Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DARAGÓ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Levels of zinc, copper and selenium in subjects with diagnosed renal neoplasms.
Tytuł polski: Poziomy cynku, miedzi i selenu u osób z rozpoznanym nowotworem nerki.
Autorzy: Orłowski Czesław, Matych Józef, Daragó Adam, Jędrzejczak Marian, Sapota Andrzej
Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.369-375, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 305,377

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań był pomiar stężeń wybranych pierwiastków niezbędnych w korze nerek oraz ich wydalania z moczem u osób z rozpoznanym nowotworem nerek. Badania prowadzono w trzech grupach: grupa badana (osoby z rozpoznanym nowotworem nerek, którym operacyjnie usunięto jedną nerkę), grupa kontrolna in vivo (osoby zdrowe), grupa kontrolna post mortem (osoby zmarłe). Poziomy badanych pierwiastków w korze nerek u osób z nowotworem nerek nie odbiegały zasadniczo od poziomów obserwowanych w grupie kontrolnej post mortem, były natomiast znacznie wyższe w korze nerek niż w tkance nowotworowej. Dotyczy to zwłaszcza Zn, który jak wiadomo ulega kumulacji w korze nerek. Istotnym zjawiskiem zaobserwowanym w naszych badaniach jest wzmożone wydalanie badanych pierwiastków oraz białka całkowitego z moczem u osób z nowotworem nerek, w porównaniu z grupą kontrolną. Po usuniecia nerki to wzmożone wydalanie ulegało dalszemu nasileniu. Zjawisko to najwyraźniej widoczne jest dla białka całkowitego oraz miedzi.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to measure concentrations of selected essential elements (Zn, Cu, Se) in renal cortex and neoplastic tissue as well as their excretion in urine in subjects with diagnosed renal neoplasm. The study was performed in three groups: the investigated group (subjects with diagnosed renal neoplasm, who underwent single nephrectomy), the control group in vivo (healthy subjects), the control group post mortem (dead subjects). The levels of the tested elements in renal cortex in subjects with renal neoplasm did not differ basically from the levels observed in the control group post mortem, however they were significantly higher in renal cortex than in neoplastic tissue. This is particularly related to Zn, which is known to cumulate in renal cortex. In subjects with renal neoplasm increased excretion in urine of nearly all the tested elements was observed before nephrectomy. This phenomenon is most pronounced for whole protein and copper.

  stosując format: