Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DANILUK
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Wybrane aspekty zakażenia HIV i AIDS u kobiet i dzieci
Autorzy: Barańska Marta, Ciastoń-Przecławska Elżbieta, Dajek Zygmunt, Daniluk-Kula Barbara, Kmita Grażyna, Majewski Sławomir, Marczyńska Magdalena, Niemiec Tomasz, Rogowska-Szadkowska Dorota, Rudnicka Iwona, Stańczak Janusz J.
Opracowanie edytorskie: Niemiec Tomasz (red.), Majewski Sławomir (red.).
Źródło: - Warszwa, Instytut Matki i Dziecka 2002, 131 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 739,007

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/11

  Tytuł oryginału: Magnez i wapń w surowicy krwi chorych z alkoholową marskością wątroby.
  Tytuł angielski: Magnesium and calcium in blood serum of patients with alcoholic cirrhosis.
  Autorzy: Kotowska Izabela, Pasternak Kazimierz, Daniluk Jadwiga
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.64-68, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wątroba jest narządem, którego funkcja zwiążana jest z wieloma przemianami metabolicznymi. Utrata funkcji fizjologicznych przez komórki wątrobowe prowadzi do zaburzeń wielu procesów i wystąpienia objawów chorobowych. Nasilenie objawów marskaości zależy od stopnia uszkodzenia wątroby. Alkoholizm jest jedną z przyczyn prowadzących do marskości wątroby. Zmiany w funkcjonowaniu wątroby mogą wpływać na zburzenia w gospodarce mineralnej organizmu. Celem przeprowadzonych badań było określenie stężenia magnezu i wapnia w surowicy krwi chorych z alkoholową marskością wątroby. Materiałem do badań była surowica krwi pacjentów hospitalizowanych z powodu alkoholowwej marskości wątroby. Surowicę uzyskiwano przy okazji badań diagnostycznych. Surowica kontrolna pochodziła od ludzi zdrowych poddawanych badaniom okresowym. Stężenie magnezu i wapnia w surowicach oznaczono przy zastowaniu metody kolorymetrycznej z użyciem zestawów diagnostycznych Cormay-Mg i Cormay-Ca. Stwierdzono obniżenie się stężenia magnezu i wapnia w surowicy chorych z alkoholową marskością w porównaniu do surowicy grupy kontrolnej.

  Streszczenie angielskie: Liver function is associated with many metabolic changes. The loss of metabolic function by liver cells leads to difficiencies in various process and the apperarance of disease symptoms. Increase of cirrhosis symptoms depends on the level of liver damage. Alcoholism is one of the causes of cirrhosis. Changes in liver function can results in disturbances of mineral metabolism. The purpose of this study was to determine the concentrations of magnesium and calcium in the blood serum of patients with alcoholic cirrhosis. The assay were conducted on serum spmples from patients hospitalised for alcoholic cirrhosis. Samples were obtained during diagnostic work-up. Serum samples obtained for monitoring purposes came from healthly individuals undergoing periodic check-ups. Mg and Ca concentrations were determined colorimetrically using Cormay-Mg and Cormay-Ca lits. Mg and Ca concentration levels were reduced in-patients with alcoholic cirrhosis compared to controls.


  3/11

  Tytuł oryginału: Kaszel przewlekły u dzieci - przyczyny, rozpoznanie i leczenie.
  Tytuł angielski: Chronic cough in children - aetiology, diagnosis and treatment.
  Autorzy: Wasilewska Jolanta, Kaczmarski Maciej, Matuszewska Elżbieta, Daniluk Urszula, Krasnow Aleksander, Skiba Elżbieta
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.17-18, 20-23, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Cough may be defined as a physiologic response to foreign or noxious substances that enter or irritate the respiratory tract. Chronic cough in childhood is common complaint. In this review current general concepts on the pathophysiology, clinical presentations, diagnosis and treatment of cough in children are discussed.


  4/11

  Tytuł oryginału: Fizjologiczne i patologiczne mechanizmy regulujące łaknienie u człowieka.
  Tytuł angielski: Physiological and pathological mechanisms regulating human appetite.
  Autorzy: Daniluk Urszula, Kaczmarski Maciej, Wasilewska Jolanta, Matuszewska Elżbieta, Krasnow Aleksandra, Skiba Elżbieta
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.34-37, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The variety of factors that influence food intake makes thrugh studies of mechanisms regulating human appetite and metabolic homeostasis considerably difficult. Many substances affecting hunger and satiety centres in the hypothalamus have been found. In recently years a lot of attention wa paid to leptin, which breaks the appetite and to neuropeptide Y, which acts inthe opposite way. However the activity of these substances seems to be more complicates and connected with the presence of other mediators, e.g. hormones (insulin, CRH, MSH, CCK), peptides (CART, ARP) and cytokines (II-1, II-6, TNF?). Other endogenic substances that regulate appetite independently form leptin are serotonin, noradrenaline, galanin, BDNF, CNTF. The disturbances of endo- and exogenous factors that regulate appetite cause disorexia and excessive appetite. Up till now a lot of attempts of pharmacological treatment at obesity and anorexia nervosa have been undertaken. More effective therapeutic methods based on modern scientific achievements are still being investigated.


  5/11

  Tytuł oryginału: Oxidative stress in the blood of patients with alcohol-related liver cirrhosis.
  Autorzy: Szuster-Ciesielska Agnieszka, Daniluk Jadwiga, Kandefer-Szerszeń Martyna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.CR419-CR424, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Ethanol may increase the production of reactive oxygen species (ROS) in the liver, which results in the development of alcoholic liver disease (ALD). Cytokine-acitvated blood leukocytes may also participate in this process. The aim of our study was to evaluate the oxidative stress level in the blood of patients with alcoholic liver cirrhosis. Blood neutrophils from 16 patients with compensated alcoholic liver cirrhosis and 28 patients with decompensated were evaluated for their ability to produce superoxide anion and hydrogen peroxide spontaneously and after PMA induction, in comparison to controls (16 healthy persons). Serum catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPx) activity were also measured in both groups of patients and in the controls. The neutrophils from patients with compensated liver cirrhosis spontaneously produced a normal level of Oz- and a high level of H2O2, but exhibited a defect in PMA-induced O2- production. The neutrophils from patients with decompensated liver cirrhosis spontaneously produced more O2- adn H2O2 than the controls, but the PM response was weak. There were no changes in the expression of GPx, buth enhanced SOD activity was observed in the serum of patients with decompensated alcoholic liver cirrhosis. Increased CAT activity was detected only in serum from patients with compensated liver cirrhosis. These data point to oxidative stress in the blood of patients with decompensated alcoholic cirrhosis, since increased resting production of ROS in neutrophils was not accompanied by increased GPx and CAT activity in serum.


  6/11

  Tytuł oryginału: Poziom endogennych cytokin w alkoholowej chorobie wątroby : praca doktorska
  Autorzy: Drabko Jarosław, Daniluk Jadwiga (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Lublinie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie
  Źródło: 2002, 122 k. : il., tab., bibliogr. 140 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20211

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/11

  Tytuł oryginału: The mechanisms of liver cell death.
  Tytuł polski: Mechanizmy śmierci komórki wątrobowej.
  Autorzy: Kandefer-Szerszeń Martyna, Szuster-Ciesielska Agnieszka, Daniluk Jadwiga, Paduch Roman
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.265-271, il., bibliogr. 30 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Apoptoza i nekroza są morfologicznie różniącymi się formami śmierci komórki, które występują w wielu różnych chorobach wątroby. Artykuł ten stanowi przegląd wiedzy dotyczącej morfologicznych i biochemicznych zmian w komórkach ulegających apoptozie oraz mechanizmów regulujących przebieg apoptozy. Omówiono również mechanizmy uczestniczące w generowaniu sygnałów proapoptotycznych wewnątrz komórki pochodzących ze środowiska komórki wątrobowej. Cholangiocyty są nieustannie narażone na działanie czynników genotoksycznych, takich jak sole żółciowe, oraz często na czynniki towarzyszące stanowi zapalnemu. Z kolei indukcja izoenzymu P450 2E1 przez etanol prowadzi do wzrostu wytwarzania rodników tlenowych i peroksydacji lipidów stanowiących sygnał do apoptozy hepatocytów. W wirusowych, autoimmunologicznych i alkoholowych zapaleniach wątroby występuje apoptoza hepatocytów indukowana działaniem cytotoksycznych limfocytów. Także cytokiny, w tym TNF i TGF-á, wiążąc się ze swoistymi receptorami, mogą indukować apoptozę komórek wątrobowych.

  Streszczenie angielskie: Apoptosis and necrosis are morphologically distinct forms of cell death which occur in a wide variety of liver diseases. In this article we review the current knowledge concerning morphological and biochemical changes in cells undergoing apoptosis and intercellular pathways regulating apoptosis. Apoptosis occurs in the cholangiopathies, viral hepatitis and in alcoholic liver diseases. The mechanisms involved in generations of apoptosis signals inside and outside of liver cells are described. Cholangiocytes are continuously exposed to a variety of genotoxic insults, such as chronic inflammation and hydrophobic bile acids. Induction of cytochrome P450 2E1, the alcohol-inducible cytochrome P450, leads to increased release of reactive oxygen species and lipid peroxidation, which in turn may be a signal leading to cell apoptosis. In viral, autoimmune and alcohol-related hepatitis, cytotoxic lymphocyte-mediated pathways of apoptosis are activated. Moreover, cytokines such as tumour necrosis factor (TNF) and tumour growth factor beta (TGF-á) acting through their receptors can induce apoptosis in liver cells.


  8/11

  Tytuł oryginału: Information needs of the patients undergoing bone marrow transplantation.
  Tytuł polski: Zapotrzebowanie na wsparcie informacyjne wśród pacjentów leczonych metodą przeszczepu szpiku kostnego.
  Autorzy: Krasuska Małgorzata E., Dmoszyńska Anna, Daniluk Jadwiga, Stanisławek Andrzej
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.178-185, bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/11

  Tytuł oryginału: Palliative care - transiting old tradition and values into the modern health care paractice.
  Tytuł polski: Opieka paliatywna. Przeniesienie tradycji i starych wartości do nowoczesnej opieki.
  Autorzy: Krasuska Małgorzata E., Stanisławek Andrzej, Mazurkiewicz Maria, Daniluk Jadwiga
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.186-193, il., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/11

  Tytuł oryginału: Quality of care. Understanding the theoretical framework and learning the practical setting.
  Tytuł polski: Jakość opieki. Założenia teoretyczne i ich realizacja.
  Autorzy: Krasuska Małgorzata E., Stanisławek Andrzej, Kurylcio Lucjan, Daniluk Jadwiga
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.194-200, il., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/11

  Tytuł oryginału: Jakościowy opis w neuropsychologii klinicznej : przekrój zagadnień
  Opracowanie edytorskie: Herzyk Anna (red.), Daniluk Beata (red.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2002, 266 s., [13] k. tabl. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Seria: Neuropsychologia Kliniczna
  Sygnatura GBL: 736,228

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: