Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DARMOLIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Stężenie karnityny w surowicy krwi u dzieci z mukowiscydozą.
Tytuł angielski: Plasma carnitine concentration in children with cystic fibrosis.
Autorzy: Woś Halina, Pawlik Jacek, Pogorzeski Andrzej, Żebrak Jerzy, Grzybowska-Chlebowczyk Urszula, Darmolińska Bożena
Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.161-165, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,561

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Wraz z próbami ustalenia przyczyny defektu metabolicznego w mukowiscydozie zwrócono uwagę na rolę karnityny w tym schorzeniu. Cel pracy: Celem pracy było oznaczenie stężenia karnityny całkowitej i wolnej w surowicy krwi u dzieci z CF. Materiał i metodyka: badaniem objęto 29 dzieci w wieku 8-18 lat (średnia 13,9 roku) z rozpoznaną i leczoną od lat mukowiscydozą. Grupę kontrolną stanowiło 18 zdrowych dzieci w tym samym przedziale wiekowym. Stężenie karnityny całkowitej i karnityny wolnej w surowicy oznaczono zmodyfikowaną metodą radiochemiczno-enzymatyczną przy użyciu 14C acetyl koenzym A. Wyniki: Średnie stężenie karnityny całkowitej i wolnej u dzieci z CF było znamiennie obniżone w porównaniu z grupą kontrolną - karnityna całkowita = 37,77 ćmol/l vs. 46,77 oraz wolna 31,45 ćmol/l vs. 36,11 (p 0,001). U 14 (48,2 p.c.) dzieci stwierdzono cechy uszkodzenia wątroby, a średnie stężenie karnityny całkowitej oraz wolnej było niższe w porównaniu do dzieci, u których ta patologia nie występowała. Dodatkowo u 5 dzieci znaleziono wartości karnityny mogące sugerować jej niedobór w surowicy krwi. Również niskie stężenia karnityny obserwowano u dzieci z przewlekłą biegunką. Nie znaleziono korelacji pomiędzy stanem odżywiania ani stanem układu oddechowego a stężeniem karnityny. Wnioski: 1. U dzieci w wieku szkolnym i młodzieży chorującej na mukowiscydozę stwierdza się obniżone wartości stężenia karnityny całkowitej i wolnej w surowicy krwi. 2. Jedną z przyczyn obniżonego stężenia karnityny mogą być przewlekłe biegunki. 3. Obserwacja, że w wielu przypadkach uszkodzenia wątroby w przebiegu mukowiscydozy stwierdza się obniżone wartości karnityny wymaga dalszych badań.

  Streszczenie angielskie: The involvement of carnitine in metabolic abnormalities in CF was suggested recently. The aim of the study was to measure free and total plasma carnitine concentration in children with CF. Materials and methods: Plasma free and total carnitine concentration was measured in 29 children aged 8-18 years (mean 13.9) with diagnosed and treated CF. Eighteen healthy children of the same age served as controls. plasma carnitine concentration was assessed using modified radio-enzymatic assay with 14C acetyl-coenzym A. Results: Mean free and total carnitine concentration was significantly lower in comparison with control group: 31.45 ćmol/l vs. 36.11 ćmol/l, and 37.77 ćmol/l vs. 46.77 ćmol/l respectively (p 0.001). Liver function was impaired in 14 children (48.2 p.c.). In this group mean carnitine concentration was lower than in children without liver dysfunciton and in 5 of them it was pathologically low. Low free carnitine level (28.44 ćmol/l) was also observed in children with chronic diarrhoea. No correaltion was found between carnitine concentration and nutritional status. Concluisons: 1. Children with CF have decreased carnitine concentration in plasma. 2. One of the causes of decreased level of carnitine may be chronic diarrhoea. 3. Whether low plasma carnitine concentration may contribute to liver dysfunction in children with CF, requires futher investigation.


  2/2

  Tytuł oryginału: Stężenie prokalcytoniny i cytokin w surowicy krwi dzieci z zaostrzeniem nawracających zakażeń dróg moczowych.
  Tytuł angielski: Concentration of serum procalcitonin and cytokines in children with reccurrent urinary tract infection.
  Autorzy: Bujniewicz Eugenia, Woś Halina, Duda Iwona, Ubik Bożena, Darmolińska Bożena, Cichos Bożena, Grychtoł Maria
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (3) s.293-297, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W surowicy 46 dzieci (w wieku od 2 miesięcy do 16 lat) badano stężenie PCT metodą immunoluminometryczną i cytokin prozapalnych (IL-1á, IL-1 ra, IL-6, sIL-6 r) metodą ELISA. 39 dzieci wykazywało objawy zaostrzenia w przebiegu nawracającego zakażenia dróg mmoczowych. Grupę odniesienia stanowiło 7 dzieci bez aktualnych cech zakażenia. U około połowy dzieci chorych zaobserwowano niewielkie podwyższenie stężenia PCT, IL-1ra i sIL-6r w surowicy wobec grupy kontrolnej. Stężenie IL-1á we krwi pozostawało przeważnie niewykrywalne, a surowicza IL-6 była najczęściej nie podwyższona. Badane parametry okazały się przydatne w diagnostyce zaostrzeń nawracających zakażeń dróg moczowych jedynie u dzieci z wyjątkowo ciężkim przebiegiem choroby i/lub obejmującym również tkankę nerkową.

  Streszczenie angielskie: In serum of 46 children (aged 2 month - 16 years) the concentrations of PCT (by immunoluminometric assay) and inflammatory cytokines IL-1á, Il-1 ra, IL-6, sIL-6r (by ELISA method) were investigated. 39 children manifested the symptoms of exacerbation in course of reccurent urinary tract infection. 7 children without the symptoms of infection were the control group. The concentration of serum PCT, sIL-6r and IL-1ra were slightly higher in children with exacerbation of the ill, but the levels of serum IL-1á were mostly undetectable and the results of IL-6, most often contained in the range of reference values. The investigated parameters are useful in diagnostic of extracerbation of recurrent urinary tract infection only at children with exceptional heavy course of disease or when renal failure be associated.

  stosując format: