Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DOMARADZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Cholinergic innervation of parvalbumin- and calbindin-containing neurones in the hippocampus during postnatal development of the rat brain.
Autorzy: Ludkiewicz Beata, Wójcik Sławomir, Spodnik Edyta, Domaradzka-Pytel Beata, Klejbor Ilona, Moryś Janusz
Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (2) s.89-96, il., bibliogr. 42 poz.
Sygnatura GBL: 301,720

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Immunohistochemical study of the cholinergic innervation of the parvalbumin- ad calbindin-containing cells in the hippocampus was conducted on 30 rat brains of various postnatal ages: PO, P4, P7, P14, P21, P30, P60 and P180. Sections with double immunostaining for vesicular acetylcholine transporter (VAChT; the marker of cholinergic cells, fibres and terminals) and parvalbumin (PV) or calbindin (CB) were analysed using confocal laser-scanning microscope. Obtained data demonstrate that the pattern of cholinergic innervation of calbindin- and parvalbumin-immunoreactive hippocampal neurones shows some differences. During development as well as in the adult species cholinergic terminals preferentially innervate CB-containing neurones, while cholinergic terminals on PV-containing cells were observed rarely. Cholinergic endings on the CB-ir neurones are localised both on their somata and dendrities, whereas on PV-ir cells they form synaptic contact predominantly with processes. In spite of the unquestionable cholinergic influence particularly on CB-ir cells, the number of cholinergic endings suggests that this input seems not to be crucial for the activity of the studied cell populations.


  2/3

  Tytuł oryginału: Cholinergic innervation and calretinin-immunoreactive neurones in the hippocampus during postnatal development of the rat brain.
  Autorzy: Ludkiewicz Beata, Wójcik Sławomir, Spodnik Edyta, Domaradzka-Pytel Beata, Moryś Janusz
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (1) s.7-14, il., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Immunohistochemical study of the cholinergic innervation of the hippocampal calretinin-containing cells was conducted on 28 rat brains of postnatal ages: PO, P4, P7, P14, P21, P30 and P60. Sections with double immunostaining for vesicular acetylcholine transporter (VAChT; the marker of cholinergic cells, fibres and terminals) and calretinin were analysed using confocal laser-scanning microscope. Obtained data demonstrate that during development as well as in adult species calretinin-containing neurones in teh rat hippocampus form sparse synaptic contact with VAChT-ir terminals. It seems probable that cholinergic innervation is not crucial for the functioning of CR-ir cells - probably they remain under the greater influence of a system other than the cholinergic system.


  3/3

  Tytuł oryginału: Postępowanie anestezjologiczne w zabiegach wszczepiania automatycznego kardiowertera - defibrylatora.
  Tytuł angielski: Automatic implantable Cardioverter-Defibrillator (AICD) implantation.
  Autorzy: Szurlej Dariusz, Węglarzy Andrzej, Rudnicki Marek, Toczek Krzysztof, Gaik Grzegorz, Domaradzka Dorota, Kuś Halina
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.24C-26C, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W latach 1999-2001 wykonano znieczulenia do 215 zabiegów wszczepienia, bądź wymiany automatycznego kardiowertera (AICD), w tym 42 zabiegi u chorych z niską frakcją wyrzutową (EF 30 proc.). W pracy przedstawiono sposób postępowania wypracowany przez autorów, wymagane standardy monitorowania parametrów życiowych oraz konieczny sprzęt zabezpieczający. Metoda oparta jest na któtkim ogólnym znieczuleniu dożylnym z zastosowaniem wlewu ciągłego propofolu lub sedacją midazolamem w połączeniu z etomidatem, z zastosowaniem fentanylu oraz znieczuleniem miejscowym lidokainą. Tylko u czterech pacjentów doszło do niezaplanowanego zatrzymania krążenia w trakcie zabiegu. Nie było natomiast zgonów śród- i okołooperacyjnych. Autorzy uważają takie postępowanie anestezjologiczne za bezpieczne i zapewniające pełną okołooperacyjną stabilność hemodynamiczną chorym wymagającym wszczepienia AICD.

  Streszczenie angielskie: The AICD implantation has become a routine procedure in clinical practice. Many patients presented for implantation have a long history of several myocardial infarcts, cardiac arrests, cardiomyopathy and cardiac surgery and require careful management during the procedure. Over 3 years 215 implantations or ACID replacement were performed; 42 of patients had ejection fraction below 35 p.c. Intravenous continuous propofol anesthesia or midazolam/etamidate sedation were successfully used. There was only four cardiac arrests and none of patients died. We regard this method as a safe and providing stable hemodynamics.

  stosując format: