Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DOBEK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Comparison of leukocyte populations from bronchoalveolar lavage and induced sputum in the evaluation of cellular composition and nitric oxide production in patients with bronchial asthma.
Autorzy: Bieńkowska-Haba Małgorzata, Cembrzyńska-Nowak Monika, Liebhart Jerzy, Dobek Rafał, Liebhart Ewa, Siemieniec Iwona, Panaszek Bernard, Obojski Andrzej, Małolepszy Józef
Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (1) s.75-82, il., tab., bibliogr. 34 poz.
Sygnatura GBL: 304,223

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Bronchoalveolar lavage (BAL) or induced sputum (IS) techniques may provide lukocytes for the evaluation of airway inflammatory response in bronchial asthma. The aim of the present study was to compare features of leukocyte populations obtained by the two diffrent methods regarding the cell types and their activity in patients with bronchial asthma. The nitric oxide (NO) level released from the cells was measured as a marker of their activity. Pulmonary leukocytes were obtained from the BAL and IS of 11 asthmatic patients in stable condition at the time of the study. The BAL and IS leukocyte populations varied in cell count and NO production. Macrophages were the predominant leukocyte population in BAL (median (ME) = 83.0 p.c., range 67.9 - 88.4 p.c.), whereas sputum sediments were found to consist mainly of neutrophils (Me = 55.7 p.c., range 29.0 - 64.9 p.c.). The IS leukocytes released much more NO (p = 0.0022) than the BAL leukocytes released much more NO (p=0.0022) than the BAL leukocytes. In spite of these quantitative differences, a similar pattern of NO production was observed in BAL and in IS cells. Both BAL and IS leukocyte populations producted almost the same amounts of NO before and after lipopolysaccharide stimulation (p=0.9063, p= 0.4801, respectively). Furthermore, a slight positive correlation Spearman's rank (Rs)=0.5578, p=0.0594) was noticed between the neutrophil percentages and NO levels produced by BAL cells, whereas in IS a statistically significant correlation between the percentage of neutrophils and the levels of NO (Rs=0.6643, p=0.0184) was observed...


  2/3

  Tytuł oryginału: Różnicowanie astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł angielski: Differential diagnosis of asthma and COPD.
  Autorzy: Dobek Rafał, Biełous-Wilk Anna
  Źródło: Alergia 2002 (2) s.33-38, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Bronchial asthma and COPD are two obstructive diseases of the lungs in which a specific inflammatory background plays a critical role. Differential diagnosis between these two diseases is often very difficult and remains problematic even for an experienced lung physician. The authors describe the most important aspects of differentiation including definitions, pathogenesis, clinical signs, laboratory evaluations and some therapeutic aspects as well. All statements were based on currently accepted guidelines.


  3/3

  Tytuł oryginału: Różnice w leczeniu astmy oskrzelowej oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł angielski: Differences in management of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
  Autorzy: Dobek Rafał, Małolepszy Józef, Biełous-Wilk Anna
  Źródło: Alergia 2002 (3) s.9-13, il., tab., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Adstma oskrzelowa oraz przewlekła obturacyjne choroba płuc (POChP) należą do najczęstszych schorzeń układu oddechowego przebiegających z zaburzeniami wentylacji typu obturacyjnego. Odmienna etiologia, patogeneza oraz charakter procesu zapalnego sprawiają, że omawiane jednmostki nozologiczne - mające wiele cech wspólnych - różnią się znacznie przebiegiem klinicznym i sposobem leczenia.

  Streszczenie angielskie: Asthma and COPD are were most frequent pulmonary diseases characterized by airflow limitation. In spite of numerous common signs and symptoms they are quite different regarding clinical prognosis and management. Treatment should be tailored to the patients' needs and involve not only pharmacotherapy, but also education and rehabilitation. The authors describe the role of particular groups of medications including bronchodilators, inhaled and systemic glucocorticosteroids and long term therapy. Special attention has been focused on the updated indications to administer inhaled glucocorticosteroids.

  stosując format: