Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DONICA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Accumulation of cadmium, lead and mercury in human placenta as a consequence of maternal cigarette smoking.
Tytuł polski: Akumulacja kadmu, ołowiu i rtęci w łożysku ludzkim jako konsekwencja palenia papierosów przez matkę.
Autorzy: Czekaj Piotr, Pałasz Artur, Donica Ewa, Karczewska Weronika
Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (2) s.159-168, il., bibliogr. 31 poz., streszcz. - 8 Kongres Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Łódź 08-11.09. 2002
Sygnatura GBL: 306,438

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • sprawozdanie
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Palenie papierosów zwiększa niebezpieczeństwo akumulacji metali ciężkich w łożysku i w narządach płodu. W przedstawionej pracy zastosowano metodę AAS w celu określenia stężeń Cd, Pb i Hg w łożyku matek narażających się na działanie dymu papierosowego w czasie ciąży. Poziom ekspozycji określano na podstawie wywiadu ( 10 papierosów na dzień; 10 papierosów na dzień) oraz oznaczeń kotyniny w moczu. Wykazano akumulację Cd i Hg oraz niezmieniony poziom Pb w łożysku kobiet palących. Różnice między grupami kobiet palących nie były statystycznie istotne.

  Streszczenie angielskie: Cigarette smoking increases the danger of havy metal accumulation within placenta and foetal organs. In the presented study, AAS method was applied to determine concentrations of Cd, Pb and Hg in placentas from mothers exposed to cigarette smoke during pregnancy. Level of exposure was estimated based on interview (, 10 cigarettes a day; 10 cigarettes a day) and cotinine levels in patients' urine. In placentas from smoking women, accumulation of Cd and Hg and unchanged concentration of Pb were shown. Differences between groups of women smoking different amounts of cigarettes a day weren't statistically significant.


  2/3

  Tytuł oryginału: Distribution of selected metals in pregnant and foetal rat tissues under exposure to cigarette smoke.
  Tytuł polski: Akumulacja metali w narządach ciężarnych szczurów oraz w wątrobie płodowej w warunkach narażenia na działanie dymku papierosowego.
  Autorzy: Czekaj Piotr, Pałasz Artur, Donica Ewa, Florek Ewa
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (2) s.169-179, il., bibliogr. 40 poz., streszcz. - 8 Kongres Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Łódź 08-11.09. 2002
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Narażenie na działanie dymu papierosowego zwiększa niebezpieczeństwo akumulacji metali ciężkich, które m.in. wchodzą w liczne interakcje z pierwiastkami śladowymi. W przedstawionej pracy zastodsowano metodę AAS w celu określenia zmian stężeń Cd, Pb, Zn, Cu i Fe w czasie ciąży i w warunkach ekspozycji na dym papierosowy w narządach szczurów dojrzałych (płuca, serce, wątroba, mózg, nerki) i w wątrobie płodów szczurzych. Samice szczurów szczepu Wistar były poddane działaniu dymu papierosowego w dawce odpowiadającej 1500 mg CO/m**3, 6 h/dobę, 5 dni w tygodniu, przez 3 tygodnie. Skuteczność ekspozycji określano na podstawie oznaczeń nikotyny i kotyniny w moczu. Wykazano akumulację Cd i Pb w płucach, sercu i nerkach szczurów dojrzałych; Cd w łożysku, Zn w nerkach oraz Cu w płucach zwierząt eksponowanych. Wpływ ciąży zaznaczał się najsilniej poprzez obniżenie zawartości badanych metali w płucach zwierząt poddanych działaniu dymu oraz podwyższenie stężenia Zn w nerkach.

  Streszczenie angielskie: Cigarettes smoking increases exposure to heavy metals which can interact with trace elements. Smoking- and pregnancy-associated changes in Cd, Pb, Zn, Cu and Fe concentrations were examined by atomic absorption spectrometry in adult rat lungs, heart, brain and kidneys; and adult and foetal rat liver. Wistar female rats were exposed to cigarette smoke at a CO concentration of 1500 mg/m**3 6 h per day, 5 days per week, for 3 weeks. Levels of urine nicotine and cotinine were used as measures of exposure. An intensified accumulation of: Cd and Pb in adult rat lungs, heart and kidneys; Cd - in placenta; Zn - in kidneys and Cu - in lungs of exposed rats were observed. Pregnancy-associated decrease of metals content was observed in exposed rat lungs. Tendency for pregancy-dependent Zn accumulation was found in rat kidneys.


  3/3

  Tytuł oryginału: Comparison of selenium distribution in mice organs after the supplementation with inorganic and organic selenium compound selenosemicarbazide.
  Tytuł polski: Porównanie zawartości selenu w narządach myszy po suplementacji nieorganicznym i organicznym związkiem selenu selenosemikarbazydem.
  Autorzy: Musik Irena, Kozioł-Montewka Maria, Toś-Luty Sabina, Donica Helena, Pasternak Kazimierz, Wawrzycki Sławomir
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.15-22, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Badanie zawartości oraz funkcji selenu w organizmach żywych, podobnie jak innych pierwiastków, dostarczają interesujących wyników, jakkolwiek interpretacje nie zawsze są jednoznaczne. Celem naszej pracy było oznaczenie stężenia i dystrybucji selenu w poszczególnych narządach i tkankach myszy po suplementacji 4-(o-tolilo)- selenosemikarbazydu kwasu o-chlorobenzoesowego w porównaniu z nieorganicznym selenianem IV sodu. Badany związek oraz nieorganiczny selenian IV sodu podawano myszom SWISS w dawce 10**-3 g Se kg**-1 masy przez 10 dni. Stwierdzono pdowyższoną zawartość selenu w mózgu 31,98 mg g**-1 w grupie suplementowanej selenianem IV sodu, 38,04 mg g**-1 w grupie suplementowanej selenosemikarbazydem v s. z grupą kontrolną 26,18 mg g**-1. Kilkakrotny i istotny statystycznie wzrost zawartosci selenu stwierdzono w tkance płucnej 11.81 mg g**-1 po suplementacji selenosemikarbazydem, 6.79 mg g*-1 selenianem IV sodu v s. 1.75 mg g**-1. Również w mieśniach miedzyżebrowych stwierdzono nieistotny wzrost selenu na gram masy tkanki po suplementacji selenem nieorganicznym i istotny statystycznie wzrost stężenia po suplementacji selenosemikarbazydem 10,13 mg g**-1 w grupie pierwszej i odpowiednio 14,21 mg g*-1, v s. 28,84 mg g**-1. Nasze badania pozwalają na stwierdzenie, że związki organiczne selenu mogą być łatwiej przyswajalną formą Se w porównaniu z nieorganicznym selenianem IV sodu.

  Streszczenie angielskie: Studies on selenium organ content and its function in living organisms just like studies on other elements provide interesting results although their interpretation is not always clear. The aim of our study was to determine the concentration and distribution of selenium in several organs and tissues in mice after supplementation with our newly synthetized organic compound of selenium selenosemicarbazide (4-o-tolylselenosemicarbazide of o-chlorobenzoic acid) as compared to the effects of the supplementation iwth inorganic compounds. SWISS mice were fed with both types of compounds at the dose of 10**-3g Se per kg for the period of 10 days. The concentrations of selenium in brains of mice treated with selenocarbazide and sodium selenite were higher than in controls (38.04 ćg g**-1 and 32.00 ćg g**-1 vs. 26.18 ćg g**-1). There was a statistically significant increase in the selenium contents in lungs after supplementation with selenosemicarbazide and sodium selenite (11.81 ćg g**-1 vs. 1.75 ćg g**-1 in controls). We found a statistically insignificant increase in selenium contents in intercostal muscles after supplementation with inorganic selenium compounds and a statistically significant increase after the supplementation with selenosemicarbazide (10.13 ćg g**-1; 14.21 ćg g**-1 and 28.84 ćg g**-1, respectively). Our investigations lead to a conclusion that 4-o-tolyl-seleno-semicarbazide of o-chlorobenzoic acid, an organic selenium compound may be more easily absorbed than inorganic sodium IV selenite.

  stosując format: