Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DASZKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wykrywanie DNA i antygenu pp65 ludzkiego wirusa cytomegalii w leukocytach krwi obwodowej.
Tytuł angielski: Human cytomegalovirus DNA and pp65 antigenemia detection in blood leukocytes.
Autorzy: Zawilińska Barbara, Kosz-Vnenchak Magdalena, Kopeć Jolanta, Daszkiewicz Ewa, Rojek-Zakrzewska Danuta
Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 supl. 1 s.29-33, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 2 Ogólnopolskie Mikrosympozjum pt. Technologie hybrydyzacji DNA w diagnostyce zakażeń wirusem cytomegalii (HCMV) i innymi herpeswirusami Łódź 25.09. 2002
Sygnatura GBL: 304,786

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We compared the results of pp65 antigen detection in cytoplasm of leukocytes with nPCR and RT-PCR in situ. In molecular methods we used primers for HCMV gB and one of he IE genes. The correlation ratio between antigenemia and nPCR was 80 p.c. Using RT-PCR in situ we were able to detect expression of IE gene in nuclear and cytoplasm of leukocytes which confirm the active infection in cells with cytoplasmic pp65 antigen.


  2/5

  Tytuł oryginału: Zastosowanie lakieru Seal and Protect w profilaktyce próchnicy popromiennej u dzieci po przebytej terapii przeciwnowotworowej. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Seal and Protect sealant for radiation caries in children after radiotherapy. Initial findings.
  Autorzy: Olczak-Kowalczyk Dorota, Dobies Krystyna, Daszkiewicz Marta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.10-13, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena użyteczności preparatu Seal and Protect w profilaktyce próchnicy popromiennej rozwijającej się na gładkich powierzchniach zębów u dzieci po przebytej radioterapii w okolicy głowy. Badaniami objęto 12 pacjentów w wieku 3-17 lat. Czworo z badanych dzieci skarżyło się na dolegliwości bólowe występujące pod wpływem bodźców termicznych i mechanicznych. Preparatem Seal and Protect zabezpieczono łącznie 108 ubytków szkliwa odsłaniających zębinę, niepowikłanych próchnicą. W badaniach kontrolnych przeprowadzonych po 3 i 6 miesiącach oceniano brak lub obecność dolegliwości bólowych oraz stopień natężenia bólu, a także obecność próchnicy w obrębie zabezpieczonych ubytków. Uzyskane wyniki zachęcają do stosowania badanego preparatu zarówno w profilaktyce próchnicy popromiennej, jak i znoszeniu nadwrażliwości zębiny.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the usefulness of the preparation Seal and Protect in the treatment of radiation caries of smooth surfaces in children after radiotherapy in the region of the head. The study involved 12 patients between the ages of 3-17 years. Four of the children complained of pain from thermal and mechanical stimuli. Seal and Protect was applied to 108 cavities where non carious dentine was exposed. Control examinations were carried out after 3 and 6 months. Evaluation was made by establishing the absence or presence of and level of augmentation of pain, and also the presence of caries in the region of the sealed lesions. The obtained results encourage the use of the preparation both in the treatment of radiation caries as in the amelioration of dental hypersensitivity.


  3/5

  Tytuł oryginału: Współczesne metody profilaktyki próchnicy w grupie wysokiego ryzyka jej występowania.
  Autorzy: Olczak-Kowalczyk Dorota, Daszkiewicz Marta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (6) s.402, 404-411, il., tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W badaniach klinicznych przeprowadzonych w grupie 15 dzieci po przebytej chemio- i radioterapii w wieku od 3 do 19 lat oceniono stan higieny i uzębienia (obecność ognisk próchnicowych oraz ubytków pochodzenia niepróchnicowego), potrzeby profilaktyczno-lecznicze oraz określono czynniki sprzyjające rozwojowi próchnicy popromiennej. Ze względu na stwierdzoną dużą frekwencję i intensywność próchnicy u dzieci po radioterapii (PUW = 10,0, PUW = 10,3) oraz znaczną częstość występowania uszkodzeń pochodzenia niepróchnicowego (86,6 proc. wszystkich badanych) opracowano program profilaktyczny.


  4/5

  Tytuł oryginału: Problem odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania z tytułu dyżurów medycznych, odbywanych przed 20 maja 1999 r.
  Autorzy: Daszkiewicz Wiesław, Daszkiewicz Paweł
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (3) s.45-49, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/5

  Tytuł oryginału: Problem odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania z tytułu dyżurów medycznych odbywanych przed 20 maja 1999 r.
  Autorzy: Daszkiewicz Wiesław, Daszkiewicz Paweł
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.27-30, bibliogr. 3 poz. - Cz. 1 Przew. Menedż. Zdr. 2003; (3)
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  stosując format: