Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DETTLAFF-KĄKOL
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Genetyka populacyjna 9 loci typu Y-STR w populacji Polski Północnej.
Tytuł angielski: Population genetics of 9 Y-chromosome STR Loci in Northern Poland.
Autorzy: Pawłowski R., Dettlaff-Kąkol A., Maciejewska A., Paszkowska R., Reichert M., Jezierski G.
Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.261-277, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,812

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badaniom poddano DNA pochodzący od 508 mężczyzn w zakresie 9 loci typu STR z chromosomu Y (DYS 19, DYS 390, DYS 393, DYS 392, DYS 391, DYS 389I, DYS 389II i DYS 385I/II). Amplifikację prowadzono stosując dwie reakcje typu kompoleksowego PCR. W badanej próbce zidentyfikowano 328 różnych haplotypów, z których 264 pojawiło się tylko raz. Najczęściej obserwowany w populacji polskieh haplotyp występuje z częstością 4.6 proc. i tym samym pojawia się prawie 15 razy częściej w naszej populacji niż skumulowanej populacji Europy (bez Polski). Obliczony współczynnik dyskryminacji dla wszystkich 9 loci wyniósł 0,9943. W badanej populacji zidentyfikowano trzy mutacje typu insercyjnego. W locus DYS19 stwierdzono duplikację a w zakresie loci DYS385I/II dwie triplikacje.

  stosując format: