Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DAMASIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Heterocykliczne aminy aromatyczne (HAA) w żywności: metody wyodrębniania, oczyszczania i oznaczania jakościowo-ilościowego.
Tytuł angielski: Heterocyclic aromatic amines (HAA) in food: isolation, purification and determination methods.
Autorzy: Damasiewicz-Bodzek Aleksandra, Błaszczyk Urszula, Janoszka Beata, Warzecha Lidia, Stróżyk Małgorzata
Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.1-9, il., bibliogr. 54 poz.
Sygnatura GBL: 305,377


2/6

Tytuł oryginału: Hormony - niedoceniony problem w dermatologii.
Tytuł angielski: Hormones - underestimated problem in dermatology. P. 1: Diseases connected with excessive androgenisation.
Autorzy: Damasiewicz-Bodzek Aleksandra, Kos-Kudła Beata
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.539-545, il., bibliogr. 98 poz, sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca poświęcona jest rozważaniom nad patogenzą hormonalną wybranych dermatoz - trądzika zwykłego i łysienia typu męskiego - w oparciu o najnowsze piśmiennictwo. Autorzy zwracają uwagę na możliwy udział w etiologii tych chorób wielu różnych czynników hormonalnych, a nie tylko, jak dotychczas sądzono, androgenów. Dalsze badania nad tymi zagadnieniami mogłyby odkryć nowe implikacje kliniczne i terapuetyczne w dermatologii.

  Streszczenie angielskie: This article is devoted to hormonal pathogenesis of chosen dermatoses - acne vulgaris and androgenetic alopecia - basis of the latest literature. Authors take note of possible role of many different hormonal factors, not only androgens, in ethiology these diseass. The further study of mentioned problems can lead to new clinical and therapeutic implications in dermatology.


  3/6

  Tytuł oryginału: Hormony - niedoceniony problem w dermatologii.
  Tytuł angielski: Hormones - underestimated problem in dermatology. P. 2: Autoimmune diseases.
  Autorzy: Damasiewicz-Bodzek Aleksandra, Kos-Kudła Beata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.546-550, bibliogr. 92 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca jest poświęcona rozważaniom nad patogenezą hormonalną wybranych chorób autoimmunologicznych - tocznia rumieniowatego układowego i twardziny układowej - w oparciu o najnowsze piśmiennictwo. Autorzy zwracają uwagę na możliwy udział w etiologii tych chorób wielu różnych czynników hormonalnych, zwłaszcza estrogenów, androgenów i prolaktyny. Dalsze badania nad wskazanymi zaganieniami mogłyby doprowadzić do nowych implikacji klinicznych i teraputycznych w dermatologii i reumatologii.

  Streszczenie angielskie: This article is devoted to hormonal pathogenesis of chosen autoimmune disease - systemic lupus erythematosus and systemic sclerosis - basis of the latest literature. Authors take note of possible role of many different hormonal factors, expecially estrogens, androgens and prolactin, in ethiology of these diseases. The further study of mentioned problems can lead to new clincial and therpauetic implications in dermatology and rheumatology.


  4/6

  Tytuł oryginału: Ocena dostępności biologicznej furosemidu z preparatu Furosemidum tabl. 40 mg w porównaniu z odpowiednikiem leku badanego.
  Tytuł angielski: Bioavailability of furosemide from Furosemidum tablets 40 mg.
  Autorzy: Kaliszan Roman, Rynkiewicz Andrzej, Deptulski Tadeusz, Siluk Danuta, Haber Piotr, Markuszewski Michał, Bączek Tomasz, Dąbrowska Aleksandra, Nasal Antoni, Damasiewicz Barbara, Radwańska Aleksandra, Frąckowiak Teresa
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (2) s.37-39, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The bioequivalence of Furosemidum tabl. 40 mg (POLPHARMA S.A.) in comparison with reference tablets 40 mg was investigated in a randomized, two-way crossover study following single dose oral administsration in nineteen healthy volunteers. Sserum concentrations of furosemide were analzed by HPLC with spectrofluorimetric detection. No statistically significant differences between pharmacokinetic parameters of studied formulations were found. It is has been postulated that both the preparations are bioequivalent.


  5/6

  Tytuł oryginału: Egzaminacyjne pytania testowe z farmakodynamiki dla studentów farmacji
  Autorzy: Damasiewicz Barbara, Kaliszan Roman, Nasal Antoni, Radwańska Aleksandra
  Opracowanie edytorskie: Damasiewicz Barbara (red.), Kaliszan Roman (red.).; Akademia Medyczna w Gdańsku
  Źródło: - Gdańsk, AM 2002, 440s. : il.
  Sygnatura GBL: 735,965

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  6/6

  Tytuł oryginału: Kolorymetryczne oznaczanie wapnia i magnezu w próbkach naskórka pobranych z miejsc zdrowych i chorych u osób cierpiących na łuszczycę.
  Tytuł angielski: Colorimetric determination of calcium and magnesium in the samples of epidermis taken from sound places and affected with disease of people suffer from psoriasis.
  Autorzy: Bąkowski Wojciech, Bentkowski Witold, Hadas Ewa, Damasiewicz-Bodzek Aleksandra
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.121-127, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opracowano procedurę prostego kolometrycznego oznaczania zawartości jonów wapnia i magnezu w naskórku na poziomie stężeń mikrogramowych (0,1 - 5 ćm/cm3). W ramach zaproponowanej metodyki opracowano sposób mineralizacji próbek przez hydrolizę naskórka w kwasie solnym i spalenie pozostałości w temperaturze 550řC w ciągu 2,5 godziny. Wapń oznaczono z zastosowaniem glioksalo-bis (2-hydroksyanilu) a magnez przy pomocy czerni eriochromowej T. Granice oznaczalności wynosiły ok. 0,1 ćg/ 1 cm3 dla wapnia i ok. 0,3 ćg na 1 cm3 dla magnezu. Opracowane metody zastsowano do badania zawartości obu jonów w naskórku osób chorych na łuszczycę. Wykazano, że u większosci przebadanych chorych zawartość obu metali w naskórku pobranym z odniska chorobowego była około trzykrotnie mniejsza niż w naskórku niezmienionym.

  Streszczenie angielskie: A simple, colometric methods of determination of calcium and magnesium in the sample of epidermis were carried out of on the levels of micrograms concentrations (0,1 - 5ćm/cm3). Procedure for the epidermis samples mineralisation including hydrolysis in hydrochloric acid and combustion in the temperature of 550řC during 2,5 hours was elaborated as a part of the method. Glioksalo-bis-(2-hydroksyanil) and Eriochrome Blac T respectively, were applied for the calcium and magnesium determination. Elaborated methods were used for the determination of both metals ions in the epidermis of people suffer from psoriasis. It has been pointed out than in the most examined cases the contents of the both metals in epidermis taken from the place affected with disease were about three fold lower than in the unaffected epidermis of the some person.

  stosując format: