Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DADEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Rak stercza.
Tytuł angielski: Prostate carcinoma.
Autorzy: Dadej Roland, Cieśliński Piotr, Kwias Zbigniew
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.108, 110-116, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Rak gruczołu krokowego jest coraz częściej rozpoznawaną chorobą nowotworową. W Polsce stanowi trzecią, co do częstości przyczynę zgonów w chorobach nowotworowych (5 proc.). Czynniki ryzyka to przede wszystkim podeszły wiek chorego, rodzinne występowanie choroby i rasa czarna. Początkowo bezobjawowy przebieg utrudnia wczesną diagnozę. W rozpoznawaniu choroby najważniejsze są: badanie guczołu palcem przez odbytnicę, oznaczenie poziomów swoistego antygenu sterczowego (PSA) w surowicy, ultrasonografia przezodbytnicza oraz celowana biopsja stercza. Wśród czynników rokowniczych najistotniejsze są: stopień miejscowego zaawansowania nowotworu, stopień zróżnicowania histologicznego oraz poziom PSA. Określenie czynników prognostycznych umożliwia ocenę stanu chorego i zaplanowanie odpowiedniej terapii. U chorych z oczekiwanym 10-letnim okresem przeżycia i tylko w przypadku raka ograniczonego do narządu, istnieje możliwość wdrożenia leczenia radykalnego. Leczenie radykalne obejmuje całkowite usunięcie gruczołu krokowego metodami chirurgicznymi i napromienianie. Choroba zaawansowana może być leczona jedynie paliatywnie, z reguły za pomocą manipulacji hormonalnej. W każdym przypadku planowanego leczenia należy wybrać metodę najodpowiedniejszą dla w pełni poinformowanego chorego.

  Streszczenie angielskie: The carcinoma of the prostate is a neoplastic disease, which is more and more frequently detected in men. Prostate carcinoma generally occurs in men beyond middle age. It constitutes the third death cause among neoplastic diseases (5 p.c.) in Poland. The most important role risk factors are advanced age of the patients, familial prevalence of the disease, black rase and high-fat diet. Prostate cancer usually develops in the outer part of the prostate gland (75 p.c.), causing a change in the texture of the gland. The most important steps in diagnosing the prostate cancer are: digital rectal examination (DRE), evaluation of the prostate-specific-antigen (PSA) level in the blood, transrectal ultrasonography (TRUS) and ultrasound-guided biopsy. The most important prognostic factors are: degree of the cancer progression (staging), degree of histological differentiation (grading), and the serum level of the PSA. Determination of the prognostic factors makes possible to evaluate the condition of the patient and to establish a proper therapy. The patients with diagnosis of prostate cancer, confirmed by the result of the transrectal biopsy, in clinical stage not higher than T2 are qualified to the radical treatment. This kind of treatment can be performed only in patients with organ confined disease and when the patients can benefit from it, that means in men whose expected survival is not shorter than 10 years. Radical treatment comprises a complete removal of the prostate (radical prostatectomy) or radiotherapy (brachytherapy, external-beam radiotherapy)...


  2/3

  Tytuł oryginału: Chemioterapeutyki w leczeniu zakażeń dróg moczowych.
  Autorzy: Dadej Roland, Cieśliński Piotr, Kwias Zbigniew, Nowaczkiewicz Piotr
  Źródło: Post. Farmakoter. 2002: 3 (1/2) s.9-15, tab.
  Sygnatura GBL: 313,560

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/3

  Tytuł oryginału: Zaburzenia wzwodu prącia - etiologia i leczenie.
  Autorzy: Dadej Roland
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (7) s.67-72, 74, 76, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • seksuologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  stosując format: