Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DĘBSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Ventilating tube insertion in the treatment of otitis media with effusion in children.
Autorzy: Dębska Małgorzata, Bielicka Anna, Chmielik Mieczysław
Źródło: New Med. 2002: 5 (2) s.71-72, bibliogr. 17 poz.
Sygnatura GBL: 313,682

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors present methods of surgical treatment of otitis media with effusion in children. The advantages and complications of ventilating tube insertion are given particullar attention.


  2/7

  Tytuł oryginału: Ku prozdrowotnemu stylowi życia (w kontekscie zagrożeń cywilizacyjnych).
  Tytuł angielski: Prosalubrious style of life (civilizational impendence context).
  Autorzy: Dębska Urszula, Bielawska Iwona
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.87-90, bibliogr. 21 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: Rzeczywistość, w której przychodzi żyć współczesnemu człowiekowi cechuje szczególne wysycenie tzw. czynnikami stresogennymi. Intensywność przemian, tempo życia, ogrom wynalazków - "ułatwiaczy" życia wymuszają wręcz wypracowanie pewnych sposób funkcjonowania, w kierunku tzw. prozdrowotnego stylu życia. Jego zadaniem ma być z jednej strony radzenie sobie z niszczącym organizm nadmiernym stresem, a z drugiej - ochrona człowieka przed ubocznymi skutkami licznych wynalazków, które wymyślone i skonstruowane dla ułatwienia życia, "zwalniają" m.in. z aktywności fizycznej, powodując regres tej sfery, tak istotnej dla dobrego funkcjonowania, samopoczucia i jakości życia. Pojawiające się liczne mody na uprawianie pewnych sportów, gimnastyk, tańców, dopóki pozostają jedynie w sferze mody, nie są w stanie przynosić długotrwałych efektów. Moda jest czymś, co trwa krótko, jest lansowana najczęściej przez osoby szukające w tym swego zysku. Dlatego niezbędne jest poszerzanie świadomości człowieka w tych kwestiach oraz propagowanie prozdrowotnego stylu życia jako stałego sposobu funkcjonowania.

  Streszczenie angielskie: Contemporary reality carry man of stress factors: intence changes, a great rate of life, a lot of contrivances - all of them facilitate a life, but also carry many impendences. It is necessary to elaborate a prosalubrious style of life. One of the most importances factors this style of life is physical activity. It is very important to change the people mentality and consciousness to take theres life and health in owns hands: from childhood to old age. It has to be a style of life not a latest fashion.


  3/7

  Tytuł oryginału: Long-term therapy with recombinant human erythropoietin decreases percentage of CD152+ lymphocytes in primary glomerulonephritis haemodialysis patients.
  Autorzy: Trzonkowski Piotr, Myśliwska Jolanta, Dębska-Ślizień Alicja, Bryl Ewa, Rachoń Dominik, Myśliwski Andrzej, Rutkowski Bolesław
  Źródło: Nephrol. Dial. Transplant. 2002: 17 (6) s.1070-1080, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 312,872

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Bacground. Recombinant human erythropoietin (rHuEpo) may affect the human immune system. The aim of the study was to examine changes in CD4+ and CD8+ T-cell subpopulations, the expression of the inhibitory molecule, CD152 on T lymphocytes and the levels of interleukins (IL), 2, 6, 10, 12 and tumour necrosis factor ŕ )TNFŕ) in primary glomerulonephritis chronic haemodialysis (HD) patients before and under rHuEpo treatment. Methods. Expression of T-cell surface molecules was measured in 14 HD patients ex vivo by flow cytometry of lymphocytes sampled from peripheral blood and in viutro using whole blood cell cultures stimulated either with phytohaemagglutinin (PHA) or with physiological as well as non-physiological does or rHuEpo. The concenrations of the cytokines were measured in the supernatans from non-or PHA-stimulated cultures using bioassays (IL2, IL6, TNFŕ) or ELISA test (IL10, IL12). Results. Compared with findings before the start of rHuEpotherapy the CD4+/CD8+ ratio increased after 1 year of follow-up, whereas the percentage of CD152+ peripheral blood lymphocytes decreased. The increase of the CD4+/CD8+ rtio was dependent on a decrease of the percentage of CD8+ cells. The decrease of CD152+ population affected mainly CD8+ CD152+ cells. All these effects became apparent after 6 months of rHuEpo treatment. In vitro stimulation of whole blood cultures revealed that the addition of PHA up-regulated the percentage of CD152+ lymphocytes, while physiological concentrations of rHuEpo decreased the percentage of CD8+ 152+ T cells...


  4/7

  Tytuł oryginału: Mitochondrialne kanały jonowe.
  Tytuł angielski: Mitochondrial ion channels.
  Autorzy: Dębska Grażyna, Kicińska Anna, Skalska Jolanta, Berest Vladimir, Szewczyk Adam
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.315-321, il., bibliogr. [39] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: Ion channels selective for potassium or chloride ions are present in inner mitochondrial membranes. They are probably important in cellular events such as regulation of organelle volume changes. Additionally, mitochondrial potassium channels are targets for potassium channel openers and antidiabetic sulfonylureas. This review describe properties, and current hypotheses concerning the functional role of mitochondrial ion channels.


  5/7

  Tytuł oryginału: Leczenie nerkozastępcze pacjentów w wieku podeszłym na terenie Pomorza Gdańskiego.
  Tytuł angielski: Renal replacement therapy in elderly patients in the Gdańsk Pomeranian region.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław, Minkowski Jarosław, Rutkowski Przemysław, Zdrojewski Zbigniew, Dębska-Ślizień Alicja, Lichodziejewska-Niemierko Monika, Sein Anand Jacek, Chodorowski Zygmunt
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.234-238, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Starzenie się populacji jest zjawiskiem obejmującym coraz większą część cywilizowanego świata. Wiąże się z tym również zwiększenie ilości chorych na przewlekłą niewydolność nerek w wieku podeszłym. W poniższej pracy przeanalizowano postęp w leczeniu nerkozastępczym (ln) chorych w wieku podeszłym, w województwie pomorskim, od momentu zniesienia w roku 1997 bariery wieku jako czynnika dyskwalifikującego od tego rodzaju terapii. Od tego czasu liczba chorych po 65 roku życia rozpoczynających ln narastała, aby pod koniec 2000 roku wynieść 61 osób, co stanowiło 25 proc. wszystkich zakwalifikowanych do leczenia. Rozpatrując pierwotną przyczynę wystąpienia schyłkowej niewydolności nerek (spnn), zaobserwowano zwiększenie ilości nefropatii cukrzycowej z 15 do 27,9 proc. co odpowiada trendom w całym kraju i na świecie. Natomiast na stałym poziomie utrzymywał się udział nefropatii nadciśnieniowej (około 5 proc.). Nadal wiele osób późno trafia pod opiekę specjalistyczną, o czym śwwiadczy między innymi znaczny udział nefropatii o niejasnej etiologii - 32,8 proc. Jednak jeżeli chodzi o moment rozpoczęcia dializoterapii zbliżamy się do zaleceń światowych, o czym świadczy stopniowe obniżanie stężenia kreatyniny przy kwalifikacji. Dodatkowo większość chorych w wieku podeszłym rozpoczynających ln pochodzi z miast 74,6 proc., co oznacza, że wielu pacjentów z rejonów wejskich nie dociera do specjalistów i w ten sposób pozbawiona jest szansy ln. Dalsze narastanie liczby pacjentów z nefropatią cukrzycową i w podeszłym wieku oraz tendencji do wcześniejszego rozpoczynania dializoterapii stanowić będzie w najbliższych latach poważne wyzwanie, nie tylko dla środowiska nefrologicznego, ale dla całego systemu opieki zdrowotnej.

  Streszczenie angielskie: Aging of population is a common phenomenon all over the civilized world. It results in increasing number of aged patients with end-stage renal disease. We analysed patients over 65 yers who have been qualified for renal replacement therapy (RRT) since 1997. From that time age was no longer barrier for RRT in Pomerania region. Number of aged patients starting RRT raised systematically and achieved 61 pts in 2000. It was 25 p.c. of all starting this therapy in our region. In this period we observed changes in the causes of primary renal diseases: diabetic nephropathy raised from 15 to 27.8 p.c., but hypertensive nephropathy unexpectedly was stale at 5 p.c. Most of elderly patients qualified for RRT lived in town - 74.6 p.c. It means that many of them living in rural areas did not have adequate nephrological care and probably some of them have not been qualified for RRT. Late referral in this group is still a great problem. Many patients have never been referred to nephrologist before starting RRT. In majority of those cases no definitive daignosis of ESRD was established. At present we are aiming at international standards and patients are started on RRT with lower level of serum creatinine than earlier. Increasing number of patients with diabetic nephropathy and in advanced age will require grat effort both from nephrological community and health care system.


  6/7

  Tytuł oryginału: Czynność tarczycy u chorych na cukrzycę - praca poglądowa.
  Tytuł angielski: Activity of the thyroid gland in diabetic patients - a review.
  Autorzy: Junik Roman, Koziński Marek, Dębska Katarzyna
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.335-341, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W przebiegu cukrzycy typu 1 i 2 zmiany funkcji tarczycy i stężeń jej hormonów polegają na: upośledzeniu obwodowej dejodynacji T4, dysfunkcji osi OUN - podwzgórze - przysadka - tarczyca. Możliwe jest współwystępowanie cukrzycy typu 1 i autoimmunologicznych chorób tarczycy (zapalenie Hashimoto, choroba Gravesa-Basedowa). Pierwsze dwa patomechanizmy zaobserowoano w obu typach cukrzycy, trzeci jest specyficzny dla typu 1. 1) Chorzy z cukrzycą typu 1, szczególnie dzieci, powinny regularnie być poddawane badaniom tarczycy (USG, badania hormonalne, oznaczenie przeciwciał przeciwtarczycowych) w celu wykrycia subklinicznej dysfunkcji i niezwłocznego podjęcia leczenia. 2) Poliendokrynopatie w cukrzycy typu 1 występują znaczenie częściej u kobiet. 3) Stężenia T3, rT3 i TSH mierzone w teście z TRH oznaczane w poszukiwaniu patologii tarczycy u chorych na cukrzycę mogą być wskaźnikami wyrównania obu typów cukrzycy. 4) Istnieje potrzeba oceny ultrasonograficznej tarczycy u pacjentów z cukrzycą typu 2 i rozstrzygnięcia czy obwodowemu upośledzeniu dejodynacji oraz zaburzeniu regulacji ośrodkowej towarzyszą zmiany w budowie gruczołu.

  Streszczenie angielskie: Changes of the thyroid gland function and the concentration of hormones in patients with diabetes mellitus type 1 and 2 include: low T3, syndrome, disorders of CNS - hypothalmus - pituitary gland - thyroid gland axis. Co-exsistence of diabetes mellitus type 1 and autoimmune diseases of the thyroid gland (Hashimoto's thyroiditis, Grave's disease) is also possible. The first two pathomechanisms were observed in both types of diabetes, the third one is specific to type 1 diabetes. 1) Patients suffering from diabetes mellitus type 1, especially children, should be regulatory examined (ultrasonography, hormonal tests, thyroid antibodies), the purpose of findings subclinical disfunction of the thyroid gland and for immediate treatment. 2) Polyendocrinopathies are much more common in women. 3) T3, rT3 blood concentrations of TSH, measured in test with THR in order to find thyroid gland pathologies, can be the indicators of metabolic compensation. 4) It is neccessary to estimate the ultrasonographic scan of the thyroid gland in patients with diabetes mellitus type 2 and decide if the peripheral disfunction of T4 conversion and the disorders of central regulation are connected with changes in the morphology of the gland.


  7/7

  Tytuł oryginału: Zjawisko wypalenia w przebiegu długotrwałej opieki nad osobą niepełnosprawną (jako dodatkowy problem medyczno-społeczny)
  Autorzy: Dębska Urszula
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.336-342, bibliogr. 20 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: