Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DOBIES
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Współczesne protezy stałe
Autorzy: Rosenstiel Stephen F., Land Martin F., Fujimoto Junhei
Opracowanie edytorskie: Tomankiewicz Marek (tł.), Panek Halina (tł.), Sosiński Andrzej (tł.), Drobek Wojciech (tł.), Chmiel Grzegorz (tł.), Rancewicz Michał (tł.), Stendera Piotr (tł.), Krawczykowska Honorata (tł.), Dobies Krystyna (red.).
Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, XIV, 882 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 802,554

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/5

  Tytuł oryginału: Wkłady koronowo-korzeniowe Flexi-Post stabilizatorami protez nakładowych typu overdenture. Postępowanie kliniczne.
  Tytuł angielski: Flexi-Post posts as stabilisers for overdentures. Clinical procedures.
  Autorzy: Dobies Krystyna, Minor Monika
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (5) s.8-11, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Streszczenie polskie: Wyleczone i prawidłowo zabezpieczone uzębienie resztkowe stanowi nie tylko b. dobre podparcie dla protez typu overdenture, ale również zapobiega zanikowi wyrostka zębodołowego. W pracy opisano prosty sposób zwiększenia retencji protez nakładowych przez zastosowanie jako dodatkowego umocowania wkładów koronowo-korzeniowych Flexi-Post Overdenture Attachment (firmy Essential Denatal Systems).

  Streszczenie angielskie: Well treated and correctly protected residual dentition constitutes not only a very good base for overdentures but also prevents alveolar resorption. The study describes a simple method of increasing retention of overdentures by the use of root posts (Flexi-Post Overdenture Attachment-Essential Dental Systems).


  3/5

  Tytuł oryginału: Zastosowanie lup zabiegowych w stomatologii i sposób ich doboru.
  Tytuł angielski: Use of loupes for dental procedures and their selection.
  Autorzy: Dobies Krystyna, Minor Monika
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.48-51, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy opisano możliwości zastosowania lup zabiegowych w stomatologii, ich zalety i wady oraz sposób doboru systemów powiększających.


  4/5

  Tytuł oryginału: Zastosowanie lakieru Seal and Protect w profilaktyce próchnicy popromiennej u dzieci po przebytej terapii przeciwnowotworowej. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Seal and Protect sealant for radiation caries in children after radiotherapy. Initial findings.
  Autorzy: Olczak-Kowalczyk Dorota, Dobies Krystyna, Daszkiewicz Marta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.10-13, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena użyteczności preparatu Seal and Protect w profilaktyce próchnicy popromiennej rozwijającej się na gładkich powierzchniach zębów u dzieci po przebytej radioterapii w okolicy głowy. Badaniami objęto 12 pacjentów w wieku 3-17 lat. Czworo z badanych dzieci skarżyło się na dolegliwości bólowe występujące pod wpływem bodźców termicznych i mechanicznych. Preparatem Seal and Protect zabezpieczono łącznie 108 ubytków szkliwa odsłaniających zębinę, niepowikłanych próchnicą. W badaniach kontrolnych przeprowadzonych po 3 i 6 miesiącach oceniano brak lub obecność dolegliwości bólowych oraz stopień natężenia bólu, a także obecność próchnicy w obrębie zabezpieczonych ubytków. Uzyskane wyniki zachęcają do stosowania badanego preparatu zarówno w profilaktyce próchnicy popromiennej, jak i znoszeniu nadwrażliwości zębiny.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the usefulness of the preparation Seal and Protect in the treatment of radiation caries of smooth surfaces in children after radiotherapy in the region of the head. The study involved 12 patients between the ages of 3-17 years. Four of the children complained of pain from thermal and mechanical stimuli. Seal and Protect was applied to 108 cavities where non carious dentine was exposed. Control examinations were carried out after 3 and 6 months. Evaluation was made by establishing the absence or presence of and level of augmentation of pain, and also the presence of caries in the region of the sealed lesions. The obtained results encourage the use of the preparation both in the treatment of radiation caries as in the amelioration of dental hypersensitivity.


  5/5

  Tytuł oryginału: Badania porównawcze udarności materiału stosowanego w systemie Microbase i materiałów akrylowych.
  Tytuł angielski: Comparative studies of the resilience of material used in the Microbase system and acrylic materials.
  Autorzy: Kowalczyk Wojciech, Dobies Krystyna, Rolska Joanna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.34-36, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badania porównawcze trzech materiałów do wykonywania płyt podstawowych protez ruchomych: Superacryl Spofa Dental, Czechy, Vertex Dentimex, Holandia, B.V. Microbase Dentsply DeTrey, Niemcy. Po wykonaniu odpowiednich próbek przeprowadzono pomiar udarności z zastosowaniem młota Charpy'ego. Dokonano analizy uzyskanych wyników.

  Streszczenie angielskie: Three materials used for the construction of removable denture bases were compared: Superacryl Spofa Dental, Czech Republic, Vertex Dentimex, Holland, B.V. Microbase Dentsply DeTrey, Germany. After the appropriate tests, measurement of resilience was mode using Charp's hammer. Analysis of the results was carried out.

  stosując format: