Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DARŻYNKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Rola białek z rodziny Rel/NFkappaB/LkappaB w patogenezie nowotworów.
Tytuł angielski: The role of ReL/NFkappaB/IkappaB proteins in the pathogenesis of cancer.
Autorzy: Deptała Andrzej, Nurzyńska Daria, Darżynkiewicz Zbigniew, Jędrzejczak Wiesław Wiktor
Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (3) s.487-502, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,722

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Streszczenie polskie: Rodzina białek transkrypcyjnych Rel/NFkappaB/IkappaB pełni ważną rolę w regulacji szeregu procesów związanych z odpowiedzią immunologiczną i zapalną oraz w kontroli wzrostu komórek prawidłowych i nowotworowych. W prezentowanej pracy poglądowej przedstawiono budowę białek Rel/NFkappaB/IkappaB, mechanizmy ich działania, znaczenie fizjologiczne oraz omówiono ich rolę w patogenezie nowotworów indukowanych retrowirusami i w rozwoju innych ludzkich nowotworów głównie białaczek i chłoniaków. Przedstawiono też metody przeciwdziałania zaburzeniom aktywności białek tej rodziny prowadzacych do nowotworzenia.

  Streszczenie angielskie: The family of treanscription factors Rel/NFkappaB/IkappaB plays a pivotal role in the regulation of a wide spectrum of immune and inflammatory responses as well as normal and malignant cellular growth control. In this review, we present current knowledge of the structure, mechanisms of action, biological function and the role of Rel/NFkappaB/IkappaB proteins in the pathogenesis of retroviral-induced cancers and other human cancers, mainly leukemias and lymphomas. Subsequently, different methods of counteracting the disturbances in their function associated with malignant transformation are discussed.


  2/2

  Tytuł oryginału: Interaction of three Caenorhabditis elegans isoforms of translation initiation factor eIF4E with mono- and trimethylated mRNA 5' cap analogues.
  Autorzy: Stachelska Alicja, Wieczorek Zbigniew, Ruszczyńska Katarzyna, Stolarski Ryszard, Pietrzak Monika, Lamphear Barry J., Rhoads Robert E., Darżynkiewicz Edward, Jankowska-Anyszka Marzena
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.671-682, il., tab., bibliogr. s. 679-682
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Translation initiation factor eIF4E binds the m**7G cap of eukaryotic mRNAs and mediates recruitment of mRNA to the ribosome during cap-dependent translation initiation. This event is the rate-limiting step of translation and a major target for translational control. In the nematode Caenorhabditis elegans, about 70 p.c. of genes express mRNAs with an unusual cap structure containing m3ý,ý,**7 G, which is poorly recognized by mammalian eIF4E. C. elegans expresses five isoforms of eIF4E (IFE-1, IFE-2, etc.). Three of these (IFE-3, IFE-4 and IFE-5) were investigated by means of spectroscopy and structural modelling based on mouse eIF4E bound to m**7 GDP. Intrinsic fluorescence quenching of Trp residues in the IFEs by iodide ions indicated structural differences between the apo and m**7 G cap bound proteins. Fluorescence quenching by selected cap analogues showed that only IFE-5 forms specific complexes with both m**7 G- and m3ý,ý,**7 G-containing caps (Kas 2x10**6 M**-1 to 7x10**6 M**-1) whereas IFE-3 and IFE-4 discriminated strongly in favor of M**7 G-containing caps. These spectroscopic results quantitatively confirm earlier qualitative data derived from affinity chromatography. The dependence of Kas on pH indicated optimal cap binding of IFE-3, IFE-4 and IFE-5 at pH 7.2, lower by 0.4 ph units than that of eIF4E from human erythrocytes. these results provide insight into the molecular mechanism of recognition of structurally different caps by the highly homologous IFEs.

  stosując format: