Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DOMŻAŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Na tle nerwowym
Autorzy: Domżał Teofan Maria
Opracowanie edytorskie: Prusiński Antoni (przedm.).
Wydanie: - Wyd. 2 popr. i uzup
Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, 229 s. : il., 24 cm.
Sygnatura GBL: 739,199

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Domżał
 • Teofan 1927-


  2/5

  Tytuł oryginału: Dystonia krtaniowa - własne doświadczenia w leczeniu toksyną botuliową.
  Tytuł angielski: Laryngeal dystonia - own experience with botulin toxin treatment.
  Autorzy: Domżał Teofan M., Tomczykiewicz Kazimierz
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.173-179, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dystonia krtaniowa jest dystonią ogniskową występującą częściej niż się ją rozpoznaje. Opisano 5 przypadków z dystonią typu przywodzeniowego. W 3 z nich dystonia była objawem, który wystąpił w przebiegu kurczu powiek, który później rozwinął się w zespół Meige'a. Chorzy leczeni byli wstrzykiwaniem toksyny botulinowej A do mięśni krtani pod kontrolą EMG podając po 10 j.m. (Dysport) w obie strony. Uzyskano wynik dobry i bardzo dobry bez żadnych poważniejszych objawów niepożądanych.

  Streszczenie angielskie: Laryngeal dystonia is a focal dystonia occuring more often than it is diagnosed. Adductor type dystonia was described in 5 patients. In 3 cases it manifested itself as blepharospasm, which later developed into Meige's syndrome. The patients were treated with botulinum toxin A injections under EMG control administering 10 i.m. into laryngeal muscles on both sides with good and very good results. There were no serious side effects.


  3/5

  Tytuł oryginału: Ocena drogi piramidowej w obrazach rezonansu magnetycznego u chorych na stwardnienie boczne zanikowe : praca doktorska
  Autorzy: Domżał-Stryga Anna, Kwieciński Hubert (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Neurologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 66 k. : il., tab., bibliogr. 141 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/5

  Tytuł oryginału: Ból głowy - najczęstszy objaw chorobowy (referat).
  Tytuł angielski: Headache - the most often symptom of illness.
  Autorzy: Domżał Teofan M.
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (2) s.158, 160-163, bibliogr. 12 poz., sum. - Warsztaty nt. bólów głowy Pułtusk 2001
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Bóle głowy są poważnym problemem lekarskim i społecznym ze względu na rozpowszechnienie i koszty związane z diagnostyką i leczeniem. Jest to normalne zjawisko w życiu człowieka, uważane za barometr zdrowia, a jego całkowity brak dotyczy tylko rzadkich przypadków. Klsyfikacja bólów głowy oparta jest na kryteriach klinicznych i wyróżnia 2 grupy zasadnicze: samoistne i objwowe bóle głowy. Mimo różnych przyczyn wszystkie bóle głowy łączy wiele wspólnych cech oraz mechanizm polegający na odbiorze i przewodzeniu impulsów przez nerw trójdzielny do tych samych ośrodków. Ból głowy może być wynikiem podrażnienia receptorów obecnych w ścianie tętnic, zatok żylnych i opony twardej oraz receptorów zewnątrzczaszkowych. Może też mieć ośrodkowy mechanizm jako reakcja na czynnik szkodliwy. Rozpoznanie samoistnego bólu głowy stawiane jest na podstawie wywiadu i braku zmian w badaniu przedmiotowym i w badaniach pomocniczych. Leczenie jest trudnym problemem wymagającym dużego doświadczenia, a środki przeciwbólowe są skuteczne w niektórych postaciach tylko w pierwszym okresie.


  5/5

  Tytuł oryginału: Toksyna botulinowa w praktyce lekarskiej : dystonie, spastyczność, ból i inne wskazania do leczenia
  Autorzy: Domżał Teofan M.
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, 128 s. : il., tab., bibliogr. 34 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,594

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia

  stosując format: