Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DEPTAŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Grzybica inwazyjna zatok przynosowych o piorunującym przebiegu - opis przypadku.
Tytuł angielski: Acute invasive fungal rhinosinusitis - a case report.
Autorzy: Jędrusik Agnieszka, Galewicz Anna, Krzeski Antoni, Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga, Deptała Andrzej, Michalik Joanna
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.95-99, il., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • mikrobiologia
 • chirurgia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek grzybicy kropidlakowej zatok przynosowych o piorunującym przebiegu u chorej z ostrą białaczką szpikową. Przestawiono przebieg kliniczny choroby, wyniki badań diagnostycznych, w tym obrazu endoskopowego nosa, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego zatok przynosowych oraz badania histopatologicznego wycinka pobranego ze zmienionych chorobowo tkanek. Pomimo wcześnie ustalonego rozpoznania oraz zastosowania agresywnego leczenia obejmującego podawanie wysokich dawek amfotyerycyny B, antybiotyków o szerokim spektrum oraz operacji zatok przynosowych choroba rozwijała się bardzo szybko i doprowadziła do zgonu chorej.

  Streszczenie angielskie: A case report of acute invasive fungal rhinosinusitis in 28 year old woman with acute myeloid leukemia is described in this paper. The diagnosis of the fungal disease was based on clinical presentation, endoscopic evaluation of nasal cavity, copmuted tomography and magnetic resonance imaging of the paranasal sinuses and histopathological findings. An aggressive treatment including antifungal therapy (amphotericin B), antibiotics and the surgery of paranasal sinuses was implemented. Unfortunately the underlying disease and the fungal invasion progressed rapidly and the patient died on the forth week post-op due to cardiorespiratory failure.


  2/2

  Tytuł oryginału: Rola białek z rodziny Rel/NFkappaB/LkappaB w patogenezie nowotworów.
  Tytuł angielski: The role of ReL/NFkappaB/IkappaB proteins in the pathogenesis of cancer.
  Autorzy: Deptała Andrzej, Nurzyńska Daria, Darżynkiewicz Zbigniew, Jędrzejczak Wiesław Wiktor
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (3) s.487-502, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Streszczenie polskie: Rodzina białek transkrypcyjnych Rel/NFkappaB/IkappaB pełni ważną rolę w regulacji szeregu procesów związanych z odpowiedzią immunologiczną i zapalną oraz w kontroli wzrostu komórek prawidłowych i nowotworowych. W prezentowanej pracy poglądowej przedstawiono budowę białek Rel/NFkappaB/IkappaB, mechanizmy ich działania, znaczenie fizjologiczne oraz omówiono ich rolę w patogenezie nowotworów indukowanych retrowirusami i w rozwoju innych ludzkich nowotworów głównie białaczek i chłoniaków. Przedstawiono też metody przeciwdziałania zaburzeniom aktywności białek tej rodziny prowadzacych do nowotworzenia.

  Streszczenie angielskie: The family of treanscription factors Rel/NFkappaB/IkappaB plays a pivotal role in the regulation of a wide spectrum of immune and inflammatory responses as well as normal and malignant cellular growth control. In this review, we present current knowledge of the structure, mechanisms of action, biological function and the role of Rel/NFkappaB/IkappaB proteins in the pathogenesis of retroviral-induced cancers and other human cancers, mainly leukemias and lymphomas. Subsequently, different methods of counteracting the disturbances in their function associated with malignant transformation are discussed.

  stosując format: