Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DEMBIŃSKA-KIEĆ
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: The effects of LDL-apheresis on exercise tolerance and selected parameters of endothelial function in patietns with coronary heart disease.
Tytuł polski: Wpływ LDL-aferezy na tolerancję wysiłku oraz wybrane parametry funkcji śródbłonka w chorobie niedokrwiennej serca.
Autorzy: Bartuś Stanisław, Partyka Łukasz, Konduracka Ewa, Dudek Dariusz, Dembińska-Kieć Aldona, Hartwig Jadwiga, Zdzienicka Anna, Piwowarska Wiesława, Sadowski Jerzy, Sułowicz Władysław, Dubiel Jacek S.
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.188-199, il., tab., bibliogr. 24 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. The reduction of plasma LDL-cholesterol (LDL-Ch) by LDL-apheresis has been suggested to improve endothelial function and increase myocardial blood flow. Aim. To assess the LDL-apheresis-induced lipid changes on endothelial function and exercise tolerance. Methods. After one month of treatment with diet and statins 7 patients with total cholesterol (TCh) 6 mmol/l scheduled for coronary revascularisation underwent LDL-apheresis as well as simvastatin (20-40 mg/day) and diet therapy. LDL-apheresis was introduced 2-3 days before revascularisation and was continued (with 7-14 day intervals) for up to 3 months. The control 8 patients underwent coronary revascularisation and received simvastatin (20-40 mg/day) as well as diet therapy. The exercise test as well as the evaluation of vascular endothelial growth factor (VEGF) which is involved in atheromatous plaque progression and von Willebrand factor (vWF) (the endothelial damage marker) were performed before, immediately, 6 and 12 months afte LDL-apheresis. Results. LDL-apheresis decreased T-Ch by 49 p.c., LDL-Ch by 58 p.c., and triglyceride by 62 p.c. (p 0.01). The susceptibility of LDL fraction to oxidation was also decreased (p 0.01). The vWF level was significantly lowered from 123 ń 23.2 p.c. to 72 ń 12.7 p.c., and VEGF165 concentration was decreased from 39 ń 8 pg/ml to 15 pg/ml (below the detection level). After 12 months the VEGF and vWF levels remained significantly decreased (22 ń 4 and 105 ń 55, respectively). After 6 and 12 months the exercise tolerance was preserved in the LDL-apheresis group...


  2/14

  Tytuł oryginału: Wpływ aktywności fizycznej na insulinooporność i parametry lipidowe u otyłych pacjentów z terenu południowej Polski.
  Autorzy: Gołąbek I., Niedbał S., Krzeszowska T., Wybrańska I., Głąb G., Jaśkiewicz J., Malczewska-Malec M., Kwaśniak M., Dembińska-Kieć A[ldona]
  Źródło: Czyn. Ryz. 2002 (1) s.13-21, il., tab., bibliogr. 89 poz.
  Sygnatura GBL: 313,062

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  3/14

  Tytuł oryginału: Fenotyp A i B LDL w niedokrwiennym udarze mózgu.
  Tytuł angielski: LDL phenotpe A and B in ischemic stroke.
  Autorzy: Iskra Tomasz, Turaj Wojciech, Hartwich Jadwiga, Słowik Agnieszka, Pankiewicz Joanna, Dembińska-Kieć Aldona, Szczudlik Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.7-10, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kontrowersje związane z udziałem zaburzeń lipidowych w patogenezie udaru niedokrwiennego mózgu wynikają z oceniania jedynie podstawowych frakcji lipidów i z braku dokładnego różnicowania przyczyny zawału mózgu. Fenotyp B LDL promuje postęp miażdżycy i jest uznawany za czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca, ale jego występowanie w udarach mózgu o określonej etiologii jest nieznane. Stąd celem pracy była ocena częstości występowania fenotypu A i B w udarze niedokrwiennym spowodowanym chorobą dużych lub małych naczyń. Ponadto oceniono związek fenotypów A i B LDL z podstawowymi frakcjami lipoprotein w tej grupie chorych. W badaniu wzięło udział 59 chorych po przebytym zawale mózgu, w tym 24 osoby z chorobą dużych naczyń i 35 z chorobą małych naczyń. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób. We krwi pacjentów badano stężenia cholesterolu całkowitego, LDL, HDL i triglicerydów, a także określono fenotyp LDL za pomocą ultrawirowania w gradiencie gęstości bromku potasu. Fenotyp B frakcji LDL stwierdzono u 2/3 (67 proc., p 0,05) chorych z chorobą dużych naczyń, a zatem istotnie częściej w porównaniu z grupą osób z chorych małych naczyń i z grupą kontrolną. Fenotyp B LDL stwierdzono również znacznie częściej w grupie chorych z chorobą małych naczyń (40 proc.) i wśród wszystkich chorych z udarem (51 proc.) w porównaniu z grupą kontrolną (17 proc.; p 0,05; test chikwadrat). U osób z fenotype B LDL w grupie chorych po udarze, w grupie kontrolnej jak i u wszystkich pacjentów z ...

  Streszczenie angielskie: The role of the lipid abnormalities as a risk factor for stroke remains controversial; very likely because only the standard lipid fractions are measured and because different causes of stroke are not considered. LDL phenotype B promotes atherogenesis and is recognized as a risk factor for ischemic heart disease, but its prevalence in ischemic stroke of distinct causes is unknown. Therefore we designed the study to investigate the prevalence of LDL phenotype B in stroke survivors with large vessel disease (LVD) or small vessel diseases (SVD) and to establish the relationship between LDL phenotypes and basic lipid fractions in this group of patients. 59 patients (24 patients with LVD and 35 patients with SVD) being at least 3 months after ischemic stroke were included into the study. 30 sex - and age-matched subject served as controls. The concentrations of total cholesterol, HDL- and LDL-cholesterol, as well as triglycerides were measured and the LDL phenotype was determined using the potassium bromide density gradient ultracentrifugation. The LDL phenotype B was more frequent in patients with LVD (67 p.c., p 0.05) compared to patients with SVD and with controls. LDL phenotype B was also more frequent in patients with SVD (40 p.c.) and in all stroke survivors combined (51 p.c.), when compared with control group (17 p.c., p 0.05; chi-square test). Among stroke survivors, controls and studied subjects as a whole, those with LDL phenotype B revealed the lower ...


  4/14

  Tytuł oryginału: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej
  Opracowanie edytorskie: Dembińska-Kieć Aldona (red.), Naskalski Jerzy W. (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i uzup
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, XLVII, [1], 997, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,409


  5/14

  Tytuł oryginału: Regulacja ekspresji białek Jagged i Notch w procesie angiogenezy. Rola leptyny i aktywatorów PPAR.
  Autorzy: Polus Anna, Dembińska-Kieć Aldona
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 supl. 1: 5 Sympozjum Sekcji Kardiologii Doświadczalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Nadciśnienie tętnicze" s.I-20 - I-25, il., tab., bibliogr. 51 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardiologii Doświadczalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pt. Nadciśnienie tętnicze Konstancin 12. 2000
  Sygnatura GBL: 313,397

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background. Angiogenesis (the formation of new blood vessels from preexisting ones) plays a central role in a number of physiologic and pathologic conditions, including ischaema, diabetic retinopathy, solid tumor growth. Formation of new tubular structures by proliferating endothelial cells is regulated by environmental influences such as growth factors (ig. VEGF, bFGF) or cell/matrix (integrins),cell/cell adhesive interactions (VE cadherins, cathenins, endoglin, ephrins and its receptors and receptors Jagged-Notch). Jagged-Notch system is a transmembrane protein receptor complex involved in developmental cell fate (apoptosis and differentiating). bFGF but not VEGF-dependent angiogensis downregulates Jagged - a transmembrane ligand for Notch. Treatment of endothelial cells with antisense oligomers to Jagged resulted in enhancement of the bFGF induced tube formation in an in vitro 3D angiogenesis model. Leptin (discovered as teh apetite - regulating hormone) was proved to play an essential role in cell differentiation and angiogenesis. Used activators of PPARç we wanted to verify other factors which can influence differentiation of cells the Jagged/Notch based mechanism. Aim. Of the study was to compare the influence VEGF,bFGF, leptin and activators PPARç on Jagged/Notch expression. Methods. Primary cultures of human endothelial cells were isolated from human umbilical vein and were grown in EMB medium with supplement an dantibiotics. Leptin concentrations were set to 10 nM-100 nM and activator PPARç ciglitazone ...


  6/14

  Tytuł oryginału: Mutacje genu dla eNOS i kardiologiczny zespół X.
  Autorzy: Kolasińska-Kloch Władysława, Leśniak Wiktoria, Jabrocka Agata, Kieć-Wilk Beata, Kwaśniak Małgorzata, Zdzienicka Anna, Dembińska-Kieć Aldona
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 supl. 1: 5 Sympozjum Sekcji Kardiologii Doświadczalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Nadciśnienie tętnicze" s.I-43 - I-46, il., tab., bibliogr. 29 poz. - 5 Sympozjum Sekcji Kardiologii Doświadczalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pt. Nadciśnienie tętnicze Konstancin 12. 2000
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/14

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze, tolerancja glukozy i lipidów a polimorfizm wybranych genów u pacjentów z rodzinną otyłością.
  Tytuł angielski: Hypertension, glucose and lipid tolerance and some "candidate genes" polymorphism's in familial obesity.
  Autorzy: Malczewska-Malec Małgorzata, Wybrańska Iwona, Leszczyńska-Gołąbek Iwona, Kieć-Wilk Beata, Jabrocka Agata, Dembińska-Kieć Aldona
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: [6] supl. A: Sympozjum naukowe "Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego" s.A75-A89, il., tab., bibliogr. 52 poz., sum. - Sympozjum naukowe pt. Aspekty genetyczne nadciśniena tętniczego Warszawa 23.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Otyłość brzuszna i związane z nią zaburzenia metaboliczne są niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego. Celem badania była ocena związku między poposiłkową lipemią, glikemią i występowaniem nadciśnienia tętniczego u osób z rodzin otyłych oraz próba oceny polimorfizmu genów mogących determinować występowanie zaburzeń metabolicznych i nadciśnienia tętniczego. Materiał i metody. U 122 osób z rodzin otyłych oceniono BMI, WHR, procentową zawartość tkanki tłuszczowej oraz masy beztłuszczowej (Maltron BF-905) i ciśnienie tętnicze. W trakcie doustnego testu tolerancji lipidów (OLTT) oraz doustnego testu tolerancji glukozy (OGTT) oznaczano w surowicy stężenie triglicerydów (TG), wolnych kwasów tłuszczowych, glukozy, insuliny, leptyny i czynnika von Willebranda (vWF). U wszystkich pacjentów przeprowadzono ocenę występowania polimoprfizmu wybranych genów kandydatów (polimorfizm LPL-P i LPL-H lipazy lipoproteinowej i polimorfizm Pro 12Ala receptora proliferacji peroksysomów PPARç2). Wyniki. Pacjenci z otyłością (BMI ň 30 kg/mý) i nadciśnieniem tętniczym wykazywali znamiennie wyższy średni wskaźnik WHR i procentową zawartość tkanki tłuszczowej (p 0,05) w porównaniu z osobami otyłymi, ale bez nadciśnienia. W tej grupie chorych wykazano znamiennie wyższe (p 0,05) stężenia TG zarówno na czczo, jak i w trakcie OLTT, oraz Sum TG w porównaniu z osobami otyłymi, ale bez nadciśnienia tętniczego. Pacjenci otyli z nadciśnieniem wykazywali również wyższe (p 0,05) średnie stężenie czynnika vW we krwi w porównaniu z otyłymi osobami z prawidłowym ciśnieniem tętniczym...


  8/14

  Tytuł oryginału: Research on genetic aspects of obesity in South Poland.
  Autorzy: Wybrańska Iwona, Malczewska-Malec Małgorzata, Kieć-Wilk Beata, Jabrocka Agata, Zdzienicka Anna, Niedbał Sylwia, Gruca Anna, Dembińska-Kieć Aldona
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.181-193, tab., bibliogr. 52 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Obesity is multi-factorial disease with both genetic and environmental component. The aim of our study was to determine the frequency distribution of selected "obesity candidate gene" polymorphism in families from South Poland and to assess the influence of studied polymorphisms, with phenotype, and biochemical parameters. The study was carried out in group of 122 patients from 40 families with genetically trait of obesity. The following variants have been analysed: monogenic obesity mutation: leptin (OB) and PPARç-2 and common polymorphisms: beta2AR, beta3AR, UCPP-1, DRD2, LPL-H, LPL-P, apo CIII, TNF-ŕ, PPAR-ç-2, apo E, FABP-1 and MCR-4. Any monogenic obesity mutation was detected in our study group. The single gene polymorphisms influenced the lipid and carbohydrate metabolism parameters. The DRD2 C allele had the highest occurrence (77,3 p.c.) in our study group. The coexistence of more than one susceptible allele was powerful determinant of development obesity. Our results confirm significant relationship between gene-environment and gene-gene interaction in obesity phenotype.


  9/14

  Tytuł oryginału: Badanie angiogennych mechanizmów działania leptyny : praca doktorska
  Autorzy: Polus Anna, Dembińska-Kieć Aldona (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Zakład Biochemii Klinicznej
  Źródło: 2002, 117 k. : il., tab., bibliogr. k. 101-117, sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  10/14

  Tytuł oryginału: Effects of L-arginine supplementation on endothelial function after stent implantation.
  Tytuł polski: Systemowo podawana L-arginina a funkcja śródbłonka naczyniowego po implantacji stentu.
  Autorzy: Dudek Dariusz, Heba Grzegorz, Bartuś Stanisław, Partyka Łukasz, Dembińska-Kieć Aldona, Huk Jhor, Legutko Jacek, Dubiel Jacek S.
  Opracowanie edytorskie: Siminiak Tomasz (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.389-398, il., tab., bibliogr. 20 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background. In-stent restenosis after percutaneous coronary intervention (PCI) is due to the proliferation of intima. Supplementation with L-arginine has been shown to improve endothelial function and decrease neointima proliferation in experimental animal model of restnosis. Aim. To assess the effects of L-arginine supplementation on neointima proliferation and endothelial markers as well as growth factor levels in patients after stent implantation. Methods. In this prospective, randomised, double-blind, placebo-controlled study 60 patients undergoing stent implantation received palcebo or L-arginine (200 mg/kg infused intravenously over 4 hours, 12 and 3 hours before PCI, and 500 mg over 10 minutes prior to stent implantation, followed by oral supplementation of 6 g/day for 14 days after PCI). Quantitative coronary angiography (QCA) and intracoronary ultrasonography (ICUS) were performed at baseline and after a seven-month follow-up period. Serum concentration of L-arginine was measured at baseline, before PCI, 24 hours after PCI, and 7 as well as 14 days after PCI. The transforming growth factor-beta (TGF-á), vascular endothelial growth factor (VEGF) and endothelin levels were assessed before PCI, and 24 hours as well as 14 days after the procedure. Results. No significant differences in the QCA or ICUS parameters were found between patients receiving L-arginine or placebo. 24 hours after stent implantation patietns who received placebo had significantly a higher increase in the endothelin serum concentration and a lower rise in the VEGF level than the patients who received L-arginine...


  11/14

  Tytuł oryginału: Metoda regresji logistycznej i sieci neuronowej w określaniu czynników ryzyka w chorobie niedokrwiennej serca : praca doktorska
  Autorzy: Stanisz-Wallis Krystyna, Dembińska-Kieć Aldona (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Zakład Biostatystyki i Informatyki Medycznej w Krakowie
  Źródło: 2002, 121 k. : il., tab., bibliogr. 132 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20317

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/14

  Tytuł oryginału: Correlation of the -3826A G polymorphism in the promoter of the uncoupling protein 1 gene with obesity and metabolic disorders in obese families from southern Poland.
  Autorzy: Kieć-Wilk B., Wybrańska I., Malczewska-Malec M., Leszczyńska-Gołąbek I., Partyka Ł., Niedbał S., Jabrocka A., Dembińska-Kieć A.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (3) s.477-490, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to examine the allelic frequency of the -3826A G mutation of UPC1 in patients with familar obesity and to investigate putative association of this polymorphism with metabolic disorders. One hundred and eighteen overweight / obese patients participated in the study. The UCP1 polymorphism was determined by RFLP. Glucose, lipid, insulin and leptin levels were measured both during OGTT and OLTT. The majority of patients had a homozygous A/A genotype (51,38 p.c.), while 14,68 p.c. had a G/G genotype. We found no significant association of the Gallele with either BMI or glucose tolerance. Patients with the homozygous G/G genotype had significantly higher fasting levels of TG (p 0.04) and decreased levels of HDL-cholesterol (p = 0,004). They also had an increased concentration of FFA and the rise of TG levels during the OLTT compared to controls was significant (p = 0,058). In addition, the carries of the G/G genotype had the lowest insulin levels both during OGTT and OLTT. In our study we have demonstrated that the -3826A G polymorphism of UCP1 does not play a major role in the development of obesity and/or disturbances of glucose metabolism. However, the increased levels of TG and FFA and decreased levels of HDL observed in carriers of the G allele suggest FFA-induced impairment of the HDL turnover and disturbance of the á-cell function, both of which are risk factors for endothelial injury.


  13/14

  Tytuł oryginału: Lipoproteina (a) u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu spowodowanym chorobą dużych i małych naczyń.
  Tytuł angielski: Lipoprotein (a) in stroke patients with large- and small vessel disease.
  Autorzy: Iskra Tomasz, Turaj Wojciech, Słowik Agnieszka, Szczudlik Andrzej, Dembińska-Kieć Aldona
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.877-880, tab, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Znaczenie zaburzeń lipidowych jako czynnika ryzyka udaru mózgu pozostaje niepewne. Celem pracy było porównanie stężeń lipoproteiny (a) [lp(a)] u osób z udarem mózgu spowodowanym chorobą dużych naczyń oraz chorobą małych naczyń. Do badania włączono 71 osób po udarze mózgu (30 z chorobą dużych naczyń i 41 z chorobą małych naczyń) oraz 30 osób tworzących grupę kontrolną. Z badania wykluczono chorych z udarem o etiologii sercowo-zatorowej, rzadkiej lub niejasnej, chorych na cukrzycę, z przebytym zawałem serca, zaburzeniami rytmu serca, wadami serca, nadczynnością lub niedoczynnością tarczycy, niewydolnością wątroby lub nerek, aloholizmem oraz leczonych statynami lub fibratami. Mierzono stężenie podstawowych frakcji lipidów. Stężenie lp(a) w surowicy mierzono metodą nefelometryczną. Nie stwierdzono różnic między badanymi grupami w zakresie średnich stężeń cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL. W grupie chorych z chorobą dużych naczyń w porównaniu z chorymi z chorobą małych naczyń jak i z osobami z grupy kontrolnej stwierdzono niższe stężenie cholesterolu HDL oraz wyższe stężenia triglicerydów. W grupie wszystkich badanych chorych po przebytym udarze mózgu w porównaniu z grupą kontrolną stwierdzono niższe stężenie cholesterolu HDL oraz wyższe stężenia triglcerydów. Mediana stężenia lp(a) w surowicy była zbliżona we wszystkich badanych grupach i wynosiła 8,4 mg/dl w grupie wszystkich chorych z udarem, 10,85 mg/dl w grupie chorych z chorobą dużych naczyń, 7,7 mg/dl w ...

  Streszczenie angielskie: The significance of lipid abnormalities as the risk factor for stroke remains uncertain. The aim of this study was to compare the concentrations of lipoprotein (a) [lp(a)] in stroke patients with large and small vessel disease. We studied 71 patients being 3 to 12 months after ischemic stroke (including 30 subjects with large vessel disease and 41 subjects with small vessel disease) and 30 controls. We excluded patients with stroke of cardioembolic, rare or uncertain etiology, subjects with diabetes, with history of myocardial infarction, arrhytmia, valvular heart disease, hypoor hyperthyreoidism, hepatic or renal insufficiency, and treated with statins or fibrates. We assessed basal lipid fractions and nephelometrically measured the concentration of lp(a). The concentrations of total and LDL-cholesterol were similar in studied groups. Patients with large vessel disease had lower levels of HDL-cholesterol and higher levels of triglycerides than patients with small vessel disease and than controls. Median concentrations of lp(a) were similar in all studied groups (8.4 mg/dl in all stroke patients; 10.85 mg/dl in large vessel disease; 7.7 mg/dl in small vessel disease and 6.3 mg/dl in controls; p = n.s.). The percentage of subjects with increased lp(a) concentrations (i.e. 30 mg/dl) was greater in large vessel disease (36,7 pc) than in small vessel disease (12.2 p.c.; p 0.05) and in controls (10 p.c.; p 0.05). The concentrations of basal lipid fractions were ...


  14/14

  Tytuł oryginału: Komórki progenitorowe (CD34+) pochodzenia szpikowego i aktywacja angiogenezy.
  Autorzy: Partyka Łukasz, Kieć-Wilk Beata, Polus Anna, Kopeć Grzegorz, Dembińska-Kieć Aldona
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 supl. 4 s.IV-113 - IV-118, il., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: