Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DOGLIETTO
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Sarcal nerve modulation for fecal incontinence. Functional results and assessment of the quality of life.
Tytuł polski: Pobudzenie nerwów krzyżowych w leczeniu nietrzymania stolca. Ocena wyników czynnościowych i jakości życia.
Autorzy: Ganio E[nzo], Luc Realis A., Ratto C., Doglietto G. B., Masin A., Dodi G., Altomare D. F., Memeo V., Rippeti V., Arullani A., Falletto E., Gaetini , Scarpino O., Saba V., Infantino A., La Manna S., Ferulano , Villani R.
Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.121-126, il., bibliogr. 13 poz., streszcz., rez.
Sygnatura GBL: 313,572

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Bezpośrednia stymulacja nerwu sromowego w sytuacji morfologicznie nieuszkodzonych zwieraczy odbytu stanowi atrakcyjną możliwość leczenia nietrzymania stolca, pozwalającą wykorzystać istniejący aparat zwieraczowy. Oceniano metodę bezpośredniej stymulacji korzeni krzyżowych pod kątem wykonalności, bezpieczeństwa, skuteczności i jej wpływu na jakość życia pacjentów. Badaniem objęto 116 pacjentów z nietrzymaniem stolca stałego i płynnego przynajmniej raz w tygodniu przez co najmniej 2 tygodnie, nie reagujących na leczenie konwencjonalne. W znieczuleniu miejscowym wprowadzono igłę do nakłucia lędźwiowego, którą następnie zastępowano czasowym przewodem stymulatora. Stymulacja nerwów powodowała ściśle określoną reakcję ruchową w zakresie krocza, zwieraczy, a także ruch nogi. U pacjentów poddanych stymulacji zaobserwowano poprawę funkcji zwieraczy, ze zmniejszeniem się liczby epizodów nietrzymania średnio z 11 do 3. Wśród 36 osób zakwalifikowanych do implantacji stymulatora na stałe liczba epizodów nietrzymania zmniejszyła się średnio z 15 do 3,3 w okresie 14 dni. Manometria anorektalna nie wykazała statystycznie znamiennych różnic. Uzyskano także poprawę w zakresie drobnych epizodów nietrzymania (popuszczanie gazu albo brudzenie bielizny), ze zmniejszeniem się ich liczby z 41,6 do 4,2. Wyniki tego badania dowodzą, że w wybranych przypadkach neuromodulacja krzyżowa stanowi nową i skuteczną metodę leczenia nietrzymania stolca. Po zastosowaniu symulatora stwierdzono również statystycznie znamienną korelację między poprawą wskaźników zdrowia psychicznego i somatycznego oraz poprawę stanu czynnościowego zwieraczy.

  Streszczenie angielskie: Direct stimulation of the pudendal nerve in a morphologically intact anal sphincter is an attractive treatment option as it allows use of the anatomical existing sphincters. Method of direct stimulation of the sacral roots was evaluated according to feasibility, safety, effectiveness and its impact on the patient's quality of life. The study included 116 patients with incontinence to solid and liquid stool once a week for at least 2 preceding weeks, which did not respond to conventional treatments. A spinal needle was inserted under the local anesthesia or temporary stimulator lead was used to replace it. Stimulation of nerves resulted in specific motor responses of the perineum and sphincters along with movement of the leg. Among the patients who underwent perineal nerve evaluation, an improvement was observed in continence, with a decrease in the number of incontinent episodes from mean of 11 to 3 episodes. Of 36 who were selected for definitive implant incontinence episodes decreased from 15 to 3.3 per 14 days. Anorectal manometry did not show any statistical difference. Improvement in the episodes of minor incontinence (to gas and soliting) was also seen with reduction from 41.6 episodes to 4.2. The study demonstrates that sacral neuromodulation in selected patients represents a new and effective tool in treatment. There was also a significant correlation between the mental and physical health indices and continence status after the implant.

  stosując format: