Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DĄMBSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Hypoxic damage of the cerebellum in 7-day-old rats. Ultrastructural and histochemical study.
Autorzy: Dąmbska Maria, Gajkowska Barbara
Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (1) s.45-49, il., bibliogr. [15] poz.
Sygnatura GBL: 302,090

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The damaging influence of hypoxia on the cerebellum in immature rats, which is still discussed, was investigated. Using material obtained in a modified Levine model for combined hypoxic-ischemic damage in 7-day-old rats, we examined changes in cerebellum submitted to hypoxia only. The results demonstrated classic features of hypoxic nervous tissue damage and calcium accumulation in mitochondria and endoplasmic reticulum. This was investigated using electron microscopy combined with the oxalate-pyroantimonate method. We propose that Caý+ increases in endoplasmic reticulum and mitochondrial Caý+ pools may be involved in damage-mediated mechanisms. These results support a role of calcium as a mechanism of cerebellar cell loss after this form of injury.


  2/6

  Tytuł oryginału: Early occurring neuronal migration and maturation disorders.
  Autorzy: Dąmbska Maria
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.39-42, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: This case report presents severe malformations of the central nervous system as a result of a pathological process occurring very early during development. Abnormal maturation and migration of neuroblasts were seen in all cerebral structures. Such changes are most often genetically determined, but in our case the analysis of their aetiology was not available.


  3/6

  Tytuł oryginału: In memory of Professor Hanna Jędrzejowska [1930-2001].
  Autorzy: Dąmbska Maria
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.43-44, il. 2002
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Jędrzejowska
 • Hanna 1930-2001


  4/6

  Tytuł oryginału: In memory of Professor Mirosław Mossakowski [1929-2001].
  Autorzy: Dąmbska Maria
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.45-46, il.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Mossakowski
 • Mirosław 1929-2001


  5/6

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia przed- i okołoporodowe układu nerwowego jako podłoże zaburzeń neurologicznych u noworodków.
  Tytuł angielski: Pre- and perinatal damage of the nervous system as background of neurologic lesions in infants.
  Autorzy: Dąmbska Maria
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (22) s.9-13, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W przeglądzie niniejszym przedstawiono zespoły zmian niedokrwienno niedotlenieniowych oraz wybranych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego występujących w okresie przed- i okołoporodowym i stanowiących przyczynę zaburzeń neurologicznych. Omówiono m.in. krwotoki około- i dokomorowe, uszkodzenie struktur pnia mózgu, zmiany o typie jamistej wieloogniskowej encefalopatii i zmiany w korze mózgu. Wśród zakażeń uwzględniono toksoplazmozę, zakażenia bakteryjne i wirusowe. Przedstawione obserwacje pozwalają podkreślić, że choć już w omawianym w pracy okresie istnieje określony typ odpowiedzi podłoża na działanie różnych czynników uszkadzających to stwierdza się wspólną tendencję do powstawania martwicy często okołokomorowej w półkulach mózgu.

  Streszczenie angielskie: In a short review anoxic-ischemic changes and several infectious occurring of the central nervous system pre- and perinataly and inducing neurological syndroms were presented. Peri- and intraventricular hemorrhages, lesions and brain stem structures, cystic multifocal encephalopathy and cortical damage were among others described. Toxoplasmosis, bacterial and viral infections were also analysed. The presented observations allow to underline, that despite of the characteristic reaction on different damaging factors at this developmental stage in the CNS already existing, the tendency to necrotic changes often localized in periventricular white matter may be observed.


  6/6

  Tytuł oryginału: A case of pseudo-aprosencephaly.
  Autorzy: Dąmbska Maria, Taraszewska Anna, Czwalińska Tamara
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (3) s.161-164, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: We present a case of rare, severe brain malformations. In a microcephalic premature newborn only a small structure found in the base of the cranium corresponded to the prosencephalic part of the brain. The basal ganglia were lacking and the cortico-subcortical area changed into empty vesicles with only small fragments of cortical stripe. This picture authorises us to speak on the probably complex pathomechanism of anomalies: genetically caused malformations including underdevelopment of telencephalic nuclei and additional occurrence of extrinsic lesions leading to pseudo-aprosencephaly formation.

  stosując format: