Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DANILEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Decreased apoptosis and distinct profile of infiltrating cells in the nasal polyps of patients with aspirin hypersensitivity.
Autorzy: Kowalski M. L., Grzegorczyk J., Pawliczak R., Kornatowski T., Wagrowska-Danilewicz M., Danilewicz M.
Źródło: Allergy 2002: 57 (6) s.493-500, il., tab., bibliogr. 49 poz.
Sygnatura GBL: 302,302

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Patients with aspirin-hypersensitive rhinosinusitis/asthma suffer from a severe form of hyperplastic rhinosinusitis with recurrent polyposis. We aimed to assess the presence of apoptotic cells in nasal polyps from aspirin-hypersensitive (AH) and aspirin-tolerant (AT) patients with rginosinusitis as related to the characteristis of local inflammation. Methods: Nasal polyps obtained from 16 AH patients and 36 AT patients (17 atopic and 19 nonatopic) were stained for eosinophils and metachromatic cells, and in parallel immunocytochemistry was performed to detect CD45RO+, HLA-DR+, CD8+ and CD68+ positive cells. Apoptotic cells were detected by a nick-end labelling technique, TUNEL. Results: The density of apoptotic cells in AH polyps (5.5 + 1.5 cells/mmý) was significantly lower as compared to both atopic (18.7 + 3.8 cells/mmý; P 0.02;) and nonatopic (21.3 + 5.2 cells/mmý; P 0.01) AT polyps. The number of eosinophils, mast cells, and CD45RO+ cells weer significantly increased in AH compared to AT polyps () 0.001), and the density of HLA-DR+ cells in AH patients was higher than in nonatopic (P 0.02), but not in atopic AT patients. While in AH patients the duration of rhinosinusitis correlated inversely with the number of apoptotic cells (r = - 0.67; P 0.04), in contrast, in AT atopic patients the duration of rhinosinusitis showed positive correlation with apoptosis (r = 0.89; P 0.003). Conclusions: We conclude, that decreased apoptosis of inflammatory cells in nasal polyps from ASA-hypersensitive patients, reflects a distinct mechanism of local inflammation and may be related to persistence and severity of the disease in these patients.


  2/6

  Tytuł oryginału: Prognostic significance of CD44v6 and nm23 protein immunoexpression in laryngeal squamous cell carcinoma.
  Autorzy: Sikorska Beata, Danilewicz Marian, Wągrowska-Danilewicz Małgorzata
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (1) s.17-24, il., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In several tumours expression of CD44 and nm23 protein has been linked to tumour progression and metastasis. The aim of this study was to determine if there is any relationship between CD44v6 and nm23 protein immunoreactivity in squamous cancer cells and prognosis in patients with laryngeal carcinoma. The samples of human larynx cancer from patients with lymph node metastases and without lymph node involvement were analysed for CD44v6 and nm23 protein expression by immunohistochemistry using monoclonal antibodies. There was no significant difference in CD44v6 immunoexpression in cancer cells in patients with and without metastases. The statistical analysis did not reveal difference in survival time between patients with high and low CD44v6 immunoreactivity. The expression of nm23 protein in laryngeal cancer in patients with lymphe node metastases was significantly decreased in comparison with patients without metastases. Analysis of survival revealed that patients with lower expression of nm23 protein in tumour tissue had significantly shorter survival than patients with higher nm23 immunoreactivity. The results suggest that nm23 protein immunoreactivity can be useful in predicting tumour behviour in laryngeal cancer patients and indicate a lack of association between CD44v6 immunoexpression and tumour progression in those patients.


  3/6

  Tytuł oryginału: Pattern of renal á1(ŕ1 - ŕ6) integrins distribution in IgA nephropathy and Henoch-Schoenlein nephritis.
  Autorzy: Wągrowska-Danilewicz Małgorzata, Danilewicz Marian
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (2) s.51-57, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Immunoperoxidase staining was carried out using monoclonal antibodies against integrins ŕ1á1, ŕ2á1, ŕ3á1, ŕ4á1 and ŕ6á1 on renal biopsy specimens from patients with IgA nephropathy (IgN, n = 15) and Henoch-Schoenlein nephritis (HSN, n = 10). The basic pattern of glomerular and tubulointerstitial (ŕ1 - á6)á1 integrin distribution was similar in both studied groups, however increase in mesangial ŕ1á1 integrin immunoexpression in biopsies from HSN patients as compared to biopsies from IgAN patients was observed. There were no statistical differences in the intensity of tubulointerstitial (ŕ1 - ŕ6)á1 integrins immunolabelling in renal tissue between IgAN and HSN patients. The similar pattern of distribution of á1 integrins in renal tissue in IgAN and HSN patients may support the hypothesis of common pathogenesis of IgAN and HSN. Upregulation of ŕ1á1 integrin on mesangial regions in biopsy specimens in patients with HSN may be connected to the much more florid glomerular changes in renal tissue in this type of glomerulonephritis than in IgAN.


  4/6

  Tytuł oryginału: A correlation between immunoexpression of CD44, ŕ-SMA and CD68+ cells in IgA-nephropathy and in mesangial proliferative IgA-negative glomerulonephritis.
  Autorzy: Wągrowska-Danilewicz Małgorzata, Danilewicz Marian
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (3) s.155-162, il., tab., bibligor. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Immunoperoxidase staining was carried out using monoclonal antibodies against CD44, ŕ-smooth muscle actin and CD68 on renal biopsy specimens from patients with IgA nephropathy (IgAN, n=16) and mesangial proliferative IgA-negative glomerulonephritis (MesProGN, n=15). As a control 10 biopsy specimens of the kidneys removed because of trauma were used. The results showed increase in glomerular CD44+ cells and CD68+ cells in IgAN biopsies as compared with controls and MesProGN. The intensity of glomerular ŕ-SMA was increased in IgAN and MesProGN as compared with controls, but no statistical differences were shown in glomerular expression of ŕ-SMA between IgAN and MesProGN. In both study groups there were significant positive correlations between glomerular CD44+ cells and CD68+ cells, as well as the intensity of ŕ-SMA immunostaining. The interstitial expression of CD44 and ŕ-SMA in IgAN patietns was significantly higher as compared with controls and MesProGN group, whereas the mean values of interstitial CD68+ cells did not differsignificantly in these glomerulopatheis. in both IgAN and MesProGN there were significant positive correlations between interstitial expression of CD44 and ŕ-SMA, between intensity of CD44 immunostaining and 68+ cells as well as interstitial volume. In conclusion, our study suggests possible role of CD44 interaction in macrophage recruitment and the development of interstitial fibrosis and glomerular sclerosis in both glomerulopathies.


  5/6

  Tytuł oryginału: Ocena stref organizatorów jąderkowych (NORs) i morfometrycznych parametrów jądra komórkowego w raku przejściowokomórkowym pęcherza moczowego : praca doktorska
  Autorzy: Modrzewski Tadeusz, Danilewicz Marian (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Patomorfologii, Pracownia Morfometrii w Łodzi
  Źródło: 2002, [1], 62 k., [6] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 111 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19674

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/6

  Tytuł oryginału: Przydatność śródoperacyjnego badania dopplerowskiego w chirurgii tętniaków mózgu. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Usefulness of intraoperative Doppler ultrasonography in cerebral aneurysms surgery. Preliminary report.
  Autorzy: Stachura Krzysztof, Danilewicz Benedykt, Dyszkiewicz Sławomir, Danilewicz Maciej
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.32-37, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przyczynami złego przebiegu pooperacyjnego po chirurgicznym leczeniu tętniaków mózgu może być zwężenie przez zacisk naczyniowy tętnic w sąsiedztwie tetniaka, bądź niezupełne wyłączenie go z krążenia. Prowadzi to do powikłań niedokrwiennych lub rodzi niebezpieczeństwo nawrotowego krwotoku podpajęczynówkowego. Autorzy przedstawiają własne doświadczenia z zastosowaniem śródoperacyjengo badania dopplerowskiego w chirurgii tętniaków mózgu dokonując wstępne oceny metody. Opracowaniem objęto 18 chorych z krwotokiem podpajeczynówkowym operowanych z powodu tętniaka mózmgu. Śródoperacyjne badanie dopplerowskie przeprowadzano używając generatora ultradźwięków wysokiej częstotliwości (20 MHz) współpracującego z analizatorem widma dopplerowskich sygnałów przepływu krwi. Przed wyłączeniem tętniaka z krążenia oceniano charakterystykę i mierzono prędkość przepływu krwi w gównych pniach tętniczych przed i poza tętniakiem, jak również w samym tętniaku. Badanie kontrolne wykonywano po założeniu zacisku naczyniowego na szypułę tętniaka. 12 chorych miało przeprowadzone pełne badanie śródoperacyjne. W pozostałych przypadkach ograniczono się do badania po założeniu zacisku na szypułę tętniaka. U 15 (83,3 proc.) chorych stwierdzono całkowite wyłączenie tętniaka z krążenia. W 3 (16,7 proc.) przypadkach wykazano resztkowy przepływ w kopule tętniaka. U 9 (75,0 proc.) chorych zanotowano porównywalne parametry przepływu przed i po założeniu zacisku naczyniowego na szypułę tętniaka. W 3 (25,0 ...

  Streszczenie angielskie: The occlusion of adjacent arteries by the aneurysmal clip or incomplete aneurysm closure can be a reason of poor outcome after surgical treatment of intracranial aneurysms. It leads to ischaemic complications or gives a risk of rebleeding. The authors present their own experience with the use of intraoperative Doppler sonography in aneurysm surgery and initially evaluate a method. Eighteen patients with subarachnoid haemorrhage who underwent surgical treatment of intracranial aneurysm were included in this study. Intraoperative examination was performed with the use of high - frequency Doppler sonograph (20 MHz) connected with Doppler spectrum analyser. Evaluation of the blood flow characteristics and after clipping. Twelve patients underwent complete intraoperative examination. In six patients examination was performed after clipping. Complete aneurysm obliteration was confirmed in fifteen (83,3 p.c.) cases. In three (16,7 p.c.) cases residual blood flow in the aneurysm sac was detected. In nine (75,0 p.c.) patients' comparable Doppler spectra and flow velocities before and after clipping were observed. In three (25,0 p.c.) cases an increase of the mean flow velocities was seen in distal arteries after clipping. The results indicated clip repositioning or additional aneurysm supply. In six patietns with incomplete examination the distinct signal of the blood flow was obtained in adjacent vessels. Sixteen (88.9 p.c.) patients were discharged in good neurological ...

  stosując format: