Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DOMAGAŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Słuch fonemowy. W kierunku kompetencji fonologicznej.
Tytuł angielski: Phonemic hearing. Towards phonological competence.
Autorzy: Domagała Aneta, Mirecka Urszula
Źródło: Logopedia 2002: 30 s.7-26, bibliogr. s. 25-26, sum.
Sygnatura GBL: 725,970

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/18

  Tytuł oryginału: Perseweracje werbalne jako przedmiot badań nad demencją typu Alzheimera.
  Tytuł angielski: Verbal perseverations as the object of study into Alzheimer-related dementia.
  Autorzy: Domagała Aneta, Długosz Edyta
  Źródło: Logopedia 2002: 30 s.155-168, bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 725,970

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/18

  Tytuł oryginału: Successful use of activated recombinant factor VII to control bleeding abnormalities in a patient with a left ventricular assist device.
  Autorzy: Ziętkiewicz Mirosław, Garlicki Mirosław, Domagała Jerzy, Wierzbicki Karol, Drwiła Rafał, Pfitzner Roman, Dziatkowiak Antoni
  Źródło: J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2002: 123 (2) s.384-385, bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 310,230

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • komunikat
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  4/18

  Tytuł oryginału: Reactivity of alveolar macrophages in lung cancer patients and healthy subjects: surface ICAM-1 after INF-ç stimulation in vitro.
  Autorzy: Hoser G., Grubek-Jaworska H., Droszcz P., Domagała-Kulawik J., Dąbrowska M., Chazan R.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.103-104, il., tab., bibliogr. 6 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The linearity of ICAM-1 expression on alveolar macrophages (AM) before and after INF-ç stimulation in healthy and lung cancaer subjects were compared. AM were collected by bronchoalveolar lavage and incubated with/without INF-ç according to standard procedures. The harvested calls were analyzed by flow cytometry using mooclonal antibodies against leucocytes and macrophages. Only viable cells were analyzed. Stimulation with INF-ç revealed two AM subpopulations of similar size differentiated in the intensity of ICAM-1 expression. They were not distinctly marked in every studied case. our preliminary results did not confirm the previously reported decreasing reactivity of AMs after INF-ç stimulation in lung cancer patients.


  5/18

  Tytuł oryginału: Zależność efektywności skryningu cytologicznego raka szyjki macicy od badania kobiet w odpowiedniej grupie wiekowej i od jakości rozmazu.
  Tytuł angielski: The relationship between effectiveness of cervical cancer screening and targeted age groups and quality of smears.
  Autorzy: Chosia Maria, Bedner Elżbieta, Domagała Wenancjusz
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.36-38, 40-42, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Z danych epidemiologicznych w Polsce wynika, że wskaźnik umieralności z powodu raka szyjki macicy, jak również wskaźnik zachorowalności, utrzymują się na wysokim poziomie przy dużej liczbie wykonywanych badań cytologicznych. Celem pracy jest analiza przyczyn, które mogą mieć wpływ na brak efektywności skryningu cytologicznego w Polsce, poprzez porównanie wyników aktywnych populacyjnych badań przesiewowych w powiecie białogardzkim (grupa skryningu aktywnego - GSA) z wynikami uzyskanymi od kobiet, które nie były aktywnie zaproszone na badania cytologiczne, a miały je wykonać przy okazji badania ginekologicznego (grupa skryningu nieaktywnego - GSN). Programem skryningowym w GSA objęto łącznie 11590 kobiet, spośród których zgłosiły się na badanie 4863, co stanowi 42 proc. badanej populacji. W GSN zbadano 71444 kobiety z województwa zachodniopomorskiego. W przedziale wiekowym 41-60 lat i 30-40 lat lepszą zgłaszalność uzyskano w GSA inż GSN (odpowiednio 52,5 proc. vs 43,3 proc. i 23,7 proc. vs 17,8 proc.). W następstwie zmiany patologiczne wykryto u 1,03 proc. kobiet w GSA i tylko u 0,58 proc. w GSN. W obydwu grupach stwierdzono wysoki odsetek występowania neoplazji wewnątrznabłonkowej (CINI/SIL-lg) i infekcji HPV u kobiet poniżej 30. roku życia. Stwierdzono ponadto zależność wykrywalności zmian patologicznych od jakości rozmazów. W grupie rozmazów odpowiednich do oceny (A I wg systemu Bethesda) wykrywalność wynosila 1,13 proc., zaś w grupie rozmazów niezupełnie odpowiednich do oceny (A II wg systemu Bethesda) - jedynie 0,80 proc...

  Streszczenie angielskie: Epidemiologic data indicate that the incidence and mortality rates for cancer of the uterine cervix in poland remain high despite large number of cytologic smears taken and examined every year. The purpose of this work is to analyse factors which may be responsible for ineffectiveness of cervical cancer screening in Poland by comparison of results of active cytologic screening program in Białogard region (group of active screening - GAS) with results in another group of women who have not been invited for cytologic examination but have been taken the Pap test


  6/18

  Tytuł oryginału: Występowanie raka płuc u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc - analiza obrazu klinicznego.
  Tytuł angielski: Lung cancer in patients with COPD - a clinical analysis.
  Autorzy: Maskey-Warzęchowska Marta, Domagała-Kulawik Joanna, Rubinsztajn Renata, Chazan Ryszarda
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.769-775, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje się zwiększoną zachorowalność na raka płuca u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Poszukiwane są czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia raka płuca u tych chorych. W naszym badaniu analizie poddano parametry czynnościowe układu oddechowego, liczbę wypalonych papierosów, ciśnienia parcjalne tlenu i dwutlenku węgla we krwi tętniczej oraz wybrane parametry krwi u 46 chorych na POChP i raka płuca (grupa I) oraz porównano je z parametrami uzyskanymi w grupie 46 losowo wybranych chorych na POChP bez współistniejącego raka (grupa II). Średnia liczba paczkolat oraz odsetek chorych z zaawansowaną postacią POChP były wyższe w grupie I (odpowiednio 55,5 vs 40,0 i 55,8 proc. vs 42,1 proc.). Stężenie fibrynogenu również było znamiennie wyższe w grupie I, poza tym nie znaleziono różnic w badaniach krwi (OB, morfologia krwi obwodowej, gazometria tętnicza). U 63,4 proc. chorych stopień zaawansowania raka określono jako stadium III lub IV. U 15,2 proc. chorych z grupy I odstąpiono od diagnostyki raka ze względu na ciężki stan ogólny i małą wartość natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1). Wnioski: wspólistnienie POChP może stanowić znaczne ograniczenie w diagnostyce i leczeniu raka płuca. Chorzy na POChP wymagają oceny pod względem współistnienia raka płuca.

  Streszczenie angielskie: Recently, increased lung cancer morbidity among patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) has been observed. There have been efforts to determine the risk factors for lung cancer in these patients. In our study we analyzed smoking history, pulmonary function tests, arterial blood gases and selected laaboratory investigations in a group of 46 patients with COPD and primary lung cancer (group I) and compared them to results obtained from 46 randomly selected patients with COPD without lung cancer (group II). The mean number of pack years was higher in group I (55,5 vs 40,0, p 0.05) and so was the number of patients with severe COPD (55,8 p.c. vs 42,1 p.c.). We found no differences in ESR, blood count and arterial blood gases, the level of fibrinogen was significantly higher in group I. In 63.4 p.c. of the patients lung cancer at stage III and IV was diagnosed. In 15.2 p.c. of the patients pathological diagnosis was not estabilished due to severe general condition and low FEV1. We conclude that coexistence of COPD may be a serious obstacle in the diagnosis and treatment of primary lung cancer. Patients with COPD require evaluation for coexistence of lung cancer.


  7/18

  Tytuł oryginału: Bethesda 2001 - znaczenie modyfikacji Systemu Bethesda z roku 1988 dla oceny rozmazów cytologicznych ginekologicznych.
  Tytuł angielski: Bethesda 2001 - the significance of modification of Bethesda 1988 for the assessment of pap smears.
  Autorzy: Chosia Maria, Domagała Wenancjusz
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (4) s.50-52, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Modyfikację Systemu Bethesda opublikowano w 2001 r. w Internecie. Nie różni się ona w istotny sposób od Systemu Bethesda z roku 1988. Z jednej sytony nieco upraszcza ocenę zmian łagodnych, bardziej zdecydowanie określając kategorię rozmazów w granicach normy, z drugiej zaś poszerza wachlarz kategorii zmian granicznych, aby zwiększyć czułość badań cytologicznych. Autorzy omawiają znaczenie modyfikacji Systeu Bethesda 2001 dla oceny ginekologicznych rozmazów cytologicznych.

  Streszczenie angielskie: Modified Bethesda System was published on the Web site in 2001. Although there are no major differences between Bethesda System terminology of 1988 and 2001, there are several minor differences. Terminology of benign changes is simplified and category of negative for intraepithelial lesion or malignancy is well delineated. On the other hand the spectrum of bordeline lesions is better detailed in order to increase sensitivity of cytological diagnosis. These and other aspects of Bethesda System 2001 are discussed.


  8/18

  Tytuł oryginału: Nephrogenic adenoma of the urinary bladder - a case report and review of the literature.
  Autorzy: Chosia Maria, Świtała Jerzy, Domagała Wenancjusz
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (2) s.91-95, il., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Nephrogenic adenoma is a rare benign of the urinary tract involving mainly the urinary bladder. The clinical manifestations, endoscopic signs and histopathological pattern of NA should be differentiated from a cancer, which may be a source of misinterpretation. Here we report a case of a 70-year--old man previously treated for papillary urothelial carcinoma. Six months later he developed a tumour, giving rise to a suspicion of recurrence. Histopathologically the tumour was diagnosed as nephrogenic adenoma. It is the first case of nephrogenic adenoma in Polish literature.


  9/18

  Tytuł oryginału: Kompleksowe szkolenie patomorfologów i cytotechników dla wdrożenia kontroli jakości w ginekologicznych cytologicznych badaniach przesiewowych w Polsce
  Autorzy: Chosia Maria, Domagała Wenancjusz
  Źródło: W: Miejsce Polski w Europie w rozwiązywaniu problemów profilaktyki, wykrywania wczesnych form i leczenia raka ginekologicznego. T. 11 - Warszawa, 2002 s.23-27, bibliogr. 9 poz. - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - konferencja naukowa Warszawa 28.05. 2002
  Sygnatura GBL: 735,738

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  10/18

  Tytuł oryginału: Zgodność rozpoznań bronchoskopowych i histopatologicznych u pacjentów z podejrzeniem raka płuca.
  Tytuł angielski: Correlation between bronchoscopically visible aspects and histopathologic resutls in patients with suspected lung cancer.
  Autorzy: Paciorek Marcin, Domagała-Kulawik Joanna, Droszcz Paweł, Byśkiniewicz Krzysztof, Krenke Rafał, Karwat Krzysztof, Chazan Ryszarda
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1193-1197, tab., bibligor. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie korelacji między widocznymi podczas bronchoskopii zmianami mogącymi odpowiadać procesowi rozrostowemu (guz, naciek, ucisk z zewnątrz, martwica) a wynikiem badania histopatologicznego oraz ocena przydatności połączenia biopsji szczoteczkowej oraz kleszczykowej w diagnostyce raka płuca. Badanie bronchoskopowe zostało przeprowadzone u 208 pacjentów ze zmianami w badaniu RTG klatki piersiowej sugerującymi raka płuca lub występującym krwiopluciem. Materiał do badań histopatolgoicznych otrzymano za pomocą biopsji szczoteczkowej, biopsji kleszczkowej lub popłuczyn oskrzelowych. Dodatnie wyniki były klasyfikowane jako rak drobno- bądź niedrobnokomórkowy. Od wszystkich chorych zbierano wywiad dotyczący nikotynizmu. U 165 chorych obraz zmian w bronchoskopii odpowiadał zmianie nowotworowej. U 90 chorych wynik badania histopatologicznego był dodatni: 32 proc. stanowił rak drobnokomórkowy, 62 proc. rak niedrobnokomórkowy. W 23 przypadkach pobrano jednocześnie biopsję kleszczykową oraz szczoteczkową - wyniki obu badań były zgodne w 78 proc. przypadków. W trzech przypadkach rozpoznanie zostało ustalono jedynie dzięki biopsji szczoteczkowej. W analizowanej grupie chorych ze wstępnym rozpoznaniem rka płuc potwierdzenie histopatologiczne uzyskano w 43 proc. przypadków. Biopsja szczoteczkowa okazała się cennym uzupełnieniem biopsji kleszczykowej i uzasadnione wydaje się częstsze stosowanie obu tych metod jednocześnie.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to determine correlation between bronchoscopically visible lesions and histopathologic classification and whether cytology and histopathology can complement each other in diagnosis of pulmonary neoplasm. Fibroptic flexible bronchoscopy was performed in 208 patietns who where suspected of haveing lung cancer - abnormal chest x - ray or hemoptysis. Material for histopathologic examination was obtained from bronchial brushings, bronchial forceps biopsy and bronchial washings. Positive results were classified as non - small cell or small cell carcinomas. All patietns were questioned about smoking history. in 165 patients there were visible signs of enoplasm in bronchoscopic examination: tumor, necrosis, infiltration, compression. Histopathology was positive in 90 cases: small cell carcinoma 32 p.c., non-small cell carcinoma 68 p.c. In 23 cases material for histopathologic examination was obtained from both bronchial brushings and foceps biopsies: results were compatible in 78 p.c. Bronchial brushings identified neoplasm in three additional cases. In analysed group of 208 patietns cancer cells were found in 43 p.c. Examination of bronchial brushings coplements forceps biopsy in diagnosing and typing lung neoplasms and could be performed more frequently in patietns undergoing fiberoptic bronchoscopy.


  11/18

  Tytuł oryginału: Rodzinna hiperhomocysteinemia a miażdżyca tętnic : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Domagała Teresa Barbara; Uniwesytet Jagielloński Collegium Medicum, II Katedra Chorób Wewnętrznych w Karakowie
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 139 s. : il., tab., bibliogr. 492 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,003

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/18

  Tytuł oryginału: Kontrola jakości w cytologicznej diagnostyce ginekologicznej.
  Tytuł angielski: Quality control in gynaecological cytology.
  Autorzy: Chosia Maria, Domagała Wenancjusz
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (4) s.148-150, 152-153, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przestrzeganie zasad kontroli jakości jest jednym z istotnych warunków skuteczności cytologicznych badań przesiewowych. Kontrola jakości w badaniach cytologicznych dotyczy zarówno procedury laboratoryjnej wraz z oceną mikroskopową, jak i sposobu pobierania materiału do badania cytologicznego i wykonania rozmazu. Ocena jakości rozmazów cytologicznych stała się możliwa dzięki formułowaniu rozpoznań w systemie Bethesda.


  13/18

  Tytuł oryginału: Angiogenesis and some prognostic parameters of invasive ductal breast carcinoma in women.
  Autorzy: Olewniczak Sławomir, Chosia Maria, Kwas Artur, Kram Andrzej, Domagała Wenancjusz
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (4) s.183-188, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to correlate angiogenesis parameters (micorvessel count, area and perimeter) with some clinical and morphological factors in 251 invasive ductal breast carcinomas in women. Endothelium was stained with antiCD31 antibody, and measurements were made using a computerised image analysis in the whole study population and separately for two subgroups with and without metastases to acillary lymph nodes. High angiognesis parameters in primary tumours were associated with older age, large tumour diameter, high grade and the associations were statistically significant. Furthermore the microvessel density was signifcantly higher in tumours metastasing to lymph nodes as compared with tumours without metastases. Mcirovessel perimeter was found to be the most useful of vessel parameters analysed. The corrlation between angigonesis and some clinical and morphological parameters, especially lymph node status may indicate the prognostic value of angiognesis in invasive ductal breast carciomas.


  14/18

  Tytuł oryginału: Znaczenie badań cytologicznych we wczesnej diagnostyce raka płuca.
  Autorzy: Domagała-Kulawik Joanna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (9) s.469-474, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozpowszechnienie raka płuca jest nadal bardzo duże, a rokowanie poważne. Rozpoznanie opiera się na badaniu mikroskopowym fragmentu nowotworu. Badania cytologiczne mogą zastąpić badania wycinka tkankowego i w wielu przypadkach przyspieszyć i uprościć diagnostykę. Należy do nich badanie wydzieliny oskrzelowej, wymazu szczoteczkowego z oskrzela, biopsji ciankoigłowej guza lub przerzutu. Wybór metody zależy od położenia guza i jego dostępności. Badanie cytologiczne umożliwia potwierdzenie złośliwego charakteru zmiany jak również pozwala ustalić typ histologiczny i zróżnicować raka drobno- i niedrobnokomórkowego.


  15/18

  Tytuł oryginału: Production of artificial antibodies directed to human sperm surface antigens by filamentous phage display library technique.
  Autorzy: Fiszer Dorota, Rozwadowska Natalia, Grygielska Beata, Domagała Alina, Tomczak Kinga, Kurpisz Maciej
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (1) s.30-34, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We have constructed cDNA library of antibody variable fragments using repertoire of B lymphocytes from healthy individual and from infertile patients with antisperm antibodies in serum. Both pools of cells were deposited in peritoneal cavity of SCID mice and to increase population of specific B cells secreting antisperm antibodies, lymphocytes were immunized in situ with extract of sperm antigens. We used native or deglycosylated sperm extracts for performed immunizations. Obtained in this way primed B cells constituted a source of mRNA for creation of cDNA library. Heavy (ç) and light (kappa and delta) chains were cloned into pComb3HSS vector which formed a basis for phage display library of Fab fragments directed to sperm surface antigens.


  16/18

  Tytuł oryginału: Wartość spoczynkowego badania EKG w ocenie przerostu lewej komory u sportowców wyczynowych.
  Tytuł angielski: The value of electrocardiogram at rest in evaluation of left ventricular hypertrophy in athletes.
  Autorzy: Sadkowska Katarzyna, Mamcarz Artur, Braksator Wojciech, Wrzosek Karol, Domagała Agnieszka, Szczypaczewska Maria, Dłużniewski Mirosław
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (10) s.423-428, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Intensywny trening fizyczny prowadzi do zmian w budowie serca, między innymi do przerostu i powiększenia jam serca. Celem pracy była ocena zmian elektrokardiograficznych (EKG) i korelacji między zapisem EKG a obrazem echokardiograficznym (ECHO). Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 26 sportowców wyczynowych - kolarzy, w wieku od 22 do 36 lat. U wszystkich badanych wykonano spoczynkowe badanie EKG i oznaczono następujące parametry elektrokardiograficzne: częstość rytmu serca (HR), wskaźnik Sokołowa, obecność zaburzeń rytmu i przewodzenia oraz fali U. Wyniki. Częstość rytmu serca (HR) wynosiła od 36 do 83 uderzeń/minutę, średnio 51/min; HR 60/min. stwierdzono w spoczynkowym zapisie EKG u 20 z 26 kolarzy tj. 75,9 proc. Falę U - obserwowano u 22 kolarzy tj. 84,6 proc. Wskaźnik Sokołowa mieścił się w zakresie od 56 mV do 28 mV, średnio - 39,27 ń 7,03. Dodatni wskaźnik Sokołowa 35 mV miało 17 z 26 kolarzy czyli 65,4 proc. Obliczono czułość i swoistość wskaźnika Sokołowa w rozpoznawaniu przerostu lewej komory w stosunku do metody echokardiograficznej uznanej za referencyjną. Wnioski. 1. Wskaźnik Sokołowa u zwodowych kolarzy w średnim wieku 27,4 lat w rozpoznawaniu przerostu mięśnia lewej komory ma czułość 87,5 proc. i swoistość 44,4 proc. 2. Stwierdzenie cech przerostu (dodatni wskaźnik Sokołowa) w spoczynkowym zapisie EKG jest wskazaniem do wykonania badania echokardiograficznego u sportowców wyczynowych. 3. W naszej opinii echokardiografia powinn abnyć rutynowym ...

  Streszczenie angielskie: Intoduction. Intensive physical training leads to changes in heart structure, including hypertrophy and enlargement of heart cavities. The aim of the study was to evaluate electrocardiographic (ECG) changes and correlation between ECG record and echocardiographic images (ECHO) in athletes. Material and methods. Twenty-six athletes (cyclists, aged 22 to 36, mean 27,4 years) were enrolled into the study. Rest ECG was performed in all the participants. The following parameters were assessed: heart rate (HR), Sokolow index, presence of arrhythmia, conduction disorders and U wave. Echocardiography was conducted and intraventricular septum thickness during diastole (IVSd) was determined. Results. Heart rate range: 36-83 beats per minute, mean HR 51 beats/min; HR 60 beast/min was present in 20 out of 26 participants (75.9 p.c.). U wave was observed in 22 cases (84.6 p.c.) Sokolow voltage ranged from 28 to 56 mV, (mean 39.27 G7.03). Positive Sokolow index ( 35 mV) as found in 17 out of 26 cyclists (65.4 p.c.). The sensitivity and specificity of Sokolow index for diagnosis of left ventricular wall hypertrophy was determined. Conclusions. 1. Sensitivity and specificity of Sokolow index for diagnosis of left ventricular wall hypertrophy in professional cyclists was 87.5 p.c. and 44.4 p.c. respectivelly. 2. If hypertrophy features in rest ECG (positive Sokolow index) are detected in athletes, ECHO is indicated. 3. In our opinion echocardiography should be routinely performed ...


  17/18

  Tytuł oryginału: [ XXXV Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej] : streszczenia prac
  Opracowanie edytorskie: Domagała Wenancjusz (przedm.).
  Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
  Źródło: - Szczecin, PAM 2002, 102 s. : il., tab., 24 cm. - 35 Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej Szczecin 04-05.12. 2002
  Sygnatura GBL: 736,274

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie


  18/18

  Tytuł oryginału: Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. T. 2: Farmakologia kliniczna
  Autorzy: Braksator Wojciech, Burbicka Ewa, Chmielewski Marek, Cudnoch-Jędrzejewska Agnieszka, Cybulska Katarzyna, Dłużniewski Mirosław, Domagała Agnieszka, Gierlak Włodzimierz, Grzywanowska-Łaniewska Iwonna, Janiszewski Maciej, Kostarska-Srokosz Edyta, Król Jarosław, Kuch Jerzy, Kuch Marek, Mamcarz Artur, Pikto-Pietkiewicz Witold, Sadkowska Katarzyna, Sawicki Jacek, Syska-Sumińska Joanna, Szczepańczyk Edmund, Światowiec Andrzej, Tomaszewska-Kiecana Monika, Wrzosek Karol
  Opracowanie edytorskie: Dłużniewski Mirosław (red.), Mamcarz Artur (red.), Krzyżak Patryk (red.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Kardiologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, AM 2002, [4], 253 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,431

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: