Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DOBKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Adsorption characteristics of human plasma fibronectin in relationship to cell adhesion.
Autorzy: Kowalczyńska Hanna M., Nowak-Wyrzykowska Małgorzata, Dobkowski Jacek, Kołos Robert, Kamiński Jarosław, Makowska-Cynka Alicja, Marciniak Ewa
Źródło: J. Biomed. Mater. Res. 2002: 61 (2) s.260-269, il., tab., bibliogr. 57 poz.
Sygnatura GBL: 305,818

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Adsorption of human plasma fibronectin (FN) on nonsulfonated and sulfonated polymer surfaces was studied, by using a polyclonal antiserum to FN and the ELISA method. ELISA signal was recorded as a function of FN concentration in solutions. The concentration dependence of FN binding shows the saturation effect in the range 5-10 ćg/mL. ELISA data are discussed in the terms of a self-assembled monolayer and different conformations of the FN molecule. The early adhesion of L1210 cells to polymer surfaces after prior adsorption of FN on these surfaces was studied under static conditions. In the case of FN adsorbed on sulfonated surfaces, the relative number of adhering cells increased with the increase of the interfacial surface tension (i.e., the cell adhesion depends on the surface density of sulfonic groups). However, in the case of FN adsorbed on nonsulfonated surfaces, the relative number of adhering cells was low and independent on the interfacial surface tension. The ŕ5á1-integrin blocking by a monoclonal antibody resulted on sulfonated polymer surfaces. This indicates that cell adhesion to FN adsorbed on these surfaces is mostly mediated by the ŕ5á1-integrin. In contrast, in the case of FN adsorbed on nonsulfonated surfaces the cell adhesion was not inhibited by the ŕ5á1-integrin blocking.


  2/4

  Tytuł oryginału: Rozlany chłoniak z dużych komórek B imitujący ziarniniakowatość Wegenera.
  Tytuł angielski: Diffuse large B-cell lymphoma mimicking Wegener's granulomatosis.
  Autorzy: Gawryluk Dariusz, Skłodkowska Janina, Dobkowski Piotr, Wiatr Elżbieta
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.210-215, 2 k. tabl., il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • pulmonologia
 • okulistyka
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: We report 39 years old man with the history of chronic sinusitis and rhinitis. After tooth extraction he gradually developed unilateral proptosis with ophtalmoplegia and visual loss caused by retroorbital mass which was related to destruction of the adjacent orbital walls, sinuses and base of the skull. During the following month the progresing lung nodules with mediastinal and hilar lymphadenopathy, macular sin lesions, renal insufficiency with proteinuria and anaemia appeared. The diagnosis of Wegener's Granulomatosis (WG) was formed on the base of clinical features and result of pathologic examination of surgical specimen from the paranasal sinuses. The progressive course under the standard immunosuppressive therapy required reevaluation of histologic slides, which resulted with the diagnosis of diffuse large B-cell lymphoma confirmed by the immunohistochemical staining. Administration of CHOP regimen resulted i spectacular regression of all lesions.


  3/4

  Tytuł oryginału: Skryty przebieg raka piersi z rozległymi przerzutami - trudności diagnostyczne.
  Tytuł angielski: A latent course of adenocarcinoma mammae with numerous bone metastases.
  Autorzy: Traczyk Zdzisław, Konopka Lech, Pieńkowski Tadeusz, Ząbek Ada, Krawcewicz Angelika, Prohorec Maria, Maryniak Renata, Proniewski Jacek, Dobkowski Piotr
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (2) s.103-106, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadko obserwowany przebieg utajonego raka gruczołowego piersi z rozległymi przerzutami do kości. W pracy omówiono trudności związane z diagnostyką ogniska pierwotnego, w którym do końca obserwacji nie udało się potwierdzić obecności komórek nowotworowych.

  Streszczenie angielskie: A latent course of adenocarcinoma mammae with numerous bone metastases is presented. Even though the primary site of carcinoma in the right mammae was suspected from the start, till the very end of the observation period it was impossible to confirm the presence of malignant cells.


  4/4

  Tytuł oryginału: Ocena węzłów chłonnych śródpiersia w przebiegu chorób płuc z zastosowaniem dynamicznych badań metodą rezonansu magnetycznego po podaniu preparatów kontrastowych.
  Tytuł angielski: Evaluation of mediastinal lymph nodes in the course of lung diseases in dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging.
  Autorzy: Dobkowski Piotr, Bestry Iwona, Wiatr Elżbieta, Remiszewski Paweł, Zych Jacek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.477-480, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba różnicowania przyczyn powiększenia węzłów chłonnych śródpiersia i/lub wnęk płucnych w oparciu o charakterystykę wzmocnienia sygnału MR po podaniu parametrycznych preparatów kontrastowych. Zbadano 109 chorych: 63 chorych na raka płuca względne wzmocnienie sygnału po podaniu Gd-DTPA w typowej (0,1 mmol/kg) dawce. Nie stwierdzono uchwytnej, istotnej statystycznie różnicy między badanymi grupami chorych. W konkluzji należy stwierdzić, że różnicowanie przyczyn powiększenia węzłów chłonnych nie jest możliwe przy zastosowaniu opisanej techniki badania dynamicznego.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to evaluate the ability of dynamic contrast-enhanced magnetic resonance to provide differentiation between malignant and benign mediastinal or hilar lymph nodes. The group of 109 patients were examined, with lung carcinoma (63 patients) and sarcoidosis (46 patients) relative signal intensity increase after administration of Gd-DTPA in standard dose (0,1 mmol/kg) was measured four times (20 s - 3 min after injection). There was no significant difference between all groups. In conclusion, differentiation between types of enlarged lymph could not be achieved using the dscribed protocol.

  stosując format: