Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DOBRZAŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Zasoby ustrojowe witaminy D u noworodków urodzonych o czasie.
Tytuł angielski: Vitamin D status in term newborns.
Autorzy: Czech-Kowalska Justyna, Dobrzańska Anna
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.41-46, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/21

  Tytuł oryginału: Przygotowanie farmaceutów i aptek do realizacji opieki farmaceutycznej nad chorym na cukrzycę w oparciu o wyniki badania ankietowego.
  Tytuł angielski: Are pharmacists prepared to deliver pharmaceutical care to diabetic patients? - results of a questionnaire.
  Autorzy: Dobrzańska-Banasik Urszula, Tuśnio Monika, Orszulak-Michalak Daria
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (1) s.25-28, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper presents results of questionnaire study to 105 graduated pharmacitsts. Main question in study was it pharmacists have knowledge and practical skills to do pharmaceutical care on diabetic patients. We are also interested if chemists have educational equipment necessary to realize diabetic pharmaceutical care program.


  3/21

  Tytuł oryginału: Diagnostyka etiologiczna zarażenia Pneumocystis hominis u noworodków i niemowląt z zapaleniem płuc.
  Tytuł angielski: Etiological diagnosis of Pneumocystis hominis infection in neonates and infants with pneumonia.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Witwicki Jacek M., Rowecka-Trzebicka Krystyna, Kapusta Monika
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.45-53, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili wyniki badań częstości występowania zarażenia Pneumocystis hominis (Pn. hominis) u noworodków i niemowląt hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc. Diagnostyka przeprowadzona u 41 dzieci polegała na wykrywaniu DNA Pn. hominis w wydzielinie górnych dróg oddechowych techniką gniazdowego PCR. Wykonywano również badania serologiczne, których przydatność była oceniana w porównaniu z badaniami techniką PCR. U dzieci z grupy ryzyka stwierdzono wysoką częstość występowania zarażenia Pn. hominis. Nie wkazano istotnego związku między tym schorzeniem, a wynikami badań serologicznych ani radiologicznych. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że u noworodków i niemowląt z zapaleniem płuc, z grupy ryzyka, najbardziej przydatną metodą diagnostyczną w rozpoznawaniu zarażenia Pn. hominis jest badanie PCR.

  Streszczenie angielskie: The authors present the results of etiological research on Pneumocystis hominis (Pn. hominis) infection prevalence in neonates and infants hospitalized for pneumonia. The diagnosis in 41 children was based on presence of Pn. hominis DNA in upper respiratory tract secretions revealed by nested PCR reaction. Serological examinations were also performed and their utility in etiological research of Pn. hominis infection was discussed in comparison with PCR results. In this at-risk group we found a high prevalence of Pn. hominis infection. We could not find any correlation of this condition with serological or radiological examinations. The obtained results suggests that in neonates and infants with pneumonia, identified as a risk group, PCR examination is a highly recommended and very useful method of diagnosis of Pn. hominis infection.


  4/21

  Tytuł oryginału: Raport i zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii.
  Tytuł angielski: Report and recommendations of National Consultant in pediatrics.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Grygalewicz Jacek, Gajecka-Bożek Maria
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.239-242
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • standard


  5/21

  Tytuł oryginału: Raport z Narady Konsultanta Krajowego z Konsultantami Wojewódzkimi w dziedzinie pediatrii (03.06.2002 r.)
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Gajecka-Bożek Anna, Grygalewicz Jacek
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.897-900
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie


  6/21

  Tytuł oryginału: Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania w wieku rozwojowym diet wegetariańskich.
  Autorzy: Dobrzańska Anna
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.901
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • komunikat


  7/21

  Tytuł oryginału: Występowanie przeciwciał przeciw białku p53 w surowicy chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Serum anti-p53 antibodies (Ab-anty-p53) in patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC).
  Autorzy: Skrzypski Marcin, Szymanowska Amelia, Janowicz Anna, Dziadziuszko Rafał, Ramlau Rodryg, Kozielski Jerzy, Pilarska-Machowicz Anna, Dobrzańska Zuzanna, Bigda Jacek, Krzakowski Maciej, Jassem Ewa, Jassem Jacek
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (7/8) s.353-358, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the frequency of serum Ab-anty-p53 in 39 patients with advanced NSCLC and to evaluate the predictive value of the test. Antibodies were present in 10 (25.6 p.c.) of patients. There was no correlation between Ab-anty-p53 and clinical characteristics including age, gender, and histological type of tumor. In 17 patients response to chemotherapy (CT) was obtained (in one patient - complete, and in 16 - partial response). The percentage of patients responding to CT in group with and without serum antibodies did not differ significantly (33 p.c. and 48 p.c., respectively; p = 0.48). The results of the study indicate that serum Ab-anty-p53 are relatively often present in advanced NSCLC patients, however the clinical value of this test needs further evaluation.


  8/21

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka ciężkich postaci retinopatii wcześniaków.
  Tytuł angielski: Risk factors of severe retinopathy of prematurity.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Czech-Kowalska Justyna, Prost Marek, Hautz Wojciech, Pleskaczyńska Agata, Witwicki Jacek M., Janowska Joanna, Gołkowska Małgorzata, Gruszfeld Dariusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.859-865, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 116 dzieci urodzonych przed 36 tygodniem ciąży, hospitalizowanych w okresie 20 miesięcy w Klinice Patologii Noworodka IPCZD. Spośród badanej populacji wyodrębniono 2 grupy pacjentów różniących się wynikiem badania okulistycznego i decyzją o kwalifikacji do leczenia. Grupę I stanowiło 58 wcześniaków, które przez badającego okulistę zostały zakwalifikowane do leczenia z powodu zaawansowanej retinopatii wcześniaków. W 96,3 proc. przypadków stwierdzano trzeci i wyższe stopnie zaawansowania choroby. U 2 pacjentów stwierdzano 2 i 2/3 stopień zaawanosowania choroby, ale z towarzyszącym objawem "+" i zmianami w I strefie. U większości dzieci wykonano zabieg laserowej fotokoagulacji pierwotnie nieunaczynionej siatkówki. Do II grupy zaliczono 58 wcześniaków, które nie wymagały zabiegu okulistycznego. U 47 proc. pacjentów stwierdzano jedynie cechy niedojrzałości siatkówki, w 30,9 proc. przypadków retinopatię 1-2 stopnia. W pozostałych 21 proc. przypadków rozpoznano retinopatię 2/3 stopień, a w kolejnych badaniach nie stwierdzano progresji zmian. Celem pracy było określenie czynników ryzyka rozwoju ciężkiej postaci retinopatii wcześniaków oraz ocena ich przydatności w prognozowaniu konieczności leczenia okulistycznego. Statystycznie istotnymi czynnikami ryzyka ciężkiego ROP okazały się: mała masa urodzeniowa, krótki czas trwania ciąży, niska punktacja Apgar, stopień zaawansoowania z.z.o., czas trwania tlenoterapii i mechanicznej wentylacji, CLD, leczenie metyloksantynami, częste przetoczenia masy erytrocytarnej, IVH oraz PVL. Analiza regresji logistycznej wykazała, że tylko masa urodzeniowa i czas mechanciznej wentylacji mogą być użyteczne w porgnozowaniu rozwoju zaawansowanych postaci ROP i konieczności zastosowania laseroterapii.


  9/21

  Tytuł oryginału: Molecular cloning and sequencing of partial cDNA of tumor necrosis factor and p75 tumor necrosis factor receptor of Syrian golden hamster (Mesorcricetus auratus) with the use of universal primers.
  Autorzy: Dobrzańska Zuzanna, Więckiewicz Joanna, Bigda Jacek
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.427-431, il., bibliogr. [15] poz. - 6 Spotkanie Młodych Immunologów Sekcji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej Gdańsk 2000
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • komunikat

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • chomiki
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: In this study we cloned and analysed partial cDNA of tumor necrosis factor (TNF) and p75 TNF-R receptor of Syrian golden hamster (Mesocricetus auratus). We obtained a 382-bp sequence of TNF and a 148-bp sequence coding for p75 TNF-R. The primers used for the cloning were designed on the basis of inter-species homology, thus presumably can be used for cloning and analysis of TNF and p75 TNF-R genes of other mammals.


  10/21

  Tytuł oryginału: Wegetarianizm u dzieci. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania w wieku rozwojowym diet wegetariańskich.
  Autorzy: Dobrzańska Anna
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (10) s.40-44, tab.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/21

  Tytuł oryginału: Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania hydrolizatów białkowych w leczeniu alergii pokarmowych. (Uzupełnienie zaleceń Konsultanta Krajowego i Zespołu Ekspertów z 2001 roku - "Standardy Medyczne" nr 1; styczeń 2001).
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Januszewicz Paweł
  Opracowanie edytorskie: Socha Jerzy (oprac.), Stolarczyk Anna (oprac.).
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (10) s.46-49, tab.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  12/21

  Tytuł oryginału: Polimorfizm genów TNF i reaktywność immunologiczna wobec białka P53 u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca : praca doktorska
  Autorzy: Dobrzańska Zuzanna, Bigda Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Katedra Histologii i Immunologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, [1], 142 k : il., tab., bibliogr. 259 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20405

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/21

  Tytuł oryginału: O potrzebie i możliwościach realizacji opieki farmaceutycznej nad chorymi na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: About the need and possibilities of pharmaceutical care on asthma patients.
  Autorzy: Dobrzańska-Banasik Urszula, Śmigielski Paweł, Orszulak-Michalak Daria
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (16) s.774-778, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper presents results of questionnaire study to 102 asthma patients. Main question in study was if pharmaceutical care on asthma patients is possible and necessary. We are also interested what pharmacists do in practical skills on asthma pharmaceutical care program.


  14/21

  Tytuł oryginału: Zapalenie płuc związane z mechaniczną wentylacją (VAP) w oddziałach ITN.
  Tytuł angielski: Ventilator-associated pneumonia (VAP) at NICU.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Dzierżanowska Danuta, Gołkowska Małgorzata, Witwicki Jacek M., Gruszfeld Dariusz, Niezgoda Anna, Czech-Kowalska Justyna
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.162-167, tab., bibligor. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Zapalenie płuc jest najpoważniejszym powikłaniem wentylacji i mechanicznego wspomagania oddechu u pacjentów w oddziale intensywnej terapii nowroodka (ITN). Jest zakażeniem szpitalnym, które rozwija się co najmniej po 48 godzinach od rozpoczęcia mechanicznej wentylacji i przebiegającym ze zmianami naciekowymi w płucach. VAP jest obciążone wysoką śmiertelnością. W oddziałach ITN dotyczy głównie pacjentów urodzonych przedwcześnie, w ciężkim stanie klinicznym, często z towarzyszącą patologią układu oddechowego (RDS, CLD). Najczęściej w tej grupie pacjentów występuje późna postać VAP (powyżej 4 powyżej 4 doby mechanicznej wentylacji). Wśród czynników etiologicznych dominują gronkowce koagulazo-ujemne (CNS) oraz antybiotkooporne pałęczki Gram-ujemne (GNB). Kolonizacja bakteryjne dróg oddechowych, czas mechanicznej wentylacji, stan kiniczny pacjenta, intubacja są najważniejszymi czynnikami ryzyka VAP. Rozpoznanie jest trudne, opiera się na kryteriach klinicznych, laboratoryjnych, radiologicznych. Wystąpienie 2 z co najmniej 3 objawów, takich jak gorączka, leukocytoza, obecnosć ropnej wydzieliny w tchawicy potwierdza diagnostyka inwazyjna, w oparciu o metody bronchoskopowe umożliwiające także pobranie włąściwego materiału do badania morfologicznego i mikrobiologicznego (pobranie wydzieliny z błony śluzowej oskrzeli przy użyciu osłoniętej szczoteczki, płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe). W przypadku posiewów ilosciowych za dodatni wynik uznaje się obecność 10**3 bakterii/ml ...

  Streszczenie angielskie: Pneumonia is the most common complication of ventilation and mechanical support of breathing at NICU. Ventilatorassociated pneumonia is a pulmonary nosocomial infection that occurs after at least 48 hours of mechanical ventilation. VAP is the leading cause of death from nosocomial infections. At NICU premature infants, newborns with severe injuries; most often with RDS, CLD are predicted to developing VAP. In this population the most common is late-onset VAP (occuring 4 days of mechanical ventilation). The etiology of VAP is commonly caused by Staphylococcus coagulase-negative (CNS) and Gram-negative bacilli (GNB). Respiratory tract colonisation, duration of mechanical ventilation, severity of patient's diesease, intubation are the important risk factors of VAP. The diagnosis is difficult and usually relies on a combination of clinica, microbiological and radiographic criteria. The diagnosis is established when at least three of the following criteria were met: increasing rectal temperature, increasing blood leucocytosis, purulence in tracheal aspirates and new or progressive infiltrate on the chest radiograph. VAP is also diagnosed by invasive methods as bronchoscopic sampling (protected-specimen brush, bronchoalveolar lavage). Positive quantitative culture of a sample secretions obtained by PSB cutoff point 10**3 cfu/ml or BAL 10**5 cfu/ml. Optimal methods of prevention and treatment VAP are connected with prevention of nosocomial infections, processes of ...


  15/21

  Tytuł oryginału: Retinopatia wcześniaków - czynniki ryzyka.
  Tytuł angielski: Retinopathy of prematurity - risk factors.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Pleskaczyńska Agata, Czech-Kowalska Justyna, Janowska Joanna, Witwicki Jacek M., Gruszfeld Dariusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.7-10, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W ciągu ostatnich lat wraz z liczbą uratowanych przedwcześnie urodzonych dzieci rośnie częstość występowania jednego z poważniejszych powikłań wcześniactwa - retinopatii wcześniaków. W Polsce jest to druga co do częstości przyczyna ślepoty lub znacznego pogorszenia widzenia. Autorzy przedstawiają najistotniejsze czynniki ryzyka tej choroby, zwracając uwagę na opiekę prenatalną, czynniki związane z intensywną terapią nowroodka i na wpływ czynników wzrostu na niedojrzałą siatkó kę.

  Streszczenie angielskie: Improved survival rates for premature infants are associated with an increase of the incidence of retinopathy of prematurity (ROP). This disease remains the second cause of chldhood blindness and vsual impairment in Poland. Authors provide a strong association between prenatal care, intensive care of the newborn, vascular growth factors and the risk of retinopathy of prematurity.


  16/21

  Tytuł oryginału: Ilościowe badanie ultradźwiękowe kości piszczelowej u noworodków donoszonych i wcześniaków.
  Tytuł angielski: Quantitative ultrasound of the tibia in term and preterm neonates.
  Autorzy: Czech-Kowalska Justyna, Dobrzańska Anna, Kornacka M. Katarzyna, Tupieka Anna, Gruszfeld Dariusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1043-1049, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ilościowe badanie ultradźwiękowe kości piszczelowej opierające się na pomiarze prędkości i ultradźwięków (SOS - speed of sound) przebiegających wzdłuż kości jest obiecującą, nową metodą diagnostyczną służącą do oceny jakości kości. Badanie jest łatwe i możliwe do przeprowadzenia przy łóżku pacjenta, nie naraża dziecka na promieniowanie jonizujące i trwa krótko. Pomiary SOS przeprowadzono u 61 noworodków i niemowląt. Mediana wieku w dniu badania wynosiła 5 dni u 28 noworodków donoszonych, 9 dni u 12 dzieci w wieku płodowym 34-36 tygodni, a u 21 dzieci o wieku płodowym 24-33 tygodnie 34 dni. Stwierdzono statystycznie istotnie niższe wartości SOS u wcześniaków urodzonych z ciąż trwających 24-33 Hbd (2853 m/s) w porównaniu z noworodkami donoszonymi (3056 m/s) i wcześniakami z ciąż trwających 34-36 tygodnie (3006 m/s), co świadczy o gorszej mineralizacji kości u wcześniaków urodzonych przed 34 Hbd niż noworodków donoszonych. Nie stwierdzono natomiast istotnych statystycznie różnic między noworodkami donoszonymi i bardziej dojrzałymi wcześniakami. Uzyskano zbliżone wartości SOS u chłopców i dziewczynek, co wskazuje, że płeć nie ma wpływu na jakość kości u noworodków. Uzuskano wysoką, dodatnią korelację pomiędzy wartością SOS a masą urodzeniową (r = 0,64, p 0,0001) oraz wiekiem ciążowym (r = 0,57, p 0,0001). Stwierdzono również dodatnią zależność między wartościami SOS a masą ciała dziecka w dniu badania (r = 0,42, p 0,05). Wartości SOS nie były zależne od stężenia ...

  Streszczenie angielskie: Quantitative ultrasound (QUS) of the tibia measuring ultrasound velocity (speed of sound - SOS) along the tibia is a promising method of assessing bone strenght. The attractiveness of QUS for bone measurement lies in ease of use, short time of examination, portability and lack of radiation. Because of its advantages it could be a useful tool in assessing bone strength in the pediatric population. Tibial SOS measurement were performed in 61 newborns and infants. The median age at examination was 5 days in 28 term newborns, 9 days in 12 preterm infants of 34-35 weeks of gestation nad 34 days in 21 preterm infants of 24-33 weeks of gestation. There was statistically significant difference in SOS values between group of 21 preterm infants of 24-33 weeks of gestation (2853 m/s) and the two other groups, which proves worse bone mineralization in preterm infants born before 34 weeks of gestation. There were no significant difference in SOS values between term infants (3056 m/s) and group of preterm infants of 34-36 weeks of gestation (3006 m/s).The results of SOS among boys and girls were similar, meaning that sex has no influence on SOS among infants. Tibial SOS correlated significantly with birth weight (R = 0.64, p 0.0001), gestational age (R = 0.57, p 0.0001) and current weight (R = 0.42, p 0.05). There was also a weak correlation with corrected age (R = 0.29, p 0.05). SOS was independent on blood calcium and phosphorus concentrations. Increased alkaline ...


  17/21

  Tytuł oryginału: Stanowisko konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania hydrolizatów białkowych w leczeniu alergii pokarmowych (Uzupełnienie zaleceń Konsultanta Krajowego i Zespołu Ekspertów z 2001 roku - "Standardy Medyczne" nr 1; styczeń 2001).
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Socha Jerzy, Kaczmarski Maciej, Łyszkowska Małgorzata, Stolarczyk Anna, Klemarczyk Witold
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.428
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  18/21

  Tytuł oryginału: Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania w wieku rozwojowym diet wegetariańskich.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Socha Jerzy, Kaczmarski Maciej, Łyszkowska Małgorzata, Stolarczyk Anna, Klemarczyk Witold
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.436-439, tab.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/21

  Tytuł oryginału: Wczesne markery uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u płodu i noworodka.
  Tytuł angielski: Early markers of the central nervous system damage in the newborn.
  Autorzy: Gruszfeld Dariusz, Dobrzańska Anna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (9) s.533-538, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Okres przed- i okołoporodowy ma szczególne znaczenie w powstawaniu uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, których konsekwencje obserwujemy w wieku późniejszym. Autorzy dokonują przeglądu obecnie stosowanych metod monitorowania wewnątrzmacicznego stanu płodu oraz oceny ośrodkowego układu nerwowego noworodka, ze szczególnym uwzględnieniem nowych, biochemicznych markerów uszkodzenia mózgu.

  Streszczenie angielskie: Antenatal and perinatal period is extremely important in respect of the central nervous system development. Early brain injury usually determines the later disorders of psychomotor development. This paper is a short review of actually used methods to monitor the fetal well-being and to evaluate the central nervous system injury in the newborn, especially biochemical markers of brain damage.


  20/21

  Tytuł oryginału: Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo na Uniwersytecie Warszwskim.
  Tytuł angielski: Architectonical barriers for persons with locomotor disorders in Warsaw University's facilities.
  Autorzy: Krasuska Agnieszka, Dobrzańska Joanna, Wasilewski Robert
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.103-114, bibliogr. 9 poz. - Tekst również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Uniwersytet Warszawski

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przyjrzenie się, w jaki sposób hasło integracji jest realizowane na UW. Skupiliśmy się na barierach architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Po obejrzeniu wszystkich budynków UW i ich ocenie, według przyjętych przez nas kryteriów, stwierdziliśmy, że istniejące budynki są w miarę możliwości stopniowo adaptowane, natomiast nowo powstające budynki w pełni uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo. Niestety, jeszcze wiele zostało do zrobienia. Od kilku lat funkcjonuje instytucja Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych oraz program "Uniwersytet dla wszystkich", które to pozwoliły na usystematyzowanie i skoordynowanie działań zmierzających nie tylko do usuwania barier architektonicznych, lecz również kształtowania postaw wobec niepełnosprawności, szerzenia informacji oraz zmiany organizacji uczelni w celu sytuacji osób niepełnosprawnych na UW.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was the recognition, how motto of the integration is implemented at The University of Warsaw. We focused on the architectonical barriers for locomotor disabled persons. After examination and assessment of all the buildings belonging to The Warsaw University, regarding established by us criteria, we drew the conclusion that old facilities are adapted progressively due to the existing possibilities, while newly erected buildings entirely fulfil all the requirements of locomotor disabled persons. Unfortunately, there are still a lot of things to be done. Few years ago have been established, and are still working; the institution of The Proxy for Disabled People Affairs as well as the entire program "University for Everyone". Both of them, enabled to systematise and co-ordinate the activity headed towards not to remove the architectonical barriers only, but also to shape proper attitudes against the disability in general, providing and spreading the information in that field, and introducing some changes in the organization of the Warsaw University to improve the situation of handicapped persons studying there.


  21/21

  Tytuł oryginału: Wpływ ciągłego, domowego leczenia tlenem na wybrane parametry fizjologiczne i jakość życia chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc : praca doktorska
  Autorzy: Dobrzańska Jolanta; [Akademia Medyczna w Lublinie], Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Tlenoterapii Domowej w Chełmie
  Źródło: 2002, [3], 124 k. : il., tab., bibliogr. 114 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21093

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: