Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DMOCHOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Immediate hypersensitivity in bullous pemphigoid. A review of our own data and the literature.
Tytuł polski: Nadwrażliwość natychmiastowa w pemfigoidzie pęcherzowym. Przegląd danych własnych i piśmiennictwa.
Autorzy: Bowszyc-Dmochowska Monika, Dmochowski Marian
Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (1) s.7-16, il., bibliogr. 139 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,632

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zjawiska nadwrażliwości natychmiastowej w pemfigoidzie pęcherzowym (BP). Eozynofile są istotne w patogenezie ludzkiego PB. Pobudzenie tych komórek w BP może prowadzić nie tylko do uszkodzenia tkanki, ale może najprawdopodbniej także być elementem regulacji odpowiedzi immunologicznej w tej chorobie. Pobudzenie komórek Th2 stymuluje produkcję autoprzeciwciał IgG4 i IgE przeciwko białkom półdesmosomalnym, antygenowi BP o masie 180 kDa i antygenowi BP o masie 230 kDa.


  2/6

  Tytuł oryginału: Przypadek raka płaskonabłonkowego jamy ustnej rozwiniętego w wykwitach pęcherzycy bujającej trwającej 35 lat.
  Tytuł angielski: A case of oral squamous cell carcinoma arising in lesions of 35-year-lasting pemphigus vegetans.
  Autorzy: Zawirska Agnieszka, Dańczak-Pazdrowska Aleksandra, Bowszyc-Dmochowska Monika, Dmochowski Marian
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (2) s.115-119, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wobec mnogości doniesień opisujących początkowe etapy pęcherzycy, liczba doniesień o odległych problemach w pęcherzycy trwającej wiele lat jest zaskakująco mała. Przedstawiono tutaj przypadek carcinoma planoepitheliale mucosae oris rozwiniętego w wykwitach pemphigus vegatans trwającej 35 lat. Związek miedzy rakiem a pęcherzycą pozostaje niejasny. Być może długotrwały proces pęcherzycowy u pewnych chorych tak daleko upośledza czynność desmosomalnych kadheryn, że ułatwia to rozwój guza indukowanego czynnikami ogólnoustrojowymi bądź miejscowymi.

  Streszczenie angielskie: It is striking that, as there are numerous reports on initial stages of pemphigus, the papers on distant stages of the disease are scarce. Therefore, a case of oral squamous cell carcinoma arising in lesions of 35-year-lasting pemphigus vegetans is described. A relationship between cancer and pemphigus is unclear. Nevertheless, it is plausible that long-lasting pemphigus might so disturg the function of desmosomal cadherins that the development of a malignancy induced by systemic and/or local factor is facilitated.


  3/6

  Tytuł oryginału: Choroby pęcherzowe na 63. corocznym zjeździe Towarzystwa Dermatologii Badawczej (SID).
  Tytuł angielski: Blistering dermatoses at the 63rd annual meeting of the SID.
  Autorzy: Dmochowski Marian
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (2) s.127, il. - 63 Coroczny Zjazd Dermatologii Badawczej nt. chorób pęcherzowych Los Angeles 15-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  4/6

  Tytuł oryginału: Rak płuc u pacjenta z pęcherzycą liściastą. Opis przypadku i przegląd literatury.
  Tytuł angielski: Lung cancer in a patient with pemphigus foliaceus. A case report and review of the literature.
  Autorzy: Dańczak-Pazdrowska Aleksandra, Dmochowski Marian, Bowszyc-Dmochowska Monika, Raszeja-Kotelba Barbara, Pietrzykowska-Fryca Izabela
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (4) s.252-256, il., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • onkologia
 • farmacja
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 60-letniego pacjenta z pęcherzycą liściastą, u którego po 8 latach leczenia kortykosteroidami oraz lekami immunosupresyjnymi stwierdzono nowotworowy rozrost w płucach. Związek pomiędzy pojawieniem się raka płuc, a chorobą podstawową i jej leczeniem jest niejednoznaczny, niemniej środki immunosupresyjne dają wiele działań ubocznych, w tym zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworu złośliwego.

  Streszczenie angielskie: A 60-year-old male suffering from pemphigus foliaceus, in whom a lung malignancy was diagnosed after 8 years of corticosteroid and immunosuppressive therapy, is described. A relationship between lung cancer and primary disease remains unclear. Nevertheless, immunosuppressants do have many adverse effects including an increased risk of malignancy.


  5/6

  Tytuł oryginału: Brak przeciwciał przeciwko desmogleinie 1 w surowicach krewnych pierwszego stopnia pacjentów z pęcherzycą w teście immunoenzymatycznym.
  Tytuł angielski: Lack of antibodies to desmoglein 1 in sera of first degree relatives of pemphigus patietns examined with enzyme linked immunosorbent assay (elisa).
  Autorzy: Dmochowski Marian, Bowszyc-Dmochowska Monika, Dańczak-Pazdrowska Aleksandra
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (3) s.189-193, tab., bibliogr. 48 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pęcherzyce stanowią grupę autoimmunologicznych chorób pęcherzowych, w których istotną rolę odgrywa czynnik genetyczny. Celem badań była ocena krążących autoprzeciwciał IgG przeciwko desmogleinie 1 (Dsg 1) u krewnych Iř pacjentów z pęcherzycą metoda immunoenzymatyczną (ELISA). U żadnego z badanych krewnych nie stwierdzono krążących autoprzeciwciał IgG przeciwko Dsg 1. Wyniki takie wskazują na to, że autoprzeciwciała przeciwko Dsg 1 nie są częścią normalnego profilu autoprzeciwciał u zdrowych krewnych pacjentów z pęcherzycą.

  Streszczenie angielskie: There is strong genetic background in pemphigus. The aim of our study was to evaluate IgG autoantibody to desmoglein 1 (Dsg1) in first degree relatives in patietns with pemphigus by ELISA. In none of the relatives studied IgG autoantibodies to Dsg 1 was found. Those it appears that autoantibodies to Dsg 1 are not a part of normal autoimmune repertoire in disease-free family members of patietns with pemphigus.


  6/6

  Tytuł oryginału: Co nowego w dziedzinie chorób pęcherzowych?
  Autorzy: Dańczak-Pazdrowska Aleksandra, Dmochowski Marian
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (3) s.200-201, il. - 20 Światowy Kongres Dermatologii Paryż 01-05.07. 2002
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  stosując format: