Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DOLEŻAL
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Zespół ciasnoty podbarkowej.
Tytuł angielski: The subacromial impingement syndrome.
Autorzy: Doleżal Stanisław Arkadiusz, Bielecki Marek
Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (1) s.35-40, bibliogr. 52 poz., sum
Sygnatura GBL: 306,434

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają w pracy zespół ciasnoty podbarkowej, stadia rozwoju, metody diagnozy za pomocą kwestionariuszy i testów, oraz sposoby lczenia (włączając stadium rozerwania rotatorów).

  Streszczenie angielskie: This article is a review of the impingement syndrome, its stages of development, methods of diagnosis by means of tests and treatment of the syndrome and rotator cuff tears.


  2/6

  Tytuł oryginału: Nadgarstek w schematach.
  Tytuł angielski: Wrist in schemas.
  Autorzy: Doleżal Stanisław Arkadiusz
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (2) s.88-92, il., bibliogr. 13 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono 10 schematów rentgenogramów umożliwiających diagnozowanie subtelnych chorób nadgarstka, takich jak najczęściej występujący rodzaj niestabilności w nadgarstku, czyli niestabilność łódeczkowato-półksiężycowata, inne jak niestabilność typu DISI, VISI oraz 2 rodzaje najkorzystniejszych artrodez selektywnych (stawu STT i artrodezę pomiędzy kośćmi główkowatą, haczykowatą, półksiężycowatą i trójgraniastą).


  3/6

  Tytuł oryginału: Trzeszczki ręki.
  Tytuł angielski: Sesamoid bones of hand.
  Autorzy: Doleżal Stanisław Arkadiusz
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.13-16, bibliogr. 33 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy, w oparciu o przegląd piśmiennictwa, poruszono rzadko omawianą problematykę związaną z trzeszczkami ręki, zwracając uwagę na możliwość wystąpienia ich złamań, zwichnięć i zmian zwyrodnieniowych. Szczególnie podkreślono możliwości operacyjnego leczenia osteoartozy stawu grochowato-trójgraniastego, która jest jednym z pierwszych objawów uogólnionej choroby tego typu. Zabieg operacyjny polega na wycięciu podkostnowym kości grochowatej.


  4/6

  Tytuł oryginału: Zamknięte uszkodzenie aparatu więzadłowego i ścięgien ręki.
  Tytuł angielski: Closed injury of ligamentous apparatus and hand tendons.
  Autorzy: Doleżal Stanisław Arkadiusz
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.147-151, il., bibliogr. 47 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono etiologię i objawy kliniczne zamkiniętych uszkodzeń ścięgien prostowników, zginaczy i więzadeł palców ręki. Skoncentrowano się na tych, które mogą być uważane za wskazania do operacji.

  Streszczenie angielskie: Etiology and clinical symptoms of closed injuries of extensors, flexors and ligaments of fingers were presented. Special attention was paid to those which might be concerned as indications to surgery.


  5/6

  Tytuł oryginału: Kinematyka mięśni wewnętrznych ręki.
  Tytuł angielski: Kinematics of hand internal muscles.
  Autorzy: Doleżal Stanisław Arkadiusz
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.223-228, il., bibliogr. 27 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przypomina znaczenie wewnętrznych mięśni ręki, które łączą i koordynują działanie między systemem mięśni zginaczy i prostowników palców. Szczególną uwagę zwrócono na trzy rodzaje klinicznie ważnych włókien ścięgnistych nad paliczkiem bliższym: pierwsze tzw. sagittal bands, które przyczyniają się do prostowania paliczka bliższego, drugie - pasma włókien poprzecznych przyczyniające się do zginania paliczka bliższego i dalszą część włókien skośnych przyczyniających się do prostowania paliczka środkowego. Wśród różnych metod leczniczych zwraca uwagę w lekkich przykurczach tego rodzaju wycięcie włókien skośnych w obrębie paliczka bliższego, w ciężkich (np. w przykurczach spastycznych) uwolnienie mięśni międzykostnych poprzez złuszczenie ich przyczepu bliższego lub przecięcie ich przed stawem MP, zaś w RZS przeszczepienie ich ze strony łokciowej na promieniową sąsiedniego palca.

  Streszczenie angielskie: The study reminds the importance of internal muscles of hand which connect and co-ordinate the action between the system of flexors and extensor muscles of fingers. Particular attention has been paid to three clinically important tendon fibres over the proximal phalanx: first the s-called sagittal bands which contribute to the extension of this phalanx, second - bands of transverse fibres helping to flex the proximal phalanx and another part of oblique fibres contributing to extend the middle phalanx. Among various therapeutic methods two are worthy of notice: in slight contractures of this kind-excision of oblique fibres within the proximal phalanx and in severe, e.g. spastic contractures - release of interosseous muscles through desquamating their proximal attachment or severing them before metaphalangeal joint, whereas in rheumatoid arthritis - transplanting them from ulnar to radial side of the adjacent finger.


  6/6

  Tytuł oryginału: Detection of acute gastrointestinal bleeding by means of techentium-99m in vivo labelled red blood cells.
  Autorzy: Doleżal Jiri, Vizd'a Jaroslav, Bures Jan
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (2) s.151-154, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Prognosis of gastrointestinal (GI) bleeding depends on the timely [3] and accurate [8, 18] detection of the source of bleeding and sequential surgical or endoscopy therapy. Scintigraphy with red blood cells (RBCs) in vivo labelled by means of technetium-99m hastened detection of source of GI bleeding and improved management of the particular disease. Gastrointestinal endoscopy is the method of choice for the diagnostics of bleeding from upper tract and large bowel. For diagnostics of bleeding from the small bowel we can use scintigraphy with in vivo labelled autological red blood cells if push-enteroscopy, intra-operative enteroscopy or angiography are not available. Material and methods: 31 patients (13 men, 18 women, aged 20-91, mean 56 years) underwent this investigation from 1998 till 2001 at the Department of Nuclear Medicine. ALl patients had melanea or enterorrhagia associated with acute ananmia. Gastroscopy, colonoscopy, enteroclysis or X-ray angiography did not detect the source of bleeding. Results: Twenty-one patinets had positive scintigraphy with in vivo labelled RBCs - 9 patients were already positive on dynmaic sscintigraphy, and 12 patients were positive on static images. Scintigraphy with in vivo labelled RBCs was negative in 10 patients. Gl bleeding stopped spontaneously in these 10 patients with negative scintigraphy. These patients did not undergo intra-operative enteroscopy or surgery. The final diagnosis of the 21 patients with positive scintigraphy was determined in 16 patients ...

  stosując format: