Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DĘBNIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Antagoniści oksytocyny - nowe możliwości w terapii zagrażającego porodu przedwczesnego?
Autorzy: Bręborowicz Grzegorz H., Szuber Michał, Markwitz Wiesław, Dębniak Bogusław
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.26-29, bibliogr. 14 poz.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/14

  Tytuł oryginału: Kliniczna analiza porównawcza cięć cesarskich z dokonanym i niedokonanym otrzewnowaniem.
  Tytuł angielski: Clinical comparative analysis of caesarean deliveries in dependence of peritoneum suturing procedure.
  Autorzy: Dębniak Bogusław, Homa Jerzy, Makowski Andrzej
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.66-68, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/14

  Tytuł oryginału: Ewolucja wskazań do cięcia cesarskiego w latach 1979-1999 w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Gorzowie Wlkp.
  Tytuł angielski: Evaluation of indications to caesarean delivery in patients of Obstetric Gynaecological Unit of Szpital Wojewódzki in Gorzów Wlkp. 1979-1999.
  Autorzy: Dębniak Bogusław, Paszyński Piotr, Chrustowska Alicja, Makowski Andrzej
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.69-71, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  4/14

  Tytuł oryginału: Analiza metod leczenia chorych na raka ślinianki przyusznej.
  Tytuł angielski: The analysis of treatment methods in patients with parotid gland cancer.
  Autorzy: Dębniak Elżeta, Józefowicz-Korczyńska Magdalena, Łukomski Marek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.17-20, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizą objęto 105 osobową grupę chorych leczonych z powodu raka ślinianki przyusznej. Dobór metody leczenia uzależniono od budowy histologicznej guza oraz stopnia klinicznego zaawansowania. Na podstawie przeprowadzonych badań statystycznych stwierdzono, że metodą leczenia z wyboru jest postępowanie chirurgiczne uzupełnione w niektórych przypadkach radio i chemioterapią.

  Streszczenie angielskie: The analysis of 105 patients treated due to parotid gland cancer was performed. The choice of the treatment method depends on the tumor's histological type and the advancement of the clinical stage. Clinical observation and statistic evaluation proved that the best treatment method was surgical procedure, in some cases supplemented with radio- and chemioterapy.


  5/14

  Tytuł oryginału: Nowotwory dziedziczne u dzieci - guz Wilmsa.
  Tytuł angielski: Hereditary tumors in children - nephroblastoma.
  Autorzy: Cybulski Cezary, Jakubowska Anna, Dębniak Tadeusz, Górski Bohdan, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Kamieńska Elżbieta, Zajączek Stanisław, Lubiński Jan
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (5) s.300-307, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • nefrologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nerczak płodowy (nephroblastoma) jest najczęstszym guzem nerek wieku dziecięcego. Około 10 proc. pacjentów z nerczakiem płodowym rozwija wady rozwojowe, a w szczególności wnętrostwo/spodziectwo, przerost połowiczy lub zespoły wad wrodzonych, takie jak Denysa-Drasha (DDS), WAGR, Beckwith-Wiedemanna (BWS). Zespoły genetyczne związane z podwyższonym ryzykiem nerczaka płodowego najczęściej powstają w wyniku mutacji konstytucyjnych de novo. Zespół Denysa-Drasha jest wywołany małymi mutacjami germinalnymi w obrębie części genu WT1 i obejmuje występowanie ciężkich malformacji układu moczowo-płciowego (obojnactwo rzekome), niewydolności nerek z rozlanym mezangialnym szkliwieniem kłębuszków nerkowych oraz guza Wilmsa. Delecja germinalna całego genu WT1 (11p13) doprowadza do rozwoju zespołu WAGR, w którym występuje guz Wilmsa, anitridia, wady układu moczowo-płciowego oraz upośledzenie umysłowe. Defekty germinalne locus WT2 (11p15) prowadzą do rozwoju zespołu Beckwith-Wiedemanna (BWS), który charakteryzuje się występowaniem macrosomii, przerostu języka i wad przedniej ściany jamy brzusznej oraz innych wad. W 1-2 proc. ogólu przypadków obserwuje się rodzinne występowanie guza Wilmsa. Sposób dziedziczenia rodzinnej postaci nephroblastoma odpowiada dziedziczeniu autosomalnemu dominującemu z niepełną penetracją. Mniejszość przypadków rodzinnych jest wywołana mutacjami WT1 lub WT2, defektami locus FWT1 (17 q) lub FWT2 (19 q), co sugeruje istnienie innych genów związanych z rodzinną ...

  Streszczenie angielskie: A strong familiar cancer aggregation, or a congenital or genetic disorder associated with an increased risk of cancer is recognized in approximately 10-15 p.c. of childhood tumors. The cancers that occur in disorders such as xeroderma pigmentosum, ataxia teleangiectasia, Bloom syndrome, Beckwith-Wiedemann syndrome are generally secondary phenotypic manifestations to other physical stigmata of these disorders. Some cancer syndromes, such as hereditary retinoblastoma, Li-Fraumeni, familiar adenomatous polyposis coli are recognized only by their malignant manifestations with nonmalignant characteristics being virtually absent. Wilms' tumor is the most common malignant renal tumor of childhood. About 10 p.c. of Wilms' tumors occurs in individuals with congenital anomalies such as cryptorchidism/hypospadias, hemihypertrophy, or malformation syndromes, particularly Denys-Drash (DDS), WAGR (Wilms' tumor, aniridia, genitourinary anomalies, mental retardation), Beckwith-Wiedemann (BWS) syndromes which usually arise as de novo events. DDS is caused by point mutations in zinc finger region of WT1 gene and is characterized by ambiguous genitalia, diffuse mesangial sclerosis and Wilms tumor. Patients with a deletio of WT1 gene develop WAGR syndrome. Mutations in WT2 locus are associated with pathogenesis of BWS, which is characterized by pre-and postnatal overgrowth, marcroglossia and anterior abdominal wall defects. Variable complications of BWS include organomegaly, ...


  6/14

  Tytuł oryginału: Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów u nosicielek mutacji BRCA1.
  Tytuł angielski: The latest advances in prophylaxis, diagnosis and tumour treatment in carriers of BRCA1 mutations.
  Autorzy: Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Huzarski Tomasz, Gronwald Jacek, Byrski Tomasz, Stawicka Małgorzata, Huzarska Jowita, Menkiszak Janusz, Kowalska Elżbieta, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Zajączek Stanisław, Rzepka-Górska Izabela, Górecka-Szyld Barbara, Wilk Grażyna, Foszczyńska Maria, Uciński Michał, Dębniak Taduesz, Kładny Józef, Mędrek Krzysztof, Masojć Bartosz, Mierzejewski Michał, Siemińska Maria, Raczyński Andrzej, Blachowski Marek, Tarhoni Mariusz, Niepsuj Stanisław, Góźdź Stanisław, Bębenek Marek, Fiszer-Maliszewska Łucja, Płużańska Anna, Haus Olga, Janiszewska Hanna, Mielcarek Sylwester, Rawluk Justyna, Kupryjańczyk Jolanta, Kowalczyk Jerzy R., Miturski Roman, Midro Alina, Zaremba Lech, Posmyk Michał, Szczylik Cezary, Godlewski Dariusz, Urbański Krzysztof, Dębniak Bogusław, Rozmiarek Andrzej, Koc Jan, Szwiec Marek, Czudowska Dorota, Kilar Ewa, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Faliński Rafał, Rogalska Stanisława M., Kurzawski Grzegorz, Suchy Janina, Cybulski Cezary, Mackiewicz Andrzej, Grzybowska Ewa, Lubiński Jan
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.123-127, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych literaturowych, wyników rejestru Uniwersytetu w Toronto oraz doświadczeń własnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w wykrywaniu nosicielek mutacji BRCA1 oraz w metodach stosowania u nich profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz leczenia dziedziczncyh raków sutka i jajnika/jajowodu.

  Streszczenie angielskie: On teh basis of literature, results of registratory of Toronto and our own data, the latest advances in detection of BRCA1 mutation carriers and in methods of rophylactics, early diagnosis and treatment of hereditary breast and ovarian cancers have been summerized.


  7/14

  Tytuł oryginału: Zastosowanie techniki kolorowego Dopplera w diagnostyce nowotworów złośliwych gruczołu sutkowego.
  Tytuł angielski: Application of colour Doppler in diagnostics of a breast malignant tumour.
  Autorzy: Dębniak Bogusław, Turos-Dejnowicz Bogumiła, Kanikowski Andrzej, Makowski Andrzej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.751-755, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedmiotem badań była ocena przepływu krwi w obrębie zmian u pacjentek ze złośliwymi schorzeniami gruczołów sutkowych przy zastosowaniu techniki kolorowego Dopplera. Badaniami objęto 30 pacjentek. Uzyskane wyniki wskazują na dużą przydatność tej metody w diagnostyce złośliwych schorzeń gruczołów sutkowych.

  Streszczenie angielskie: The object of our research was estimation of blood flow with the; application of colour Doppler within the scope of changes that occurred in female patients suffering from breast malignant tumours. The research covered 30 female patients and the results pointed to great usefulness of this method in diagnostic of a breast malignant tumour.


  8/14

  Tytuł oryginału: Molecular basis of inherited predispositions for tumors.
  Autorzy: Lubiński Jan, Górski Bohdan, Kurzawski Grzegorz, Jakubowska Anna, Cybulski Cezary, Suchy Janina, Dębniak Tadeusz, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Nej Katarzyna
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.571-581, il., tab., bibliogr. [63] poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: On the basis of literature data and own experience the authors review the current knowledge about the molecular basis of inherited predispositions for tumors. They hpothesize that in the near perspective 5-10 years studies using existing registry data/metarial and the latest novel tehcnology will allow the identification of the molecular background for the majority of hereditay cancers which will have normous practical consequences especially for the prevention of malignancies.


  9/14

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia chorych na raka jajnika przy zastosowaniu chemioterapii dootrzewnowej jako leczenia drugiego rzutu.
  Tytuł angielski: Evaluation of how second -line intraperitoneal chemotherapy, effects as therapy for patients with ovarian cancer.
  Autorzy: Milczek Tomasz, Emerich Janusz, Dębniak Jarosław, Klasa-Mazurkiewicz Dagmara
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1027-1033, tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono analizę wyników leczenia w zależności od: typu histopatologicznego nowotworu, stopnia zróżnicowania, stopnia zaawansowania klinicznego według FIGO, odpowiedzi na chemioterapię pierwszego rzutu, doszczętności zabiegu pierwontego, wielkości zmian w momencie rozpoczęcia chemieotrapii dootrzewnowej. Materiał stanowiły 92 chore na zaawansowanego raka jajnika, u których zastosowano chemioterpię dootrzewnową, w latach 01.01.1966 - 01.01.2002 w Klinice Ginekologii Akademii Medycznej w Gdańsku. CRP w całej grupie wyniosło 41,38 proc., trzyletnie przeżycie osiągnęło 58,62 proc., najlepsze wyniki uzyskano w grupach ze zmianami średnicy do 0,5 cm, w Iř zaawansowania i tam, gdzie dokonano doszczętnego zabiegu pierwotnego, najgorsze w IVř zaawansowania przy średnicy zmian do 2 cm, i przy braku odpowiedzi na chemioterapię pierwszego rzutu.

  Streszczenie angielskie: Objectives: from a theoretical viewpoint, intraperitoneal therapy in patients with ovarian cancer, a malignancy, which remains mainly confined to the peritoneal cavity is logical. Intraperitoneal catheters have moved to the forefront as a delivery system in cancer treatment. Design: the authors sought to evaluate effects of intraperitoneal chemotherapy (IPC) as a second line therapy for ovarian cancer patients. Material and methods: from January 1996 to January 2002, 92 patients with recurrent or persistent cancer, after surgery, and first line chemotherapy, were treated with intraperitoneal chemotherapy as a second-line treatment. Only 74 were included int he study, due to incomplete of therapy (6 patients), spontaneous fold-out of catheter (3 patietns), five patients were treated because of some other kind of carcinomas, three patietns passed away during therapy because of independent reasons, and weren't be verified and a patient who had wrong pathological diagnosis in SLL. Results: The three year survival in the whole gorup reached 58,62 p.c. for patients who responded to the first line chemotherapy, or when the debulking surgery was completed, which was a significant improvement in survival. There was a significant improvement for patietns with residual tumor 5 mm compoered with the whole gorup, and especially with htese, whose residual tumores were greater then 5 mm. Conclusions: 1. Survival was increased for patient swhohad a positive response to the first line intravenous chemotherpay, or had complete a debulking surgery. 2. The resonse for IPC depends on teh size of residual disease. 3. Intraperitonead chemotherapy improves survival in ovarian cancer.


  10/14

  Tytuł oryginału: Nowe techniki zespoleń jelitowych za pomocą biofragmentowych pierścieni dociskowych typu Valtrac-Bar w przebiegu leczenia zaawansowanego raka jajnika.
  Tytuł angielski: New techniques with biofragmentable Valtrac-Bar rings for intestinal anastomosis in managment of advanced ovarian cancer.
  Autorzy: Emerich Janusz, Liro Marcin, Dudziak Mirosław, Dębniak Jarosław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1034-1037, bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 26 chorych na zaawansowanego raka jajnika z powodu niedrożności dokonano częściowej resekcji jelit z następowym zespoleniem za pomocą biofragmentowych pierścieni dociskowych. U 25 chorych uzyskano zadowalający efekt umożliwiający prowadzenie następowego leczenia cytostatykami.

  Streszczenie angielskie: Aim: In the study we tired to demonstate usefulness of the biofragmentable Valtrac-Bar rings in treatment of intestinal obstruction caused by advanced ovarian carcinoma. Materials and methods: Intestinal anastomosis with biofragmentable Valtrac-Bar rings were performed in 26 patietns with advanced ovarian cancer with symptoms of intestinal obstruction. In nine patients manifestation of acute or subacute intestinal obstruction symptoms, cachexia and ascites necessitated the use of Valtrac rings during primary surgical opeation. in the other 17 women we observed recidive of the disease causing osymptoms, cachexia and ascites necessitated the use of Valtrac rings during primary surgical operation. In the other 17 women we observed recidive of the disease causing obstruction mainly in the lower part of the digestive tract. Eight sigmoid, six sigmo-rectal and three ileo-ileal Valtrac-Bar rings anastomosis were done after secondary cytoreductive surgery. Results: In 25 treated women we achieved improvement of their general condition, so we were able to continue treatment by chemio- or radiotherapy. Only in one treated patient further relaparotomy with colostomy was needed due to of anastomosis leak. Conclusions: We conclude that biofragmentable Valtrac-Bar rings are very useful, safe and effective tools enabling fast intestinal anastomosis even in patients with inapprioprate healing, for instance treated prevously by chemio- et radiotherapy.


  11/14

  Tytuł oryginału: Procedury chirurgiczne w zakresie przewodu pokarmowego w leczeniu operacyjnym chorych na raka jajnika.
  Tytuł angielski: Gastrointestinal surgery in patients with ovarian cancer.
  Autorzy: Dębniak Jarosław, Klasa-Mazurkiewicz Dagmara, Stukan Maciej, Wydra Dariusz, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1071-1077, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza częstośći oraz typu procedur chirurgicznych w zakresie przewodu pokarmowego wykonywanych w latach 1987-2001 w II Klinice Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Gdańsku w trakcie 817 pierwotnych operacji cytoredukcyjnych. U 74 chorych wykonywano także operacje w zakresie przewodu pokarmowego polegające na resekcjach i zespoleniach jelit cienkich i grubych. W anlizowanej grupie całkowitą doszczętność w trakcie zabiegu osiągnięto w 15 przypadkach - 20,3 proc. (R = 0 cm), u 33 chorych pozostawiono zmiany nowtoworowe o średnicy mniejszej niż 2 cm (44,6 proc.). Celem pierwotnej operacji w raku jajnika jest maksymalna cytoredukcja, a resekcje zmienionych nowotworowo jelit umożliwiają następowe leczenie cytostatykami. Chirurgicznym leczeniem raka jajnika powinien zajmować się wyspecjalizowany zespół ginekologów.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The objectives were to assess indications as well as outcome and morbidity of gastrointestinal surgery in patietns with ovarian cancer. Methods: the study included 74 patients with primary ovarian cancer who had debulking surgery (bowel surgery) from 1987 to 2001. Results: In our group postoperative residual tumor was-RO in 15 cases (20,3 p.c.) and ó 2 cm (R2) in 33 patients (44,6 p.c.). Conclusion: Gastrointestinal surgery is frequently indicated during operation in ovarian cancer. Gynecologic cancer suregons should be trained accordingly.


  12/14

  Tytuł oryginału: Analiza powikłań chirurgicznych występujących w przebiegu chemioterapii dootrzewnowej u chorych na raka jajnika.
  Tytuł angielski: Evaluation of surgical complications connected with intraperitoneal chemotherapy in ovarian cancer.
  Autorzy: Emerich Janusz, Milczek Tomasz, Dębniak Jarosław, Majdak Ewa
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1103-1108, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Dokonano analizy częstości powikłań występujących podczas wszczepiania i usuwania cewnika Tenckhoffa oraz powikłań związanych z długotrwałym pozostawaniem cewnika w obrębie jamy brzusznej u 92 chorych leczonych z powodu raka jajnika za pomocą chemioterapii dootrzewnowej w Kinice Ginekologii AM w Gdańsku w okresie 01.1996 - 01.2002. Stwierdzono, że chemioterapia dootrzewnowa jest bezpiecznym etapem leczenia chorych z rozsianym w jamie brzusznej procesem nowotworowym, a występujące powikłania nie są częste i nie zagrażają życiu leczonych.

  Streszczenie angielskie: Objectives: from a theoretical viewpoint, the use of intraperitoneal therpay (IP) in patients with ovarian cancer (a malignancy, which remains mainly confined to the peritoneal cavity) is logical. Intraperitoneal catheters have moved to the forefront as a delivery system in cancer treatment. Authors described complications during the placement, usage, and evacuation of Tenckhoff catheters. Some of htem report much too high number of surgery complications connected with IP. Design: We report a number of complications connected with insertions, functions, and evacuations of Tenckhoffa catheter. Material and methods: from January 1996 to January 2002, 92 patietns with recurrent or persistent ovarian cancer, after surgery and first line chemotherapy, have had catheter insertion performed, but only 79 have had performed catheter evacuation: because of: not complete therapy (7 patietns), three patietns died during IP therpay, in three cases intraperitoneal catheter has spontaneously fold out. Results: During insertion total number of complications 9 (9,78 p.c.), 6 bowel incision, 1 bladder incision, 1 hernia of the linea alba, 1 incision of bowel and bladder. During catheter evacuation total number of complications 9 (11,39 p.c.), 8 bowel incisions 1 hernia of the linea alba. Complications connected with catheter funciton: only 8 of 92 (8,70 p.c.) required cessation of chemotherapy prior to its expected completion, 2 fistula of the catheter to vagina, 2 fistulas to bowel, in two cases intraperitoneal catheter has spontaneously fold out due to abscess, one after citostatics flow under the skin, one because of abscess in peritoneal cavity, and problems with citostatics inflow one because of subileus...


  13/14

  Tytuł oryginału: Ocena stopnia ukrwienia zmian złośliwych i łagodnych gruczołów sutkowych przy użyciu komputerowej analizy sygnałów uzyskanych w systemie angiografii dopplerowskiej [AD].
  Tytuł angielski: Evaluation of blood perfusion of benign and malignant breast tumors with the use of computer analysis of signals obtained in the system of doppler angiography.
  Autorzy: Dębniak Bogusław
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.664-669, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Angiogeneza odgrywa dużą rolę w takich zjawiskach fizjologicznych, jak: embriogeneza, menstruacja, procesy gojenia się ran oraz w priocesach patologicznych: w chorobie reumatycznej, retinopatii cukrzycowej i nowotworach złośliwych. Powstające w procesie neoangiogenezy nowe naczynia mają chaotyczny, często sinusoidalny przebieg. Częste przetoki tętniczo-żylne sprawiają, że przepływ krwi jest nieprawidłowy. Zmiany w budowie naczyń są przyczyną bezpośredniego kontaktu krwi z komórkami guza nowotworowego, a wrastanie guza do światła naczyń jest przyczyną jego nerkozy. Zastosowanie angiografii dopplerowskiej stworzyło nowe możliwości oceny stopnia ukrwienia zmian chorobowych. Celem pracy byla ocena stopnia ukrwienia zmian złośliwych i łagodnych gruczołów sutkowych z wykorzystaniem komputerowej analizy sygnałów w systemie AD. Badaniami objęto 120 pacjentek z łagodnymi zmianami i 75 pacjentek ze złośliwymi zmianami gruczołów sutkowych. Grupę kontrolną stanowiło 125 zdrowych kobiet, wśród których u 70 badania były wykonane 2-krotnie, tj. w I i II fazie cyklu miesiączkowego, a u pozostałych 55 tylko raz. Uzyskane średnie wartości sygnałów u zdrowych kobiet różnią się istotnie statystycznie w poszczególnych fazach cyklu miesiączkowego oraz okresem menopauzy p 0,0001. W zmianach łagodnych istniały tylko niewielkie różnice p 0,01 między I i II fazą cyklu miesiączkowego, natomiast nie było różnic istotnych statystycznie między młodymi kobietami, a będącymi w okresie ...

  Streszczenie angielskie: Angiogenesis plays a significant role in both physiological processes (such as embryogenesis, menstruation, wound healing), and pathological processes (rheumatic disease, diabetic retinopathies, development of malignancies). Newly formed capillars have chaotic, often sinusoid network. Frequent arterovenous fistulas lead to improper blood flow. Changes in the structure of vessels lead to direct blood contact with tumor cells. In some cases tumor infiltrate vessels, thus leading to their own necrosis. The used of doppler angiography creates new possibilities of evaluation of blood perfusion of breast tissues. The aim of this study was to evaluate the blood flow in bening and malignant breast lesions and healthy breast tissues with the use of a computer analysis of signals obtained in the system of doppler angiography. The material consisted of 120 women with benign breast tumors and 75 patients with breast cancer. A control group consisted of 125 healthy women, in the case of 70 of them analyses were performed twice - in both [phase of the menstrual cycle, while the remaining 55 cases wer examined only once]. Statistical analyses (Mann-Whitney test) revealed differences between mean values of signals recorded during the first and the second phase of the menstruation cycle - p 0.00001; therapy also revealed differences between the 2nd phase and menopause - p 0.00001. In a group of benign lesions the only statistically significant differences were recorded between ...


  14/14

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności angiografii dopplerowskiej (AD) w różnicowaniu zmian złośliwych i łagodnych gruczołów sutkowych.
  Tytuł angielski: The evaluation of usefulness of Doppler angiography (AD) in differential diagnosis of benign and malignant breast tumors.
  Autorzy: Dębniak Bogusław
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.576-580, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Powstające w procesie angiogenezy naczynia różnią się od prawidłowych budową, przebiegiem oraz obecnością przetok tętniczo-żylnych. Cechy te utrudniają ocenę przepływów w naczyniach zmian gruczołów sutkowych techniką kolorowego Dopplera. Celem pracy była ocena przydatności AD ukrwienia zmian z wykorzystaniem komputerowej analizy uzyskanych obrazów celem zwiększenia obiektywności metody. Badania w systemie AD wykonano u 120 pacjentek z łagodnymi zmianami gruczołów sutkowych oraz u 75 ze zmianami złośliwymi. Grupę kontrolną stanowiło 125 zdrowych kobiet, wśród których u 70 wykonano badania 2-krotnie, tj. w pierwszej i drugiej fazie cyklu miesiączkowego, natomiast u pozostałych 55 tylko jeden raz. W pierwzej fazie cyklu miesiączkowego w 52 proc. zmian złośliwych uzyskane wartości sygnałów były powyżej górnej granicy zakresu krzywej referencyjnej, natomiast w zmianach łagodnych tylko w 9,25 proc. Różnice te osiągnęły poziom istotności statystycznej (p 0.001). W drugiej fazie cyklu miesiączkowego uzyskane wartości sygnałów w zmianach złośliwych tylko w 16,6 proc. były powyżej górnej granicy zakresu krzywej referencyjnej, natomiast w grupie zmian łagodnych nie stwierdzono ani jednego przypadku. Podobnie jak w pierwszej fazie cyklu miesiączkowego były to różnice potwierdzone statystycznie (p 0,0001). W okresie menopauzy wszystkie wartości sygnałów, zarówno zmian złośliwych, jak i łagodnych były powyżej górnej granicy normy krzywej referencyjnej. Unaczynienie zmian ...

  Streszczenie angielskie: In comparison to normal vessels, capillars that are newly-formed during neoangiogenesis have different structure, network and often contain arteriovenous fistulas. There features make the evaluation of blood flow with the use of color Doppler difficult. The aim of the study was to evaluate the Doppler angiography technique (AD) in differential diagnosis of benign and malignant breast tumors. AD was performed in 120 patients with benign breast tumors and in 75 patients with breast cancer. In the control group, which consisted of 125 healthy women, AD was performed twice (in both phases of the menstrual cycle) in 70 cases and only once in 55 cases. In phase I of the menstrual cycle, the values of the obtained signals were above the upper limit of the reference curve in 52 p.c. of breast cancer and only in 9.25 p.c. of benign tumors. This difference was statistically significant (p 0,0001). In the phase II of the menstrual cycle the values of the obtained signals were above the upper limit of the reference curve in 16.6 p.c. ofbreast cancers and in no cases of benign tumors. The difference was also statistically significant (p 0.0001). During menopause in both malignant and benign cases the values of all signals were above the upper limit of the referrence curve. The vascularisation in malignant tissue was significantly greater than in benign tumors (p 0.0001), just as in benign tumors in comparison to normal breast tissues (p 0,00001). High sensitivity and specificity ...

  stosując format: