Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DOMAGŁA-KULAWIK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Radialna segmentacja jąder limfocytów we krwi obwodowej u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca.
Tytuł angielski: Radial segmentation of the lymphocytes nuclei in peripheral blood in patients with non-small cell lung cancer.
Autorzy: Dąbrowska Marta, Domagła-Kulawik Joanna, Kraszewska Izabela, Chazan Ryszarda
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.510-515, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Obserwowane in vitro zjawisko radialnej segmentacji jąder limfocytów (RSL) polega na zmianie struktury jadra komórkowego, wyrażającej się jego segmetacją. Stwierdzono, że dotyczy ono żywych komórek jednojądrzastych (monocytów i limfocytów, zwłaszcza limfocytów CD4) i nie ma związku z podziałem mitotycznym komorki. Limfocyty o jądrze podzielonym na 2, 3, 4 i więcej płatów występują zarówno we krwi obwodowej osób zdrowych, jak i u chorych. Zwiększony odsetek limfocytów o podzielonych jądrach opisano u osób z chorobami układu krwiotwórczego i chorobami autoimmunologicznymi (reumatoidalne zapalenie stawów, sarkoidoza, cukrzyca typu 1). Niższy odsetek limfocytów RSL-dodatnich opisano w chorobach nowotworowych. Celem tej pracy była ocena zjawiska radialnej segmentacji jąder limfocytów (indukowanej cyklosporyną in vitro) u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Krew obwodową 25 chorych inkubowano z cyklosporyną a odsetek limfocytów z płatowatym jądrem (po izolacji za pomocą Lymhoprepu) oceniano w preparatach barwionych MGG. Różnica występowania zjawiska RSL pomiędzy grupą kontrolną (3,314 proc.) a grupą chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (4,481 proc.) nie była znamienna statystycznie (p = 0,062). Można wprawdzie zauważyć częstsze występowanie zjawiska RSL u chorych z wyższym stopniem zaawansowania niedrobnokomórkowego raka płuca (III i IV), ale nie stwierdzono liniowej korelacji pomiędzy częstością występowania zjawiska RSL a stopniem zaawansowania nowotworu.

  stosując format: