Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DARDA-LEDZION
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym - częstość występowania i metody leczenia.
Autorzy: Darda-Ledzion Lidia, Zaborski Jacek, Członkowska Anna
Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.120-129, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,385

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stwardnienie rozsiane (s.r.) jest jednym z najczęstszych przewlekłych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego, atakującym młode dorosłe osoby. Znaczna grupa pacjentów cierpi z powodu zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych. Zastosowanie leczenia zachowawczego, w większości przypadków, umożliwia pozyskanie poprawy funkcji pęcherza i jakości życia pacjentów. W artykule przedstawiamy wyniki badania dotyczącego "problemów pęcherzowych" u pacjentów z s.r. Celem badania było przeprowadzenie kompleksowej analizy czynności dolnych dróg moczowych przy użyciu metod diagnostyki nieinwazyjnej. Włączonych zostało 60 kolejnych pacjentów z s.r. Zaburzenia funkcji dolnych dróg moczowych stwierdzono u 93,3 proc. badanych, a u 5 proc. były one pierwszymi objawami choroby. Natężenie objawów z dolnych dróg moczowych koreluje ze stopniem niesprawności, czasem trwania choroby i wynikami skali jakości życia. Do czasu rozpoczęcia tego badania leczonych było tylko 18 proc. pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Multiple sclerosis (MS) is the most frequent chronic neurological disease affecting young persons. The majority of patients suffer from lower urinary tract (LUT) dysfunction. In the most cases conservative treatment is enough to improve the bladder function and quality of the patient's life. In the article the results of the study concerning about "urinary problems" in MS patients were presented. The aim of the study was assessment of frequency and nature of LUT in MS population using non-invasive diagnostic methods. 60 consecutive MS patients were included. LUT dysfunction occurred in 93,3 p.c. of patients. In 5 p.c. of patients LUT symptoms were the first manifestation of the disease. The intensity of LUT symptoms correlate with disability, duration of disease and results of QOL score. Before study only 18 p.c. of patients were treated.


  2/2

  Tytuł oryginału: Zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych w schorzeniach neurologicznych.
  Tytuł angielski: Lower urinary tract dysfunction in neurological disorders.
  Autorzy: Darda-Ledzion Lidia, Członkowska Anna
  Źródło: Terapia 2002: 10 (4 z. 3) s.20-26, bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Bladder dysfunction is a common feature in many neurological disorders and contributes to significant disability. Knowledge on the neurophysiological control of the bladder is essential to understand the urinary complaints that can arise as a result of abnormalities at different levels of the nervous system, i.e. brain, pons, spinal cord, cauda equina, peripheral nerves. Urinary symptoms can be categorised as problems or failure in urine storage, failure in bladder emptying, or their combination. Failure to store urine may lead to various forms of incontinence, mainly urge and stress incontinence. Disorders in bladder emptying may lead to urinary retention resulting in overflow incontinence. The spinal cord is the commonest site at which damage causes bladder dysfunction. In each patient with bladder dysfunciton careful diagnostic procedure must be performed. Most of the patients can be managed by a number of conservative methods without the need for invasive intervention. Yet application of appropriate management strategies often have a favourable outcome and can significantly improve the function and quality of the patient's life.

  stosując format: