatu u wszystkich dzieci wykonywano badanie spirometryczne. Stężenie H2O2 oznaczano spektrofluorymetrycznie, metodą z kwasem homowanilinowym. Stężenie H2O2 w grupie dzieci zdrowych (mediana i odchylenia ćwiartkowe) wynosiło 0,07 (0,01 - 0,28) ćM w astmie sporadycznej i przewlekłej lekkiej 0,28 (0,12 - 0,32) ćM a przewlekłej umiarkowanej i ciężkiej 0,47 (0,25 - 0,74) ćM, różnice między grupami były istotne statystycznie. Czynność układu oddechowego była istotnie zróżnicowana pomiędzy badanymi grupami. Wykazano ujemną korelację pomiędzy stężeniem H2O2 a FEV1, FEV1 proc. FVC i MEF50. Wartości stężenia nadtlenku wodoru u dzieci chorych na astmę wykazują zróżnicowanie zależne od przebiegu klinicznego choroby. Nieinwazyjne badanie tego wskaźnika może być przydatne w ocenie stopnia ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci.

  Streszczenie angielskie: Hydrogen peroxide (H2O2) is proposed as a sensitive marker of inflammation in respiratory diseases. The aim of our study was to check, whether severity of asthma influences H2O2 concentration in asthmatic children. 87 children with clinically stabla asthma, aged 7 - 17 years and 15 healthy, age matched children were included in the study. Exhaled BC was obtained from spontaneously, tidally breathing children with EcoScreen (Jaeger, Germany). All subjects underwent flow-volume measurements immediately after collection of the condensate. The content of H2O2 in the BC was measured spectrovluorometrically (homovanillic acid method). Lung function in asthmatic and healthy children differed between groups. In the healthy group H2O2 concentration in the expired condensate (median and range) was 0,07 (0,01-0,28) ćM, in episodic and mild asthma 0,28 (0,12-0,32) ćM and in moderate and severe 0,47 (0,25-0,74) ćM, respectively. All differences were statistically significant. There was negative correlation between the concentration of exhaled H2O2 and FEV1, FEV1 p.c. FVC and MEF50. We conclude that hydrogen peroxide in exhaled breath condensate of children with stable asthma differs significantly with the severity of disease. Non-invasive evaluation of this marker may be helpful in assessment of clinical severity of asthma in children.


  19/19

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia endometriozy u niepłodnych kobiet drogą laparoskopii operacyjnej.
  Tytuł angielski: Results of laparoscopic treatment of endometriosis in infertile women.
  Autorzy: Micuła Andrzej, Doniec Jacek, Staszewski Andrzej
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (4) s.71-75, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki leczenia operacyjnego endometriozy u niepłodnych kobiet drogą zabiegów operacyjnych przy użyciu techniki laparoskopowej. Spośród leczonych 107 kobiet, endometriozę stwierdzono klinicznie u 24 chorych (22,42 p.c.), a dodatkowo jeszcze u jednej w badaniu histopatologicznym pobranego materiału tkankowego. Przeprowadzone leczenie operacyjne doprowadziło w 31,58 proc. przypadków do zidentyfikowania dolegliwości bólowych i w dalszych 31,58 proc. do znacznego ich zmniejszenia. U niepłodnych chorych z endometriozą udało się w wyniku leczenia operacyjnego osiągnąć wynik 41,66 proc. ciąż, których przebieg nie odróżniał się od przebiegu ciąż w populacji zdrowej. U dwóch kobiet ciąża zakończyła się poronieniem w I trymestrze.

  Streszczenie angielskie: Endometriosis has benn diagnosed clinically in 24 cases (22.42 p.c.) from the group of 107 treated women; additionally it has been also found in one case in pathological examination of tissue specimen. The surgical treatment in 31.58 p.c. of cases resulted in elimination of pain complaints while in another 31.58 p.c. resulted in their considerable decrease. In infertile patients with diagnosed endometriosis it was managed to achieve 41.66 p.c. of pregnancies through surgical treatment and their course not did differ from that of pregnancies in healthy population. In two cases pregnancies terminated with miscarriages in the first trimester.

  stosując format: