Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DICK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Controversies in emergency medicine.
Autorzy: Dick W. F.
Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.124-128, il., tab., bibliogr. 28 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
Sygnatura GBL: 305,376

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/3

  Tytuł oryginału: Predicting outcome in hematological stem cell transplantation.
  Autorzy: Dickinson Anne M., Cavet James, Cullup Hannah, Wang Xiao N., Jarvis Mark, Sviland Lisbet, Middleton Peter G.
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (6) s.371-378, il., tab., bibliogr. 62 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: This review summarizes recent results investigating the role of certain cytokine gene polymorphisms, including those of TNF-ŕ, IFN-ç, IL-6, IL-10 and IL-1 receptor antagonist (IL-1Ra), in allogeneic stem cell trasplantation. It discusses their role in predicting outcome and the development of a genetic risk index for graft versus host disease (GvHD) in HLA-matched sibling transplants. By the comparative use of an in vitro human skin explant model, initial results suggest than certain cytokine gene polymorphisms may be associated with more severe disease.


  3/3

  Tytuł oryginału: Medycyna okołooperacyjna z perspektywy anestezjologa.
  Tytuł angielski: Perioperative medicine. The anaesthesiologist's perspective.
  Autorzy: Dick Wolfgang F.
  Opracowanie edytorskie: Sobczyński Paweł (Oprac.).
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.355-357, sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: "Medycyna okołooperacyjna" oznacza działania medyczne w odniesieniu do chorego chirurgicznego oraz chorych w stanie zagrożenia życia, ktore zaczynają się od okresu przygotowania przedoperacyjnego i trwają do późnego okresu pooperacyjnego. Działania zmierzające do utworzenia tego kierunku w medycynie uzasadnione są celami nadrzędnymi, do których należą: (1) konieczność uchronienia pacjenta of ryzyka niezgodności pomiędzy wynikami procedur diagnostycznych a działaniami leczniczymi okresu okołooperacyjnego oraz (2) koordynowanie wszelkich działań medycznych w wymienionym okresie. W aspekcie przestrzennym działania medyczne okresu okołooperacyjnego są w następujących miejscach szpitala: (1) poradnia anestezjologiczna (centrum oceny przedoperacyjnej), (2) pomieszczenie służące indukcji znieczulenia, (3) sala operacyjna, (4) oddział wybudzeniowy w obrębie bloku operacyjnego, (5) oddział intensywnej terapii, (6) sale oddziałów zabigowych, ktore są bjęte działaniami zespołu kontroli bolu pooperacyjnego. Wszystkie działania diagnostyczne i lecznicze okresu okołooperacyjnego mają również wymiar ekonomiczny. Charakteryzuje go konieczność redukcji kosztów diagnostyki i leczenia szpitalego chorych. Niezależnie od rozwiązywania problemów bieżących przedstawić można perspektywistyczne kierunki działania w obrębie medycyny okołooperacyjnej, do których należy głównie optymalizacja popstępowania przedoperacyjnego i przeprowadzenie pogłębionej analizy odległych skutków leczenia operacyjnego (follow-up).

  Streszczenie angielskie: "Periooperative Medicine" is a collective term which means medical activities directed towards surgical patients and other groups of critically ill patients and lasting from the preoperative preparation of the patient until the late postoperative period. Activities leading to the foundation of this branch of medicine are based on goals such as: (1) the need to protect the patient from incompatibilities between the results of diagnostic procedures and therapeutic interventions and (2) the co-ordination of any medical activities during this priod. The spatial aspects of perioperative medicine are situated in the following locations within the hospital: (1) the preoperative clinic, (2) induction room, (3) operating theatre, (4) recovery room, (5) intensive therapy unit, and (6) operative depertments in which an acute pain team is operating. There also economic aspects of all diagnostic and therapeutic interventions. These are characterised by the necessity to cut the costs of hospital treatment. Apart from sorting out the current problems there are some major issues to be solved in a longer perspective, such as preoperative management and in-depth follow-up surgical patients.

  stosując format: