Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DMOSZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: G-CSF administered in time-sequenced setting during remission induction and consolidation therapy of adult acute lymphoblastic leukemia has beneficial influence on early recovery and possibly improves long-term outcome: a randomized multicenter study.
Autorzy: Hołowiecki Jerzy, Giebel Sebastian, Krzemień Sławomira, Krawczyk-Kuliś Małgorzata, Jagoda Krystyna, Kopera Małgorzata, Hołowiecka Beata, Grosicki Sebastian, Hellmann Andrzej, Dmoszyńska Anna, Paluszewska Monika, Robak Tadeusz, Konopka Lech, Maj Stanisław, Wojnar Jerzy, Wojciechowska Maria, Skotnicki Aleksander, Baran Wojciech, Cioch Maria
Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (2) s.315-325, il., tab., bibliogr. 25 poz.
Sygnatura GBL: 312,939

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Sixty-four untreated adult acute lymphoblastic leukemia (ALL) patients were randomized to receive chemotherapy alone, n = 31 or chemotherapy and granulocyte colony stimulating factor (G-CSF), n = 33. During induction patients received G-CSF for 5 days between four weekly Epirubicin + Vcradministrations, starting 36 h after each application and finishing 48 h before the next one with the intention to possibly generate a cell cycle dependent protection of normal hematopoietic progenitors and to stimulate granulopoiesis. The complete remission (CR) rate equaled 94 p.c. in the G-CSF group and 87 p.c in controls. Patients who received G-CSF, if compared to the controls, had shorter granulocytopenia during induction and consolidation, displayed a lower infection rate, completed the induction-consolidation quicker and stayed shorter in hospital during induction, p 0.001 - 0.04. Follow-up at 2 years revealed a rather higher probability of survival (59 vs. 27 p.c., p = 0.04) and a lower relapse rate (32 vs. 60 p.c.) in G-CSF arm than in controls. The beneficial influence of G-CSF administered in time-sequenced fashion on survival needs further confirmation.


  2/18

  Tytuł oryginału: Production of proangiogenic cytokines during thalidomide treatment of multiple myeloma.
  Autorzy: Dmoszyńska Anna, Bojarska-Junak Agnieszka, Domański Damian, Roliński Jacek, Hus Marek, Soroka-Wojtaszko Maria
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (2) s.401-406, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Recently a growing number of studies have suggested the efficacy of thalidomide (THAL) in the treatment of relapsed or resistant multiple myeloma. Some of these studies indicate that the thalidomide antimyeloma effect is associated with decreased vessel density. Here we first present our experience with THAL treatment and then focus on the determination of the role of proangiogenic cytokines during THAL therapy. Thirty relapsing or resistant multiple myeloma (MM) patients were treated with THAL at a median dose of 400 mg/daily. Eighteen responded to THAL therapy and 12 were resistant or intolerant to THAL. We determined the plasma level of basic fibroblast growth factor (bFGF) and vascular endothelial growth factor (VEGF) as the main biological parameters associated with tumour angiogenesis. In addition I1-6 and TNFŕ levels were also assayed. Assessment of peripheral blood (PB) and bone marrow (BM) cytokine levels were done before and during THAL treatment at weeks 4 and 8 of therapy. In the responder group VEGF, bFGF I1-6 and TNFŕ concentrations were significantly decreased after four weeks of therapy both in PB and BM. In the non-responder group no significant changes in bFGF and VEGF levels were observed. However, a significant increase in IL-6 and TNF concentrations was evident. We conclude that the significant decrease of VEGF, bFGF, I1-6 and TNFŕ concentrations reflected response to THAL therapy. Also it seems that VEGF is a better marker of response to treatment than bFGF.


  3/18

  Tytuł oryginału: T type 1/type 2 subsets balance in B-cell chronic lymphocytic leukemia - the three-color flow cytometry analysis.
  Autorzy: Podhorecka Monika, Dmoszyńska Anna, Roliński Jacek, Wąsik Ewa
  Źródło: Leuk. Res. 2002: 26 (7) s.657-660, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 306,151

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The impairments in immune cell functions as well as changes in cytokine network are the cause of malignant cell accumulation and secondary immune deficiencies in B-cell chronic limphocytic leukemia (B-CLL). To broaden the knowledge of immune system in B-CLL we tried to evaluate the Th1/Th2 and Tc2 balance in B-CLL patients in comparison with healthy individuals and changes of this pattern during disease progression. The three-color flow cytometry technique was used to analyze IL-4 and IFNç expression in peripheral blood CD3+CD4+ and CD3+CD8+ cells. The results indicate the dominance of T type 1 cells and T-cell-mediated immunity in B-CLL patients that is however shifted towards T type 2 during disease progression.


  4/18

  Tytuł oryginału: Ocena dynamiki wybranych parametrów krzepnięcia i fibrynolizy u chorych poddanych zabiegowi wszczepienia cementowej protezy stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Evaluation of selected parameters of blood coagulation and the fibrynolosis system in patients undergoing total hip replacement surgery.
  Autorzy: Sokołowska Bożena, Piecuch Wiesław, Walter-Croneck Adam, Dmoszyńska Anna, Furmanik Franciszek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.502-508, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Chorzy poddani operacjom ortopedycznym, a zwłaszcza wszczepieniu całkowitej protwezy cementowej stawu biodrowego należą do grupy chorych dużego ryzyka rozwoju powikłań zakrzepowo-zatorowych. Pooperacyjna zakrzepica żył głębokich może dotyczyć od 40 do 80 proc. tych chorych. U 4 - 19 proc. chorych rozwija się jawna klinicznie zatorowość płuc i z tej grupy ok. 7 proc stanowią przypadki śmiertelne. Dokładna ocena zaburzeń krzepniecia w okresie okołooperacyjnym mogłaby doprowadzić do wyłonienia czynników ryzyka rozwoju powikłań zakrzepowo-zatorowych i ułatwić skuteczniejsze postępowanie profilaktyczne. Celem pracy była ocena dynamiki wybranych parametrów krzepnięcia i fibrynolizy u chorych poddanych zabiegowi wszczepienia całkowitej cementowej protezy stawu biodrowego. Badaniem objęto 66 pacjentów poddanych zabiegowi wszczepienia całkowitej cementowej protezy stawu biodrowego. Wśród chorych było 51 kobiet i 15 mężczyzn w wieku od 47 do 78 lat, średnio 64 lata. U 32 (grupa A) chorych zabieg wykonano z zastosowaniem normowolemicznej hemodylucji, u 34 (grupa B) - zabieg wykonano bez zastosowania tej procedury. Wszyscy chorzy otrzymywali profilaktycznie heparynę drobnocząsteczkową, preparat Clexane w dawce 40 mg/dz. Badania układu krzepnięcia wykonywano trzykrotnie: w dniu zabiegu rano - badanie 1, w dniu zabiegu wieczorem - badanie 2 i w pierwszej dobie po zabiegu - badanie 3. Oceniano: stężenia: kompleksów trombina-antytrombina (TAT), fragamentów 1 + 2 protrombiny (F1 + ...

  Streszczenie angielskie: Patients underging orthopedic surgery, particularly total hip replacement procedure belong to a group of patients with a high risk of thromboembolic complications. Postoperative deep vein thrombosis may occur in 40 - 80 of these patients. 4 - 19 p.c. of patients develop clinically evident pulmonary embolism and approximately 7 p.c. of cases in this group result in death. A through evaluation of coagulation disorders in the perioperative period could lead to detecting risk factors of thromboembolic complications development and could facilitate more effective prophylaxis management. The aim of this study was to evaluate the dynamics of serlected blood coagulation and fibrynolosis parameters in patients undergoing total hip replacement surgery. The study included 66 patients undergoing total hip replacement surgery. The group consisted of 51 women and 15 men, within the age range of 47 - 78, the mean age was 64. In 32 (group A) patients surgery was performed with the use of normovolemic hemodilution, in 34 (gropup B) the hemodilution procedure was not applied. The patients received low molecular heparin as prophylaxis started 12 hours prior surgery and continued for 5 weks after. The examination of the coagulation system was performed: in the morning of the day of the operation - examination 1, on the day of the operation in the evening - examination 2, and on the first day after operation - examination 3. We determined the concentrations of thrombin-antithrombin ...


  5/18

  Tytuł oryginału: Re-treatment with cladribine-based regimens in relapsed patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia. Efficacy and toxicity in comparison with previous treatment.
  Autorzy: Robak Tadeusz, Boński Jerzy Z., Kasznicki Marek, Góra-Tybor Joanna, Hellmann Andrzej, Konopka Lech, Dmoszyńska Anna, Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga, Wołowiec Dariusz
  Źródło: Eur. J. Haematol. 2002: 69 (1) s.27-36, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 304,912

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the effectiveness and toxicity of cladribine (2-CdA) used alone or in combination with prednisone (P) or cyclophosphamide and mitoxantrone in te-treatment of patients with progressive B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL). We analyzed treatment outcome in 40 patients who had responded to previous treatment with 2-Cd-A-based regimens. Criteria for re-treatment were the same as for the first treatment. The patients were retreated with the same agents if they responded to the first treatment and then relapsed with progressive disease not earlier than 3 months after achieving the first response. Eight patients received 2-CdA alone (0.12 mg kg-1 d-1) i.v. for 5 d, and 21 patients additionally were given P (30 mg m-2 d-1) orally, also for 5 d. Eleven patients received 2-CdA for 3 d combined with cyclophosphamide (650 mg m-2) i.v. and mitoxantrone (10 mg m-2) i.v. on day 1 (CMC regimen). The cycles were repeated usually at 4 wk intervals or longer if severe myelosuppression or infections occurred. The therapy was finished if complete remission (CR) was achieved or until maximum of sic courses. Overall response (IR) in re-treatment was obtained in 16 out of 40 (40 p.c.) patients (95 p.c. CI 16-64), including 62 p.c. after 2-CdA, 33 p.c. after 2-CdA + P and 36 p.c. after CMC. CR was obtained in four (10 p.c.) patients. Residual disease evaluated in the patients with CR by surface immunophenotyping had been demonstrated in 5 out of 16 (31 p.c.) patients after the first treatment and in one out of four (25 p.c.) patients after re-treatment. The median...


  6/18

  Tytuł oryginału: Ocena wewnątrz i zewnątrzkomórkowego wydzielania cytokin przez komórki białaczkowe i limfocyty chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B komórkową : praca doktorska
  Autorzy: Podhorecka Monika, Dmoszyńska Anna (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Immunologii Klinicznej w Lublinie
  Źródło: 2002, [7], 86 k., [3] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 169 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20244

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/18

  Tytuł oryginału: Immunomodulatory biologiczne w leczeniu szpiczaka plazmocytowego.
  Tytuł angielski: Immunomodulating drugs in multiple myeloma treatment.
  Autorzy: Dmoszyńska Anna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1091-1096, tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/18

  Tytuł oryginału: Information needs of the patients undergoing bone marrow transplantation.
  Tytuł polski: Zapotrzebowanie na wsparcie informacyjne wśród pacjentów leczonych metodą przeszczepu szpiku kostnego.
  Autorzy: Krasuska Małgorzata E., Dmoszyńska Anna, Daniluk Jadwiga, Stanisławek Andrzej
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.178-185, bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/18

  Tytuł oryginału: Zastosowanie erytropoetyny w leczeniu niedokrwistości w przebiegu nowotworów układu krwiotwórczego.
  Tytuł angielski: Efficacy of erythropoietin in the treatment of anaemia associated with haematological malignancies.
  Autorzy: Hus Iwona, Dmoszyńska Anna, Cioch Maria
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.55-66, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • transplantologia
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedokrwistość stanowi częsty objaw chorób nowotworowych i może w niekorzystny sposób wpływać na wyniki leczenia przeciwnowotworowego oraz komfort życia pacjenta. Standardowym sposobem jej leczenia pozostają transfuzje koncentratu krwinek czerwonych, ktore obarczone są jednakże ryzykiem wystąpienia wielu powikłań. Obecnie coraz szersze zastosowanie ma rekombinowana postać ludzkiej erytropoetyny, hormonu stymulującego wytwarzanie krwinek czerwonych. Liczne badania kliniczne wykazały dużą skuteczność leku w zwalczaniu niedokrwistości towarzyszącej nowotworom układu krwiotwórczego (zwłaszcza szpiczaka plazmocytów, chłoniaki niehodgkinowskie oraz zespoły mielodysplastyczne), przy czym leczenie było bezpieczne i dobrze tolerowane. Opracowano szereg czynników, których ocena przed oraz w początkowym okresie terapii pozwala określić prawdopodobieństwo uzyskania korzystnej odpowiedzi, co umożliwia właściwą kwalifikację chorych do leczenia erytropoetyną.

  Streszczenie angielskie: Anaemia, often observet in patients with malignant diseases can impair the results of anticancer treatment as well as dominish patients quality of life. Standard treatment option are still blood transfusions, although they are associated with many risks. An appealing, beneficial alternative is recombinant human erythropoietin. many clinical trials have shown its efficacy in ameliorating the anaemia in patients with haemotological malignancies (especially multiple myeloma, nonhodkin lymphomas, myelodysplastic syndromes). Erythtopoietin therapy was safe and well tolerated.A number of disese- and chemotherapy associated factors affecting response to erythropoietin was found. Assesment of these factors, made before and in the initial stage of therapy allows proper qualification on patients to erythropoietin treatment.


  10/18

  Tytuł oryginału: Autologous stem cell transplantation in multiple myeloma - a single center experience.
  Tytuł polski: Przeszczepianie autologicznych obwodowych komórek macierzystych szpiku u chorych na szpiczaka plazmocytowego - doświadczenia własne.
  Autorzy: Wach Małgorzata, Legieć Wojciech, Jawniak Dariusz, Cioch Maria, Walter-Croneck Adam, Małek Magdalena, Hus Marek, Mańko Joanna, Wąsik-Szczepanek Ewa, Gorący Aneta, Tomczak Waldemar, Dmoszyńska Anna
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.93-100, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Średni czas przeżycia chorych na szpiczaka plazmocytowego, leczonych przy pomocy konwencjonalnej chemioterapii wynosi około 3 lat. Obecnie standardowym leczeniem przede wszystkim dla młodszych chorych stała się wysokodawkowana chemioterapia wspomagana podawaniem autologicznych obwodowych komórek macierzystych. W okresie listopad 1997 - wrzesien 2001 w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie u 36 chorych na szpiczaka plazmocytowego przeprowadzono zabieg przeszczepienia autologicznych obwodowych komórek macierzystych. Wśród chorych było 15 kobiet i 11 mężczyzn, średnia wieku wynosiła 51.9 lat (ń 8,45), mediana 51 (zakres: 38-65). U 7 chorych wykonano procedurę transplantacji dwukrotnie. Przed transplantacją 17 chorych było w całkowitej remisji, 14 w częściowej remisji, 1 był w okresie aktywnej choroby pomimo leczenia, 4 chorych nie było uprzednio leczonych. W wyniku procedury mobilizacyjnej z zastosowaniem wysokodawkowego cyklofosfamidu i G-CSF uzyskano średnio 7,53 (ń 5,55), mediana 6,34 x 10**6/kg (zakres: 1,20 - 26,7 x 10**6) komórek CD34+ dla jednego pacjenta. Protokół kondycjonujący składał się z wysokodawkowanego alkeranu (melfalanu), w dawce 60-210 mg/mý, bez stosowania napromieniania całego ciała (TBI-total body irradiation). Regeneracja hematopoezy przebiegała następująco: powrót granulocytozy 0,5 x 10**9/l osiągnięto średnio w dniu +13,7 (ń 3,99), mediana 13 (zakres: 9-30), liczby płytek 20 x 10**/l osiągnięto średnio w dniu +16,5 (ń 5,68), ...

  Streszczenie angielskie: Patients with multiple myeloma (MM) treated with conventional chemotherapy have a median survival of approximately 3 years. High dose chemotherapy followed by autologous peripheral stem cell transplantation (PBSCT) is now considered as the standard therapy for almost all patients with multiple myeloma. From November 1997 to september 2001, 36 patients with MM (15 females, 21 maled) mean age - 51.9 year (ń .45), median 51, (range: 38-65) were tranplanted in our Department. In 7 patients double transplantation was performed. Before transplantation 17 patients were in first complete remission, 14 patients were in partial remission, 1 was in SD, 4 out of them were without any treatment. In mobilisation procedure with high dose cyclophosphamide and G-CSF a mean of 7.53 (ń 5.55), median 6.34 x 10**6 CD34+ cells/kg (range: 1.20 - 26.7 x 10**6) were collected for one patient. Conditioning regimen consisted of high dose melphalan 60-210 mg/mý without TBI. The meandays for recovery of ANC 0,5 x 10**9/l was 13.7 (ń 3.99), median 13 (range: 9-30) and platelets recovery 20 x 10*9/l was 16.5 (ń 5.68), median 15 (range: 7-30). treatment related morality = 0. At present 34 patients are alive (94.5 p.c.), 6 in PR (16.7 p.c.), 4 in SD (11.1 p.c.), 6 in relapse (16.7 p.c.). Two patients died 9 and 28 months after transplantation in relapse (5.5 p.c.). High-dose chemotherapy followed by autologous stem cell transplantation is a valuable and well tolerated method of treatment for ...


  11/18

  Tytuł oryginału: Wpływ ekspresji molekuł adhezyjnych na komórkach blastycznych ostrych białaczek na rokowanie i czas przeżycia chorych.
  Tytuł angielski: Expression of adhesion molecules on acute leukaemia cells - its influence on prognosis and survival.
  Autorzy: Małek Magdalena, Jawniak Dariusz, Dmoszyńska Anna, Gorący Aneta, Mańko Joanna
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.451-460, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostrych białaczkach molekuły adhezyjne biorą udział w procesach proliferacji, migracji i apoptozy komórek blastycznych. Celem pracy było poszukiwanie związku pomiędzy ekspresją kilkunastu antygenów o właściwościach adhezyjnych, a parametrami określającymi przebieg kliniczny i rokowanie w ostrych białaczkach. Materiał do badań stanowiły próbki szpiku 22 chorych z ostrą białaczką de novo, u których oceniano ekspresję kilkunastu molekuł adhezyjnych na blastach, metodą cytometrii przepływowej. Stwierdzono istotną statystycznie (p 0,05), dodatnią korelację między leukocytozą we krwi, a ekspresją CD29, CD49d (VLA-4), zaś ujemną korelację między leukocytozą we krwi, a ekspresją CD106 (VCAM-1). Krótki czas trwania remisji był związany z istotnie większą ekspresją á2 integryny (CD11b/18), natomiast wystąpienie nawrotu choroby nie korelowało istotnie z żadną z badanych molekuł adhezyjnych. Duża ekspresja á2 integryn (CD11b/18, CD11c/18) oraz selektyny L (CD62L) wiązała się z krótkim przeżyciem, natomiast duża ekspresja VLA-5 (CD49e) korelowała z dłuższym przeżyciem chorych. Ekspresję molekuł adhezyjnych porównywano również z ekspresją białka P-gp (MDR) będącego czynnikiem złego rokowania. Wykazano istotną statystycznie dodatnią korelację między ekspresją P-gp, a ekspresją VLA-2 (CD49b/29) zaś ujemną korelację między ekspresją P-gp, a CD31 (PECAM). Badania własne potwierdziły związek między ekspresją niektórych molekuł adhezyjnych, a przebiegiem klinicznym ostrej białaczki. ...

  Streszczenie angielskie: In acute leukemias, adhesion molecules take a part in proliferation, migration and apoptosis of leukaemic cells. The aim of the study was to look for relationship between the expression of some antigens with adhesion characteristics and the clinical course and prognosis in acute leukaemias. We evaluated the bone marrow samples of 22 patients with newly diagnosed acute leukaemias. We analysed the expression of some adhesion molecules on blasts, using flow cytometry technique. Statistically significant (p 0,05) positive correlation was found between white blood cell count and expression of CD29, CD49d (VLA-4), CD44 antigens and negative correlation was found between white blood cell count and CD106 (VCAM-1). Short time of remission was connected with significantly higher expression of á2 integrin (CD 11b/18), but relapse of the disease did not correlate with any of the evaluated adhesion molecules. High expression of á2 integrins (CD11b/18, CD11c/18) and selectin L (CD62L) was molecules. High expression of á2 integrins (CD11b/18, CD11c/18) and selectin L (CD62L) was connected with short survival, while high expression of CD49e (VLA-5) was connected with longer survival. The expression of adhesion antigens was compared also with the level of P-gp protein (MDR), which is one of the negative prognostic factors. We proved significant positive correlation between P-gp and expression of CD49b/29 (VLA-2) and negative correlation between P-gp and CD31 (PECAM). Our research ...


  12/18

  Tytuł oryginału: Genomowa hipometylacja u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową.
  Tytuł angielski: Genomic hypomethylation in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia.
  Autorzy: Kowal Małgorzata, Roliński Jacek, Dmoszyńska Anna, Borzęcki Andrzej, Borzęcka Halina, Keith Gerard
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.323-330, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się relacjom zachodzącym pomiędzy metylacją DNA, a nowotworami. Hipo- lub hipermetylacja DNA może zmieniać ekspresję genów biorących udział w patogenezie białaczek. Celem pracy była analiza globalnej metylacji DNA limfocytów B CD19+ i limfocytów T CD3+ krwi obwodowej i szpiku u chorych z nieleczoną przewlekłą białaczką limfocytową B-komórkową.

  Streszczenie angielskie: During the last few years, increasing attention has been paid to the relationship between DNA methylation and cancer. Hypo- or hypermethylation of DNA may result in up or down regulation of genes involved in the pathogenesis of leukemias. In this study we have analyzed DNA methylation in peripheral blood and bone marrow B (CD19+) and T (CD3+) lymphocytes from untreated patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia.


  13/18

  Tytuł oryginału: Wpływ talidomidu na układ odpornościowy i angiogenezę u chorych na szpiczaka plazmocytowego : praca doktorska
  Autorzy: Domański Damian, Dmoszyńska Anna (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie
  Źródło: 2002, [6], 96 k. : il., tab., bibliogr. 186 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21319

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/18

  Tytuł oryginału: D type cyclins mRNA expression pattern in human acute leukaemia cells.
  Autorzy: Szczęśniak Dorota, Kocki Janusz, Cioch Maria, Dmoszyńska Anna, Marzec Barbara, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.101-104, tab., bibliogr. 19 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The cell cycle alternation may cause malignant cell tranformation. The past several years' research has resulted in defining new agents participating in cell proliferation and contributed to the fact that we have started to understand the cell cycle machinery. Molecules involved in basic pathway of cell division are cyclins, the positive regulators of cell cycle, overexpression of which is associated with uncontrolled cell growth and cancer. In our reasearch we examined the level of cyclin genes expression in bone marrow samples from 15 patients with acute leukaemia before therapy. For the detection of cyclin mRNA we used. The Multi-Probe RNase Protection Assay System (Pharmingen). We focused on the expression of D type cyclins. The results we obtained show that leukaemic cells reveal significantly high levels of cyclin D2 and D3 mRNA in majority of examined samples as well as difference in expression of cyclin D1 between ALL and AML cells. The correlation between the clinical data and expression of cyclin genes in hematological malignancies may be a prognostic factor for the relapse or poor prognosis.


  15/18

  Tytuł oryginału: Expression of uPAR (urokinase plasminogen activator receptor), P-glycoprotein 170 and VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule) on acute leukaemia cells.
  Autorzy: Cioch Maria, Hus Iwona, Jawniak Dariusz, Małek Magdalena, Mańko Joanna, Gorący Aneta, Dmoszyńska Anna
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.121-125, il., tab., bibliogr. 14 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Expression of uPAR on bone marrow blast cells examined by flow cytometry technique was significantly higher than on normal bone marrow mononuclear cells in the control group. There was correlation between uPAR expression and the expression of CD33, Pgp-170 and VCAM-1. THese results suggest that uPAR can participate in enhanced adhesion of leukaemic cells to tissues and resistance to chemotherapy.


  16/18

  Tytuł oryginału: Plasma and plasma cell surface measurements of urokinase plasminogen activator system in multiple myeloma patients.
  Autorzy: Dmoszyńska Anna, Cioch Maria, Walter-Croneck Adam, Jawniak Dariusz, Hus Iwona, Roliński Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.127-131, il., tab., bibliogr. 8 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In 80 unselected patients with newly diagnosed untreated multiple myeloma (MM) and 41 healthly subjects the cativity of urokinase plasminogen activator (uPA), its soluble and surface receptor (uPAR) and complex of uPA with its inhibitor (PAI-1) were assessed. We found significantly higher levels of these components comparing to the control group of healthly subjects.


  17/18

  Tytuł oryginału: Urokinase plasminogen activator (uPA) and soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) serum level in patients with malignant lymphomas.
  Autorzy: Hus Iwona, Cioch Maria, Jawniak Dariusz, Mańko Joanna, Dmoszyńska Anna, Chrapko Marek, Hus Marek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.141-144, il., tab., bibliogr. 11 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: uPA and uPAR system play an important role in tumour invasion and metastasis. The aim of the study was evaluation of uPA and suPAR serum levels in patients with malignant lymphomas. We found, that uPA and uPAR levels were elevated in malignant lymphoma patients, and these values correlated with disease activity parameters.


  18/18

  Tytuł oryginału: Cytokines serum level in B-cell chronic lymphocytic leukaemia - do cytokines regulate malignant cell accumulation in vivo?
  Autorzy: Podhorecka Monika, Dmoszyńska Anna, Roliński Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.177-181, tab., bibliogr. 10 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Since cytokines can regulate proliferation and apoptosis of leukemic cells and mediate interaction between malignant cells and other elements of immune system, they seem to be involved in pathogenesis and course of B-cell chronic lymphocytic leukaemia (B-CLL). Althrough most reports concern cytokines effects in vivo studies, far less is known about their role in vivo. The aim of this study was to detect the serum level of IL-2, IL-4 and IFNç in B-CLL patients indicating in vivo cytokine concentration and to determine whether the cytokine level of B-CLL patients differs from that of healthy controls. The cytokines concentration was assessed by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). We detected statistically significant higher level of IFNç and IL-4 in patients group in comparison to controls. There was no statistically significant difference between both groups as far as IL-2 level was concerned. The obtained results indicate that cytokines playing the crucial role in suppression of malignant cells apoptosis in vitro are involved in such type of regulation in vivo, as well. Thus, some therapeutic approaches focusing on cytokines may be investigated.

  stosując format: